Logga in
Logga ut
Med blicken framåt Annelie Sjöberg (SD) Annelie Sjöberg (SD)
Vädersponsor:

Ingrid Westlund (V)

Elevsammansättningen spelar roll!

Finspång Folkbladets redaktör hävdar att elevsammansättningen spelar liten roll och att de som hävdar motsatsen tillhör den s.k identitetsvänstern. Elevsammansättningen spelar visst roll. Låt mig ge några exempel:

  • I skolor/klasser med hög andel barn vars föräldrar har hög utbildningsnivå läser barn signifikant bättre och vem som helst kan nog räkna ut att med duktiga läsare i klassen är det lättare att leverera goda resultat. Vissa klasser är som självspelande pianon. Det finns många data ex. från Skolverket om hur läsförmåga samspelar med föräldrarnas utbildningsnivå.
  • I segregerade skolor/klasser, där en extremt hög andel elever inte behärskar svenska, är det i det närmsta omöjligt att nå de mål som gäller. Det finns idag skolor där det inte finns några nyanlända elever alls– exempel på sådana skolor finns i Norrköping.
  • ”Kamrateffekten” är ett begrepp som beskriver de effekter en blandad elevsammansättning kan ha. Högpresterande elever i en klass kan vara en faktor som gör att lågpresterande elever stimuleras att arbeta mer. Kamrateffekterna i en ickesegregerad skolmiljö miljö kan bidra till att det skapas positiva spiraler och förväntningar på prestation. Är skolmiljön segregerad med många barn som inte kommer från studievana familjer (eller direkt studiefientliga miljöer) kan det motsatta uppstå; nämligen en antiskolkultur som kan vara riktigt svår att rå på.
  • Nu i veckan presenterades i NT forskningsresultat om att även könsfördelningen i en klass kan betyda en del för elevernas prestationer. I en grupp med många flickor och färre pojkar drar pojkarna det längsta strået. Detta beror till viss del på att flickor (som ofta mognar tidigare än pojkar) uppvisar högre koncentration och motivation – något som ”smittar av sig” på pojkarna. 

Ja, det finns det finns en hel del som talar för att elevsammansättningen spelar roll och att en blandad och variationsrik elevsammansättning är något eftersträvansvärt som också kan lyfta resultaten i svensk skola.

För övrigt anser jag att våra elever under sin skoltid har rätt att berikas av nya perspektiv och klasskamrater som går utöver ”den lilla världen”.

Sist, men inte minst! Ojämlika skolmiljöer är aldrig bra och är ett faktiskt hot mot vår demokrati.

 

"Bäst för flest"

Finspång Ojämlikheten har ökat mycket i Sverige de senaste åren. Ökade klyftor skapar misstro som i sin tur föder rasism. Istället för att hitta syndabockar och kräva ett hårdare samhälle behöver vi skapa hopp om en mänskligare och ljusare tillvaro och framtid. Det går att bekämpa ojämlikhet, men då behöver vi komma till rätta med att vissa drar ifrån och att andra lämnas åt sitt öde. Det kan inte vara så att de som är bra på och har tid att att göra snabba klipp ska vara en elit som får bidrag de inte behöver.

Vänsterrörelsen växer och det är en signal om att allt fler vill se ett Sverige som inte toppar ojämlikhetsligan i Europa. Ojämlikhet är något som inte endast drabbar de utsatta, ensamstående och fattigpensionärer. Det finns forskare som framhåller att i jämlika samhällen är fler tillfreds med livet.

För övrigt anser jag att det ligger mycket i vad min partikamrat Conny Lindgren, Finspång säger:

 ”Vänsterpartiet är bäst för flest”

"Röda och gröna fingrar"

Finspång Idag fick jag en kommentar på facebook med anledning av att jag odlar persikor i min trädgård på Öland. Min vän skrev ”verkar som att du har gröna fingrar- trodde bara de var röda”. Kommentaren fick mig att fundera på samspelet mellan röda och gröna fingrar.

Metaforer kan ibland leda helt fel, men kan också hjälpa oss att uttrycka en känsla som lättast uttrycks med en bild. En person som har gröna fingrar lyckas oftast få sina växter att växa sig starka och frodiga genom att noggrant betrakta det gröna lilla liv som bara väntar på att bli större. En duktig odlare ser vad de små behöver, vilket innebär att vissa får mer vatten och näring, medan andra får mindre. Men hur tänker någon som också har röda fingrar?

Ja, ungefär på samma sätt. Näringen/resurserna ska ges till de individer som inte har en plats på solsidan eller som behöver mer uppmärksamhet än andra i form av resurser av olika slag. Vissa stora och små människor tvingas av olika anledningar leva under ökenliknande förhållanden, trots att de behöver lika mycket vatten som alla andra för att slå ut i full blom. Andra har planterats längst fram så att de kan ta för sig av resurser av olika slag.

För övrigt är det bra att Vänsterpartiet, av Naturskyddsföreningen, klassas som det grönaste partiet. 

Till sist! Jag avstår ifrån att bygga vidare på metaforen om bruna fingrar….

 

Allt gratis- vad och för vem?

Finspång Jonas Sjöstedt höll i Almedalen ett pedagogiskt och ideologiskt tal där han synliggjorde skiljelinjen mellan höger och vänster i svensk politik. Han använde ett perspektiv som delas av de som alltför väl känt av eller följt utvecklingen av hur ojämlikheten under många år drivits på med hjälp av klassisk högerpolitik.

Sofia Jarl uttrycker i NT att Vänsterpartiet i Almedalen ”saluför att allt ska vara gratis”. Gratis för vem och vad är det som är gratis? Vilka grupper är det som är gratisåkare? Är det barn, fattigpensionärer eller fullfjädrade riskkapitalister?

Pratar vi om gratis frukost i skolan för barn som inte får sina behov tillgodosedda hemma?

Pratar vi om de pensionärer som måste utnyttja gratiserbjudanden för att få pensionen att räcka till?

Pratar vi om gratis konsumentvägledning?

Pratar vi om gratis glasögon för barn?

Pratar vi om gratis busskort för unga på sommarlovet eller kanske gratis idrottsskola?

Eller avses de gratisåkare som smiter från skatten i Sverige genom att placera vinster utomlands? Det lär röra sig om enorma summor….. jag säger bara PANAMA.

Avses de som med hjälp av S och högern sluppit både arvs- och förmögenhetsskatt under många år?

Svaret på frågorna illustrerar en konkret tudelning i svensk politik såsom den sett och ser ut, oavsett de många försök som görs för att hitta nya gränssnitt inom svensk politik. Svaret på frågorna utgör en illustration av klassisk höger- och vänsterpolitik.

För övrigt anser jag, att om vi ska hitta gratisåkare som livnär sig på skattemedel så räcker det med att åka till Almedalen. Och jag beklagar att inte Vänsterpartiet avstår från att finnas där.

Dags för arbetstidsförkortning?

Finspång Professorn Marta Szebehely, Stockholms universitet, (P 1 20180620) har i en omfattande enkätundersökning studerat hur personal inom äldreomsorg och hemtjänst upplever sin arbetsmiljö. Det finns all anledning att med stort allvar ta fasta på hennes resultat. Hon pekar på följande:

  • Arbetsförhållandena har försämrats.
  • Jobbet har blivit tyngre, såväl fysiskt, som mentalt
  • Det är svårt att påverka scheman och arbetsuppgifter
  • De delade turerna skapar problem
  • Över hälften av de med högst utbildning har funderat på att sluta
  • Inom hemtjänsten träffar personalen fler vårdtagare; något som skapar en stressig arbetssituation

Samtidigt pekar SKL på att det i framtiden kommer att behövas SÅ många nya undersköterskor och att kraven på kompetens ökar då vårdtagarna har blivit allt sjukare. Den här problembilden gäller för de flesta kommuner och det krävs nytänkande för att kunna behålla kompetent personal och att rekrytera fler undersköterskor.

I Finspångs kommun har Vänsterpartiet under denna mandatperiod försökt få till stånd en försöksverksamhet med 6-timmars arbetsdag som ett sätt att minska sjukfrånvaron och göra arbetet mer attraktivt. Vi kom inte ända fram, men kommer att fortsätta våra ansträngningar att pröva någon form av arbetstidsförkortning på någon lämplig enhet inom hemtjänsten eller åldringsvården.

För övrigt känner jag mig road över att vänsteropinionen i frågan om vinster i välfärden lyckats så bra, att högerkrafterna måste ta till ett riktigt plumpt och desperat språkbruk. Vad sägs om följande citat?

            ”Då får det vara slut på kommunistväldet.” (f.d chefsredaktör på DN)

           "facken framstår närmast som filialer till Vänsterpartiet.” (nuvarande chefsredaktör på Folkbladet)

 

 

 

 

”Nattis” i Finspång….BRA!

Finspång Vid onsdagens kommunfullmäktige i Finspång fattades beslut om att ett ”nattis”, dvs. barnomsorg på obekväm arbetstid, ska öppnas igen. Vänsterpartiet välkomnar detta beslut! Vi hoppas att de som arbetar inom vården, hemtjänsten eller olika serviceyrken kvälls- och nattetid (ofta arbetarkvinnor) inte ska behöva gå till jobbet med en klump i magen. Vi vet att många försöker lösa nattomsorgen med hjälp av närstående eller anhöriga, men är du ensamstående utan anhöriga på nära håll- ja då är nattomsorgen snart en möjlighet i Finspång.

För övrigt vänder jag mig mot användadet av begreppet ”utmaningar” och hur det används i alla möjliga sammanhang, inte minst av politiker. Frågan är- vad är en utmaning? Ett problem som behöver lösas/åtgärdas? En svår, eller kanske omöjlig uppgift? 

Pensionerad skolforskare som numer är sekreterare i Vänsterpartiets partistyrelse i Finspång. Sitter i Kommunfullmäktige och är ordförande för två av Kommunfullmäktiges beredningar; Lärandeberedningen och Omsorgsberedningen. 


Mitt stora politiska engagemang rör bevarandet av en välfärd som når alla och en rättvis fördelningspolitik. En annan hjärtefråga handlar om att jag vill bidra till att klassfrågorna görs synliga, diskuteras och manifesteras i konkreta politiska beslut. Sist, men inte minst lägger jag ner en hel del tid på att följa och granska de stora skolbolagens giriga lek med våra skattemedel.


På fritiden ägnar jag mig åt trädgårdsarbete i min öländska trädgård. Särskilt lite exotiska växter upptar mitt intresse. Hemma i Finspång är det skogen som gäller. Har sedan barnsben plockat mycket bär och svamp. 

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se