Logga in
Det straffet är rimligt för Åslin Hockeybloggen Hockeybloggen
Vädersponsor:

Valet

Söderköping Valen i Söderköping, landstinget och riksdagen.

kommunen är det dags för majoritetsskifte. Vi i C, L och KD har varit i opposition den här mandatperioden. För min del har det inneburit att jag varit oppositionsråd. Nyttigt att vara i opposition? Ja kanske, men vi kan det nu! Vi vill tillbaka i en styrande majoritet. Varför då?

Vi vill att Söderköping ska komma på fötter igen, inte minst ekonomiskt. 

Vi vill utveckla sektor vård och omsorg och göra det i samklang med privata aktörer och inte minst med personalen. 

Vi vill bli en näringslivsvänlig kommun. Utan näringsliv inga jobb och inga skatteintäkter.

Vi har mycket bra inom skolans värld, men vi måste ta tag i lokalfrågorna. Bygg förskolelokaler. Vi har en brist i västra kommundelen och Mogata behöver förbättrade lokaler. Renovera Broby och nyttja Bergaområdet. 

Vi vill bygga bostäder på rätt ställen.

Vi vill att landsbygd och tätort är lika viktiga.

Vi vill en hel massa annat också. Du som vill veta mera gå in och läs våra kommunpolitiska handlingsprogram som finns på våra hemsidor. 

Landstinget/regionen. Här kan jag bara stå till svars för vad vi Liberaler vill. Vi vill se till att våra äldre får en värdig vård, tex införa äldrevårdscentraler i alla kommuner. Vi vill utveckla psykiatrin för barn, unga och vuxna. Vi vill satsa på förebyggande hälsovård. Vi vill förbättra samarbetet mellan region och kommuner. Vi vill att region Östergötland ska bli den attraktiva regionen som vi faktiskt har alla förutsättningar att bli.

Riksdagsvalet. Även här kan jag bara stå för vad vi Liberaler vill. För oss är valet ett vägval mellan politikens ytterkanter och den liberala mitten. Mellan det extrema och det förnuftiga. Det är ett val där vi liberaler försvarar friheten. Vi liberaler står upp för att du får större frihet och möjligheter. Men också har ett samhälle som tar ansvaret för den sociala tryggheten. 

Att rösta är en demokratisk rättighet och skyldighet. 

Stenbrinken m.m.

Söderköping I dagens tidningar kan man läsa att det f.d äldreboendet Stenbrinken i Sankt Anna ska/kan bli flyktingbostäder. Först; vi i den borgerliga alliansen (C, L och KD) slogs förra våren med "näbbar och klor" eftersom vi ville att det även i fortsättningen skulle vara äldreboende. Men den nya majoriteten (S, M och Mp) drev i genom att det skulle läggas ner. Så strax före jul hade alla fått flytta och c:a 25 arbetstillfällen försvann från orten. Bedrövligt på alla sätt och vis. Enligt den information jag fått har vi nu ett antal äldre som tvingas bo kvar hemma fast de vill in på ett äldreboende..... Det skapar stor oro hos både de äldre och deras anhöriga. Dessutom "skenar" kostnaderna för hemtjänsten. Majoriteten tänkte sig att huset skulle omvandlas till trygghetsboende/lägenheter. En enkät har skickats ut och vad jag kan förstå så finns det intresse och de intresserade skulle bjudas in till dialog. Frågan är bara när.

Det har kommit många flyktingar till Sverige sedan hösten 2015. Naturligtvis måste vi i Söderköping ta emot ett antal. Det kom något 50-tal förra året och ungefär lika många beräknas komma i år. Vi har ont om bostäder. Tyvärr är ju inte Vikingavallen fullt utbyggd än. Sorgligt. Flera orsaker ligger bakom det, först ett överklagande och nu svårt att få tag i byggare. Men det kanske kan komna igång inom en snar framtid fast det dröjer ju ett bra tag innan det är inflyttningsklart. Så nu söks det med ljus och lykta efter bostäder och snabba lösningar. Det finns faktiskt ett antal förslag och även befintliga bostäder som det går att flytta in i ganska omgående. Alla nyanlända kommer inte på en gång, kanske 3-5 per månad. Ett förslag från majoriteten är att undersöka om Stenbrinken kan vara ett tillfälligt boende. Jag (och jag tror att den borgerliga alliansen håller med mig) är ytterst tveksam till att placera nyanlända på Stenbrinken. Skälet till det är att det lutar åt att de som kommer är män i 20-40 årsåldern. Deras familjer är ännu inte i Sverige och det kan dröja flera år innan de kan återförenas. Hur ska man få till en god integration om man placerar många på Stenbrinken? Ont om kollektivtrafik, svårt att få till en naturlig grannsamverkan (bor så få svenskar nära Stenbrinken), fritidsaktiviteter, SFI- undervisningen sker numera i Norrköping (det satte vi oss också emot), långt till en livsmedelsaffär och långt till praktikplatser.

Det gäller att vi ser nyanlända som en tillgång för vår kommun. Är själv involverad i fyra familjer och det är dels berikande  för en själv och dels är jag övertygad om att de ganska snart kan stå på egna ben och bidra på alla möjliga sätt. Många är mycket välutbildade. Det som krävs för en god integration är att de snabbt lär sig svenska och det görs allra bäst i samvaro med oss svenskar. I kommunen finns Tillsammansgruppen som består av både kommunala tjänstemän och representanter för ett antal föreningar. Vill du veta mera så hör av dig. 

Så till sist hoppas jag att ni som ondgör över att dels Stenbrinken ska bli flyktingbostäder och dels ni som inte vill att de ska komna hit ska förstå lite bättre nu. När det gäller Stenbrinken hoppas jag att majoriteten antingen bygger om det till ett nytt äldreboende eller att det blir lägenheter/trygghetsboende. Hus ska inte stå till ingen nytta, men att placera nyanlända där är jag ytterst tveksam till.

Integration

Söderköping integrationsarbete i Söderköping 

De senaste veckorna har organisationen för kommunens arbete med integration diskuterats mycket.

Vi vet att det hittills har fungerat mycket bra och det har uppmärksammats både nationellt och i länet. Tex förre integrationsministern sa vid sitt besök här 2014 att Söderköping är bäst i Sverige på detta. Låt oss fortsätta att vara det. 

Skälen till det lyckosamma arbetet är flera. Engagerade tjänstemän, boendepersonal, skolpersonal, kyrkorna, ideellt arbete av föreningar och privatpersoner, gode män m.fl. Självfallet kan inte ett så gott arbete slås sönder. Min tro och de löften jag fått från de styrande är att det ska bestå och till och med utvecklas.

2016 fick vi cirka 50 nyanlända och i år ska vi få cirka 70. I huvudsak familjer. 

Vi har sedan 2011 också tagit emot ett antal ensamkommande flyktingpojkar. En kraftig ökning inträffade 2015. 2016 kom det 6-7 st och i år beräknas det bli ett fåtal.

Detta gör att insatsernas karaktär förändras. "Sluss in" en inkörsport för ungdomar behövs inte i samma utsträckning. Många vuxna som kommer har bra yrkeskunskaper, men de kan behöva anpassas till svenska arbetsförhållanden. Alla är nog överens om att nyckeln till att bli delaktig i samhället är goda kunskaper i svenska. I somras beslutade majoriteten att SFI-undervisningen ska köpas av Norrköping. Inget fel på deras utbildning, men jag anser att den ska tillbaka hit. Betydligt lättare då att kunna varva språkstudier med praktik. Önskvärt är också att arbetsförmedlingen finns här, åtminstone en dag per vecka. Det skulle då bidra till en bättre samverkan med kommunens arbetsmarknadsenhet samt med Samordningsförbundets plattformsarbete. 

En stor insats för en lyckad integration kan vi i civilsamhället bidra till. Som privatpersoner eller i föreningsarbete. Söderköpings kommun har nu fått 350000kr från staten till detta. Pengarna ska gå till olika projekt och kan sökas av ideella eller ekonomiska föreningar. Det är då viktigt att Tillsammansgruppen finns under ledning av kommunens tjänstemän som samordnar olika projekt. Projekt som riktar sig till alla åldrar. 

Ett problem vi har är att få fram bostäder. Vädjar till alla som kan att hjälpas åt. Jag vet att bostadsbristen är stor över huvud taget. Hade hoppats på att nyproduktion på olika ställen skulle kommit i gång...... Ett visst kommunalråd hävdade ju förra våren att det skulle gå att hitta snabba lösningar. Anser det mycket märkligt att etapp 2 på Vikingavallen inte påbörjats. En del av oss tyckte att hela området kunde byggas på en gång......

Något som nu upptar mycket tankar och kraft hos många är situationen för de ensamkommande pojkarna. En del som kom 2015 har fortfarande inte fått sitt första möte med Migrationsverket. Vet att de är överhopade med arbete, men detta är sanslöst. Andra är nu 18 år och då inträder andra regler. Många killar från Afghanistan har fått avslag på uppehållstillstånd och ska utvisas till Afghanistan. Fullkomligt vettlöst! Det finns ingen som kan garantera deras säkerhet. Just nu verkställs inga avvisningar dit, men de här killarna får inte bo kvar där de hittills bott, blir av med sina gode män, kan inte fullfölja sin skolgång m.m. utan de erbjuds en sängplats på någon asylförläggning någonstans i Sverige. Detta har lett till flera självmord. Som svensk skäms jag över detta.

På Liberalernas årsmöte här i Söderköping  igår beslutade vi att tillskriva Liberalernas partistyrelse att de måste jobba för att hitta lösningar och det snabbt. Vi hoppas fler lokalavdelningar till politiska partier här ska göra något liknande. 

Låt oss nu "Tillsammans" fortsätta vara en kommun där vi ser nyanlända som en tillgång och inte som en belastning! 

December 2016

Söderköping Hej alla! Så har då ett år snart gått till ända. Ett år som varit av blandad kompott. Tänker dels på allt som händer ute i världen och dels på att vi som bor i Söderköping till mycket stor del är lyckligt lottade.

Nyanlända vuxna och barn, ensamkommande barn och "tiggare". Till oss har det kommit ett 50-tal och ungefär lika många kommer nästa år såväl ensamma vuxna som familjer. Många med god utbildning som snarast vill komma in i samhället och få jobb samt lära sig svenska. SFI- undervisningen har försvårats sedan den flyttats till Norrköping och det var vad vi i oppositionen befarade. Några är vuxna män som har sina familjer kvar i hemlandet. Min förhoppning är att familjerna ska få återförenas. Har själv kontakt med några. Ett problem vi har är bristen på bostäder. Hoppas alla som kan hjälper till med det. Ensamkommande pojkar har under det här året inte varit så många som vi trodde det skulle bli. Men ett antal som kom hit för flera år sedan riskerar nu att skickas tillbaka till Afghanistan. Detta är en skam för Sverige. Kanske större skam än baltutlämningen. Här finns en sammanslutning "Tillsammans" som består av kommunen, kyrkorna, studieförbund och föreningar. Här görs ett mycket bra arbete. Alla som vill/kan bidra är välkomna att delta. Integration sker bäst på "gräsrotsnivå". Ingen kan göra allt men alla kan göra något. När det gäller "tiggarna" så hörde jag Löfven tala om att det skulle ev krävas tillstånd. Varför då???? Det är fullständigt bedrövligt att människor ska behöva ta beslutet att åka hit och sitta och tigga utanför affärer. Men mig besvärar de inte. En fd kyrkoherde här sa "Lägg en slant om du vill eller låt bli. Det är ditt beslut. Men behandla dem som människor". Klok inställning.

Nybyggnation. Det behövs ett antal nya bostäder. Våra förslag är att det beslutade bygget på Vikingavallen startar snarast, bygg tvåvåningshus på gräsområdet Skönbergagatan/Industrigatan och bygg ett antal hyreshus på de mindre orterna tex i Mogata, Östra Ryd och Sankt Anna. Men området Brunnsparken/Eriksvik måste bebyggas på ett sätt som passar in i miljön. Majoritetens förslag är i alldeles för stor omfattning. Vi har vid ett flertal tillfällen påtalat att en långsiktig plan för byggande ska tas fram och det ska ske i samråd med kommuninnevånarna. Lyssna, ta till sig av vad folk vill och därefter ta fram förslag till beslut. Nu känns det som att först tas förslag fram och sedan får folk komna till tals. Helt fel! 

E22. Nu har Trafikverket haft ett antal informationsträffar. Välbesökta och många funderingar. Nu slutförs vägplanen och för alla  är det mest väsentliga att vägbygget kommer i gång snart, mycket snart. Skärgårdslänkens sträckning är inte optimal för landsbygdsutveckling  österut. Det förra förslaget var bättre. Norr om kanalen är min vädjan tänk om. Det nu presenterade förslaget försvårar kontakten mot Petersburg och Vikbolandet och mot Mariehov och Vänneberga förstår jag inte hur Trafikverket tänkt. En väg som byggs som denna ska fungera under lång tid, kanske minst 100 år. Att en akvedukt ska byggas ser jag som mycket positivt. När jag frågade Vägverket om det för 15 år sedan var det helt omöjligt. Härligt att tekniken går framåt. Nu hoppas vi och tror att vägbygget snart ska bli verklighet.

Östersjön. Att något (eller mycket) måste göras för att Östersjön inte ska bli ett dött hav råder det inget tvivel om. Var för någon vecka sedan på information om musselodlingen i Sankt Anna skärgård. Ett projekt med EUstöd på 45 miljoner varav 5 miljoner används här. Kan det här bli bra? Ja inte vet jag....men möjligtvis kan det bli en pusselbit fast ytterligare stora satsningar måste till. Det är en uppgift för staten, länsstyrelsen och i viss mån för kommunen.

Klotter. Blir såväl ledsen som förbannad över att det klottrats lite överallt i stan. Varför? Jag köper inte att det är brist på sysselsättning för ungdomarna. Brist på respekt för andras egendom är vad det handlar om. Du som vet vem/vilka som gjort detta hör av dig.

Landsbygd kontra stad. Statsministern betonade i sitt jultal att hela Sverige ska leva. Hoppas det inte bara var tomt prat. Miljöpartisten Peter Eriksson lovade att alla ska få tillgång till snabbt bredband. Undrar hur utbyggnaden går i vår kommun sedan IPOnly tog över? Har sökt svar, men fått mycket knapphändiga svar. 

Nyårslöfte. Att det fortfarande finns brister i kommunikation och tillgänglighet hos både våra förvaltningar och hos oss politiker mot allmänhet, personal och företagare blir jag med jämna mellanrum påmind om. Min förhoppning är att alla berörda gör detta till sitt nyårslöfte. Söderköping är en liten kommun så här ska vi kunna föra goda dialoger med varandra. Jag lovar att göra så gott jag kan. 

Till sist ber jag på oppositionens (C, L och KD) vägnar önska er alla en fridfull jul och ett bra 2017.

Med vänlig hälsning

Inga-Lill Östlund, oppositionsråd 

 

 

 

November 2016

Söderköping Hej alla. Nu kommer ett nytt blogginlägg

Ny ordf i kommunstyrelsen. I onsdags valdes Anders Bevemyr (S) till KS-ordf från och med mitten av januari. En i mitt tycke vettig och sansad kille även om vi inte alltid (ganska sällan) har samma åsikter. Vi önskar honom lycka till med uppdraget. Detta innebär också att det blev ett antal byten i styrelser och nämnder. Finns i protokollet från Kf. Det känns också oroande att så många fritidspolitiker lämnar sina uppdrag innan mandatperioden är slut . Tack och lov är det inte så hos oss i Den borgerliga alliansen (C, L och Kd). Tror vi bara har en som har hoppat av.

Kommunens ekonomi. Efter årets första åtta månader är det lite svajigt, vilket vi i alliansen påpekade i Kf i onsdags och hör och häpna Mattias Geving medgav att så är fallet.... ordning och reda  i ekonomin är grunden till allt. Det är snart dags att börja med budgeten för 2018. Beslutas i Kf juni 2017. Hör gärna av er vad ni tycker det behöver satsas på.

Äldreomsorgen. Nu säger socialchefen att Stenbrinken stängs senast februari 2017, troligen ännu tidigare. Vi kan inte förstå var gamla som beviljas plats på särskilt boende ska ta vägen. Eller blir det inga som beviljas utan de får bo kvar hemma oavsett behov. Majoriteten säger sig planera för ett nytt boende i stan med cirka 80-100 platser som tidigast kan vara klart 2019. Rimligt hade dels varit att behålla Stenbrinken till det nya är klart och dels bygga nya mindre enheter både i staden och på landsbygden. 

Att personal slutar då och då är fullt naturligt. Nu pågår rekrytering av kulturchef, säkerhetssamordnare, kommunekolog, ekonomichef m. fl. Det är oerhört viktigt att vårda och värna personalen och skapa goda arbetsmiljöer.  Har de senaste dagarna fått samtal från trötta, ledsna och upprörda medarbetare, särskilt inom den sociala sektorn. Så ska det inte vara. Nu får vi alla hjälpas åt så alla anställda trivs på och med jobbet. Återigen tror jag att mycket bottnar i dålig kommunikation och bemötande. 

Nya bostäder Vi har stor brist på bostäder. Den nya majoriteten har beskyllt oss i den gamla alliansen för att vi var saktfärdiga. Men om man inte rivit upp detaljplanerna för Brunnsparken och Mariehov hade det kunnat finnas bostäder där och varför man inte gav Ramunderstaden direktivet att omedelbart starta byggandet av etapp 2 på Vikingavallen förstår jag inte. Byggnation var också temat på alliansens öppna Dialogmöte "Ett strå vassare". Ett mycket givande och välbesökt möte som vi hoppas kan ligga till grund för Översiktsplanen staden som nu ska arbetas fram.

Ensamkommande  flyktingbarn Just nu pågår en nyordning som gör många förtvivlade. Huvudskälet till det har fattats av riksdag och regering, men att socialnämnden här hade tänkt sig börja efter de nya direktiven redan nu hade jag aldrig trott. Nu lovade socialnämndens ordf att ärendet ska upp igen på nästa möte och min förhoppning är att man inte tillämpar de nya reglerna  förrän de träder i  kraft 1/7-17. Hela historien är komplex. Vi tillät dem komma till Sverige, gav dem tillfälligt permanent uppehållstillstånd, gav dem bostad, mat, kläder m.m och satte dem i skolan samt utsåg gode män. Nu när många börjar bli redo för att bidra i Sverige så ska i alla fall de som kommer från Afghanistan skickas tillbaka. Om vi struntar i mänskliga rättigheter så förstår jag inte att vi struntar i pengar.....nu kan de ju genom egna arbetsinsatser bli en ekonomisk tillgång i Sverige.

I fredags var jag på Liberalernas partiråd i Stockholm. Vi beslutade om ett nytt dokument Integrationspolitik. Om fler partier ställer sig bakom det så kommer vi att lyckas betydligt bättre med integrationen. Till fromma för alla parter.

Sorgesamt Trodde inte att Trump skulle vinna presidentvalet i USA och vill fortfarande inte tro att det är sant. Mest  oroar jag mig för utsatta grupper där och för hur detta kommer att påverka ekonomin i Sverige och Europa. Min förhoppning är att det bland republikanerna finns många kloka delegater som ser till att det inte blir galet. Är ingen stor beundrare av Hilary Clinton, men med henne hade det känts betydligt tryggare.

Glädjeämne att Sofies gård och kommunen kunde komma överens känns mycket bra. Nu pågår verksamheten som vanligt till 20180831 och därefter beror det på vad upphandlingen kommer fram till.

Nästa måndag 21/11 kommer "LSS -ens fader " Bengt Westerberg till Söderköping. Välkommen till Stinsen kl.18.30. 

På den kulturella sidan är det hänt en del. Bob Dylan får årets nobelpris i litteratur. Hurra säger vissa, nja säger andra men vi kan väl enas om att det går till en person som de allra flesta känner till. Sorgesamt nog avled Leonard Cohan i veckan. En sångare som har glatt mig i många år, men inspelningarna finns ju kvar, tack och lov.

Nu återstår bara för mig att tacka för idag och kom ihåg ; ni är alltid välkomna att höra av er med tankar och synpunkter till mig eller till någon av mina allianskamrater i C, KD och L

Hälsningar

Inga-Lill Östlund 

 

Sept 2016

SöderköpingIdag Hej alla!

Brukar ju skriva inlägg i varje månadsskifte, men känner att jag i kväll måste skriva några rader.

Ny kommunstyrelseordförande. I fredags meddelade Mattias Ravander/Geving att han avgår vid årsskiftet. Blev oerhört förvånad. Han har infört en hel nya idéer och jag hade förväntar mig att han skulle stanna i alla fall mandatperioden ut för att se hur utfallet blivit. Vad händer nu? Ja inte vet jag. Vad tror ni som läser detta?

E 22 Vill bara klargöra att vi i oppositionen verkligen inte vill förhala byggstarten. Tvärtom vill vi skynda på den. Själv har jag blivit utsedd som region Östergötlands styrelseledamot i E22 AB. Vet ännu inte exakt vad det innebär, men hoppas på att jag där ska få ytterligare möjlighet att påverka. Idag kom regeringens nya budgetförslag. Där finns en satsning på att Trafikverket får ytterligare 8,7 miljarder, men de ska i huvudsak gå till järnvägssatsningar. Hoppas dock på att pengarna även ska räcka till vårt projekt. Vi kan inte ha detta elände längre. Köer, utsläpp, farligt gods i stadskärnan, irritation, hinder för arbetspendling och företagande. Låt oss nu alla jobba för en så snabb byggstart som möjligt. 11/10 kommer den nya infrastrukturpropositionen.

Näringslivets näringslivsrankning. Idag kom rankningen. Söderköping kom på plats 197 av 290 kommuner. På tok för lågt! Vi har visserligen stigit med 10 placeringar sedan i fjol, men 2013 låg vi på plats 164... Det som drar ner är skolans insatser och politikers och medias attityd till företagande. Nu måste vi hjälpas åt och spotta i nävarna. Ett gott företagsklimat är nödvändigt för utveckling.Hela vår utveckling bygger på att vi har ett bra företagande. Utan det stagnerar vi. Det som gläder mig är att vi har tjänstemän som aktivt jobbar med detta. Uppmanar alla er företagare att kontakta oss så vi gemensamt kan hjälpas åt att bli bättre.

Idag kom regeringens budgetförslag. Visst finns det en del bra i det, men..... Vi måste jobba ännu mera aktivt med integration. Våra nyanlända måste komma in i samhället så de inte hamnar i arbetslöshet och utanförskap. Blir oerhört skrämd av de människor som ser de nyanlända som " något pack som inte har här att göra". Ta del av vad vissa skriver på sociala medier. Bränn flyktingbostäder och slå dem på käften är en del av de hemskheter som skrivs..... Du som tycker annorlunda måste protestera. Här i Söderköping gläds jag åt alla insatser som görs av föreningar och enskilda personer. Låt oss bli ett föredöme. Mycket annat finns med med i budgetförslaget. Läs själva och bedöm. Själv oroar det mig att vi även nästa år lånar för att klara budgeten....

insyn och bemötande.  Har senast idag träffat företrädare för allmänheten. Fortfarande finns brister i bemötande och handläggningstider. För mig inget okänt problem. Därför skrev Ellen Friberg och jag en motion till kommunfullmäktige om detta. Tyvärr vann den inte gehör hos majoriteten.  Vi kommer fortsätta att jobba för detta. Kom ihåg att vi alltid ställer upp och lyssnar på er, så kontakta oss gärna. 

Tertial 2. Med det menas hur nämndernas verksamhet och budget/pengar ser ut efter åtta månader. Idag deltog jag på socialnämndens informationsmöte. Där ser det inte bra ut. Pekar på ett underskott på närmare 10 miljoner trots att man under pågående år fått cirka 5 miljoner extra ( sjuksköterskor, LSS och demografiförändringar). Det som gjorde mig mest beklämd är att det saknas platser på särskilt boende för äldre. Idag står 7 i kö, 2 vill byta boende och 6 platser ska bort på Stenbrinken. Enligt min åsikt (som delas av alla i oppositionen) är: Behåll Stenbrinken, tillsätt en utredning (snarast) som utreder hur man kan man bygga om/ bygga till eller bygga ett nytt boende i Sankt Anna. Nu ökar hemtjänstkostnaderna enormt. Inte underligt när folk tvingas bo kvar hemma istället för att få ett boende på ett särskilt boende. Detta skapar sorg och oro hos de gamla och deras anhöriga. Ska de gamla behandlas på detta sätt?????

Ja detta var dagens tankar och som sagt hör gärna av er. Vi är till för er. Vill också nu berätta att vi kommer att ha ett öppet Dialogmöte  "Ett strå vassare" den 26/10 kl.18.30. Återkommer med innehåll och plats, men boka in datumet i era kalendrar.

Må så gott

Inga-Lill Östlund (L) oppositionsråd 

 

Sportbloggar