Logga in
Logga ut
Sveriges beredskap är god Ulric Nilsson (C) Ulric Nilsson (C)
Vädersponsor:

Jenny Elander Ek (C)

Vårt miljöpolitiska program

Vi vet att miljöarbetet måste drivas både lokalt och globalt för att nå resultat. Valdemarsviks kommun har satt som mål att vi ska vara Östersjöns ledande miljökommun. Det är en tuff målsättning och för att nå dit behöver vi anstränga oss. Men vi vet att med de rätta verktygen och ny teknik kan vi nå dit. Under mandatperioden har Centerpartiet bland annat fått igenom att Valdemarsviks kommun ska upprätta en klimatplan samt se över vår kostpolicy i syfte att kommunen ska öka sitt inköp av närproducerad mat. Men det finns mer att göra.

Centerpartiet i Valdemarsvik vill därför:

 

 1. Att mer närproducerad mat serveras inom de kommunala verksamheterna samt verka för att målen i den regionala livsmedelsstrategin uppnås.

 

 2. Förbättra avfallshanteringen i skärgården för att minska nedskräpningen av Östersjön.

 

 3. Att kommunen ska verka för att mängden hushållssopor minskar.

 

 4. Att kommunens egna avlopp håller hög standard för att minska övergödning samt att våra reningsverk är så effektiva som möjligt.

 

5. Att farliga kemikalier som används i våra kommunala verksamheter och lokaler ersätts med miljövänliga alternativ.

 

6. Att nya kommunala fastigheter och lokaler byggs i trä i största möjliga utsträckning.

 

7. Att Valdemarsviks kommun ska ha en fossilfri fordonsflotta till 2025.

 

8. Att kommunen verkar för montering av fler laddstolpar till elbilar samt en tankstation för biogas inom kommungränsen.

 

9. Att kommunen under nästa mandatperiod arbetar fram en plan för hur de nationella miljömålen ska nås i Valdemarsvik.

Dags att rösta!

Nu är det äntligen valdag och efter att vallokalerna stänger ikväll får vi reda på vilka partier och kandidater som vunnit ert förtroende. Den senaste månaden har jag i denna blogg presenterat 36 skarpa vallöften för Valdemarsvik md fokus på näringsliv, äldre, integration, miljö samt barn och unga. Jag hoppas att vi i Centerpartiet genom dessa samt genom vårt arbete under den gångna mandatperioden har lyckats få ert förtroende att styra Valdemarsvik de närmsta fyra åren. Det vore en oerhört stor ära. 

Nå våra nationella miljömål.

Klimatfrågan är en ödesfråga och påverkar alla aspekter av våra liv. Hur ett förändrat klimat med påföljande förändringar av vädret kan påverka oss har vi sett tecken på denna sommar. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Därför är vårt vallöfte nr 36 att kommunen under nästa mandatperiod arbetar fram en plan för hur de nationella miljömålen ska nås i Valdemarsvik.

Kommunen med bäst attityd till företagande!

Vårt vallöfte nr 35 är att vi vill att Valdemarsvik ska vara kommunen där kommunpolitikerna har bäst attityd till företagande. Det åstadkommer vi bland annat genom att skapa arenor för att möta företagen och ta del av den erfarenhet och de idéer som företagarna har. Tillsammans för vi Valdemarsvik framåt. 

Utökad färdtjänst eller annan kommunikation

Det är viktigt för alla att få möjligheten att kunna ta sig utanför sin bostad för att uträtta ärenden, träffa vänner eller bara strosa en stund på stan. Detta gäller även för äldre. Därför är vårt vallöfte nr 34 att se över möjligheten till utökad färdtjänst eller annan kommunikation. 

Vikten av ett levande föreningsliv

Vårt föreningsliv är oerhört viktigt för våra barn och unga genom att de erbjuder möjligheter till en aktiv och innehållsrik fritid. Under den gångna mandatperioden har Centerpartiet därför bland annat sett till att föreningsbidragen höjts. Vi vill under kommande mandatperiod fortsätta att stötta föreningslivet i kommunen som gör stora insatser för våra barn och unga. Det är vårt vallöfte nr 33. 

Jag heter Jenny Elander Ek och jag är vice oppositionsråd samt ledamot i kommunfullmäktige samt kommunstyrelse i Valdemarsviks kommun där jag representerar Centerpartiet. Arbetar till vardags som biträdande jurist på Advokatfirman Glimstedt i Norrköping. Just nu är jag dock föräldraledig.  

  • Twitter
  • Jenny Elander Ek

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se