Logga in
Så spelas Hästens matcher i slutspelet Hockeybloggen Hockeybloggen
Vädersponsor:

Augusti 2016

Söderköping. Så har då de tre sommarmånaderna nått sitt slut och idag med ett helt fantastiskt väder. Hoppas ni alla haft en bra sommar. Politiken går ju inte heller på högvarv under sommaren, men nu är det dags att kavla upp ärmarna. Vad har jag då funderat över? Jo en hel del faktiskt.

Statliga bidrag

Nuvarande  regeringen pytsar ut en del extra pengar. Bra eller dåligt? Både och skulle jag vilja säga. Nu kan man få extra pengar till Läxhjälp. Söderköpings  kommun har sökt och beviljats läxhjälpspengar till 6% av eleverna. Linköping har fått till 100%. Har inte fått någon vettig förklaring varför vi lagt oss på så låg nivå. Inte beror det på att det inte behövs här..... Läslov. En nyhet i statsministerns sommartal. Att läsning är viktigt av flera skäl är vi helt överens om, men inte tror jag vi ökar läsförmåga och läsglädje med att införa ett läslov. Här handlar det om att skola och föräldrar hjälps åt. Bli läsförebilder! Så får vi inte glömma att det är svårare för en del att lära sig läsa och förstå. Här har Söderköping gjort en riktig satsning, ett antal läspedagoger har anställts.

22

Sommarens trafiksituation har varit bedrövlig. Nu måste alla klutar sättas  till så bygget av ny sträckning kommer i gång. Ett medfinansieringsavtal är på gång. Bra, men det räcker inte. Jag och många med mig vill ha byggstart före 2020.

ÖP staden

I höst hoppas jag att arbetet med översiktsplanen för staden kommer i gång ordentligt. Hur vill vi att Söderköping ska byggas ut och förtätas? Kom gärna med tankar och förslag. Själv ser jag gärna att utbyggnad sker i norra delen. När det gäller förtätning i staden så bör den ske med största omsorg. Många har köpt och byggt hus för att det finns luft och rymd mellan husen. Låt det fortsätta att vara på det viset. Ett signum för Söderköping att bevara. Några obebyggda områden finns som lämpar sig för byggnation t.ex gamla brandstationen, gamla reningsverkets tomt och där Vimman ligger. 

Trygg och säker

Vi vill att alla ska  kunna känna sig trygga och säkra när vi promenerar i Söderköping. I mätningar som gjorts brukar vi hamna bland de 10 tryggaste kommunerna i Sverige. Några otäcka och sorgliga incidenter har inträffat. Från kommunens sida gör vi allt vad vi kan för att det inte ska upprepas, men polisens agerande är jag kritisk till. Här behövs förnyad dialog.

Turister  och besökare

På sommaren pratar jag ofta med turister och affärsföretag. Många lovordar vår stad och skärgård. Men har hört att måttnga tycker att kanalområdet har stagnerat eller till och med gått tillbaka. Vad är kommunens roll? Ja att ha turistinformation är en del, men när det gäller affärslivet handlar det i första hand om privata initiativ. En fråga för Stadskärneföreningen (där kommunen ingår) att fundera över. Gästabudet var återigen en succé. Tack till alla som bidrog! 

 

Landsbygdsveckling

Har med bestörtning (och dåligt samvete) förstått att ett antal busslinjer lagts ner. Detta innebär stora svårigheter för gymnasieelever att ta sig till skolan. Vi borde reagerat på detta tidigare..... Nu gäller det att med gemensamma krafter (regionen och kommunen) att hitta lösningar. Olyckligt har också varit att skolskjutsarna inte från början fungerade klanderfritt, hoppas det fungerar nu. Fortfarande har jag en stor sorg i hjärtat över att nya majoriteten (S, M och Mp) har bestämt sig för att Stenbrinken inte längre ska finnas kvar som äldreboende. Jag förstår inte hur de tänker!

Ett strå vassare

I oktober kommer vi (C, L och KD) att anordna en ny temakväll. Återkommer med innehåll, plats och tid. Ni ska då alla känna er varmt välkomna.

Till sist kom gärna med åsikter och tankar. Kom ihåg att vi politiker är till för er.

Hälsningar

Inga-Lill och alla kamrater i Den borgerliga alliansen (C, L och KD)

 

Tack

Söderköping NT har beslutat lägga ner politikerbloggarna. Lite synd tycker jag. Här har vi haft en möjlighet att då och då berätta lite om det politiska livet.

Servicenämnden. Eftersom L nu ingår i majoriteten tillsammans med M, C och KD så är jag inte oppositionsråd. Skönt. Från 1/1 är jag ordf i Servicenämnden. En nämnd som har många områden. På agendan står nu tex upphandling av avfallstjänster, ny kostplan men det blir i höst, översyn av föreningsbidrag, utveckla många områden i god samverkan med duktiga medarbetare. Den 12/2 kl. 18 i kommunhusets aula påbörjas arbetet med regional kulturplan 2020-2023. Alla intresserade hälsas välkomna. 

Övrigt som nu upptar min tid är att jobba fram strategisk plan och budget för 2020-2023. Ett omfattande arbete. Vi måste få till en god ekonomisk hushållning med väl fungerande verksamheter. Tyvärr är det ännu inte i hamn när det gäller vårdsektorn. Vi har personal som inte mår bra och som känner att de kan göra ett bra jobb och också ha ett liv utanför jobbet. Idag är det hemtjänstens dag. Tack till er alla och min tro är att det kommer att bli bättre. Investeringar är också något vi måste besluta om. Det behövs skollokaler, platser inom äldreomsorg och minst ett nytt LSSboende. Mycket mer står på önskelistan, men vi måste göra en tidsplan som baseras på var behoven är störst och vad ekonomin tillåter. 

Jag skriver på sociala medier så ni kan läsa lite där. Men kom ihåg att ni är varmt välkomna att kontakta mig direkt på telefon, mail eller "på stan".

Så till sist tack till er alla som läst mina blogginlägg.

Vänliga hälsningar

Inga-Lill Östlund

0121-20274, 0703681017

inga-lill.ostlund@soderkoping.se

Gott nytt år

Söderköping Ett nytt år Ja så har då 2018 tagit slut och vi har ett nytt år framför oss. Hur kommer det att bli? Ja i stort sett blir det nog ingen större skillnad för de flesta, men vi kommer säkert få nya glädjeämnen, en och annan sorg och en del förändringar. Den största förändringen för min del är att jag igår gjorde min sista dag som oppositionsråd. Det känns skönt. Att vara i opposition kan vara lärorikt, men ack så tråkigt....Det som gav mig mest glädje var det fina samarbetet inom oppositionen (C, L och KD) och alla kontakter med er som bor här. Tack alla berörda. Valresultatet blev att Den gamla hederliga alliansen (M, C, KD och L) fick egen majoritet. Ett stort förtroende som vi nu ska försöka göra det bästa möjliga av. Vi har mycket att ta tag i. Först av allt gäller det att få ordning på ekonomin. Det ser ut som att kommunens budgetresultat för 2018 blir ett kraftigt underskott. Är dock övertygad om att vi kan få till goda verksamheter till fromma för oss alla. Vi har närmare en miljard att röra oss med. En personalenkät genomfördes i höstas och glädjande nog har vi en personal som trivs på jobbet. Personalen är vår viktigaste tillgång och till er vill jag rikta ett stort tack. Allt är inte bra. Till exempel inom vårdsektorn återstår en del frågor, men med gemensamma krafter ska de gå att lösa.

Löften Jag ger inga nyårslöften numera, men jag lovar att vi (Liberalerna) ska leva upp till vårt främsta vallöfte ”Vi lovar att lyssna”.  Vi kommer att ha öppna diskussionsmöten och kanske en och annan studiecirkel. I vår är det dags för EU-valet. Glädjande nog har det kommit undersökningar som visar på att vi svenskar blivit mera EU-vänliga, men de visar också på att kunskapen om vad EU gör är låg. Du som vill veta mera om våra aktiviteter kan kontakta Ellen Friberg eller mig och fortsätt som ni brukar; haffa oss när ni ser oss, ring eller mejla. 

Till sist vill jag önska er alla ett gott nytt år.

Inga-Lill Östlund, numera ordf i Servicenämnden

Höst

Söderköping Höst, ja det har varit en turbulent och arbetsam höst. Detta har gjort att skrivandet här har kommit i skymundan. Valet var en framgång för oss liberaler här i Söderköping, så och var det för C och KD. För de tre partierna (S, M och Mp) som styrt de senaste åren var det en tillbakagång. Dock inte så mycket för M utan det visade sig att det gick att låta Alliansen uppstå igen. Glädjande. Men för min del är det inte makten som hägrar utan hopp om att målen ska kunna uppfyllas. Vårt samarbete bygger på långsiktighet, hållbarhet och helhetssyn präglat av god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning har inte präglat de gångna åren. Detta har gjort att den senaste tiden har det ägnats mycket tid åt att få fram en hållbar budget för 2019 som ska antas av Kf (kommunfullmäktige) den 21/11. En stram budget men som ändå kommer att innebära god kommunal verksamhet. Många har säkert läst och hört talas om problem inom vårdsektorn. Jag är övertygad om att om vi alla hjälps åt så kommer det att lösa sig. På alla punkter kommer inte alla vara helt tillfreds. Men här är dialog A och O. En dialog där vi lyssnar på varandra och tar till oss vad som sägs och gör det så bra det går.

Näringsliv Vi har dalat betänkligt i näringslivsrankningen. Funderar över varför....Jag träffar många nöjda företagare och en del som pekar på områden som kan förbättras. Återigen om vi hjälps åt så kommer det att bli bättre. Kommunikation, delaktighet och öppenhet är tre ledord för oss i Alliansen. Så tror jag att det inte är fruktbart att bara prata om att något är dåligt (kan bli en självuppfyllande profetia) utan fokusera på vad som kan bli bättre. 

Kf. Den här mandatperiodens första Kf-sammanträde hölls i onsdags. Ett nytt parti, Landsbygdspartiet, och ett förstärkt SD. Vad kommer det att innebära? För tidigt att uttala sig om, men konstaterade att tysta kommer de inte att vara. Kvällens stora fråga var Planprogram Albogadalen. Ett område som kan komma att innehålla upp mot 1000 bostäder, skola, idrottsanläggningar, särskilda boenden m.m. Själv är jag inte säker på att det ska byggas så mycket där. Vi behöver bostäder. Det är det ingen tvekan om. Frågan är bara var. Vi har flera områden som det kan byggas på. Tex norr om staden (Mariehov), söder om staden (Skönberga), utanför tätorten tex Mogata och Östra Ryd, områden i stadskärnan tex gamla brandstationen. Skollokaler behövs. Vi liberaler vill att Brobyskolan rustas eller byggs ny på området och att Bergaskolan åter blir skola. Den senare brådskar. Vi kan inte låta Bergaskolan och Brunnslasarettet förfalla ytterligare. Ridhuset. Ska det flyttas och byggas nytt eller ska det nuvarande rustas? Dessutom vad kommer ny sträckning av E22 få för betydelse för området. Ja detta är många frågor som vi får brottas med den närmaste tiden. Men jag är övertygad om att vi (invånarna, politiken och tjänstemän) tillsammans kommer att hitta bra lösningar. 

Hallowen. Ett tämligen nytt påfund som lämnar mig oberörd. Men de som fick sina hus och fönster bombarderade med ägg och ruttna äpplen häromkvällen var inte oberörda. De var både ledsna och förbannade. Tack och lov tog polisen detta på allvar och jag utgår från att berörda ungar och deras föräldrar också tar detta på allvar. 

Allhelgonahelg Många av oss besöker säkert våra kyrkogårdar, smyckar och tänder ljus till minne av våra kära. En fin tradition. Det gäller att både tänka på flydda tider, men också tänka på framtiden. Glädjas åt livet och glädjas åt de som finns nära oss. Så till sist önskar jag er alla en fin helg. 

Valet

Söderköping Valen i Söderköping, landstinget och riksdagen.

kommunen är det dags för majoritetsskifte. Vi i C, L och KD har varit i opposition den här mandatperioden. För min del har det inneburit att jag varit oppositionsråd. Nyttigt att vara i opposition? Ja kanske, men vi kan det nu! Vi vill tillbaka i en styrande majoritet. Varför då?

Vi vill att Söderköping ska komma på fötter igen, inte minst ekonomiskt. 

Vi vill utveckla sektor vård och omsorg och göra det i samklang med privata aktörer och inte minst med personalen. 

Vi vill bli en näringslivsvänlig kommun. Utan näringsliv inga jobb och inga skatteintäkter.

Vi har mycket bra inom skolans värld, men vi måste ta tag i lokalfrågorna. Bygg förskolelokaler. Vi har en brist i västra kommundelen och Mogata behöver förbättrade lokaler. Renovera Broby och nyttja Bergaområdet. 

Vi vill bygga bostäder på rätt ställen.

Vi vill att landsbygd och tätort är lika viktiga.

Vi vill en hel massa annat också. Du som vill veta mera gå in och läs våra kommunpolitiska handlingsprogram som finns på våra hemsidor. 

Landstinget/regionen. Här kan jag bara stå till svars för vad vi Liberaler vill. Vi vill se till att våra äldre får en värdig vård, tex införa äldrevårdscentraler i alla kommuner. Vi vill utveckla psykiatrin för barn, unga och vuxna. Vi vill satsa på förebyggande hälsovård. Vi vill förbättra samarbetet mellan region och kommuner. Vi vill att region Östergötland ska bli den attraktiva regionen som vi faktiskt har alla förutsättningar att bli.

Riksdagsvalet. Även här kan jag bara stå för vad vi Liberaler vill. För oss är valet ett vägval mellan politikens ytterkanter och den liberala mitten. Mellan det extrema och det förnuftiga. Det är ett val där vi liberaler försvarar friheten. Vi liberaler står upp för att du får större frihet och möjligheter. Men också har ett samhälle som tar ansvaret för den sociala tryggheten. 

Att rösta är en demokratisk rättighet och skyldighet. 

Valrörelsen m.m.

Söderköping Valrörelsen pågår för fullt. Men vad är det som pågår? Valstugor vandaliseras och t.o.m. bränns ner, valaffischer vandaliseras med klotter och rivs ner, människor som går fram till ett parti och tar en massa valbroshyrer för att demonstrativt kasta dem i närmaste papperskorg, mängder av påhopp på sociala medier.....En viktig del i en sann demokrati är att alla partier har rätt att föra fram sin politik och att deras valarbetare behandlas med respekt. Självklart har vi alla rätt att säga emot andra partiers åsikter, men jag hoppas att när vi nu går in i valspurten ska bli bättre på att föra fram vad vi vill själva. 

Vilka är valets vinnare? En fråga som väckts i mitt sinne den senaste tiden. Är det reklambolag, tryckerier, distributionsföretag....Undrar hur mycket pengar vi politiska partier lägger ut på reklamfilmer, broschyrer, affischer m.m. Kunde vi använt de pengarna till något bättre?

Idag har vi kunnat läsa att vi inte har råd med vissa LSS-insatser. Barn ska inte få bo kvar hemma utan nu byggs det barnhem. Jag trodde vi kommit längre. Läste idag också att det finns de som inte tycker vi har råd längre att ta emot kvotflyktingar. Det handlar om cirka 5000/år. I min värld är båda de här två saker så långt från humanism man kan komma.

Dagens glädjeämne är att när jag efter 90-minuters speltid hade gett upp hoppet, men ”Snoka” vände och vann med 2-1. Tack 

Sportbloggar