Logga in

Jenny Elander Ek (C)

Medborgarkontor blir medborgarservice

Under förra mandatperioden lade Moderaterna och Nybyggarpartiet fram förslag om införandet av ett Medborgarkontor i Valdemarsvik. Under slutet av mandatperioden konkretiserades planerna. När vi och Socialdemokraterna efter valet började prata sakpolitik för att se om vi kunde mötas i en rad olika frågor som var viktiga för oss båda, var Medborgarkontoret en av dessa frågor. Det är ingen hemlighet att vi i Centerpartiet inte var helt övertygade om att den tänkta formen var den rätta och  denna fråga var nog en av dem som vi diskuterade mest. 

 

Samtidigt såg vi ett behov av att de som kontaktar kommunen ska få svar och hjälp så snabbt och smidigt som möjligt och att den mesta kontakten som sker idag är via telefon. För länge sedan fanns det även en idé inom vårt parti om "En väg in" till kommunens verksamheter. Med det som bas började vi tillsammans skruva på frågan om Medborgarkontor. 

 

Utgångspunkten är att alla som kontaktar kommunen ska få svar och hjälp direkt i den mån det är möjligt istället för att slussas vidare. Detta ska ske genom att de som svarar har grundläggande kunskaper inom flera av kommunens verksamheter. Om tjänstemannen som svarar inte har möjlighet att hjälpa till eller svara, eller om man efterfrågar en specifik tjänsteman, ska det finnas möjlighet att direkt boka in ett möte med denne eller någon som kan hjälpa till. Samtidigt så har flertalet myndigheter, bland annat Arbetsförmedlingen och Polismyndigheten, uttryckt starka önskemål om ett samarbete med kommunen för att på olika sätt kunna utöka sin lokala närvaro. Även här såg vi en möjlighet till att kunna förbättra servicen för våra kommuninvånare genom att bistå dessa myndigheter med den hjälp som är lämplig. 

 

I den överenskommelse som nu är nådd mellan majoritetens tre partier fokuserar vi därför på funktionen, att vi på detta sätt vill utöka servicen för kommuninvånare och andra, inte på var eller hur detta ska vara beläget. Därför har vi ändrat namn från Medborgarkontor till Medborgarservice. 

 

Det är vidare inte klart, trots påståenden från oppositionen, var och hur en framtida lokal ska vara belägen där det även går att ta emot fysiska besök. Det vi vet är att de som bemannar medborgarservicen till en början kommer att dela lokaler med Arbetsförmedlingen för att skapa ett bättre samarbete med dem. 

 

Detta är en funktion som inte kommer att fungera perfekt från början för det är få organisationsförändringar som gör det. Men jag tror att det har potential att bli riktigt, riktigt bra. 

Nå våra nationella miljömål.

Klimatfrågan är en ödesfråga och påverkar alla aspekter av våra liv. Hur ett förändrat klimat med påföljande förändringar av vädret kan påverka oss har vi sett tecken på denna sommar. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Därför är vårt vallöfte nr 36 att kommunen under nästa mandatperiod arbetar fram en plan för hur de nationella miljömålen ska nås i Valdemarsvik.

Kommunen med bäst attityd till företagande!

Vårt vallöfte nr 35 är att vi vill att Valdemarsvik ska vara kommunen där kommunpolitikerna har bäst attityd till företagande. Det åstadkommer vi bland annat genom att skapa arenor för att möta företagen och ta del av den erfarenhet och de idéer som företagarna har. Tillsammans för vi Valdemarsvik framåt. 

Utökad färdtjänst eller annan kommunikation

Det är viktigt för alla att få möjligheten att kunna ta sig utanför sin bostad för att uträtta ärenden, träffa vänner eller bara strosa en stund på stan. Detta gäller även för äldre. Därför är vårt vallöfte nr 34 att se över möjligheten till utökad färdtjänst eller annan kommunikation. 

Vikten av ett levande föreningsliv

Vårt föreningsliv är oerhört viktigt för våra barn och unga genom att de erbjuder möjligheter till en aktiv och innehållsrik fritid. Under den gångna mandatperioden har Centerpartiet därför bland annat sett till att föreningsbidragen höjts. Vi vill under kommande mandatperiod fortsätta att stötta föreningslivet i kommunen som gör stora insatser för våra barn och unga. Det är vårt vallöfte nr 33. 

Mer närodlad mat!

Svensk mat är miljösmart och våra gröna näringar är nyckeln för att klara de klimatomställningar vi behöver göra i framtiden. Därför är vårt vallöfte nr 32 att mer närproducerad mat ska serveras inom de kommunala verksamheterna samt att kommunen ska verka för att målen i den regionala livsmedelsstrategin uppnås.

Jag heter Jenny Elander Ek och jag är vice oppositionsråd samt ledamot i kommunfullmäktige samt kommunstyrelse i Valdemarsviks kommun där jag representerar Centerpartiet. Arbetar till vardags som biträdande jurist på Advokatfirman Glimstedt i Norrköping. Just nu är jag dock föräldraledig.  

  • Twitter
  • Jenny Elander Ek
  • Mest lästa bloggar
  • Senaste blogginläggen

Bloggar

Sportbloggar