Logga in
Logga ut
Grått, grått och lite grönt Tuula Ravander (S) Tuula Ravander (S)
Vädersponsor:

Anders Bockgård (LPo)

Pålitligt opålitliga politiker

Skrickerum Svenska Akademien överväger att hoppa över Nobelpriset i höst. Det är för stökigt. De känner sig inte värdiga att dela ut priset. Det börjar att bli stökigt inom Alliansen också. Kanske lika bra att hoppa över valet i höst. Det gamla Bondeförbundet är pålitligt opålitliga. Carl Berglund och Thorbjörn Fälldin vänder sig nog i sina gravar, men Gunnar Hedlund vilar lugnt.

Lite eljest redan då

Redan på barnsben var jag lite eljest och beundrade FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld. Min klippbok från 1961 är full av tidningsklipp från hans pampiga begravning. Hammarskjöld var av knapadel med djupa rötter här i nordöstra Småland i likhet med två andra ikoner, författarna Ellen Key och Astrid Lindgren. De senare fick aldrig säte och stämma bland de aderton, men väl Hammarskjöld. Hans märkliga postumt utgivna bok Vägmärken som jag införskaffade kort efter att den kom ut i mitten av 1960-talet gav bra hjärngympa för en tonåring.

Hammarskjöld var en skicklig generalsekreterare och FN var på den tiden en organisation med stor auktoritet. Numera har jag inte riktigt koll på vad FN gör för nytta. Uppgiften verkar omöjlig med minst två skurkstater med vetorätt i säkerhetsrådet.

Idag sammanträder säkerhertsrådet och generalsekreteraren Antonio Guterres i Hammarskjölds Backåkra och i morgon lägger Guterres en krans på Hammarskjölds grav och håller en Hammarskjölds-föreläsning i Uppsala slott. Där underhåller bl.a. Uppsala Akademiska Kammarkör med bl.a. Bockgård junior.

Lycka till Niclas! 

 

Jag mår illa, riktigt illa!

Skrickerum Enligt min objektiva bedömning är yrkesfiskarna den mest misshandlade yrkeskåren i landet, så bonde jag är. Vi har nu nått den punkt när skarvarna och sälarna är långt effektivare än yrkesfiskarna att beskatta fiskbestånden i de svenska vattnen i Östersjön. På grund av statsmakternas illvilja eller senfärdighet genom Naturvårdsverk och länsstyrelser har populationerna av skarv och gråsäl nått nivåer där även jakt verkar ogörlig, samtidigt som bestånden av matfisk minskar drastiskt.

Detta samtidigt som det snackas om en levande skärgård, att vi av hälsosläl skall byta ut rött kött mot havets läckerheter och fiskodlingar beskylls för att vara oetisk industriell matproduktion. Den byråkratsika överbyggnaden inom fiskerinäringen sägs sysselsätta mer folk än yrkesfisket. Yrkesfiskarna och skärbönderna som vill bredda sin näringsfångt för att överleva genom turism och stuguthyrning nekas bygglov, det är för strandnära! Naturreservaten och nyckelbiotoperna breder ut sig på produktionslandskapens och de permanent boendes bekostnad.

Dubbelmoralen är monumental. Jag mår lilla, riktigt illa!

 

Generalrepetition

 

Bra att det finns en handlingskraftig monark av Guds nåde som kan städa upp i sandlådan, plocka bort orenligheter och lägga dit ny sand.  Men dagens oreda i sandlådan är nog bara en lätt sommarbris i jämförelse med den höststorm som kan befaras komma efter valet. Alltså en generalrepetition för statschefen inför vad som komma skall. Förutsättningarna för  politikerna och talmännen att av egen kraft och inom rimlig tid  åstadkomma en handlingskraftig regering ser jag som ogynnsamma.

Äras den som äras bör

1930 invigdes länets första barnsjukhus som utvecklats till barn- och ungdomssjukhus på universitetssjukhuset i Linköping. Det var Alice Trolle, född grevinnan Gyldenstolpe, gift med landshövdingen Erik Trolle, som var initiativtagare till barnsjukhuset genom Föreningen Östergötlands Barn (FÖB) som hon grundat. Sjukhuset kunde förverkligas genom främst landsbygdkvinnornas idoga insamling under 10 år och slutligen skänkas av FÖB till landstinget i Östergötland.

På senare år i samband med en omfattande renovering och utbyggnad framfördes förslaget att barnsjukhuset skulle döpas till "Alice Trolles Barn- och ungdomssjukhus" för att hedra den som hedras bör. Efter att förslaget malts i den politiska grottekvarnen slutade det hela med att sjukhuset fick namnet "Hennes kungliga höghet Kronprinsessan Victorias Barn- och ungdomssjukhus".

Vad jag förstår har inte Victoria ett dyft med tillblivelsen av barnsjukhuset att göra, men det visar ännu en gång hur en 08:a oförtjänt drar det längsta strået. Lika beklagansvärt är det när t.ex. gamla lokala kulturföremål lämnar regionen och hamnar i ett anonymt magasin i Stockholm där de kan beskådas av ingen.

Anders Bockgård, 68 år, jord- och skogsbrukare på en släktgård i Tryserum sedan medeltiden, entreprenör, historiker och författare Ledamot i kommunfullmäktige i Valdemarsvik för Landsbygdspartiet Oberoende (LPo).


 

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se