Logga in
Logga ut
Misstroendelöfte, en bra kompromiss Rodi Ailert (V) Rodi Ailert (V)
Vädersponsor:

Tiggeriförbud

Valdemarsvik Tiggeriet i Sverige har blivit allt mer utbrett. I november 2015 uppskattades antalet utsatta EU-medborgare, som är här för att tigga, till cirka 4 700 personer. Situationen är även allvarlig i deras hemländer. Många av de som tigger i Sverige kommer från Rumänien och Bulgarien – länder där det råder stor fattigdom och social utsatthet. Lösningen på problemen är dock inte tiggeri på Sveriges gator och torg. Att tigga är varken en väg ur fattigdom eller utanförskap.

Antalet utsatta EU-medborgare som kommer till Sverige för att tigga är fortfarande stort och det har varit svårt att hitta hållbara lösningar på problematiken med tiggeri. Därför presenterar Moderaterna ett konkret förslag på hur ett nationellt tiggeriförbud bör utformas.

För det första är tiggeri inte ett lämpligt sätt att försörja sig. Det låser in människor i fattigdom. För det andra leder tiggeri till att människor utnyttjas. Det gäller inte alla människor som tigger, men tillräckligt många för att staten bör agera. Polisen gör bedömningen att det finns flera grupperingar som tigger i Sverige och som styrs av kriminella aktörer och att det förekommer multiexploatering där utsatta EU-medborgare, vid sidan av tiggeri, utnyttjas för bland annat prostitution.

Våra förslag:

  • Ett nationellt förbud mot tiggeri införs direkt i strafflagstiftningen. Enligt Moderaternas mening bör en ny bestämmelse införas i strafflagstiftningen med innebörd att den som gör sig skyldig till tiggeri begår ett brott. I bestämmelsen ska också anges att om brottet är att betrakta som ringa ska inte dömas till ansvar.
  • Polisen får möjlighet att avvisa tiggare från platsen. Genom att införa ett nationellt förbud mot tiggeri i strafflagstiftningen skapas vidare en laglig möjlighet för poliser och även ordningsvakter att avvisa tiggare från den plats där tiggeriet äger rum

 

Sverige behöver också fortsätta driva på inom EU för att förbättra situationen för de utsatta EU-medborgarna i deras hemländer, främst Rumänien och Bulgarien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya majoriteten kör vidare med ett medborgarkontor !

Valdemarsvik Igår var det dags för årets första kommunstyrelse. Vi fick information om att den nya majoriteten kör vidare med ett medborgarkontor. Lokalerna ska vara i Sjöhuset där Sportringen tidigare fanns. De lokalerna kan man inte flytta in i nu utan de ska renoveras först. Därför ska det tillfälligt vara i Arbetsförmedlingens uppsagda lokaler till en början . 

Växeln kommer att flytta till Sjöhuset i närtid och då kom frågan upp om receptionen på Strömsvik. Den kommer även i fortsättningen vara bemannad av två personer trots att växeln inte kommer att vara där. ALLT DETTA FINNS DET INGA PENGAR AVSATTA TILL I BUDGET och enligt majoriteten kommer det inte att kosta något extra. Tillåt mig att tvivla!

Sjöhuset är ju också till salu och enligt kommunchefen pågår förhandlingar med en intressent. Om det blir sålt ska medborgarkontoret flyttas till Funkishuset och lokaliseras bredvid biblioteket. Det är inte så svårt att räkna ut att det kommer också att kosta en hel del då de lokalerna också måste iordningsställas.

Jag höll på att glömma att den nya majoriteten har bytt namn från medborgarkontor till medborgarservice, men med samma innehåll.På frågan varför man byter namn när inget ska ändras  så erkändes det att det var ett spel för galleriet. Medborgarkontor har ingen god klang i Valdemarsvik längre och det är sant. Min lösning hade varit att lägga ned det!

Personalpolitik i Valdemarsvik!

Valdemarsvik Här kommer fyra avsnitt från vårt lokala handlingsprogram där du bl.a kan läsa om vår personalpolitik och att vi vill satsa på badhuset i Gusum.

 

Medborgardialog/personal/demokrati

Personal

Bättre arbetsgivare genom att leva upp till samverkansavtalet som finns. Kommunens anställda måste bli mer delaktiga och bättre informerade om beslut som rör deras arbete. De anställdas goda idéer måste tas till vara.

¨Lätt- och klämdagar¨ bör återinföras där det är möjligt.

En valmöjlighet mellan friskvårdstimme eller friskvårdspeng ska erbjudas.

Lyssna

Införa kommunfullmäktigemöten i alla kommundelar och samla in synpunkter om vad som är viktigt i respektive kommundel.

Starta en ungdomspanel där ungdomar på ett enkelt sätt via SMS kan svara på frågor om till exempel skolmaten.

Införa medborgarförslag i Kommunfullmäktige.

Medborgardialog

Dialog ska ske före beslut genom att samla in synpunkter från kommuninvånare tidigt i processen och det ska vara möjligt att påverka innan stora beslut. Nya ärenden ska i god tid inledas med information till kommuninvånare och politiker innan beslut.

  

Boende och kommunikation

Nya tomtområden

Trivsam boendemiljö med närhet till bra skola och affär. Särskilt viktigt när E 22 förbifart Söderköping ger ökade pendlingsmöjligheter.

Bredband

Främja utbyggnaden av fiber på landsbygden

Mobiluppkoppling

Jobba för bra täckning i hela kommunen. Extra viktigt när det fasta kopparnätet monteras ner och fiberutbyggnaden inte når alla.

Genomfart på Storgatan

Storgatan ska inte bli gångfartsområde utan fortsätta vara genomfartsgata.

 

Föreningsliv/Kultur/Fritid

Badhuset i Gusum

Satsa på badhuset i Gusum. Ett badhus är en av de få fritidsanläggningar som kan vara till glädje för alla kommuninvånare oavsett ålder.

Lokal kultur

Satsa på att utveckla samarbetet mellan skolan och det lokala kulturutbudet (t.ex konst och opera utbudet på bion i Gusum).

Moderaterna kommer att verka för en kommunal utställningshall.

Föreningsstöd

Uppföljning och en rättvis fördelning av föreningsstödet över hela kommunen.

 

Miljö

Energirådgivare

Vi vill erbjuda en bättre energirådgivning till kommuninvånare och företagare. Extra viktigt med den snabba teknikutveckling som sker idag.

Fossilfria bränslen

Arbetet med att ställa om till fossilfria bränslen ska fortsätta.

Lokalt producerad mat

Kommunala matinköp av lokalt producerad mat från Östergötland/Småland ska ske i större utsträckning.

På kommunens menyer ska det stå var huvudingredienserna kommer ifrån.

 

 

 

 

 

Debattartikel!

Valdemarsvik Moderaterna i Valdemarsvik har försökt att få nedanstånde debattartikel publicerad i NT, men inte lyckats så den kommer här istället:

 

Ett nej är ett nej.

 

Valdemarsvik har tagit emot många nyanlända och asylsökande. Lokalt är vi överens om att det viktigaste är att de får jobb och lär sig svenska, i kommunen har vi tagit beslut i den riktningen. På riksplanet är det däremot skillnad på Socialdemokraternas och Moderaternas migrations och integrationspolitik och det kommer påverka oss lokalt vilken regering Sverige får efter valet.

 

Sverige behöver en ansvarsfull migrationspolitik, där ett tydligt ja eller nej i asylprocessen är grunden. Om man saknar asylskäl och därmed nekas uppehållstillstånd ska man så snart som möjligt återvända till sitt hemland. Allt fler som får avslag på sin asylansökan väljer dock att stanna kvar i landet, detta riskerar att på sikt bygga upp ett skuggsamhälle. När ett nej inte är ett nej så urholkas förtroendet i migrationspolitiken men framförallt så riskerar det att öka både otryggheten och utanförskapet i Sverige. Inför detta är vi oroliga.

 

Nyligen införde Socialdemokraterna en möjlighet till uppehållstillstånd för människor som inte har rätt att stanna kvar i landet, det handlar om 9000 ensamkommande. Det är ett förslag som tydligt visar att Socialdemokraterna vikt sig för Miljöpartiet men framförallt ett förslag som fått stor kritik från olika remissinstanser och Lagrådet slår fast att gränsen nu är nådd för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas. Detta är bara en del av Socialdemokraternas berg och dalbana inom migrationspolitiken. Vi är djupt oroade över vad det egentligen skulle innebära om Socialdemokraterna får möjlighet att bilda regering efter valet.

 

Från Moderaterna är vi tydliga, ett nej är ett nej. Lagstiftningen behöver vara genomtänkt och tydlig där individuella asylprövningar är grunden. Socialdemokraternas politik där personer som saknar skyddsskäl har möjlighet att få uppehållstillstånd går i motsatt riktning. Ska vi klara av integrationen i Sverige måste vi ha en rättssäker migrationspolitik.

 

Integrationen måste gå i led med migrationen, både i vad Sverige kan hantera men också i hur integrationsprocessen ska se ut. Vi vet att integrationsutmaningen är komplicerad men vi tror att grundtanken är enkel, vi måste ställa krav på motprestation. Det vill vi göra genom att öka aktivitetskraven under etableringstiden, införa utbildningsplikt och ställa tuffare krav på nyanlända att lära sig svenska. Grunden i integration måste vara att komma in på arbetsmarknaden men det handlar också om att förstå regler och normer, att kunna språket och att på riktigt anstränga sig för att komma in i det svenska samhället. För att underlätta att gå från nyanländ till nyanställd vill Moderaterna sänka skatten på arbete, införa ett bidragstak och skapa enkla jobb genom ett tredubblat RUT-avdrag.

 

Vi är redo att anta migration och integrationsutmaningen och vilar tryggt på en ansvarsfull politik. Att ställa krav är också att bry sig. Rättigheter, skyldigheter, lika för alla!

 

Anna Nilsson

Per Hollertz

Carina Thuresson

Anders Sjölander

Moderaterna i Valdemarsvik

Förtydligande angående Åldersro i Gryt!

Valdemarsvik Majoriteten med Socialdemokraterna i spetsen förespråkar ett vård och omsorgsboende i Valdemarsvik och ett i Ringarum. Inga fler och alltså inga omsorgsboende i varken Gryt eller Gusum. För att de ska bli kvar så måste Alliansen vinna valet i höst.

 

Majoriteten blir otydligare och otydligare ju närmare valet vi kommer. De säger att de små boendena har kontrakt tre år till så det är ingen nedläggning just nu. Det är ju klart att det måste byggas klart på Vammarhöjden innan de andra kommer att läggas ned. Vi i Oppositionen vill ha kvar de små boende på lång sikt och alltså bygga färre platser på Vammarhöjden.

 

Sedan pratar man vett och brett om trygghetsboende och det hade varit trevligt. Problemet är att det inte är något kommunen startar och när det gäller Åldersro så är ägaren av lokalerna inte intresserad av att starta trygghetsboende. Ägaren kommer att hyra ut boendet till något annat (t.ex. gruppboende) eller sälja huset och plocka ner det. Det har gjorts försök att få någon intresserad av att starta Trygghetsboende, men inte lyckats. När det inte ens går att få till ett trygghetsboende i Valdemarsvik eller i Ringarum så är det inte lättare på landsbygden. Detta är alltså bara en from önskan från politikerna!

 

Vi i Alliansen vill ha kvar omsorgsboende i både Gryt och Gusum. De är väldigt bra boende, inte alls så mycket dyrare som majoriteten säger och även en viktig arbetsplats. Kommunen behöver också värna alla arbetstillfällen i Gryt efter att majoriteten la ned skolan.

 

Jag har pratat med fastighetsägaren till Åldersro och hans förslag är att han bygger en vinkel till som kommunen hyr och sedan bygger han några lägenheter som han själv hyr ut som trygghetsboende. Detta är väl värt att utreda vidare.

 

Vinner vi valet kommer vi att gå vidare med detta för att säkra en bra äldreomsorg i hela kommunen!

 

Lyssna gärna på när Ted och jag diskuterade detta i radion:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=7024711

Näringsliv & Turism!

Valdemarsvik Näringsliv och turism

 

Näringslivskommunikation

Ha företagsträffar i kommunens alla delar. Företagssamverkan med utbyte av erfarenhet och idéer mellan företag.

 

Införa Kommunal servicegaranti

Garantera att ansökningar behandlas inom angiven tid.

Ge en fortlöpande återkoppling under pågående ansökningar.

 

Marknadsföring av vår kommun

Kommunen ska aktivt bearbeta företag som söker etableringsmöjligheter.

Aktivt marknadsföra kommunens industritomter för nyetableringar.

Anna Nilsson är Oppositionsråd i Valdemarsvik. Jag är också 2 vice ordförande i Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Östergötland och är vice ordförande i brukardialogberedning 5 i Region Östergötland.

  • Twitter
  • Anna Nilsson

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se