Logga in
Tips nummer 2: Så här kan elitserien också... Speedwaybloggen Speedwaybloggen
Vädersponsor:

Ingrid Westlund (V)

(V)i står för solidaritet och rättvisa

Finspång Forskaren Johan Wänström, som är verksam på Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) i Norrköping, hävdar i en artikel i Dagens Samhälle (181213) att ideologiska skillnader är mer synliga på nationell nivå, men att de visst finns med i kommunpolitiken.

Ett tydligt exempel på detta fick vi på kommunfullmäktige i Finspång igår. Då presenterade de styrande, som nu består av Kd, S och C, vilken strategisk inriktning politiken ska ha framöver. Det var ingen rolig läsning, för den som anser att solidaritet, rättvisa, jämlikhet, fördelningspolitik och jämställdhet är viktiga värdeord som också ska hävdas och fyllas med innehåll på det lokala planet.

Avsaknaden och nedtoningen av dessa värdeord (som tydligt genomsyrade den strategiska inriktningen för bara ett år sedan) är också en tydlig förflyttning från klassiskt socialdemokratiska värden. Mot vad då? Ja, svaret är rätt självklart!

Till sist! Vänsterpartiet i Finspång står upp för en politik som genomsyras av solidaritet, rättvisa, fördelningspolitik, jämställdhet och jämlikhet. Undrar om inte Karl-Bertil Jonsson gör det samma!?

Trygga kvinnor i Finspång

Finspång Idag finns Vänsterpartiet i Finspång utanför Coop Viberga 14-17 för att samtala om hur (v)i kan arbeta för kvinnors trygghet i Finspång. Vi har tagit fram en del siffror som rör pensioner, sjuktal, årsinkomst, antal uttagna föräldradagar samt ungas psykiska hälsa. Vi har jämfört vilka siffror som är aktuella för män, respektive kvinnor. Ingen upplyftande läsning. Därför vill Vänsterpartiet i Finspång arbeta för att:

  • pröva 6 timmars arbetsdag på en enhet
  • införa huskurage, ett arbete mot våld i hemmet, hos både Vallonbygden och större hyresvärdar"
  • fortsätta bevaka att särskilda medel går till de kommunala medarbetare (oftast kvinnor) som tjänar minst
  • utveckla brottsförebyggande rådets verksamhet
  • att kommunen informerar om fallgroparna i det nuvarande pensionssystemet
  • utveckla skolsköterskornas hälsosamtal i grundskola och gymnasium

För övrigt vill jag denna dag särskilt lyfta fram de kvinnor som är lågavlönade, börjar tidigt på morgonen, går till förskola och skola med barn, har huvudansvar för barnen, gör en stor del av hushållsarbetet eller får kämpa för att pensionen ska räcka. Där har vi de verkliga hjältinnorna!

Till sist gläds jag över att ljuset vänder åter, samt att de tomatfrön jag sparade från i höstas är riktigt fertila.

 

Dags för bojkott?

Finspång I en intervju i SvD uttrycker den förmögna s.k. ”kulturtanten”, designern och företagaren Gudrun Sjödén att fattigpensionärer och lågavlönade får skylla sig själva. De har helt enkelt inte valt att satsa på sitt yrke i tillräcklig omfattning. Dessutom är hon stolt över att hon vägrar teckna kollektivavtal med sina anställda. Hennes kläder tillverkas på Sri Lanka och i Pakistan, och jag vill inte ens tänka på vad hennes inställning och unkna människosyn kan betyda för de som arbetar i dessa textilfabriker. Hennes uttalande är så grovt och cyniskt att en häpnar.

Hon är säkert inte ensam om att hysa dessa reaktionära åsikter, men hennes medlöpare på högerkanten brukar uttrycka sig i en lite mer modesta och taktiska, (eller ska vi säga mer begåvade) ordalag. En sak är säker; hennes uttalande ger oss anledning att vända tillbaka till den klass- och fackföreningskamp som behöver föras av varje generation- och inte minst nu i ett Sverige som blir alltmer ojämlikt.

För övrigt hoppas jag att Sjödéns cyniska inställning blir väl känd och att flera med mig i all framtid bojkottar de dyra produkter som sys för en billig penning i Asien. 

Perspektiv på valfrihet

FInspång På gårdagens Kommunfullmäktige diskuterades huruvida LOV i Finspång ska utvecklas eller avvecklas. Begreppet valfrihet återkom i samtliga inlägg, men tolkningen av det skiftade. Ibland var det friheten att välja utförare som ansågs vara valfrihet, och i andra fall att kunna välja vad man vill ha utfört och på vilket sätt. Diskussionen berörde i vilken omfattning kommunen ska uppmuntra företag att ge sig in i ”racet”, samt hur informationen om olika alternativ ska gå till. Under kvällen tydliggjordes att frågan om valfrihet är en klassisk höger-vänsterfråga, och det var riktigt livgivande att en debatt i Fullmäktige kan vara så tydligt ideologiskt grundad.

Jag förstår att Alliansen i Finspång och majoriteten i Norrköping är bekymrade över att så få väljer annan utförare än den kommunala. I Finspång är det endast 38 timmar av 10. 000 timmar per månad som utförs av den enda privata utförare som just nu finns kvar. Kan det vara så att det inte är så lönsamt för privata aktörer att engagera sig i Finspång? Eller handlar det om att tjänsterna som erbjuds av Finspångs kommun håller så hög kvalitet? Ibland funderar jag över hur många arbetstimmar den kommunala organisationen har lagt ner på en valfrihetsreform som idag nyttjas av mycket få äldre.

För övrigt är jag nöjd över att LOV avvecklas i Finspång. Då bidrar inte Finspångs kommun till att våra äldre måste kallas för kunder; något som var mer regel än undantag på fullmäktige igår. Omsorgen om de äldre är ingenting som har på marknaden att göra.

Sist, men inte minst! Jag och Vänsterpartiet ska fortsatt rikta strålkastarljuset mot den syn på valfrihet som innebär att elever, sjuka och äldre blir kunder på en marknad där stora börsnoterade koncerner skär skatteguld med täljknivar.

Ambitiösa föräldrar sökes!

Finspång En grundskola ska (ny)starta i Norrköping. I en halvsidesannons söks elever och föräldrar som har höga ambitioner. Formuleringen visar hur oblygt en friskola kan signalera vilka elever som är välkomna med sin ansökan och vilka som inte ska göra sig besvär med att söka. Till vilken skola ska föräldrar och elever med låga ambitioner söka och hur skulle en sådan annons se ut?

För övrigt gläds jag över att Vänsterpartiets årsmöte i Finspång enhälligt antog det förslag på kommunlista som arbetats fram på medlems- och styrelsemöten. Särskilt roligt är det att flera nya medlemmar vill och kan kliva fram i det lokala politiska arbetet

Sist, men inte minst vill jag gratulera Nyhemsskolan i Finspång som efter ett uthålligt och engagerat arbete nu kvalitetscertifierats.

Skam den som ger sig!

Finspång På Kommunfullmäktige igår hölls en vägledande debatt om ungdomsarbetslösheten i Finspång. Det underlag som debatterades har arbetats fram av Lärandeberedningen på uppdrag av fullmäktige. Beredningen har under arbetets gång vaskat fram lokala data samt inbjudit flera nyckelpersoner som nu är involverade i att få ner ungdomsarbetslösheten i Finspång. Flera aktiviteter, lokalt som nationellt initierade och finansierade, genomförs eller är på gång. Några exempel är extratjänster och kommunala jobbspår.

Är speciellt imponerad av två utbildningar som Vuxenutbildningen håller i. Industriprogrammet och kök- och restaurangprogrammet genomförs i samarbete med CNG/Siemens, restauranger i Finspång och kommunens tillagnings- och mottagningskök. I dessa program ser vi att matchningen mellan arbetssökande, utbildning och arbetstillfällen i bristyrken på lokal nivå är möjlig. Fler utbildningar är på gång. BRA!

I huvudsak handlar beredningens förslag om fyra ”A-områden” som behöver problematiseras och utvecklas; anställningsbarhet, arbetsmarknadskunskap, arbetsmarknadsråd och attityder. Beredningen fick användbar, konstruktiv och i stort sett positiv respons på sina förslag. Ett slutgiltigt, och förhoppningsvis ännu bättre, förslag kommer i början av hösten.  

För övrigt anser jag att arbetslöshet oftast inte är något som PLÖTSLIGT drabbar en ung människa. Samspelet mellan inlåsningsmekanismer i skolan, psykisk ohälsa och brist på framtidstro är rätt så uppenbart.

Jag anser också att det för en mindre kommun, med de medel som står till buds, är svårt att i grunden komma till rätta med ett samhällsklimat som i stort kännetecknas av segregation, en ökad ojämlikhet och ökande klasskillnader. Men skam den som ger sig!

 

 

 

Pensionerad skolforskare som numer är sekreterare i Vänsterpartiets partistyrelse i Finspång. Sitter i kommunfullmäktige och är ersättare i kommunstyrelsen. Sedan årsskiftet 2108/2019 har jag en ny spännande roll i lokalpolitiken. I opposition har jag som ambition att bidra till att den styrande minoritetens förslag också blir bra för de drygt 8 % som röstade på Vänsterpartiet. Det är ju på deras mandat jag har ett berättigande i politiken.


Mitt stora politiska engagemang rör bevarandet av en jämlik, jämställd och solidarisk välfärdpolitik som når alla, samt en rättvis fördelningspolitik. En annan hjärtefråga handlar om att jag vill bidra till att klassfrågorna görs synliga, diskuteras och manifesteras i konkreta politiska beslut. Sist, men inte minst vill jag arbeta på ett sätt som minskar det politikerförakt som dessvärre fått fäste.


På vinterhalvåret hänger jag en del på Medley där jag tränar spinning och styrketräning. Sommarhalvåret ägnar jag mig åt trädgårdsarbete i min öländska trädgård. Särskilt lite exotiska växter upptar mitt intresse just nu. Gillar trädgårdsprojekt av olika slag; nu planerar jag för ett större växthus. Hemma i Finspång är det skogen som gäller. Har sedan barnsben plockat mycket bär och svamp. 

Sportbloggar