Logga in

Anders Bockgård (LPo)

Var bor sans och förnuft?

Skrickerum Bättre en fågel på taket än tio i skogen, speciellt för skogsägare, för det kan kosta pengar. Det är gott om tjäder i skogarna, det är fri jakt under viss tid och det skjuts ca 20 000 tjädertuppar i Sverige per år. Totala beståndet torde röra sig om upp mot en halv miljon fåglar. Men vad hjälper det, enligt artskyddsförordningen som EU är pappa till och som har status av närmast grundlag, så behöver fåglarna skyddas av byråkratin mot skogsägarna.

För några veckor sedan kom en dom från Mark- och miljöverdomstolen, dvs statsmakten, där de ger Skogsvårtstyrelsen, dvs Staten, rätt i ett mål mellan Staten och ett par små familjeskogsbrukare i Hampedal. Skogsvårdsstyrelsen har i den prejudicerande domen fått rätt att begränsa avverkningar på hundratals hektar kring varje tjäderspelplats (900x900x3,14/10000 =254 hektar). Det finns många tusen sådan platser i vårt avlånga land, så det är inte småpotatis. I det här fallet handlade det om sex tuppar och deras hjönor och kycklingar, och det är inte ens en spelplats på deras egen mark, utan på en grannfastighet.

Vill skogsbrukarna ha ekonomisk ersättning, det rör sig om en förlust på ca en halv miljon i detta fall, så får de behaga sig att pröva med att stämma staten säger överdomstolen. Kanske får de i slutändan efter ett antal år erättning, kanske inte. Det enda säkra är att en process mot storebror kommer att kosta oerhört stora pengar. Advokater och rådgivare är inte blyga att ta betalt.

Folk känner sig med rätta rättslösa. Det hela kan förefalla otroligt och som ett dåligt skämt långt ifrån sans och förnuft. Ändå har det inte uppmärksammats så mycket under adventstid. Media har varit upptagna med att till stor del följa den nu tre månader gamla dokusåpan.

Fogdevälde, rid i natt, i natt!

På 1600-talet plågade kronans och frälsets fogdar allmogen och småfolket å det grövsta, vilket bl.a. skildrats i Wilhelm Mobergs roman Rid i natt. Nu är statens kronofogdar åter på krigsstigen och har satts i rörelse. Kronofogden har låtit bränna ner en kåta för en kvinna i Sameland. Ett förment strandnära svartbygge som ersatt en äldre kåta som hennes släkt nyttjat i mer än 100 år.

"Så går en budkavle genom nätter och dagar, genom år och århundraden, löpande i sitt anbelägna ärende, frambärande från tid till tid det brådskande budet, det yppersta och det främsta.   Budkavle går! Rid i natt, i natt!"

 

 

Snille och smak

Valdemarsvik Tack vare cirkusen i Svenska Akademien de sista dagarna har jag lärt mig många kreativa okvädningsord, som jag nog kan få bra användning för i lokalpolitiken framöver.

Annars är jag glad för att jag inte är invald bland de aderton. Det räcker med att en an sönerna för ett antal år sedan var anställd av Svenska Akademien som akademiforskare för att man skall känna sig lite kontaminerad och besudlad.

Bomb över Norrköping

 

I dagens pappersutgåva kan vi läsa att Landsbygdspartiet Oberoende i Norrköping aviserar att man tänker släppa en bomb över staden och omgivande landsbygd inom kort. Personligen vill jag dock deklarera att jag tar starkt avstånd ifrån all form av våld, både fysiskt och psykiskt.

Lill-Babs, i nöd och lust

 

Lill-Babs har betytt en hel del i mitt liv. Genom henne tjänade jag mina första egna pengar 1959. Jag plockade från väggen ner mormors gitarr, som hon fått i 60-års present några år tidigare, och sjöng Är du kär i mig ännu Klas-Göran inför överrumplade och häpna grannar i Skärkind, som mer eller mindre frivilligt gav en vacker slant i hatten.

På¨1990-talet utsågs Barbro Svensson tillsammans med Ainbusk och Ronny Eriksson m.fl. till Landsbygdsambassdör inom projektet Hela Sverige skall leva, och vid en stor sammandragning i Linköping med bl.a. statsminister Göran Persson som dragplåster, var Barbro ambassadör och värdinna och lotsade mig, som alltid vänlig och hjälpsam, till toaletten.

 

Skälvrängare och lyktgubbar

Valdemarsvik Nu har vi på Vikssidan under ett och ett halvt års tid kunnat följa turerna kring avstängningen en gång i tiden, av den allmänt omtyckta läraren på Vammarskolan. Ju mer det skrivs i ämnet desto mindre begriper åtminstone jag. Att det tidigt gick prestige i frågan står helt klart, men om rådande rågångar mellan tjänstemännens domäner och politikernas revir är väl avvägda är mer tveksamt.

Anders Bockgård, 68 år, jord- och skogsbrukare på en släktgård i Tryserum sedan medeltiden, entreprenör, historiker och författare Ledamot i kommunfullmäktige i Valdemarsvik för Landsbygdspartiet Oberoende (LPo).


 

Bloggar

Sportbloggar