Logga in
Nye tyskens mål - vinna VM-guld i år Speedwaybloggen Speedwaybloggen
Vädersponsor:

Jenny Elander Ek (C)

Boenden för äldre i Valdemarsvik

I måndags var det dags för kommunstyrelse och det fanns två ärenden på dagordningen som rörde boenden för äldre i centrala Valdemarsvik. 

 

Dels gällde det en avsiktsförklaring som vi ska teckna tillsammans med region Östergötland rörande förstudie kring möjligheten till byggandet av ett vårdcentrum på Vammarhöjden. Vi i Alliansen ansåg dels att det i avtalet måste stå hur mycket förstudien får kosta, dels ansåg vi att det nu efter valet finns nya ledamöter i kommunfullmäktige i Valdemarsvik och att det därför vore bra om det är det nya kommunfullmäktige som får fatta beslut. S, MP och NB körde dock på och beslutade att teckna avtal med regionen. Jag kan tycka att det finns anledning att visa respekt för de nya ledamöter som sitter i kommunfullmäktige efter valet och låta dem besluta i en sån här strategiskt viktig fråga, även om vi i kommunstyrelsen har vårt uppdrag fram till årsskiftet. 

 

Nästa fråga på dagordningen gällde ett lokalt företag som har skickat förfrågan till oss ledamöter i kommunstyrelsen kring att företaget har möjlighet att bygga boenden för äldre i centrala Valdemarsvik. Vi i Alliansen tyckte att vi kunde bjuda in företaget till kommunstyrelsen och låta dem presentera planerna. S, MP och NB beslutade dock att säga tack, men nej tack. Jag kan tycka att det är väldigt tråkigt bemötande när lokala företag hör av sig och vill vara med och bygga Valdemarsvik in i framtiden, att de inte ens får chansen att visa vad de kan åstadkomma. Det är inte den typen av approach till företagare som jag vill ha i Valdemarsviks kommun. 

Dags för en näringslivspolicy!

För att en kommun ska växa och må bra behövs företag som bidrar med skatteintäkter och arbetstillfällen. I Valdemarsvik är vi duktiga på att starta och driva företag i alla delar av kommunen, bland annat inom jordbruk, industri, detaljhandel, tjänsteföretag, turism och mycket mer. Men företagsklimatet kan bli bättre och det är politikernas ansvar. Grunden för ett bra klimat är bland annat snabb ärendehantering, flexibilitet, konstruktiv dialog och en företagsvänlig attityd. Under denna mandatperiod har Centerpartiet bland annat drivit igenom att en näringslivsutvecklare nu finns på plats på kommunen för att bistå företagen. Men det finns mer att göra. För att få en sammanhållen bild av hur kommunen kan främja ett gott näringslivsklimat är vårt vallöfte nr 31 att kommunen i samråd med näringslivet snarast utformar en näringslivspolicy med tydliga och mätbara mål för hur tillväxt och utveckling kan främjas.

Stötta föreningar som hjälper äldre

Valdemarsvik flertalet frivilligorganisationer som ställer upp för våra äldre genom att bland annat följa med på sjukhusbesök. Vårt vallöfte nr 30 är att stötta dessa initiativ från föreningslivet.  

Minska psykisk ohälsa bland unga

Den psykiska ohälsan hos unga ökar. Det innebär att vi måste öka antalet vuxna med kompetensen att prata med unga som drabbas som ett första steg i att öka tillgängligheten till stöd och på sikt minska den psykiska ohälsan. Det är vårt vallöfte nr 29. 

Dags att lyssna på våra unga

Fördelen med att bo och verka i en kommun av Valdemarsviks storlek är att alla kan, och bör, få ha synpunkter och ideér kring den politik som förs. En grupp som kanske kan ha svårt att bli hörda är barn och unga. Som vallöfte nr 28 vill vi därför att kommunen en gång per termin bjuder in representanter från de olika elevråden i Valdemarsvik för att dryfta för barn och ungdomar viktiga frågor.

Laddstolpar och tankstation för biogas

Miljövänliga transporter är viktig för den gröna omställningen. Vi är en landsbygdskommun och transporter med bil är en del av vår vardag. Men ny teknik kan hjälpa oss att köra grönt. Vi vill därför att kommunen ska verka för montering av fler laddstolpar till elbilar samt att en tankstation för biogas kommer på plats i Valdemarsvik. Det är vårt vallöfte nr 27.  

Jag heter Jenny Elander Ek och jag är vice oppositionsråd samt ledamot i kommunfullmäktige samt kommunstyrelse i Valdemarsviks kommun där jag representerar Centerpartiet. Arbetar till vardags som biträdande jurist på Advokatfirman Glimstedt i Norrköping. Just nu är jag dock föräldraledig.  

  • Twitter
  • Jenny Elander Ek

Sportbloggar