Logga in

Carl Bildt är tillbaka!

Det var med skräckblandad förtjusning jag kunde konstatera att Carl Bildt kastat sig in i valrörelsen! Han är en person som gör vad som faller honom in - men efter att ha sett honom i debatt mot Jimmie Åkesson i Agenda i söndags kände jag mig trygg. Han gjorde klart att Sverige hör hemma i EU och att det Swexit som SD förespråkar skulle kosta svenska jobb och skapa stor osäkerhet. Idag skriver Carl Bildt i Svenska Dagbladet om tio skäl att rösta på Moderaterna.

10 SKÄL TILL ATT RÖSTA MODERAT ENLIGT CARL BILDT 💙

Den rödgröna regeringen har varit en svag regering som i viktiga frågor fört oss åt fel håll. Dess hetsande mot valfrihet i välfärden och dess ständiga vilja att höja skatter försämrar för oss långsiktigt.

Att rösta på Sverigedemokraterna är otänkbart. Men det är också en röst kastad i sjön. Viktigt är att rösta på den statsminister och regerin...g du vill ha. Jag tänker rösta på Ulf Kristersson och en alliansregering. Det handlar också om den politik som behövs. Och jag sammanfattar det i tio punkter.

1. Moderaterna har alltid varit det främsta partiet för frihet för individer, familjer och företag. För oss är samhället mycket mer än bara staten och det offentliga.

2. Ansvarsfull ekonomisk politik är grunden för jobb och välfärd. Det handlar om bästa möjliga förutsättningar för gamla och nya företag. I dessa – den digitala omvandlingens – tider är det viktigare än någonsin.

3. Valfriheten i välfärden är viktig. Föräldrar och individer vet själva vad som är bäst. Det är djupt störande att Socialdemokraterna styrt in på vänsterkurs mot valfrihet och företagande i välfärden. Många kommer att drabbas.

4. Moderaterna har alltid varit partiet för lag och ordning, också i tider när detta inte var populärt. Statens grundläggande uppgifter får inte äventyras.

5. Arbete skall alltid löna sig mer än bidrag. Och skatter på inkomster och företagande skall begränsas – arbete och företagande skall uppmuntras.

6. Krav, kvalitet och kunskaper i skolan är avgörande för barns och ungdomars framtid. Resurser till högre utbildning och forskning. Europeiskt och internationellt samarbete.

7. Ett starkt försvar i ett starkare nordiskt, europeiskt och atlantiskt samarbete. Ett nytt cyberförsvar för att skydda vårt samhälle och vår ekonomi.

8. Ett Sverige med röst och inflytande i det europeiska samarbetet i EU. Klimat- och migrationsutmaningarna kräver ett starkare samarbete. Ett splittrat Europa blir ett farligare Europa i en farligare global tid. Ensam är svag.

9. En anständig och realistisk flyktingpolitik. En långt starkare integrationspolitik. Mångfalden har berikat Sverige.

10. Moderaterna är ett parti som kan bära ansvar. Vi förde Sverige in i EU, gav vår ekonomi en ny start, sänkte skatter, breddade valfriheten och klarade den globala finanskrisen. Nu gäller det integrationen, välfärden och våra europeiska och globala samarbeten.

Här kan du läsa Bildts debattartikel: https://www.svd.se/bildt-beklagligt-att-viktiga-fragor-knappt-har-berorts
Visa mer

Blanda inte ihop misstroendeomröstning med KU

Man ska inte blanda ihop misstroendeomröstning mot ett eller flera statsråd å ena sidan och konstitutionsutskottets granskning å andra sidan. Det finns ingen direkt koppling mellan KU-granskning och misstroendeomröstning. Det är två olika verktyg för att utöva riksdagens kontrollmakt, båda viktiga men olika.
Hittills har KU-kritik ingen gång lett till misstroendeomröstning. Den direkta koppling en del nu vill göra gällande finns inte.
KU utkräver politiskt ansvar på juridisk grund. Misstroendeförklaringar kan ha så många fler bottnar än att en minister brutit mot en norm.
Det är inget märkligt att kräva misstroendeförklaring så snart det finns grund att anse förtroendet förbrukat, även om KU utreder juridik, olika detaljer i skeendet mm senare. Dessutom blir statsministerns roll en viktig del i KU:s granskning. Han är inte nu föremål för krav på misstroendeomröstning.

Våldsvänsterns härjningar i Hamburg

Våldsvänsterns fruktansvärda härjningar i Hamburg väcker till liv dystra minnen från Göteborg. Efter EU-toppmötet i Göteborg blev det slut med toppmöten i respektive ordförandeland. Säkerhetsaspekter var en bidragande orsak. Numera hålls som bekant alla toppmöten i Bryssel. Om inte världsledare kan träffas under fredliga former utan att vänsterextremister drar skövlande genom staden får vi en sämre och farligare värld.

Så här sade jag om vänsterextremister i en riksdagsdebatt för någon månad sedan (då jag vände mig till i tur och ordning vänsterextremister, högerextremister och extrema islamister): "Du som är vänsterextremist, du säger att du tror på rättvisa och jämlikhet, men i själva verket tror du på den starkes rätt och sätter dig själv före alla andra. Demokratin ger varje människa en röst, den tydligaste formen av jämlikhet – men du accepterar inte demokratin när du tycker att fel beslut fattas. Du är redo att använda våld och hot mot meningsmotståndare och poliser. När jag säger att polisens uppgift är att skydda de svaga mot övergrepp, så säger du ”all cops are bastards”. Men den som hatar polisen hatar också rättvisan, den som kastar sten på polisen kastar sten på de svaga. Den som föraktar demokratin föraktar också jämlikheten."

I Kinda om våldsbejakande extremism

Mycket bra besök i Kisa idag om Kinda kommuns arbete med integration och för att förebygga våldsbejakande extremism. Kinda har tagit riskerna på allvar och gjort både handlingsplan och lägesbedömning. Mindre kommuner har fördelar genom kortare beslutsvägar och enklare möjligheter till samarbete mellan olika förvaltningar.

KU-kritik mot regeringen

KU presenterade sin granskning av regeringen. Bred enighet bakom alla slutsatser.

 

 

http://www.dn.se/nyheter/politik/hardast-ku-kritik-mot-ygeman-och-bah-kuhnke/

Dagens riksdagsdebatt om våldsbejakande extremism

 

Vände mig direkt till vänsterextremister, högerextremister och islamistiska extremister i dagens riksdagsdebatt:

Du som är vänsterextremist, du säger att du tror på rättvisa och jämlikhet, men i själva verket tror du på den starkes rätt och sätter dig själv före alla andra. Demokratin ger varje människa en röst, den tydligaste formen av jämlikhet – men du accepterar inte demokratin när du tycker att fel beslut fattas. Du är redo att använda våld och hot mot meningsmotståndare och poliser. När jag säger att polisens uppgift är att skydda de svaga mot övergrepp, så säger du ”all cops are bastards”. Men den som hatar polisen hatar också rättvisan, den som kastar sten på polisen kastar sten på de svaga. Den som föraktar demokratin föraktar också jämlikheten.

Du som är högerextremist, du säger att du älskar Sverige, men i själva verket hatar du allt det som Sverige står för. I Sverige har vi skyddat enskildas rättigheter på olika sätt sedan medeltiden och vi skapade världens första tryckfrihetsgrundlag för 250 år sedan. Principen om alla människors lika värde framgår av regeringsformen och genomsyrar all lagstiftning. Sverige slog in på vägen mot demokratisering redan 1809 och har varit en fullvärdig demokrati sedan 1921. Man kan inte älska Sverige och samtidigt hata demokratin, man kan inte älska Sverige och samtidigt mörda människor med en annan hudfärg, man kan inte älska Sverige och samtidigt hata jämställdhet, yttrandefrihet och rättsstaten. Du som hatar demokratin hatar också Sverige.

Du som är militant islamist tror att religionen ger dig rätten att mörda alla som tror på något annat än du gör, du tror att samhällen ska byggas med våld och underkastelse, du vill provocera fram misstänksamhet mot muslimer och skapa splittring i vårt samhälle. Vi vet att din extrema version av islam avvisas av den stora majoriteten av världens muslimer. De delar vår avsky inför den ondska du står för. Vi vet att fria samhällen är oändligt starkare och rikare än samhällen som bygger på fruktan och förtryck. Vi vet att vårt samhälle och vår sammanhållning kan stå pall för ett terrorangrepp eller flera. Om du eller dina anhängare försöker angripa Sverige igen kan vi lova att Sverige inte kommer att ge vika, Sverige kommer att vara redo, Sverige kommer att stå emot och slå tillbaka.

Andreas Norlén är riksdagens talman.


* Juris doktor, född 1973, bosatt i Norrköping.


* Har tidigare bland annat arbetat som lärare och forskare i affärsjuridik vid Linköpings universitet.

  • Twitter
  • Andreas Norlén
  • Mest lästa bloggar
Fotbollsbloggen
  • Senaste blogginläggen

Bloggar

Sportbloggar