Logga in
En stressfri fröjdefull jul Hälsocoachen Hälsocoachen
Vädersponsor:

Ingrid Westlund (V)

Upp- och nedvända världen

Finspång Jag läser både NT och Folkbladet. Det går rätt fort nuförtiden! Den förstnämnda prenumererar vi på och den andra lånar jag av en granne. Sedan länge har innehållet i de båda tidningarna i stort sett varit identiskt. Det är oftast fler som skriver insändare i NT och sportsidorna i Folkbladet är fler. Ledarna skrivs av olika redaktörer. Trots det senare har det blivit allt svårare att avgöra vilken tidning som är S-märkt och vilken som är M-märkt.

Men ibland händer det saker! D. 7 april skiljer sig tidningarna åt vad gäller sidorna Nyheter. I Folkbladet meddelas som en nyhet att Fria läroverken fått en ny VD och Anders Hultin uttalar sig. Så får vi veta hur Norrköping ska bli tryggare tillsammans med en bild av den s.k Kvartetten.

I NT meddelas att kostnaden för elevstödet blivit alldeles för hög. Kommunalrådet Johansson uttalar sig angående situationen för elever med stort stödbehov. Vi får i en spaltartikel information om det faktum att färre än hälften av länets långvarigt sjuka och funktionshindrade får den tandvård de har rätt.

Ja, du ser rätt! Vi lever i den upp- och nervända världen. En S-märkt tidning informerar oss om att en friskolekoncern fått en ny VD och gullar med Kvartetten i helsidesformat. NT informerar oss om läget för barn som har stora behov och om hur långvarigt sjuka och funktionshindrade inte får den tandvård de har rätt till.

För övrigt anser jag att det är väl lite väl magstarkt att i Folkbladet göra reklam med två helsidor för ett arrangemang i Finspång som ordnas av Swedbank. Eller är det en del av synvändorna som förekommer i den upp- och nedvända världen?

 Till sist undrar jag: Whose side are you on?

 

 

 

Hålla i och hålla ut

Finspång Vänsterpartiet har under många år pekat på vad det fria skolvalet och konstruktionen av skolpengen i förening kom att innebära. De stora skolkoncernerna upptäckte tidigt vilken mjölkko friskolorna kunde vara; vinster uppemot 13 % gjorde att storfinans och riskkapitalister gnuggade händerna. Lägg till detta den lilla risk som var förknippad med att använda skattemedel för att göra stora vinster.

Förlorarna är elever som behöver lite mer för att klara sin skolgång och elever som har rätt till en likvärdig och jämställd skolmiljö. Den demokratiska förlusten består i att få av de högutbildades barn går i samma klass som våra nyanlända eller barn med lågt socioekonomiskt kapital i ryggen.

Jag är stolt över att Vänsterpartiet kunde hålla i och ut i frågan om välfärdens profitörer.

Grattis till LO och de vänstersossar som också drivit opinion i frågan. Skam den som ger sig!

 

Örongodis

Finspång Älskar att lyssna på P 1 och har som pensionär oftast möjligheter att välja och vraka i programutbudet. Vilken tur att vi fortfarande kan lyssna på gemensamt finansierade kanaler utan reklaminslag! I en tid av ”fake news” är det särskilt viktigt att P 1 finns. När olika typer av nyheter presenteras inryms ofta kommentarer som speglar olika uppfattningar och analyser; såväl politiskt som forskningsmässigt.

P1-lyssnandet bjuder också på överraskningar som tar dig till helt nya platser, perspektiv, människoöden och spännande analyser. Och det bästa av allt! Även de tråkigaste vardagsbestyr kan bli riktigt uthärdliga med hjälp av det örongodis som P 1 bjuder på varje dag - från tidig morgon till sen kväll.

 

 

Tärande och/eller närande?

Finspång Danderyd m.fl. högerstyrda kommuner leder ligan när det gäller erhållna skattelättnader i form av rot- och rutbidrag och ränteavdrag. Läser att samma kommuner också får mest bidrag från Riksidrottsförbundet för ungdomsaktiviteter.

De stora välfärdsbolagen livnär sig också på skattemedel. Överskotten är improduktiva och hamnar i riskbolagskaruseller där ägare på olika nivåer och länder plockar ut vinsterna.

Uttrycket ”närande och tärande” användes av ekonomiprofessorn Bo Södersten när han propagerade för att den offentliga sektorn borde minska till förmån för den ”närande” privata sektorn. I Söderstens värld var den offentliga sektorn ”tärande” och den privata ”närande”. De som jobbade inom vården (oftast kvinnor) betraktades som ”tärande”, medan industriarbetare (oftast män) var ”närande”.

Det verkar som om, det visserligen propagandistiska, uttrycket ”närande och tärande” kommit på skam. Skulle Södersten idag benämna Danderydsbor och välfärdskoncerner som ”tärande”?

”Vaffö gör ni på detta vise?”

Finspång Omsorgsberedningen, där jag sedan en tid är ordförande, fick idag ett nytt uppdrag av Kommunfullmäktige. Det handlar om att ta fram en ny strategi för kommunens hälso- och sjukvård. Brukaren/patienten ska stå i centrum för vårt arbete när det gäller patientsäkerhet, delaktighet, trygghet och tillgänglighet. BRA!

Omsorgsberedningen består av politiker från samtliga politiska partier som är representerade i Kommunfullmäktige. Beredningen stöds av tjänstemän med god kännedom om den fråga som ska beredas. Det ska bli spännande, att med ett öppet sinnelag, gå in i en sakfråga där jag som politiker känner mig riktigt okunnig. Ibland är det en fördel att vara novis för då kan den välkända frågan ”Vaffö gör ni på detta vise?” ställas till de som vet mer.

 

 

Politik och ideellt arbete

Finspång Politiskt arbete är ETT sätt att verka för förändring i en viss riktning utifrån ett antal grundläggande värderingar. Politiska processer är oftast långsamma, och för de som vill verka parallellt med dessa finns andra möjligheter att påverka. Som ordförande i Vänsterpartiet i Finspång kan jag konstatera att det politiska arbetet och det ideella engagemanget oftast hänger ihop. Mina partikamrater är engagerade i ”Finspång mot rasism”, ”Hjälpsamma Finspångare”, ”Föreningen Doverstorps flyktingläger”, olika typer av integrationsprojekt, IOGT och folkhälsoarbete m. fl. De är med och ordnar manifestationer, föreläsningar och andra arrangemang.

Det är fint att det finns alternativ till de långsamma processer som ofta präglar det politiska arbetet, och det är värdefullt för ett parti att få konkret input kring ideellt arbete som handlar om solidaritet, jämställdhet, folkhälsa och integration på riktigt.

Ja, politik och ideellt arbete är nog två sidor av samma mynt! Myntet kallas engagemang och en vilja att förändra och påverka.

Pensionerad skolforskare som numer är sekreterare i Vänsterpartiets partistyrelse i Finspång. Sitter i kommunfullmäktige och är ersättare i kommunstyrelsen. Sedan årsskiftet 2108/2019 har jag en ny spännande roll i lokalpolitiken. I opposition har jag som ambition att bidra till att den styrande minoritetens förslag också blir bra för de drygt 8 % som röstade på Vänsterpartiet. Det är ju på deras mandat jag har ett berättigande i politiken.


Mitt stora politiska engagemang rör bevarandet av en jämlik, jämställd och solidarisk välfärdpolitik som når alla, samt en rättvis fördelningspolitik. En annan hjärtefråga handlar om att jag vill bidra till att klassfrågorna görs synliga, diskuteras och manifesteras i konkreta politiska beslut. Sist, men inte minst vill jag arbeta på ett sätt som minskar det politikerförakt som dessvärre fått fäste.


På vinterhalvåret hänger jag en del på Medley där jag tränar spinning och styrketräning. Sommarhalvåret ägnar jag mig åt trädgårdsarbete i min öländska trädgård. Särskilt lite exotiska växter upptar mitt intresse just nu. Gillar trädgårdsprojekt av olika slag; nu planerar jag för ett större växthus. Hemma i Finspång är det skogen som gäller. Har sedan barnsben plockat mycket bär och svamp. 

Bloggar

Sportbloggar