Logga in

Christian Widlund (C)

Tack för din röst - låt det inte gå fyra år tills vi hörs igen

Norrköping Nu har svenska folket och Norrköpingsborna röstat. Än pågår räkningen av rösterna innan ett slutgiltigt resultat kan presenteras. Men det som är tydligt är att många har röstat på Sverigedemokraterna. Även om det inte blev så många som vi befarade så är det ändå allt för många. Många säger att rösten på Sverigedemokraterna inte egentligen är en röst för deras politik utan mer är en protest mot den politik som har förts under en viss tid.

Vi är många som i valrörelsen har stått upp emot de strömningar som finns i samhället som vill söndra och splittra. Som vill dela upp människor i olika grupper och tala om vilka grupper som ska få ha rättigheter och vilka som ska ha skyldigheter. De strömningar som vill tala om och bestämma över andra hur de ska vara och vad de får göra. Centerpartiet har varit en tydlig och viktig motpol till detta. Och vi uppfattar att vi har fått mycket sympati och stöd för detta arbete. Det ser vi inte minst på alla nya röster som vi har fått i de olika valen. För det vill vi säga ett stort TACK!

Men det gäller att inte sluta nu. Under en valrörelse får politiken ett extra stort utrymme i media och i människors vardag. Då förs samtal vid matborden och på fikarasterna på arbetsplatserna. Det är också många som tar kontakt med oss politiska partier och oss politiker.  Medan det under det som vi kallar ”mellanvalsperioden” egentligen är ganska tyst kring politiska frågor. Det är istället då missnöjet sprider sig bland människor när man inte upplever att politiska beslut följer deras önskningar. Vissa upplever till och med att man blir bortglömda.

Jag vill under de kommande fyra åren ändra på det. Jag vill att de kommande fyra åren ska vara en tid då kampen för alla människors rättigheter och kampen för ett fritt, öppet och tolerant samhälle ska fortsätta. För att den ska göra det är det viktigt att vi hjälps åt. Jag vill också att du ska känna att politiken bryr sig om dig. Det är viktigt att även din röst hörs. Jag lyssnar gärna på dig varje dag de kommande fyra åren och för gärna en dialog med dig.

Jag finns på facebook på

https://www.facebook.com/Christian-Widlund-Centerpartiet-1467972193348783/

här kan du skicka meddelanden till mig så lovar jag att svara så snart jag kan.

Än en gång TACK för din röst -på mig – men framförallt för din röst på Centerpartiet!

Jag vill ha ett fritt och öppet samhälle

Norrköping Ikväll har det varit kommunfullmäktige i Norrköping. Vi diskuterade bland annat Sverigedemokraternas motion att stängla in skolgårdar och förskolor i Norrköpings kommun för att hindra att de bränns ned.

Jag håller med om att det är ett problem när det sker skadegörelse på skolor och förskolor , och det är förfärligt när vi ser skollokaler och förskolor brinna upp pga att någon har tänt på.

Men jag tycker inte att en extremlösning som att stängsla in skolorna är rätt väg att gå för att komma tillrätta med problemet. Skolgårdarna skulle istället kunna användas mer av allmänheten efter skoltid. Ett exempel som vi även har beslutat om i Norrköping är att öppna upp dem som parkeringsplatser på kvällar och helger. Lekytorna är också bra möjligheter för barn att nyttja på helgerna.

I vårt samhälle finns en rad problem som orsakas av människor. Ta till exempel våldsbrott som misshandel och personrån. De flesta av dessa brott sker på fredag och lördagkvällar i nära koppling till besök på nattklubbar och pubar. En extremlösning på det problemet skulle vara att stänga alla restauranger och pubar klockan 22 på kvällarna och helt förbjuda nattklubbar. Då skulle säkert dessa brott minska. Men jag tror inget politiskt parti idag är intresserad av en sådan lösning.

Eller ta våra parker, Vasaparken och Folkparken till exempel. Dessa används flitigt av norrköpingsborna inte minst på sommaren. Men oj vad det skräpas ner och oj vad parkerna slits, vilket medför höga kostnader för kommunen. En extremlösning på det problemet skulle vara att stängsla in parkerna och låta besökarna betala inträde för att de ska få tillträde till parken. Jag tror inte på en sådan lösning heller.

Tyvärr ser vi att Sverigedemokraterna vill göra vårt samhälle stängt och slutet genom att införa förbud och bygga staket.

Som Centerpartist är jag för ett liberalt, fritt och öppet samhälle, där vi kan leva med frihet under ansvar. För mig är det helt otänkbart med ett samhälle med murar och staket som stänger ute invånarna. Jag vill att vi ska bekämpa problem och brottslighet och samtidigt behålla vårt öppna samhälle där alla människor är inkluderade.

 

Vad betyder "att lyssna" för dig?

Ikväll hade vi i presidiet i Stadsplaneringsnämnden bjudit in boende i Vilbergen för att informera om arbetet med detaljplanen för området. Det är en plan som väckt oro bland de boende och vi vet att det finns mycket synpunkter. Så syftet med mötet var också att vi som politiker skulle få möjlighet att höra de boendes synpunkter.

Intresset för mötet var väldigt stort. Det kom långt flera boende än vad som fick plats i den bokade lokalen. Det var därför många som blev nekade att komma in. Detta skapade förstås ännu mer missnöje bland de som hade tagit sig till mötet för att få information om planerna.

Vi försökte lösa situationen på bästa möjliga sätt och erbjöd deltagarna som kommit att vi skulle hålla två möten under kvällen så att alla skulle kunna få samma information. Detta förslag mottogs inte väl av alla utan en del valde att resa sig och gå medan andra stannade kvar och protesterade högt och krävde att vi skulle ordna nytt möte en annan dag i en större lokal. Det kändes inte meningsfullt att ha mötet ikväll som vi planerat utan bestämde att ordna ett nytt möte en annan dag men att de som ville kunde stanna kvar och ställa frågor.

Några personer valde att stanna kvar och titta på materialet som vi hade med oss och passade på att ställa frågor och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss att lyssna och höra vilka synpunkter som finns hos de boende men också att vi får förklara våra tankar.

En synpunkt som brukar dyka upp vid sånna här tillfällen är att vi politiker inte lyssnar på medborgarna, att vi bara kör över dem. Det var en synpunkt som även kom fram ikväll.

Jag kan inte låta bli att bli frågande till just den synpunkten en kväll som denna. Vi hade ju kallat till möte just för att lyssna och ta del av synpunkter från de boende. Men det finns en viktig sak att poängtera ; Att lyssna på någon är inte samma sak som att göra exakt som hen säger. Att lyssna på någon är att ta in synpunkter och bemöta dem, antingen med argument till varför det inte blir som hen vill eller genom att ta till sig goda förslag och ibland kompromissa men man kan inte alltid räkna med att få som man vill. För hur skulle det gå till om man ska lyssna på alla med en synpunkt och synpunkterna skiljer sig från varandra, det går inte att göra alla till lags.

En annan fundering kring det här är; är det bara vi politiker som ska lyssna på medborgarna och göra som de vill, har inte medborgarna också en skyldighet att lyssna på oss politiker? Om nu "att lyssna" skulle betyda att göra som hen säger eller att tycka som politikern hen lyssnar på, så skulle ju då alla som kommit på mötet ikväll efter att ha lyssnat på oss också tyckt som vi - och så är det ju verkligen inte. Vi räknar inte med att alla ska tycka att planerna är bra, men det finns de som gör det och det finns de som faktiskt vill bo i de planerade bostäderna i Vilbergen, och det är bostäder som behövs i Norrköping.

Nu ska vi så snart som möjligt boka en lokal stor nog att rymma alla som är intresserade av planerna i Vilbergen och bjuda in till ett nytt möte. Jag hoppas då på ett konstruktivt möte där många får komma till tals och dela med sig av sina synpunkter.

Företagen nödvändiga för välfärden

Den allmänna politiska debatten idag handlar mycket om offentliga sektorn, som fler poliser som ska skapa trygghet i samhället, mer resurser till sjukvården, äldreomsorgen och skolan. Detta är jätteviktiga frågor för de berör den enskilda människan, men det som är grunden till att vi ska ha råd med dessa offentliga verksamheter är de privata företagen. Det är i företagen som 4 av 5 arbetstillfällen skapas. Arbetstillfällen och företag som är basen för de skatteintäkter som finansierar den offentliga verksamheten och ger oss möjlighet att göra nödvändiga satsningar som förbättrar livet för alla.

Det som många gånger hörs inte minst från vänsterpartiet som har stor påverkan på regeringens politik är att företagen klarar sig alltid, de har råd att betala mer. Och mer och mer avgifter och skatter läggs på företagen. Och så har vi regeringens förslag att begränsa välfärdsföretagens vinster. Det är en direkt företagarfientlig politik som vi vill stoppa.

När vi i Centerpartiet pratar om företagande är det småföretagens villkor som vi sätter i fokus. Många småföretagare vittnar idag om hur krångligt det är att driva företag. Onödiga regler och krånglig byråkrati åläggs företagare vilket gör att man får lägga mycket tid på sånt som inte är kopplat till deras verksamhet. Och flera personer som har en bra affärsidé och hög kompetens inom något affärsområde och ett intresse för att vara sin egen arbetsgivare tvekar att starta företag pga att man upplever att det är krångligt. Detta måste vi ändra på. Glöm inte att 4 av 5 arbetstillfällen skapas i småföretagen och om folk tvekar att starta sina företag blir det färre nya arbetstillfällen.

En annan och mycket aktuell fråga för företagen är bristen på rätt utbildad personal. I nästan alla branscher i såväl den privata som den offentliga sektorn upplever man  att svårigheterna med att hitta personal är ett hinder och ett hot för deras verksamhet.
Men här finns en möjlig lösning inom räckhåll och det är den stora grupp människor som idag ändå står utanför arbetsmarknaden. Centerpartiet har en rad förslag som innebär att fler av de människor som de senaste åren har kommit till vårt land men som idag inte hittar någon arbetsgivare som vill eller kan anställa dem. Några av dem har en hög utbildningsnivå med sig och borde snabbt kunna bli en tillgång för företagen, medan andra behöver utbildning för att kunna bli aktuella för anställning och här hoppas jag att vi tillsammans med företagen kan hjälpa dessa människor med praktikplatser och lärlingsplatser.

Köttberg

Norrköping På 1990-talet genomgick Sverige ett ekonomiskt stålbad och den öppna arbetslösheten gick från att ha varit under 2 % 1990 till att ligga på över 8 % i slutet av 1990-talet. Under den här tiden pratades det mycket om den stora kullen av 40-talister som dominerade arbetsmarknaden. Som en slags tröst talade man om tiden då 40-talisterna skulle gå i pension – då skulle det minsann finnas jobb när 40-talisterna skulle ersättas på arbetsmarknaden. Även på 2000-talet talades det länge om när 40-talisterna skulle gå i pension men då var tonen mer bekymmersam eftersom man då såg att det inte fanns tillräckligt med arbetskraft i Sverige för att kunna ersätta 40-talisterna när de gick i pension. 2004 kallade dåvarande finansminister Per Nuder 40-talisterna för: ett ”köttberg” som skulle födas av 60-talisterna.Ett uttalande som Per Nuder fick utstå mycket kritik för.

2005 fyllde de första 40-talisterna 65 år och tiden då 40-talisterna blev pensionärer började. När vi lämnade 2014 hade de sista 40-talisterna uppnått 65 årsåldern. Vad har då hänt på arbetsmarknaden? Ja jag vågar nog påstå att i stort sätt alla branscher såväl inom det privata näringslivet som i den offentliga sektorn så saknas det utbildad personal. Idag är det ett stort hinder för många företags tillväxt att de inte får tag på arbetskraft och i den offentliga sektorn är belastningen hög på personalen. Hur ser det då ut om man tittar framåt?


Idag jobbar 1,2 miljoner människor i välfärden, enligt en prognos från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kommer det behövas en halv miljon anställda till fram till 2026 inom väldfärdstjänsterna. Det är enorm utmaning att klara av att bemanna och upprätthålla välfärdstjänsterna, samtidigt som också det privata näringslivet har stort behov av att bemanna sina verksamheter för att kunna fortsätta bidra med tillväxt. Mitt uppe i det här så tvingas många ungdomar in i försvaret vare sig de vill eller inte.

Det finns dock en stor resurs som inte används idag. Arbetslösheten bland nyanlända är idag väldigt hög, men det finns här en stor potential. Ska vi klara av att försörja hela arbetsmarknaden med arbetskraft måste vi börja använda denna resurs. Många besitter redan den kompetens som efterfrågas och de måste få chansen att använda sin kompetens. Andra behöver hjälp och utbildning för att sedan ges chans att kunna bidra till sin egen försörjning och till att lösa samhällets utmaningar.

Jag är Centerpartist och vill använda min blogg för att belysa saker i samhället som är bra men också sånt som jag tycker kan bli bättre.

Jag vill bidra med mitt personliga engagemang för människors rätt till frihet. Frihet att vara sig själva och uttrycka sina åsikter men också människors frihet att välja själva. Välja själva hur man vill leva sitt liv, vad man vill tro på, vem man vill leva med, vad man vill äta, var man vill utbilda sig, var man vill arbeta och var man vill bo och så vidare.

jag är en lyhörd person som lyssnar in och försöker förstå människors vardag. Jag vill vara en röst som verkar för att ge alla möjlighet till ett bättre liv, så länge det inte sker på bekostnad av någon annan.

Det är min övertygelse att om vi respekterar och förstår varann så kommer vår värld att bli bättre för alla.
Det är också min övertygelse att de flesta människor har en förmåga att ta ansvar för sina egna liv och sina egna handlingar, vi har bara olika förutsättningar att lyckas. Som politiker vill jag vara med och fatta beslut som förbättrar förutsättningarna så att fler människor kan lyckas att nå sina mål och drömmar med livet.
Sedan vet jag att inte alla människor har förmågan att ta hand om sig själva och där vill jag se att samhället kan erbjuda ett hållbart skyddsnät så att också dessa människor ges möjlighet till ett värdigt liv.

Jag tycker också det är viktigt att vi är rädda om miljön. Vi har bara ett jordklot och jag vill att även mina barn ska kunna andas frisk luft och ha en ren miljö när de blir äldre, därför måste vi vara rädda om den.

Det är dessa värderingar som styr mitt eget liv och som jag som politiker agerar efter.

Bloggar

Sportbloggar