Logga in
Betyg på samtliga spelare i Hästen - de få... Hockeybloggen Hockeybloggen
Vädersponsor:

Juni 2016

Söderköping Sommaren har kommit. Många är lediga och alla vill ha vackert väder med sol och bad. Fast för min/vår del inleddes den inte bra. Trodde i det längsta att Majoriteten skulle inse att vi ska ha ett äldreboende i östra delen. Men icke, Stenbrinken ska läggas ner. Det var nog min tyngsta dag som politiker. Fast ännu mera sorgligt är det för de gamla, för de anställda och för bygden. Eftersom jag har en moster som är 98 år var jag idag i kontakt med en biståndshandläggare i en annan kommun. Hon förstod till fullo att moster borde få en boendeplats, men som hon sa "kommunen har minskat på boendeplatser så vi har inget ledigt". Ska gamla ha det så? Oroar mig för att vi snart är i samma läge.

Vi kunde i pressen läsa att många (37%) företagare här drar sig för att klaga på kommunen. Är det så illa? Jag tror inte det, men givetvis måste det analyseras. Man måste komma ihåg att det bara var en liten del av våra företagare som svarat på enkäten. En god dialog med både företagare och invånare är grunden för ett gott samarbete.

Har börjat förstå mer och mer att Östersjön inte mår bra. Övergödningen, utsläpp m.m. gör att det är bråttom om den inte ska bli ett dött hav. Tycker det är märkligt att de stora färjorna får släppa ut allt sitt avlopp, medan fritidsbåtar är det förbjudet för. Självklart borde det vara förbjudet för alla. Nu pågår musselodlingar för att rena. Säkert en bra åtgärd, men det förslår inte på lång väg. Vad kan vi i kommunen göra? Något att bita i både för berörda tjänstemän och politiker. Länsstyrelsen och staten måste ta sitt ansvar.

Årets Bråvallafestival är över för den här gången. En tillställning som gläder många. Dock inte för de som utsatts för våldtäkter och sexuella övergrepp. Vad sjutton har det tagit åt männen som gör detta? Polisen delade ut armband till tjejerna. Jaha, undrar vad det hjälpte..... Har ingen enkel lösning på eländet, men något måste göras. Myndigheter och vi medborgare måste hjälpas åt. Kvinnor ska inte behöva oroa sig för att gå ut. 

Brexit. Så sorgligt. Många varken i Storbritannien eller här har nog inte riktigt förstått varför EU är bra. Media fokuserar gärna på trams som t.ex. gurkor, snus och jordgubbar. För mig står EU för frihet, rörlig handel och fred i Europa. Låt oss lyfta fram det istället. 

Öppna möten. I mitten på månaden arrangerade Den borgerliga alliansen i Söderköping (C, L och KD) ett sådant om E22. Många intresserade åhörare kom. Fick sakupplysningar av kommuntjänstemän och fick också möjlighet att ställa sina frågor och komma med sina synpunkter. Vi kommer att anordna fler sådana här möten. Återkommer med tid, plats och innehåll efter sommaren.

Naturligtvis följer jag EM i fotboll. Tack Island! Nu tror jag att jag ska heja på Wales, men det blir nog Tyskland som vinner.

Just nu kom det en regnskur. Inte så roligt för de som vill sola och bada, men för oss som vill ut i skogen och plocka bär och svamp så är det bra. Nu återstår bara för mig att önska er alla en fin sommar. Den här veckan kommer jag att gå på sparlåga, har några vigslar och ett par möten. Nästa vecka har jag jourvecka och sedan väntar en välbehövlig semester.

Vi hörs och ses efter sommaren.

Hälsningar från oss alla i C, L och KD 

genom

Inga-Lill Östlund

 

Augusti 2016

Söderköping. Så har då de tre sommarmånaderna nått sitt slut och idag med ett helt fantastiskt väder. Hoppas ni alla haft en bra sommar. Politiken går ju inte heller på högvarv under sommaren, men nu är det dags att kavla upp ärmarna. Vad har jag då funderat över? Jo en hel del faktiskt.

Statliga bidrag

Nuvarande  regeringen pytsar ut en del extra pengar. Bra eller dåligt? Både och skulle jag vilja säga. Nu kan man få extra pengar till Läxhjälp. Söderköpings  kommun har sökt och beviljats läxhjälpspengar till 6% av eleverna. Linköping har fått till 100%. Har inte fått någon vettig förklaring varför vi lagt oss på så låg nivå. Inte beror det på att det inte behövs här..... Läslov. En nyhet i statsministerns sommartal. Att läsning är viktigt av flera skäl är vi helt överens om, men inte tror jag vi ökar läsförmåga och läsglädje med att införa ett läslov. Här handlar det om att skola och föräldrar hjälps åt. Bli läsförebilder! Så får vi inte glömma att det är svårare för en del att lära sig läsa och förstå. Här har Söderköping gjort en riktig satsning, ett antal läspedagoger har anställts.

22

Sommarens trafiksituation har varit bedrövlig. Nu måste alla klutar sättas  till så bygget av ny sträckning kommer i gång. Ett medfinansieringsavtal är på gång. Bra, men det räcker inte. Jag och många med mig vill ha byggstart före 2020.

ÖP staden

I höst hoppas jag att arbetet med översiktsplanen för staden kommer i gång ordentligt. Hur vill vi att Söderköping ska byggas ut och förtätas? Kom gärna med tankar och förslag. Själv ser jag gärna att utbyggnad sker i norra delen. När det gäller förtätning i staden så bör den ske med största omsorg. Många har köpt och byggt hus för att det finns luft och rymd mellan husen. Låt det fortsätta att vara på det viset. Ett signum för Söderköping att bevara. Några obebyggda områden finns som lämpar sig för byggnation t.ex gamla brandstationen, gamla reningsverkets tomt och där Vimman ligger. 

Trygg och säker

Vi vill att alla ska  kunna känna sig trygga och säkra när vi promenerar i Söderköping. I mätningar som gjorts brukar vi hamna bland de 10 tryggaste kommunerna i Sverige. Några otäcka och sorgliga incidenter har inträffat. Från kommunens sida gör vi allt vad vi kan för att det inte ska upprepas, men polisens agerande är jag kritisk till. Här behövs förnyad dialog.

Turister  och besökare

På sommaren pratar jag ofta med turister och affärsföretag. Många lovordar vår stad och skärgård. Men har hört att måttnga tycker att kanalområdet har stagnerat eller till och med gått tillbaka. Vad är kommunens roll? Ja att ha turistinformation är en del, men när det gäller affärslivet handlar det i första hand om privata initiativ. En fråga för Stadskärneföreningen (där kommunen ingår) att fundera över. Gästabudet var återigen en succé. Tack till alla som bidrog! 

 

Landsbygdsveckling

Har med bestörtning (och dåligt samvete) förstått att ett antal busslinjer lagts ner. Detta innebär stora svårigheter för gymnasieelever att ta sig till skolan. Vi borde reagerat på detta tidigare..... Nu gäller det att med gemensamma krafter (regionen och kommunen) att hitta lösningar. Olyckligt har också varit att skolskjutsarna inte från början fungerade klanderfritt, hoppas det fungerar nu. Fortfarande har jag en stor sorg i hjärtat över att nya majoriteten (S, M och Mp) har bestämt sig för att Stenbrinken inte längre ska finnas kvar som äldreboende. Jag förstår inte hur de tänker!

Ett strå vassare

I oktober kommer vi (C, L och KD) att anordna en ny temakväll. Återkommer med innehåll, plats och tid. Ni ska då alla känna er varmt välkomna.

Till sist kom gärna med åsikter och tankar. Kom ihåg att vi politiker är till för er.

Hälsningar

Inga-Lill och alla kamrater i Den borgerliga alliansen (C, L och KD)

 

Maj 2016

Söderköping Ja så har då även maj månad nått sitt slut. Kanske årets vackraste månad. Hägg, syren, liljekonvaljer och många andra växter slår ut och berikar oss med sin skönhet. Tyvärr har månaden förmörkats av att vi i Den borgerliga alliansen (C, L och KD) inte alls är överens med majoriteten (S, M och Mp) i en del viktiga framtidsfrågor. 

Det är dags för budget 2017-2020. De väsentligaste punkterna som skiljer oss åt är nedläggning av äldreboendet Stenbrinken och att SFI- undervisningen förläggs i Norrköping.

För oss är det oerhört värdefullt att vi har äldreboenden i staden, i västra och östra kommundelarna. Nu ska mycket satsas på att nya boenden byggs i staden. Centraliseringstanken råder medan vi tror på decentralisering. Närhetsprincipen är viktig för både gammal och ung. Dessutom försvinner arbetsplatser på landsbygden och detta kan innebära att människor flyttar ifrån bygden. Även samma tankar har vi när det gäller SFI undervisningen. Vi räknar med att vi snart får 55 nya invånare från andra länder och vi tror att det är lättare att få till en bra integration om vi har SFI undervisningen kvar. 2013 var vi bäst i landet på integration. Låt oss vara det i fortsättningen också.

Slutgiltiga beslut tas på kommunfullmäktiges sammanträde den 8/6. Ni som tycker som vi jobba för att få majoriteten att tänka om (och tänka rätt).

När det gäller att investera i nya fastigheter och verksamheter är vi egentligen lite försiktigare än majoriteten. Först en klar behovsanalys, sedan kostnadsberäkningar och därefter en tidsplan. Visst är det viktigt med fritidsverksamheter, men har vi råd med att bygga om Vikingavallen, ny multihall, utveckling av Petersburg, anläggningar i Östra Ryd ? Här handlar det om investeringar på kanske 100 miljoner. Detta ska ställas mot vad som behövs inom skola, äldreomsorg, LSS, återvinningscentral....

Det är viktigt för oss politiker att ha många kontakter med invånare, företagare m.fl även mellan valen. Vi kommer därför bjuda in till öppna möten under vår paroll "Ett strå vassare" och vid varje tillfälle ha ett tema. Det första blir 15/6 kl.18.30 på Vänneberga gårds restaurang och kvällens tema är "Vart tar väg E 22 vägen?" Alla hälsas välkomna till detta möte. Ett möte där vi ska ägna oss åt att öppet diskutera, alltså inte bara informera. Vi bjuder på en kopp kaffe och en ostsmörgås. Ingen föranmälan behövs. Ni kommer väl? 

Hör gärna av er till oss om ni undrar över något eller vill komma med era tankar och idéer. Gruppledare för C är Katarina Karlberg, Anders Eksmo gruppledare för KD eller till mig.

Må så gott

Inga-Lill Östlund (L) oppositionsråd

Mars 2016

Söderköping Så har då även mars gått. Månaden då ljuset, växtlighet och fåglar återkommer. Härligt, men för min del har jag varit sjuk (influensa) mer eller mindre i tre veckor. Tack vare ny teknik kan man både hålla sig uppdaterad och utföra en del arbete. Inom politiken har det hänt en del.

Sankt Anna-paketet. 

Moderaterna har insett att de stora förslagen inom skola och äldreomsorg inte var bra. Det tackar vi för. Från S och Mp har det inte hörts något.....Fast nu finns det majoritet för att dessa förändringar inte genomförs. Nu gäller det att arbetet med att utveckla skärgård och landsbygd tar fart. Vi (C, L och Kd) bidrar gärna och vi har ju lagt fram en hel del förslag.

Bredband. 

Ett avtal med IPonly håller på att tas fram och tanken är att det ska bli klart i april. Även där bidrar vi med synpunkter. Från vår del arbetar i första hand Peter Karlström och Roger Bodin med detta. Ansvarig från majoriteten är Yvonne Persson. Låt oss hoppas på en bra lösning så utbyggnaden kommer i gång. Vet att många väntar otåligt.

Bokslut 2015

Bokslutet klart. 10 miljoner i plusresultat. Till stor del beroende på faktorerna återbetalning från AMF och lägre räntor på sammanlagt 12 miljoner. Detta kräver noggranna analyser. Gör vi av med för mycket pengar, finns det områden vi kan rationalisera, är intäkterna för låga? Ja detta får vi utreda närmare inför budgetarbetet för 2017-2020 som nu är i gång. Om Söderköping ska fortsätta att utvecklas positivt anser vi att ekonomin är oerhört viktig. Det behövs årligen överskott på 15 miljoner. Jag hyser en viss farhåga för att majoriteten har tagit på sig spenderbyxorna.....

Flyktingsituationen

Ett antal har kommit. Många barn och ungdomar, men också ett antal vuxna. Våra förvaltningar har det mesta under kontroll, men trycket på skolan är högt. Tack vare engagerad personal så går det bra. Vi kommer också få ta emot cirka 50 personer (troligtvis familjer) och arbetet med att få fram bostäder pågår. Glädjande är att jag träffar så många som är måna om att de som kommer hit ska känna sig välkomna. Fast nog är det väl sjutton att det inte går att skapa fred på jorden!

Regionfrågan

Det pågår ett intensivt arbete när det gäller att skapa större regioner. Förslaget nu är att Östergötland slås ihop med hela Småland och Öland. Om detta ska ske måste beslut tas i juni 2016 för att bli verklighet 2019 (annars skjuts det fram till 2023). Jag tvivlar på att det kommer att hinnas till i juni.....Är det bra med större regioner? Ja det tror jag. Är det det bästa att slås ihop med Småland? En svår fråga som jag anser måste analyseras mera.

Till sist ber jag från oss i Den Borgerliga Alliansen (C, L. Kd) att önska er alla en härlig vår och kom ihåg att ni alltid är välkomna att höra av er.

Hälsningar

Inga-Lill

 

Februari 2016

Söderköping Ja så har då åter en vintermånad gått. En månad som inte varit allt för kall och snörik och där ljuset börjat återvända. Härligt.

På den politiska fronten har vi jobbat med att fundera över hur den östra kommundelen kan utvecklas. Idag har vi (C, L, Kd) presenterat våra tankar. Det är en lång skrivelse som jag i korthet ska återge här. Om någon vill ha den i sin helhet så kontakta mig så skickar jag den.

Skolan

Viktigt att det finns F-6 skolor både i Sankt Anna och Mogata

Bygg en ny förskola i Mogata.

Ta tillvara den unika miljön och stimulera till att fler föräldrar och barn väljer skolorna på landsbygden.

Stenbrinken

Bygg ett nytt Stenbrinken för cirka 20 personer på området bredvid det nuvarande.

Bostäder 

Bygg om nuvarande Stenbrinken till lägenheter.

Bygg hyreshus i Mogata.

Arbeta för att byggklara villatomter kommer till.

Infrastruktur

Arbeta för en utökad kollektivtrafik.

Förbättra standarden på väg 210, i synnerhet från Lagnöbron till Tyrislöt.

Säkerställ att utbyggnaden av bredband fortsätter i tidigare planerad takt.

Bygg cykelväg mellan Mogata och Söderköping.

Besöks- och turistnäring

Ta tillvara och utveckla de höga kultur- naturvärden som finns.

Planprogram för Tyrislöt ska tas fram.

I södra Finnöområdet bör också ett utvecklingsarbete startas.

Vårt förslag mynnar i att berörda förvaltningar i samklang med boende, företagare och föreningar får i uppdrag att utreda och föreslå de satsningar som behöver göras för att kommundelen ska utvecklas. Arbetet ska även innehålla tidplan, förslag till prioriteringsordning och kostnadskalkyler. Arbetet bör startas omgående, en delrapport tas fram i juni och vara slutfört  för politiskt ställningstagande hösten 2016. 

Som sagt hör av er om ni vill veta mera och så ser vi fram mot våren.

Med vänlig hälsning från Den Borgerliga alliansen i Söderköping

gm

Inga-Lill Östlund

inga-lill.ostlund@soderkoping.se

Sportbloggar