Logga in
Logga ut
Lite bakgrundshistoria till dagens proble... Jens Lindell (MP) Jens Lindell (MP)
Vädersponsor:

Joanna Sjölander (M)

Upplev tutar och kör - men vem är det som styr

Norrköping Upplev Norrköpings sparande räcker inte – ropade en rubrik i NT förra veckan, efter en utfrågning av bolagets ordförande, vice ordförande och vd, hos moderbolagets styrelse.

Nä, det ska gudarna veta. Som vice ordförande i bolaget är jag förbryllad över att styrelsen fortfarande vill genomföra den dyra Light Festival - ett beslut som drevs genom av tre ledamöter, mot två som röstade emot.

Jag reserverade mig självklart mot beslutet mot bakgrund av ett dåligt beslutsunderlag och endast informella försäkringar om tillskott och intäkter. Styrelsen bör ta sitt ansvar för uppkommen situation på allvar.

Den största enskilda orsaken till underskottet i Upplev Norrköping är - som NT skriver - sommarens utställning Marvel Avengers.

"Jag skulle tro att det saknades kunskaper att leda ett så stort projekt, man saknade kritisk tänkande. Det är bristande kompetens både hos styrelse och på kontoret. Det är hårt att säga, men så är det, säger Mona Olsson (V) ledamot i Rådhus AB." i artikeln.

Då vill jag upplysa ledamoten i moderbolagets styrelse om vad aktiebolagslagen & svensk kod för bolagsstyrning säger: 

  1. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att utse en vd - men detta skötte moderbolaget åt oss med den äran
  2. Det är VDn som anställer och leder personal till verksamheten - det är alltså VDn som ska ställas till svars för "kontoret"
  3. Det är ordförandens särskilda ansvar att leda arbetet även mellan styrelsemötena - inklusive att kontrollera att styrelsens beslut verkställs

Upplev Norrköping har åstadkommit fantastiska saker med tidigare VD och samma styrelse. Många har beklagat att den förre lämnade för den operativa verksamhetens skull. Men få har betänkt att det var en katastrof för styrningen av bolaget. Utan en drivande VD som både involverade vice ordförande och höll styrelsen underrättad om verksamheten, samt verksamheten om styrelsens beslut, gick det snabbt utför.

Nä, Upplev Norrköping bör ägna sig åt sanering och rekonstruktion, inte tuta och köra som om ingenting hänt. Speciellt som vi inte får rekrytera en ny VD. Den här gången heller. Så från 1a januari har vi ingen.

Norrköping behöver ett nytt styre

Fortsatt pinsamt

Norrköping Eftersom ordförande i Upplev Norrköping väljer att offentligt håna mig som vice styrelse ordförande i styrelsen för Upplev Norrköping i en kommentar till gårdagens artikel i Folkbladet, väljer jag idag att kommentera det som jag anser hellre borde dryftas på kommande styrelsemöte. 

Vad exakt menar Reidar Svedahl att jag har förtäljt media efter senast mötet - som inte redan står i tidigare protokoll? 
Jag ringde upp Reidar idag för att fråga och svaret blev - "Jag minns inte".

Menar han möjligen att jag - på frågor från media efter mötet - svarade att jag konfronterade ordförande i styrelserummet om hans avståndstagande från övriga styrelsen avs beslut om Marvel utställningen. Detta och flera andra tveksamma uttalanden hade ordföranden nämligen gjort - just - i media.

Ja, det berättade jag för media.

Ironi i kvadrat. 

Att försöka sätta munkavle på styrelsen är ingen bra taktik när skattebetalarnas pengar förslösats. 

För övrigt väntar vi fortfarande på protokollet från mötet som hölls för en vecka sedan.

 

Läng till Folkbladets artikel: http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/vet-inte-var-han-ar-eller-gor-om5448666.aspx

 

Vem är det som kör egentligen?

Norrköping Om styrningen av bolagen i Norrköpings Kommun.

Hur man styr ett aktiebolag regleras av Aktiebolagslagen och gäller både privata, publika och kommunala bolag. Enligt denna ska verksamheten ledas av bolagets styrelse, som i sin tur utses av ägarna. Styrelsen arbete leds av en ordförande. Den verkställande direktören verkställer styrelsens beslut och rapporterar tillbaka.

Enligt Aktiebolagslagen finns två huvudprinciper att styra dotterbolag:

  • Via ägardirektiv, som styrelsen har att förhålla sig till i sin styrning av verksamheten
  • Genom direkt styrning av moderbolagets VD (koncernchef); d.v.s. VD i dotterbolaget rapporterar direkt till moderbolaget VD. I ett sådant fall har dotterbolaget enbart en så kallad pro forma styrelse, även kallad ”pappersstyrelse”.

Norrköpings kommun äger aktiebolaget, och koncernen, Rådhus AB, som i sin tur har 13 dotterbolag med en total omslutning på över 2 miljarder kronor. Dessa bolag har samtliga en styrelse och en VD som har att leda verksamheten.

Hur styr då Norrköpings kommun dessa bolag? Jo, här blandar man och ger. Ägardirektiv som klubbats av Kommunfullmäktige ska styra verksamheten, men trots detta styrs och rapporteras den även direkt genom koncernens vd, tillika kommunens högsta tjänsteman. Kommundirektören är nämligen både ansvarig för kommunens alla verksamheter med ca 11 000 anställda och VD i moderbolaget Rådhus AB.

Möjligheterna att styra koncernen mot effektiva resultat minskar kraftigt då samma personer sitter på flera stolar. Tjänstemän som ska styras av politiker styr i sin tur andra politiker i en salig röra. Debatten och spänsten i dialogerna uteblir när otydligheten ökar och hela styrelsen kortsluts emellanåt, då beslut tas i andra fora.

Tex är Reidar Svedahl, styrelseordförande i Upplev Norrköping, även engagerad i moderbolagets styrelse och sitter i kommunstyrelsen. Samma kommunstyrelse som äger moderbolaget där kommundirektören är VD och koncernchef, och där Upplev Norrköping med sin VD är ett dotterbolag.

Det värsta exemplet torde vara Lars Stjernqvist som under en period var ordförande i tre rakt nedstigande led. (Kommunstyrelsen, Rådhus AB, Visualiseringscenter). Detta är sannolikt olämpligt och innebär risk för jäv och intressekonflikt samt att det blir svårt att veta - för alla inblandade - vilken hatt man har på sig och vems intressen man företräder.

Jag törs påstå att vi som idag är engagerade i dessa dotterbolagsstyrelser tar våra uppdrag på allvar och bryr oss om verksamheten, inklusive resultat och balansräkning, med bolagets bästa i fokus. Vi förväntar oss tydliga spelregler från ägarna och tydliga mandat. Antingen har vi ansvaret och därmed frihet att agera inom ägardirektivet, eller så har vi ingen frihet och därmed inte heller något ansvar.

Vi vill inte vara gisslan som ställs inför färdigdiskuterade beslut. Inte när vi samtidigt har ett ägardirektiv och en aktiebolagslag som ger oss hela ansvaret. Det urholkar förtroendet för de kommunala bolagsstyrelserna och till sist även för hela demokratin.

Norrköping behöver ett nytt styre.

Uppdaterad och redo

Norrköping Förra veckans befattningsutbildning till Informationsbefäl i hemvärnet kunde egentligen inte komma mer lägligt. Den var anordnad av Criscom, försvarsmaktens utbildningsorganisation för kriskommunikatörer under en sommar som bjöd på allt för många erfarenheter av kris - och sommaren är inte över än.

Östergötland har varit någorlunda förskonat, men berörts dels genom att vi skickat (och fortfarande har på plats) insatsstyrkor från räddningstjänsten till mellersta Sveriges bränder och dels genom oljesaneringen som min egen hemvärnsbataljon slitit med i värmeböljan.

Att öva på att samarbeta med media (som jag hellre vill kalla det än att hantera) är alltid extremt nyttigt, hur många gånger man än övat förut. I denna sista månad av valrörelsen kommer även dessa erfarenheter att komma väl till pass.

Återigen upplever jag att en utbildning inom försvarsmaktens ramar är en hoppingivande upplevelse. Hit lockas människor som känner ansvar och som både vill och vågar göra skillnad. Vi är alla frivilliga, men ändå återkommer vi ständigt till frågan varför vi bara får åtta kontrakterade dygn. Vi vill alla göra mer. Vi vill förbereda oss mer och vi vill upprätthålla en mer kontinuerlig verksamhet.

Som tur är, så finns det duktiga heltidsanställda kommunikatörer i försvarsmakten som står för kontinuiteten, vi frivilliga får nöja oss med övningar och frivilliga insatser. Och vi får vara mycket stolta över att kunna prestera snabb mobilisering och undsätta räddningstjänst eller polis så effektivt så att de faktiskt kan förlita sig på oss.

Så skulle jag vilja att politiken också såg ut – en plats för dem som vill, vågar och gör.

Kryssa Joanna Sjölander – med mod att våga och kraft att genomföra.

Norrköping och Sverige behöver ett nytt styre.

Dessa polacker

Kroatien Det var ett väldigt skränigt gäng ombord på den Kroatiska turbåten hem från Trogir igår kväll; busiga barn och glada käbblande föräldrar tog stor plats bland övriga turister. Polacker, hör jag. Lätt irritation hotar ett kort ögonblick innan leendet vinner.

För bara 30 år sedan, då dessa vuxna var i sina nuvarande barns ålder, var Polen avstängt från den fria världen och ingen kunde tro att Berlinmuren skulle raseras året därpå och att polackerna åter skulle resa sig och uppleva frihet. Frihet att resa, frihet att handla, frihet att arbeta och samverka i Europa och i världen.

Det var fortfarande en tid av kommunistiskt förtyck, en tid då en regim landsförvisade kritiker, med pass utfärdade för att gälla en enkel passage ut ur landet. Med all icke önskvärd tydlighet var de inte välkomna tillbaka. Vare sig de var vuxna, eller barn inskrivna i föräldrarnas pass, så berövades de sina medborgerliga rättigheter.

Idag är Polen en del av EU och pendeln har svängt igen. Kraften i frihetskampen och längtan efter liberalism har vänt mot konservatism. Det gick för fort. För en del. Vissa tom längtar tillbaka. Så nu sitter där en folkvald regering och begränsar friheter igen. En något stökig men icke desto mindre fullvärdig medlem av den Europeiska Unionen.

Därför kunde en mäktig karavan av polska brandbilar skådas fara genom Sverige i förrgår, på väg mot de plågsamma bränderna som aldrig vill ta slut. Brandmännen hedrades och välkomnades med tacksamhet och glädje; en riktigt fin symbolik och efterlängtade hjältar i kris; värda all respekt.

Om du i samband med detta läst uttalanden av Polska politiker som fått dig att häpna - betänk då att det har samma effekt på många polacker. Precis som vissa uttalanden av vissa politiker i detta land, är dessa folkvalda politikers röster inte nödvändigtvis representativa för hela nationen och skall därför aldrig likställas med densamma.

Pendeln kommer att vända igen, förr eller senare. De barn som busade på båten igår minns inte kommunistregimen och kommer inte att minnas denna regering heller. De tycker att det är självklart att röra sig fritt i Europa och kommer inte att vilja bygga några murar. De kommer att vara smartare och bygga samarbeten för de vet att det är det enda sättet att långsiktigt framleva i fred och välstånd.

Varför det engagerar mig så mycket att hålla isär regering och nation? Nä, det beror inte på att jag är politiker i opposition. Det beror på att jag är ett av de barn som skrivits in i ett sånt där pass 1982. Ett pass utställt i en nations namn av en regering som inte ska beblandas med densamma.

Joanna Sjölander heter jag och är Moderat fritidspolitiker i Norrköpings Kommun. Jag är ledamot i Fullmäktige, 2:a vice ordförande i Socialnämnden och vice ordförande i Upplev Norrköping AB, samt ledamot av Direktionen i Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen. Jag är dessutom ordförande för Moderatkvinnorna både i Norrköping och i Östergötland och därmed medlem i Kretsstyrelsen samt Förbundsstyrelsen.

I övrigt är jag egen företagare och konsult inom marknadsföring, affärsutveckling och kommunikation efter många år på ledande marknadspositioner inom IT och försvarsindustrin. Jag brinner därför lite extra för försvars och säkerhetsfrågor samt kriskommunikation. Men framför allt intresserar jag mig för den enskildes rätt- & skyldigheter och hur samhället på bästa sätt kan erbjuda en trygg, fungerande plattform för dessa så att människor kan försörja sig och komma till sin rätt.

Jag bor och trivs med maken, som är entreprenör och företagare, samt min 9-åriga son och krulliga hund i Norrköpings stad och kan ofta ses skynda runt på cykel även om jag framför allt gillar att framföra motordrivna fordon och att resa till ständigt nya destinationer.
  • Twitter
  • @JoSjo

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se