Logga in

Jenny Elander Ek (C)

Boenden för äldre i Valdemarsvik

I måndags var det dags för kommunstyrelse och det fanns två ärenden på dagordningen som rörde boenden för äldre i centrala Valdemarsvik. 

 

Dels gällde det en avsiktsförklaring som vi ska teckna tillsammans med region Östergötland rörande förstudie kring möjligheten till byggandet av ett vårdcentrum på Vammarhöjden. Vi i Alliansen ansåg dels att det i avtalet måste stå hur mycket förstudien får kosta, dels ansåg vi att det nu efter valet finns nya ledamöter i kommunfullmäktige i Valdemarsvik och att det därför vore bra om det är det nya kommunfullmäktige som får fatta beslut. S, MP och NB körde dock på och beslutade att teckna avtal med regionen. Jag kan tycka att det finns anledning att visa respekt för de nya ledamöter som sitter i kommunfullmäktige efter valet och låta dem besluta i en sån här strategiskt viktig fråga, även om vi i kommunstyrelsen har vårt uppdrag fram till årsskiftet. 

 

Nästa fråga på dagordningen gällde ett lokalt företag som har skickat förfrågan till oss ledamöter i kommunstyrelsen kring att företaget har möjlighet att bygga boenden för äldre i centrala Valdemarsvik. Vi i Alliansen tyckte att vi kunde bjuda in företaget till kommunstyrelsen och låta dem presentera planerna. S, MP och NB beslutade dock att säga tack, men nej tack. Jag kan tycka att det är väldigt tråkigt bemötande när lokala företag hör av sig och vill vara med och bygga Valdemarsvik in i framtiden, att de inte ens får chansen att visa vad de kan åstadkomma. Det är inte den typen av approach till företagare som jag vill ha i Valdemarsviks kommun. 

Direktupphandling

Inom Centerpartiet har vi målsättningen att så många lokala företag som möjligt ska få chansen att bidra med sina tjänster eller varor till kommunen. För att nå det målet måste förutsättningarna vara transparenta och tydliga. Ett sätt att upphandla varor och tjänster är genom direktupphandling. Vårt vallöfte nr 26 är därför att riktlinjer för direktupphandling tas fram eller revideras och sedan realiseras inom verksamheterna. 

 

Boenden för äldre i Gusum, Gryt, Ringarum och Valdemarsvik

För att det är självklart att äldre själva i möjligaste mån ska kunna välja var de vill bo vill vi fortsatt ha boenden för äldre i Ringarum, Gusum, Gryt och Valdemarsvik. Det är vårt vallöfte nr 25. 

 

Vikten av Tryserums friskola

Tryserums friskola är ett utmärkt exempel på hur privata initiativ kan bidra till att upprätthålla välfärden på landsbygden. Skolan bidrar dessutom till en levande landsbygd dit elever från staden åker ut till landsbygden istället för tvärtom. För oss är det självklart att kommunen ska stötta friskolan så att den har möjlighet att finnas kvar och fortsätta leverera med kvalitet. Därför är vårt vallöfte nr 24 att vi alltid kommer att betona vikten av Tryserums friskola för en levande landsbygd. 

 

Bygg i trä!

Trä har unika miljöfördelar som byggmaterial då det är förnybart. Trä bildas naturligt i ett ekologiskt kretslopp som tar upp koldioxid från luften. Den tekniska utvecklingen har möjliggjort att vi idag även kan bygga stora byggnader i flera våningar i trä. Därför är vårt vallöfte nr 23 att nya kommunala fastigheter och lokaler ska byggas i trä i största möjliga utsträckning. 

Valdemarsvik ska INTE hamna i digital utanförskap

Bredband och möjligheten att använda Internet för att bland annat sälja och köpa varor och tjänster eller ta del av service är oerhört viktigt för många av våra lokala företag. Därför måste bredbandsutbyggnaden ta fart. Valdemarsvik riskerar annars ett digitalt utanförskap. Vårt vallöfte nr 22 är att kommunen stöttar bredbandsutbyggnad så att de företag som vill får tillgång till digital infrastruktur. Detta kan till exempel ske genom att kommunen anställer en medarbetare som får i uppdrag att se till att vi blir bäst på bredband. 

Jag heter Jenny Elander Ek och jag är vice oppositionsråd samt ledamot i kommunfullmäktige samt kommunstyrelse i Valdemarsviks kommun där jag representerar Centerpartiet. Arbetar till vardags som biträdande jurist på Advokatfirman Glimstedt i Norrköping. Just nu är jag dock föräldraledig.  

  • Twitter
  • Jenny Elander Ek

Bloggar

Sportbloggar