Logga in
Logga ut

Anders Bockgård (LPo)

I Eskilstuna tig(g)er man inte

Skrickerum  

 

Efter många månaders debatt och positionering har kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att "passiv pengainsamling", dvs tiggeri skall kräva tillstånd i vissa delar av den gamla smedstadens centrum. Tillståndet skall sökas hos polisen och sägs vara förenat med viss avgift. Beslutet i kommunfullmäktige har applåderats av statsminster Stefan Löfven, som dock inte är beredd att genomföra ett nationellt förbud. Meningen är alltså att pengainsamlarna skall skyfflas runt mellan kommunerna då olika regler kommer att gälla.

Beslutet kommer självklart att som brukligt överklagas, och vad som gäller när frågan har landat i högsta instans är svårt att sia om. Mitt eget förslag är att pengainsamlandet skall klassas som näringsverksamhet och att tiggarna skall få F-skattsedel och vara momspliktiga. Skatteverket är en myndighet med stort förtroende och som efter charmkurser för personalen gör ett utmärkt jobb, och jag är övertygad om att de är bäst lämpade att få ordning på tiggerieländet.

Ett riktigt nödår

Skrickerum 1917 var det hungeruppror i Västervik, slut på brödet, dåliga skördar och handelsblockad. Det blir nog inget bröduppror i år fastän 2018 hittills lovar att kunna bli historiskt, riktigt dåliga skördar av både brödsäd, potatis och foder. Ett år som herren glömt och som blir ett i raden av nödår, likt 1697, 1709, 1770, 1867-68, 1917 och 1955.

Det handlar om nödslakt, slaktköer, skogsplantor som dör och konkurser, men det kommer nog ingen att prata om på Almedalen. Där finns det viktigare saker att avhandla.

Storskalig skändning

Skrickerum  

Jag har berört frågan tidigare, men det finns anledning att återkomma. Det gäller den storskaliga skändningen av gravar på många kyrkogårdar. De stora kyrkogårdarna i städerna med sina många och stora kulturgravar med höga stenar verkar ofta ha klarat sig ifrån vandalernas framfart. Men mindre församlingar på landsbygden med kyrkogårdar som sköts på distans och med många små oansenliga fattigmansgravar är hårt drabbade. Här kan man se hur mängder av endast 40-50 cm höga gravstenar är stöttade med pålar och spännband. Orsaken är självklart någon sorts missriktat säkerhetstänk och oförmåga att skilja stort från smått. Kyrkogårdar är ingen lekplats och de små gravstenarna skulle möjligen kunna skada en mus om de skulle råka falla omkull.

Visst kan jag välja att stå utanför Svenska kyrkan, men begravningsavgiften på skattsedeln kommer man inte undan om man är folkbokförd i Sverige.

 

Det är en skam

Skrickerum Smaken är som Jerusalem delad, men jag tycker vindkraftsverk är vackra och skulle helst vilja ha ett utanför köksfönstret att titta på. Det är så rogivande. Men när inte det gick pga närhet till bebyggelse, befintligt elnät mm., så försökte jag med etablering ute i S:t Annas skärgård. Men när inte det gick med hänsyn till flygets radar, rörligt frilufts- och fågelliv mm, så fick det bli engagemang i en vindkraftspark norr om polcirkeln istället. Där kan de måhända störa renarna i deras vinterbetesland, men det blev en bra årlig slant till byalaget i Aapua.

I östra Östergötland har etablering av vindkraft visat sig omöjlig. Det är många icke sakägare som skall vara med och tycka till. Många säger sig gilla vindmöllor och förnybar energi, men få vill ha möllorna inom sina egna inpinkade revir. Det är en skam för oss i östra länet att vi inte lyckats bidra till en hållbar energiproduktion utöver de gamla kraftverken i Norrköpings ström och några få mikroverk i några mindre vattendrag. Vi åker snålskjuts på andra landsändar och blundar för stora energiförluster i långa överföringsledningar från norra Sverige.

När det skulle byggas kärnkraftsverk vid Marviken och vid Syltvik utmed Valdemarsviken var det inga större protester vad jag kan minnas. Syltvik skulle ge mängder av arbetstillfällen, en ny väg ut mot kusten och den lilla sömniga köpingen vittrade morgonluft.

Varför inte dra åt skogen

Skrickerum  

 

Mellan hägg och syren borde ingen tvingas arbeta, åtminstone inte inomhus. Skönast är det på efternätterna när jag de senaste dagarna har hjälpplanterat stora lärkplantor i morgonsolen. Fastän blir det inte regn snart känns arbetet tröstlöst, mer som att kasta stora pengar i sjön än att investera för framtiden för barn och barnbarn. Men med solen i nacken, borret i handen, hinken vid foten och P1 i örat blir det tid över att fundera och tänka stora tankar. 

Det är lugnt och och stilla i skogen, under mina 48 år som skogsarbetare har jag bara träffat på sju personer i timmerskogen, om jag kommer ihåg rätt. Och hör och häpna, en dag år 2000 kom det två stycken i min väg, varandra ovetande, samma dag. Två år senare höll jag på att såga av benen på en tredje, en döv äldre herre tillika svampplockare som hukade under en yvig kjolgran. Även statestiken stödjer mina okulära iakttagelser. Svenska folkets utflykter i skog mark har minskat drastiskt under de senaste 30 åren. Det är mycket annat som konkurrerar om intresset och många är rädda fär fästingar och andra odjur i skogen.

Ändå har det aldrig funnits så många skogliga experter som idag. Det är många som vet och ger uttryck för hur skog skall skötas och inte skötas, och det verkar som kunskapen ökar ju längre bort personerna bor från trädens rötter och kronor. Numera är det ju fritt fram för alla i Sverige och i övriga EU att bli skogsägare här, och jag är något förundrad över att inte fler skaffar sig ett eget litet skogsskifte för att i praktiken förverkliga sin skogspolitik. Statliga Sveaskog borde sälja ut mer av sin skogsmark. Många olika enskilda skogsägare ger mer mångfald i både biologi och debatt.

Anders Bockgård, 68 år, jord- och skogsbrukare på en släktgård i Tryserum sedan medeltiden, entreprenör, historiker och författare Ledamot i kommunfullmäktige i Valdemarsvik för Landsbygdspartiet Oberoende (LPo).


 

Bloggar

Sportbloggar

Politiker

Politikerbloggarna stängs

Politikerbloggar Från och med den 1 februari avslutar vi våra politikerbloggar på nt.se.

Anledningen till att vi stänger bloggarna är främst att vi ser att bloggandets roll har flyttats över till sociala medier. Det har fått till följd att läsningen av våra bloggar har blivit lidande.
Jag vill passa på att tacka alla bloggare för er tid och era blogginlägg, och samtidigt också passa på att tacka alla läsare.

Maria Kustvik, ansvarig utgivare Öst Media