Logga in
Betyg på samtliga spelare i Hästen - de få... Hockeybloggen Hockeybloggen
Vädersponsor:

Jenny Elander Ek (C)

Vikten av ett levande föreningsliv

Vårt föreningsliv är oerhört viktigt för våra barn och unga genom att de erbjuder möjligheter till en aktiv och innehållsrik fritid. Under den gångna mandatperioden har Centerpartiet därför bland annat sett till att föreningsbidragen höjts. Vi vill under kommande mandatperiod fortsätta att stötta föreningslivet i kommunen som gör stora insatser för våra barn och unga. Det är vårt vallöfte nr 33. 

Ska Storgatan vara ett gångfartsområde?

Som har beskrivits i NT igår och idag beslutade kommunstyrelsen i måndags att området kring Sparbanken i Valdemarsvik ska få ett rejält ansiktslyft. Jag är övertygad om att det kommer bli fantastiskt fint.

 

 

I den ursprungliga förslaget ingick också att Storgatan vid banken skulle göras om till en gångfartsområde. Det är jag mer tveksam till. Jag är rädd för att om det blir så att ICA byter plats, Resecentrum flyttar och det dessutom blir gångfartsområde av en del av Storgatan, har det skadlig påverkan på södra delen av centrum genom minskat antal besökare. Dessutom ska Tjärhovsgatan breddas för att möjliggöra dubbelriktad trafik, vilket innebär att det går att svänga ner till parkeringarna i centrum redan vid Sjöhuset. 

 

Jag tror att det är viktigt att vi funderar över hur vi ska få flödet av besökare att fortsätta längs hela Storgatan och helst ännu längre för att säkerställa ett levande centrum innan vi fattar beslut i frågan. Vad tycker ni? Är det en bra idé med gångfartsområde? 

 

I vart fall så yrkade Alliansen att förslaget om att inrätta gångfartsområde skulle strykas ur planerna för i år och att frågan ska utredas närmare. Och majoriteten köpte det förslaget. 

Medborgarkontor, kostpolicy och samverkansavtal med Söderköping

Gryt I måndags var det dags för årets första kommunfullmäktige i världens mest ooptimala sal för detta, nämligen bio-salongen i Folkets Hus i Valdemarsvik. 

Nedan följer en föredragning av ett helt partiskt urval ur ärendelistan.

 

Under mötet beslutades det att fastslå en handlingsplan som demokratiberedningen arbetat fram under året. Dess syfte är att informera kommunmedborgare om vägar att påverka den förda politiken samt hur information säkerställs. Där ingick även ett förslag om att i framtiden inrätta ett medborgarkontor. Detta reserverade jag mig emot då jag anser att vi har ett lättillgängligt kommunhus med fantastisk reception, duktiga tjänstemän med mejl och telefon, facebook, hemsida, Valdemarsviksbladet, turistbyrå m.m. För mig handlar det snarare om att vi måste arbeta med att förbättra dessa möjligheter till information, än att lägga pengar och tid på något som låter bra på pappret. Som medborgare söker man antingen svar på en allmän fråga där svaret ska finnas lättillgängligt genom ovan beskrivna informationskanaler. Eller så söker man svar på en väldigt invecklad fråga och då är inte chansen stor att det är just den tjänstemannen som står i Medborgarkontoret vid just den tidpunkten när man vill ha svar på sin fråga. Förenkla och framförallt förbättra det vi har tycker jag. 

Den andra stora frågan under kvällens möte var ett samverkansavtal med Söderköpings kommun inom miljöområdet. Syftet med avtalet är att förbättra organisationen inom dessa delar. Ansvarig kommun blir Söderköping vilken innebär att tjänstemännen flyttas dit. En viss närvaro i Valdemarsvik ska dock garanteras. Av avtalet framgår dock inte hur stor denna närvaro ska vara. Vi i Alliansen yrkade därför på att det ska finnas fysisk närvaro i Valdemarsvik minst tre dagar varje vecka. Detta för att medborgare ska kunna gå till kommunhuset med sina frågor på området. Detta förslag fick dock inte bifall av majoriteten. Så vi får väl se vad framtiden visar vad gäller närvaro i Valdemarsvik.

Avslutningsvis togs beslut om att bifalla en motion från oss i Centern där vi yrkade att kommunens kostpolicy ska revideras och att större hänsyn ska tas till att kosten ska vara närproducerad och med hänsyn tagen till svenska djurskyddsregler. 

 

Hurra!

2015 - ett annus horribilis?

Gryt Så går 2015 mot sitt slut. Ett år som har kallats annus horribilis och följer man de olika årskrönikor som nu presenteras får man lätt det intrycket. Krig, flyktingkatastrofer, terroristdåd och klimatkris. Det är lätt att bli nedslagen och fälla tårar inför bilder på döda och skadade över vår jord. Mycket av den oro och folkvandringar som vi nu ser har dessutom sin grund i de klimatförändringar som vi måste få bukt med. Men det finns upplyftande nyheter. Framförallt har den pågående invandringen visat styrkan i vårt civilsamhälle. Det är extra tydligt i Valdemarsvik där alla ni föreningar och privatpersoner som dragit stora lass under året är värda ett stort tack. Jag är stolt och tacksam över att leva och verka i en kommun där vi inte har sett stora motsättningar mot att vi får nya kommuninvånare i en aldrig skådad omfattning. Ni gör att det är lätt att representera Valdemarsvik utåt. Alla ni volontärer är väl värda tidningen Fokus utnämning som Årets svensk. Ett stort tack också till alla tjänstemän och anställda inom kommunen som sliter hårt med att ta emot alla våra nyanlända. Utan ert hårda engagemang hade detta inte heller fungerat lika bra. Ni gör mig stolt varje dag. 

 

I slutet av året kom så också ett juridiskt bindande avtal om klimatet i Paris. Det är ambitiösa mål och kräver att vi alla hjälps åt för att bli fossilfria. Men det är möjligt och jag kan varmt rekommendera Johan Rockströms Vinter-prat i P1, ett program som båda tar upp allvaret men också möjligheterna. 

 

På ett lokalt plan fortsätter skillnaderna mellan opposition och majoritet att manifesteras genom vilka satsningar som vill göras, där vi föredrar väl valda satsningar såsom bredbandsutbyggnad och en näringslivssekreterare, istället för inköp av restauranginventarier och fastigheter som ska finansieras genom skattehöjningar. Under 2015 har Centerpartiet bland annat lagt motioner om reviderad kostpolicy med fokus på närproducerad mat och genomgång av kommunens fastigheter med fokus att få ett mer koncentrerat fastghetsbestånd där vi kan fokusera och satsa på fastigheter vi behöver. Vi har också bland annat lagt interpellationer om kvinnofrid och folkhälsa. Vi kommer fortsätta att vara en aktiv opposition med sikte på att vinna valet 2018. 

 

Jag vill avslutningsvis passa på att tacka Er för mitt första år som folkvald politiker. Det är en ära att få chansen att påverka Valdemarsvik i den riktning som jag anser är rätt. Jag har lärt mig väldigt mycket, kunskaper som jag nu ska ta med mig in i 2016. Ett 2016 som för mig inleds med ett vinterbröllop i Gryt. En bra början på ett år som jag hoppas ska bli ett annus mirabilis (a wonderful year). 

 

Gott nytt år till Er alla. 

Skattehöjningen

Dagens kommunstyrelse blev mer omtumlande än vad de utskickade handlingarna lät ana. Under mötet började nämligen media höra av sig och fråga om åsikter kring den aviserade skattehöjningen.. Vilken skattehöjning undrade vi? Sedan visade det sig att majoriteten innan kommunstyrelsen hade pressträff där de presenterade sitt budgetförslag som bland annat innehåller en skattehöjning på 50 öre. Då vaknar man till kan jag lova! 

 

Jag är emot den föreslagna höjningen. Jag anser att höja skatten är en enkel lösning för att förbättra budgetresultaten framöver nu när majoriteten inte längre räddas av att några miljoner dimper ner från AFA, så som skett under de senaste åren. Vi skulle dessutom bli kommunen med högst skattesats i hela länet, om inte andra kommuner också höjer. Det blir dessutom extra stötande att majoriten först röstar för en skattehöjning, och sedan i nästa punkt på dagordningen beslutar att köpa inventarierna på restaurangen på Grännäs för en betydande summa. Med några sådana beslut om året så rusar ekonomin iväg och skatten måste höjas. Nej detta är en Quick fix som tillämpats alldeles för lättvindigt. 

Kommunens fastigheter

Gryt Under kvällens kommunfullmäktige lade jag fram en motion angående kommunens fastigheter. Präglad av den senaste tidens debatter om några av våra kommunalägda fastigheter föreslog jag att kommunfullmäktige skulle besluta följande:

- att kommunen ska sammanställa en lista över vilka fastigheter vi äger samt ett förslag över vilka fastigheter vi bör ha kvar

- att sälja de fastigheter som inte bedöms vara att kommunalt intresse

- att rörande de fastigheter vi vill ha kvar fastställa en handlingsplan där syftet med fastigheterna ska anges samt vilka    renoveringsbehov de har samt när i tid renoveringarna bör ske. 

 

Jag tror att det är dags att sätta ned foten gällande vilka fastigheter vi faktiskt har behov av eller ett starkt intresse av att behålla i vår ägo samt sedan satsa på dem så de inte förstörs. De fastigheter som inte uppfyller de kriterierna bör avyttras till någon som har behov eller intresse av att skapa något som kommunen inte har möjlighet till. 

Jag heter Jenny Elander Ek och jag är vice oppositionsråd samt ledamot i kommunfullmäktige samt kommunstyrelse i Valdemarsviks kommun där jag representerar Centerpartiet. Arbetar till vardags som biträdande jurist på Advokatfirman Glimstedt i Norrköping. Just nu är jag dock föräldraledig.  

  • Twitter
  • Jenny Elander Ek

Sportbloggar