Logga in
Logga ut
Nytt styre i Valdemarsvik Jenny Elander Ek (C) Jenny Elander Ek (C)
Vädersponsor:

Jenny Elander Ek (C)

Dags att rösta!

Nu är det äntligen valdag och efter att vallokalerna stänger ikväll får vi reda på vilka partier och kandidater som vunnit ert förtroende. Den senaste månaden har jag i denna blogg presenterat 36 skarpa vallöften för Valdemarsvik md fokus på näringsliv, äldre, integration, miljö samt barn och unga. Jag hoppas att vi i Centerpartiet genom dessa samt genom vårt arbete under den gångna mandatperioden har lyckats få ert förtroende att styra Valdemarsvik de närmsta fyra åren. Det vore en oerhört stor ära. 

Nytt styre i Valdemarsvik

Centerpartiet har nu kommit överens om en majoritet för Valdemarsviks kommun med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Man kan tycka att detta är en konstig majoritet om man ser till historien. Vår ingångspunkt i detta har varit att vi vill ha en majoritet som inte måste ta ett aktivt stöd av Sverigedemokraterna för att få igenom beslut i nämnder, styrelser och utskott. Tillsammans i vår tidigare allians hade vi inte fått det. Även om Landsbygdspartiet tackat ja till att vara med räckte det inte för att få majoritet då Nybyggarpartiet tackade nej till att vara med i den konstellationen.

Vår utgångspunkt i detta nya samarbete har varit sakpolitiska. Vi har utgått från våra respektive valprogram och vävt samman dessa i ett program som vi nu enats om.

Vi som parti har fått gehör för våra huvudfrågor i valet som:
🍀Bevarande av äldreboenden i Gryt och Gusum
🍀Arbetet med bredbandsutbyggnaden
🍀Näringslivsutveckling
🍀Samverkan mellan Tryserums friskola och kommunen om skolskjutsar

Nu ser vi FRAMÅT, inte bakåt, in i detta nya samarbete som vi tror kan hantera de stora utmaningar Valdemarsviks kommun står inför.

Budgetarbete för 2019

Även om det ännu inte står klart vilka det är som kommer att styra Valdemarsvik fram till 2022 så rullar det politiska arbetet på och just nu är det fokus på budgeten för 2019. Under hösten har vi som sitter i budgetberedningen, det vill säga både representanter för den gamla majoriteten och oppositionen, tillsammans med tjänstemännen gått igenom ramarna för de olika sektorerna samt ställt upp vilka mål som förvaltningen ska sträva mot. Där är jag glad över att vi i Centerpartiet fått in mål som syftar till att öka antalet lokala företag som lägger anbud på kommunens upphandlingar, öka bredbandsutbyggnaden samt minska kemikaliehanteringen i kommunens verksamheter. Alla viktiga frågor som vi i Centerpartiet drev i valet. 

Boenden för äldre i Valdemarsvik

I måndags var det dags för kommunstyrelse och det fanns två ärenden på dagordningen som rörde boenden för äldre i centrala Valdemarsvik. 

 

Dels gällde det en avsiktsförklaring som vi ska teckna tillsammans med region Östergötland rörande förstudie kring möjligheten till byggandet av ett vårdcentrum på Vammarhöjden. Vi i Alliansen ansåg dels att det i avtalet måste stå hur mycket förstudien får kosta, dels ansåg vi att det nu efter valet finns nya ledamöter i kommunfullmäktige i Valdemarsvik och att det därför vore bra om det är det nya kommunfullmäktige som får fatta beslut. S, MP och NB körde dock på och beslutade att teckna avtal med regionen. Jag kan tycka att det finns anledning att visa respekt för de nya ledamöter som sitter i kommunfullmäktige efter valet och låta dem besluta i en sån här strategiskt viktig fråga, även om vi i kommunstyrelsen har vårt uppdrag fram till årsskiftet. 

 

Nästa fråga på dagordningen gällde ett lokalt företag som har skickat förfrågan till oss ledamöter i kommunstyrelsen kring att företaget har möjlighet att bygga boenden för äldre i centrala Valdemarsvik. Vi i Alliansen tyckte att vi kunde bjuda in företaget till kommunstyrelsen och låta dem presentera planerna. S, MP och NB beslutade dock att säga tack, men nej tack. Jag kan tycka att det är väldigt tråkigt bemötande när lokala företag hör av sig och vill vara med och bygga Valdemarsvik in i framtiden, att de inte ens får chansen att visa vad de kan åstadkomma. Det är inte den typen av approach till företagare som jag vill ha i Valdemarsviks kommun. 

Nå våra nationella miljömål.

Klimatfrågan är en ödesfråga och påverkar alla aspekter av våra liv. Hur ett förändrat klimat med påföljande förändringar av vädret kan påverka oss har vi sett tecken på denna sommar. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Därför är vårt vallöfte nr 36 att kommunen under nästa mandatperiod arbetar fram en plan för hur de nationella miljömålen ska nås i Valdemarsvik.

Jag heter Jenny Elander Ek och jag är vice oppositionsråd samt ledamot i kommunfullmäktige samt kommunstyrelse i Valdemarsviks kommun där jag representerar Centerpartiet. Arbetar till vardags som biträdande jurist på Advokatfirman Glimstedt i Norrköping. Just nu är jag dock föräldraledig.  

  • Twitter
  • Jenny Elander Ek
  • Mest lästa bloggar

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se