Logga in
Betyg på samtliga spelare i Hästen - de få... Hockeybloggen Hockeybloggen
Vädersponsor:

Ingrid Westlund (V)

(V)i står för solidaritet och rättvisa

Finspång Forskaren Johan Wänström, som är verksam på Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) i Norrköping, hävdar i en artikel i Dagens Samhälle (181213) att ideologiska skillnader är mer synliga på nationell nivå, men att de visst finns med i kommunpolitiken.

Ett tydligt exempel på detta fick vi på kommunfullmäktige i Finspång igår. Då presenterade de styrande, som nu består av Kd, S och C, vilken strategisk inriktning politiken ska ha framöver. Det var ingen rolig läsning, för den som anser att solidaritet, rättvisa, jämlikhet, fördelningspolitik och jämställdhet är viktiga värdeord som också ska hävdas och fyllas med innehåll på det lokala planet.

Avsaknaden och nedtoningen av dessa värdeord (som tydligt genomsyrade den strategiska inriktningen för bara ett år sedan) är också en tydlig förflyttning från klassiskt socialdemokratiska värden. Mot vad då? Ja, svaret är rätt självklart!

Till sist! Vänsterpartiet i Finspång står upp för en politik som genomsyras av solidaritet, rättvisa, fördelningspolitik, jämställdhet och jämlikhet. Undrar om inte Karl-Bertil Jonsson gör det samma!?

Dags för arbetstidsförkortning?

Finspång Professorn Marta Szebehely, Stockholms universitet, (P 1 20180620) har i en omfattande enkätundersökning studerat hur personal inom äldreomsorg och hemtjänst upplever sin arbetsmiljö. Det finns all anledning att med stort allvar ta fasta på hennes resultat. Hon pekar på följande:

  • Arbetsförhållandena har försämrats.
  • Jobbet har blivit tyngre, såväl fysiskt, som mentalt
  • Det är svårt att påverka scheman och arbetsuppgifter
  • De delade turerna skapar problem
  • Över hälften av de med högst utbildning har funderat på att sluta
  • Inom hemtjänsten träffar personalen fler vårdtagare; något som skapar en stressig arbetssituation

Samtidigt pekar SKL på att det i framtiden kommer att behövas SÅ många nya undersköterskor och att kraven på kompetens ökar då vårdtagarna har blivit allt sjukare. Den här problembilden gäller för de flesta kommuner och det krävs nytänkande för att kunna behålla kompetent personal och att rekrytera fler undersköterskor.

I Finspångs kommun har Vänsterpartiet under denna mandatperiod försökt få till stånd en försöksverksamhet med 6-timmars arbetsdag som ett sätt att minska sjukfrånvaron och göra arbetet mer attraktivt. Vi kom inte ända fram, men kommer att fortsätta våra ansträngningar att pröva någon form av arbetstidsförkortning på någon lämplig enhet inom hemtjänsten eller åldringsvården.

För övrigt känner jag mig road över att vänsteropinionen i frågan om vinster i välfärden lyckats så bra, att högerkrafterna måste ta till ett riktigt plumpt och desperat språkbruk. Vad sägs om följande citat?

            ”Då får det vara slut på kommunistväldet.” (f.d chefsredaktör på DN)

           "facken framstår närmast som filialer till Vänsterpartiet.” (nuvarande chefsredaktör på Folkbladet)

 

 

 

 

”Nattis” i Finspång….BRA!

Finspång Vid onsdagens kommunfullmäktige i Finspång fattades beslut om att ett ”nattis”, dvs. barnomsorg på obekväm arbetstid, ska öppnas igen. Vänsterpartiet välkomnar detta beslut! Vi hoppas att de som arbetar inom vården, hemtjänsten eller olika serviceyrken kvälls- och nattetid (ofta arbetarkvinnor) inte ska behöva gå till jobbet med en klump i magen. Vi vet att många försöker lösa nattomsorgen med hjälp av närstående eller anhöriga, men är du ensamstående utan anhöriga på nära håll- ja då är nattomsorgen snart en möjlighet i Finspång.

För övrigt vänder jag mig mot användadet av begreppet ”utmaningar” och hur det används i alla möjliga sammanhang, inte minst av politiker. Frågan är- vad är en utmaning? Ett problem som behöver lösas/åtgärdas? En svår, eller kanske omöjlig uppgift? 

1 maj välkommen!

Finspång Arbetarrörelsens dag väcker minnen till liv. Gick med pappa nerför Östermalmsvägen. Höll i en stadig och varm metallarbetarhand. Hade knästrumpor och fick årets första glass! 1 maj-tågen dominerades av män som arbetade på de två stora industrierna i Finspång. Mamma gick aldrig med i 1 maj-tåget. Tror att hon hade ett hjärta som klappade lite längre vänsterut!

Idag utgörs arbetarklassen till stor del av kvinnor inom den offentliga sektorn och servicesektorn. De ”nya” arbetarna dvs. kvinnorna är i mindre utsträckning medlemmar i facket jämfört med män inom varuproduktionssektorn. En ökande andel arbetarkvinnor inom mindre privata RUT-företag är mer utsatta då de ofta utför ensamarbete i privata hem. Arbetarrörelsens dag behövs särskilt för de många arbetarkvinnor som enligt en rapport från tankesmedjan Katalys är mer sårbara för lönedumpning och försämringar i arbetsvillkor.

Finspångs vänsterpartister åker till Norrköping för att tillsammans med kamrater från östra delen av Östergötland konkret uttrycka vad vi menar med socialism och feminism. Men drömmen är förstås att Vänstern i Finspång blir SÅ stor att firandet kan gå av stapeln på ort och ställe.

För övrigt är jag glad över att ha ben som kan ta mig långt ut i skogen, har hörsel som låter mig njuta av rödhakens sång och fingrar så rörliga att de kan skola ut plantor av riddarsporre som endast är 5 mm stora. GLAD VÅR!

Upp- och nedvända världen

Finspång Jag läser både NT och Folkbladet. Det går rätt fort nuförtiden! Den förstnämnda prenumererar vi på och den andra lånar jag av en granne. Sedan länge har innehållet i de båda tidningarna i stort sett varit identiskt. Det är oftast fler som skriver insändare i NT och sportsidorna i Folkbladet är fler. Ledarna skrivs av olika redaktörer. Trots det senare har det blivit allt svårare att avgöra vilken tidning som är S-märkt och vilken som är M-märkt.

Men ibland händer det saker! D. 7 april skiljer sig tidningarna åt vad gäller sidorna Nyheter. I Folkbladet meddelas som en nyhet att Fria läroverken fått en ny VD och Anders Hultin uttalar sig. Så får vi veta hur Norrköping ska bli tryggare tillsammans med en bild av den s.k Kvartetten.

I NT meddelas att kostnaden för elevstödet blivit alldeles för hög. Kommunalrådet Johansson uttalar sig angående situationen för elever med stort stödbehov. Vi får i en spaltartikel information om det faktum att färre än hälften av länets långvarigt sjuka och funktionshindrade får den tandvård de har rätt.

Ja, du ser rätt! Vi lever i den upp- och nervända världen. En S-märkt tidning informerar oss om att en friskolekoncern fått en ny VD och gullar med Kvartetten i helsidesformat. NT informerar oss om läget för barn som har stora behov och om hur långvarigt sjuka och funktionshindrade inte får den tandvård de har rätt till.

För övrigt anser jag att det är väl lite väl magstarkt att i Folkbladet göra reklam med två helsidor för ett arrangemang i Finspång som ordnas av Swedbank. Eller är det en del av synvändorna som förekommer i den upp- och nedvända världen?

 Till sist undrar jag: Whose side are you on?

 

 

 

Trolleritrick

Finspång Ett klassisk trolleritrick går ut på att få åskådarna att fästa blicken på fel hand, medan den andra kan arbeta rätt så ostört. Precis samma princip kan användas inom politiken. Den ena handen ser till att frågor om böneupprop och burkinis kommer i förgrunden. Under tiden, i tysthet, fortsätter den andra handen att flytta stora tillgångar från vanligt folk till de redan besuttna.

Idag är Sverige ett paradis för trollkonstnärer av olika slag. Avsaknad av arvsskatt, fastighetsskatt och förmögenhetsskatt är en del, en annan att skatten på kapital är låg. Lägg till detta de trick som de stora friskolekoncernerna använder sig av för att göra vinster som inte investeras i nya jobb, utan hamnar i aktieägarnas fickor.

För övrigt hoppas jag att frågan om vinster i välfärden inte blir föremål för fler trollkonster från Svenskt näringsliv eller annat oknytt.

Pensionerad skolforskare som numer är sekreterare i Vänsterpartiets partistyrelse i Finspång. Sitter i kommunfullmäktige och är ersättare i kommunstyrelsen. Sedan årsskiftet 2108/2019 har jag en ny spännande roll i lokalpolitiken. I opposition har jag som ambition att bidra till att den styrande minoritetens förslag också blir bra för de drygt 8 % som röstade på Vänsterpartiet. Det är ju på deras mandat jag har ett berättigande i politiken.


Mitt stora politiska engagemang rör bevarandet av en jämlik, jämställd och solidarisk välfärdpolitik som når alla, samt en rättvis fördelningspolitik. En annan hjärtefråga handlar om att jag vill bidra till att klassfrågorna görs synliga, diskuteras och manifesteras i konkreta politiska beslut. Sist, men inte minst vill jag arbeta på ett sätt som minskar det politikerförakt som dessvärre fått fäste.


På vinterhalvåret hänger jag en del på Medley där jag tränar spinning och styrketräning. Sommarhalvåret ägnar jag mig åt trädgårdsarbete i min öländska trädgård. Särskilt lite exotiska växter upptar mitt intresse just nu. Gillar trädgårdsprojekt av olika slag; nu planerar jag för ett större växthus. Hemma i Finspång är det skogen som gäller. Har sedan barnsben plockat mycket bär och svamp. 

Sportbloggar