Logga in
Logga ut
Jäv under middag Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Jenny Elander Ek (C)

Medborgarkontor blir medborgarservice

Under förra mandatperioden lade Moderaterna och Nybyggarpartiet fram förslag om införandet av ett Medborgarkontor i Valdemarsvik. Under slutet av mandatperioden konkretiserades planerna. När vi och Socialdemokraterna efter valet började prata sakpolitik för att se om vi kunde mötas i en rad olika frågor som var viktiga för oss båda, var Medborgarkontoret en av dessa frågor. Det är ingen hemlighet att vi i Centerpartiet inte var helt övertygade om att den tänkta formen var den rätta och  denna fråga var nog en av dem som vi diskuterade mest. 

 

Samtidigt såg vi ett behov av att de som kontaktar kommunen ska få svar och hjälp så snabbt och smidigt som möjligt och att den mesta kontakten som sker idag är via telefon. För länge sedan fanns det även en idé inom vårt parti om "En väg in" till kommunens verksamheter. Med det som bas började vi tillsammans skruva på frågan om Medborgarkontor. 

 

Utgångspunkten är att alla som kontaktar kommunen ska få svar och hjälp direkt i den mån det är möjligt istället för att slussas vidare. Detta ska ske genom att de som svarar har grundläggande kunskaper inom flera av kommunens verksamheter. Om tjänstemannen som svarar inte har möjlighet att hjälpa till eller svara, eller om man efterfrågar en specifik tjänsteman, ska det finnas möjlighet att direkt boka in ett möte med denne eller någon som kan hjälpa till. Samtidigt så har flertalet myndigheter, bland annat Arbetsförmedlingen och Polismyndigheten, uttryckt starka önskemål om ett samarbete med kommunen för att på olika sätt kunna utöka sin lokala närvaro. Även här såg vi en möjlighet till att kunna förbättra servicen för våra kommuninvånare genom att bistå dessa myndigheter med den hjälp som är lämplig. 

 

I den överenskommelse som nu är nådd mellan majoritetens tre partier fokuserar vi därför på funktionen, att vi på detta sätt vill utöka servicen för kommuninvånare och andra, inte på var eller hur detta ska vara beläget. Därför har vi ändrat namn från Medborgarkontor till Medborgarservice. 

 

Det är vidare inte klart, trots påståenden från oppositionen, var och hur en framtida lokal ska vara belägen där det även går att ta emot fysiska besök. Det vi vet är att de som bemannar medborgarservicen till en början kommer att dela lokaler med Arbetsförmedlingen för att skapa ett bättre samarbete med dem. 

 

Detta är en funktion som inte kommer att fungera perfekt från början för det är få organisationsförändringar som gör det. Men jag tror att det har potential att bli riktigt, riktigt bra. 

Dags för en näringslivspolicy!

För att en kommun ska växa och må bra behövs företag som bidrar med skatteintäkter och arbetstillfällen. I Valdemarsvik är vi duktiga på att starta och driva företag i alla delar av kommunen, bland annat inom jordbruk, industri, detaljhandel, tjänsteföretag, turism och mycket mer. Men företagsklimatet kan bli bättre och det är politikernas ansvar. Grunden för ett bra klimat är bland annat snabb ärendehantering, flexibilitet, konstruktiv dialog och en företagsvänlig attityd. Under denna mandatperiod har Centerpartiet bland annat drivit igenom att en näringslivsutvecklare nu finns på plats på kommunen för att bistå företagen. Men det finns mer att göra. För att få en sammanhållen bild av hur kommunen kan främja ett gott näringslivsklimat är vårt vallöfte nr 31 att kommunen i samråd med näringslivet snarast utformar en näringslivspolicy med tydliga och mätbara mål för hur tillväxt och utveckling kan främjas.

Stötta föreningar som hjälper äldre

Valdemarsvik flertalet frivilligorganisationer som ställer upp för våra äldre genom att bland annat följa med på sjukhusbesök. Vårt vallöfte nr 30 är att stötta dessa initiativ från föreningslivet.  

Minska psykisk ohälsa bland unga

Den psykiska ohälsan hos unga ökar. Det innebär att vi måste öka antalet vuxna med kompetensen att prata med unga som drabbas som ett första steg i att öka tillgängligheten till stöd och på sikt minska den psykiska ohälsan. Det är vårt vallöfte nr 29. 

Dags att lyssna på våra unga

Fördelen med att bo och verka i en kommun av Valdemarsviks storlek är att alla kan, och bör, få ha synpunkter och ideér kring den politik som förs. En grupp som kanske kan ha svårt att bli hörda är barn och unga. Som vallöfte nr 28 vill vi därför att kommunen en gång per termin bjuder in representanter från de olika elevråden i Valdemarsvik för att dryfta för barn och ungdomar viktiga frågor.

Laddstolpar och tankstation för biogas

Miljövänliga transporter är viktig för den gröna omställningen. Vi är en landsbygdskommun och transporter med bil är en del av vår vardag. Men ny teknik kan hjälpa oss att köra grönt. Vi vill därför att kommunen ska verka för montering av fler laddstolpar till elbilar samt att en tankstation för biogas kommer på plats i Valdemarsvik. Det är vårt vallöfte nr 27.  

Jag heter Jenny Elander Ek och jag är vice oppositionsråd samt ledamot i kommunfullmäktige samt kommunstyrelse i Valdemarsviks kommun där jag representerar Centerpartiet. Arbetar till vardags som biträdande jurist på Advokatfirman Glimstedt i Norrköping. Just nu är jag dock föräldraledig.  

  • Twitter
  • Jenny Elander Ek

Bloggar

Sportbloggar