Logga in

Anders Bockgård (LPo)

Verkligheten överträffar dikten

Skrickerum Kommunalpolitik kan vara absurd och ibland överträffar verkligheten dikten. Landsbygdspartiet oberoende (LPo) har i anledning av några inkomna valdemarsviksförslag motionerat om att Valdemarsviks kommun skulle stöta på Trafikverket om en breddning, siktsprängning och buskröjning av kurvan vid Vadet på Holmtebovägen. Vägen i fråga, väg 737, är byggd under T-Fordarnas storhetstid 1927-28 och leder bl.a. till Sörbyskolan och ett par bostadsområden och sammanbinder Valdemarsvik med Åtvidabergs kommun, och en breddning av kurvan skulle inte behöva kosta kommunen en krona.

Ärendet har beretts i rekordfart av trafiksamordnare Kristina Hörnqvist, och ett i stort sett enigt kommunfullmäktige gick helt på hennes linje och avslog motionen rakt av. I handlingarna slås fast att det är fråga om en "av de mindre vägarna i länet" (sic!) och att det är fråga om en landsbygsväg men ligger inom tättbebyggt område (sic!). Vidare slås fast att vägen blir mer riskabel att färdas på som oskyddad trafikant om kurvan breddas och får bättre sikt, då fordonen riskerar att komma med högre hastighet än idag.

Skulle detta resonemang hålla så skulle alla breddningar, rätningar av kurvor och siktröjningar vara onödiga eller rent av skadliga för trafiksäkerheten. 1920-talets vägstandard skulle alltså vara något att slå vakt om, varför jag tipsade fullmäktigeförsamlingen om att ytterligare strypningar av framkomligheten i kurvan med buskplanteringar då kanske var en lämplig åtgärd!

En helgad dag

Skrickerum  

Jag är imponerad av och känner broderskap med den demokratiska arbetarrörelsen som växte fram i början av förra seklet och gick i armkrok med nykterhets- och bildningsrörelsen. Men jag demonstrerade inte idag 1:a maj, utan helgade istället dagen med arbete i plantskogen och nu återstår bara 5400 plantor att få i backen. Men det går inte så fort, jag skonar marken och markbereder med kängorna.

Jag är uppväxt med en far som var entreprenör och arbetsnarkoman, förutom en del söndagar då han intog sin frukost i sängen vid lunchtid. Livet är för kort för att slöa nu på våren när dagarna börjar bli långa, vila får man göra i graven, och jag lär nog jobba på ända in i kaklet om kroppen tillåter. Farmorsfar G.A. Jonsson arrenderade ut den här gården på hälftenbruk och pensionerade sig redan när han var 33 år och satt sedan på verandan vid solsken och filosoferade och sjöng sin favorit, bönepsalmen Klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. Men jag tror inte han var lyckligare än vi som är trägna och trogna arbetare i vingården.

Det är SD:s fel

Skrickerum Inte nog med att Sverigedemokraterna har solkiga rötter, de har även tagit, för att inte säga stulit en massa röster från Moderaterna och Socialdemokraterna. Och inte slut med det. Det är även SD:s fel att invandring och integration har gått över styr. Om vi tänker bort SD så hade aldrig Reinfeldt snedtänt och gjort en långtgående migrationsöverenskommelse med de gröna. En överenskommelse som huvudsakligen var avsedd som en spark i skrevet på SD för att få ner dem på knä. Med andra ord, det mesta är SD:s fel.

Man kan sälja allt utom hustru och barn

Valdemarsvik Man kan sälja allt utom hustru och barn sa farfar som på 1910-talet var tungt engagerad i Frisinnade Landsföreningen, föregångare till Folkpartiet och nykteristernas och skollärarnas eget parti. Farfar var nog libertarian och  duktig på att sälja, han lyckades bl.a. sälja en tomt till arbetarrörelsen för uppförandet av ett Folkets Hus i Valdemarsvik två gånger.

Men jag är ingen libertarian, tycker inte att man skall sälja ut dopsilvret eller flaggskeppen bland svenska storföretag. Fattar bara inte hur läkemedelsindustrin kunde säljas utomlands, eller hur delar av Volvo lastvagnar kunde säljas till kineserna, en vidrig diktatur.

Jag begriper lika lite varför staten sålt ut företag som gått lysande, spritindustrin och tobaksindustrin har ju en given framtid, och en statlig bank skulle vara en given sedelpress. Skruttiga företag skall säljas men kassakor skall behållas och mjölkas även framledes.

Pålitligt opålitliga politiker

Skrickerum Svenska Akademien överväger att hoppa över Nobelpriset i höst. Det är för stökigt. De känner sig inte värdiga att dela ut priset. Det börjar att bli stökigt inom Alliansen också. Kanske lika bra att hoppa över valet i höst. Det gamla Bondeförbundet är pålitligt opålitliga. Carl Berglund och Thorbjörn Fälldin vänder sig nog i sina gravar, men Gunnar Hedlund vilar lugnt.

Lite eljest redan då

Redan på barnsben var jag lite eljest och beundrade FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld. Min klippbok från 1961 är full av tidningsklipp från hans pampiga begravning. Hammarskjöld var av knapadel med djupa rötter här i nordöstra Småland i likhet med två andra ikoner, författarna Ellen Key och Astrid Lindgren. De senare fick aldrig säte och stämma bland de aderton, men väl Hammarskjöld. Hans märkliga postumt utgivna bok Vägmärken som jag införskaffade kort efter att den kom ut i mitten av 1960-talet gav bra hjärngympa för en tonåring.

Hammarskjöld var en skicklig generalsekreterare och FN var på den tiden en organisation med stor auktoritet. Numera har jag inte riktigt koll på vad FN gör för nytta. Uppgiften verkar omöjlig med minst två skurkstater med vetorätt i säkerhetsrådet.

Idag sammanträder säkerhertsrådet och generalsekreteraren Antonio Guterres i Hammarskjölds Backåkra och i morgon lägger Guterres en krans på Hammarskjölds grav och håller en Hammarskjölds-föreläsning i Uppsala slott. Där underhåller bl.a. Uppsala Akademiska Kammarkör med bl.a. Bockgård junior.

Lycka till Niclas! 

 

Anders Bockgård, 68 år, jord- och skogsbrukare på en släktgård i Tryserum sedan medeltiden, entreprenör, historiker och författare Ledamot i kommunfullmäktige i Valdemarsvik för Landsbygdspartiet Oberoende (LPo).


 

Bloggar

Sportbloggar