Logga in
En häftig tanke ur en häftig nyhet Speedwaybloggen Speedwaybloggen
Vädersponsor:

Anders Bockgård (LPo)

Verkligheten överträffar dikten

Skrickerum Kommunalpolitik kan vara absurd och ibland överträffar verkligheten dikten. Landsbygdspartiet oberoende (LPo) har i anledning av några inkomna valdemarsviksförslag motionerat om att Valdemarsviks kommun skulle stöta på Trafikverket om en breddning, siktsprängning och buskröjning av kurvan vid Vadet på Holmtebovägen. Vägen i fråga, väg 737, är byggd under T-Fordarnas storhetstid 1927-28 och leder bl.a. till Sörbyskolan och ett par bostadsområden och sammanbinder Valdemarsvik med Åtvidabergs kommun, och en breddning av kurvan skulle inte behöva kosta kommunen en krona.

Ärendet har beretts i rekordfart av trafiksamordnare Kristina Hörnqvist, och ett i stort sett enigt kommunfullmäktige gick helt på hennes linje och avslog motionen rakt av. I handlingarna slås fast att det är fråga om en "av de mindre vägarna i länet" (sic!) och att det är fråga om en landsbygsväg men ligger inom tättbebyggt område (sic!). Vidare slås fast att vägen blir mer riskabel att färdas på som oskyddad trafikant om kurvan breddas och får bättre sikt, då fordonen riskerar att komma med högre hastighet än idag.

Skulle detta resonemang hålla så skulle alla breddningar, rätningar av kurvor och siktröjningar vara onödiga eller rent av skadliga för trafiksäkerheten. 1920-talets vägstandard skulle alltså vara något att slå vakt om, varför jag tipsade fullmäktigeförsamlingen om att ytterligare strypningar av framkomligheten i kurvan med buskplanteringar då kanske var en lämplig åtgärd!

Fogdevälde, rid i natt, i natt!

På 1600-talet plågade kronans och frälsets fogdar allmogen och småfolket å det grövsta, vilket bl.a. skildrats i Wilhelm Mobergs roman Rid i natt. Nu är statens kronofogdar åter på krigsstigen och har satts i rörelse. Kronofogden har låtit bränna ner en kåta för en kvinna i Sameland. Ett förment strandnära svartbygge som ersatt en äldre kåta som hennes släkt nyttjat i mer än 100 år.

"Så går en budkavle genom nätter och dagar, genom år och århundraden, löpande i sitt anbelägna ärende, frambärande från tid till tid det brådskande budet, det yppersta och det främsta.   Budkavle går! Rid i natt, i natt!"

 

 

Snille och smak

Valdemarsvik Tack vare cirkusen i Svenska Akademien de sista dagarna har jag lärt mig många kreativa okvädningsord, som jag nog kan få bra användning för i lokalpolitiken framöver.

Annars är jag glad för att jag inte är invald bland de aderton. Det räcker med att en an sönerna för ett antal år sedan var anställd av Svenska Akademien som akademiforskare för att man skall känna sig lite kontaminerad och besudlad.

Bomb över Norrköping

 

I dagens pappersutgåva kan vi läsa att Landsbygdspartiet Oberoende i Norrköping aviserar att man tänker släppa en bomb över staden och omgivande landsbygd inom kort. Personligen vill jag dock deklarera att jag tar starkt avstånd ifrån all form av våld, både fysiskt och psykiskt.

Lill-Babs, i nöd och lust

 

Lill-Babs har betytt en hel del i mitt liv. Genom henne tjänade jag mina första egna pengar 1959. Jag plockade från väggen ner mormors gitarr, som hon fått i 60-års present några år tidigare, och sjöng Är du kär i mig ännu Klas-Göran inför överrumplade och häpna grannar i Skärkind, som mer eller mindre frivilligt gav en vacker slant i hatten.

På¨1990-talet utsågs Barbro Svensson tillsammans med Ainbusk och Ronny Eriksson m.fl. till Landsbygdsambassdör inom projektet Hela Sverige skall leva, och vid en stor sammandragning i Linköping med bl.a. statsminister Göran Persson som dragplåster, var Barbro ambassadör och värdinna och lotsade mig, som alltid vänlig och hjälpsam, till toaletten.

 

Skälvrängare och lyktgubbar

Valdemarsvik Nu har vi på Vikssidan under ett och ett halvt års tid kunnat följa turerna kring avstängningen en gång i tiden, av den allmänt omtyckta läraren på Vammarskolan. Ju mer det skrivs i ämnet desto mindre begriper åtminstone jag. Att det tidigt gick prestige i frågan står helt klart, men om rådande rågångar mellan tjänstemännens domäner och politikernas revir är väl avvägda är mer tveksamt.

Anders Bockgård, 68 år, jord- och skogsbrukare på en släktgård i Tryserum sedan medeltiden, entreprenör, historiker och författare Ledamot i kommunfullmäktige i Valdemarsvik för Landsbygdspartiet Oberoende (LPo).


 

Sportbloggar