Logga in

Jenny Elander Ek (C)

Nytt styre i Valdemarsvik

Centerpartiet har nu kommit överens om en majoritet för Valdemarsviks kommun med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Man kan tycka att detta är en konstig majoritet om man ser till historien. Vår ingångspunkt i detta har varit att vi vill ha en majoritet som inte måste ta ett aktivt stöd av Sverigedemokraterna för att få igenom beslut i nämnder, styrelser och utskott. Tillsammans i vår tidigare allians hade vi inte fått det. Även om Landsbygdspartiet tackat ja till att vara med räckte det inte för att få majoritet då Nybyggarpartiet tackade nej till att vara med i den konstellationen.

Vår utgångspunkt i detta nya samarbete har varit sakpolitiska. Vi har utgått från våra respektive valprogram och vävt samman dessa i ett program som vi nu enats om.

Vi som parti har fått gehör för våra huvudfrågor i valet som:
🍀Bevarande av äldreboenden i Gryt och Gusum
🍀Arbetet med bredbandsutbyggnaden
🍀Näringslivsutveckling
🍀Samverkan mellan Tryserums friskola och kommunen om skolskjutsar

Nu ser vi FRAMÅT, inte bakåt, in i detta nya samarbete som vi tror kan hantera de stora utmaningar Valdemarsviks kommun står inför.

Nå våra nationella miljömål.

Klimatfrågan är en ödesfråga och påverkar alla aspekter av våra liv. Hur ett förändrat klimat med påföljande förändringar av vädret kan påverka oss har vi sett tecken på denna sommar. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Därför är vårt vallöfte nr 36 att kommunen under nästa mandatperiod arbetar fram en plan för hur de nationella miljömålen ska nås i Valdemarsvik.

Kommunen med bäst attityd till företagande!

Vårt vallöfte nr 35 är att vi vill att Valdemarsvik ska vara kommunen där kommunpolitikerna har bäst attityd till företagande. Det åstadkommer vi bland annat genom att skapa arenor för att möta företagen och ta del av den erfarenhet och de idéer som företagarna har. Tillsammans för vi Valdemarsvik framåt. 

Utökad färdtjänst eller annan kommunikation

Det är viktigt för alla att få möjligheten att kunna ta sig utanför sin bostad för att uträtta ärenden, träffa vänner eller bara strosa en stund på stan. Detta gäller även för äldre. Därför är vårt vallöfte nr 34 att se över möjligheten till utökad färdtjänst eller annan kommunikation. 

Vikten av ett levande föreningsliv

Vårt föreningsliv är oerhört viktigt för våra barn och unga genom att de erbjuder möjligheter till en aktiv och innehållsrik fritid. Under den gångna mandatperioden har Centerpartiet därför bland annat sett till att föreningsbidragen höjts. Vi vill under kommande mandatperiod fortsätta att stötta föreningslivet i kommunen som gör stora insatser för våra barn och unga. Det är vårt vallöfte nr 33. 

Mer närodlad mat!

Svensk mat är miljösmart och våra gröna näringar är nyckeln för att klara de klimatomställningar vi behöver göra i framtiden. Därför är vårt vallöfte nr 32 att mer närproducerad mat ska serveras inom de kommunala verksamheterna samt att kommunen ska verka för att målen i den regionala livsmedelsstrategin uppnås.

Jag heter Jenny Elander Ek och jag är vice oppositionsråd samt ledamot i kommunfullmäktige samt kommunstyrelse i Valdemarsviks kommun där jag representerar Centerpartiet. Arbetar till vardags som biträdande jurist på Advokatfirman Glimstedt i Norrköping. Just nu är jag dock föräldraledig.  

  • Twitter
  • Jenny Elander Ek
  • Mest lästa bloggar
Fotbollsbloggen

Bloggar

Sportbloggar