Logga in
Logga ut
Globaliseringens baksida Rodi Ailert (V) Rodi Ailert (V)
Vädersponsor:

Jonas Andersson (V)

Lokaldemokrati - javisst!

Gsusm Frågan är om kommunens innevånare på mycket länge haft en sådan möjlighet att påverka vår kommuns satsningar som nu!?

Vi tillsammans med samtliga partier i fullmäktige har nu flera spännande utvecklingsprojekt igång, och några har avslutats. 

De projekt som nu är klara och skall förverkligas är Översiktsplanen för kommunen, Gusums brukspark & så klart vår gemensamma vision! 

Det som ligger i process är framtidens vårdboenden, trygghetsboenden och förskolan i Valdemarsvik. Mycket snart kommer även frågan om Ringarums förskola upp som framtidsfråga.

I alla avslutade och pågående framtidsprojekt så har (& haft) innevånarna (unga & seniorer), föreningar och alla partier mycket stora och goda möjligheter att få god inblick & kunskap i förutsättningar och förväntningar, i olika slags forum.

Vi - Vänsterpartiet är ett av de lokala partier som mest driver medborgarnas möjlighet till insyn och påverkan mellan valen, så de senaste årens processer är vi helt klart nöjda med.

Men goda processer är inte lyckade utan ett högt & väl fördelat deltagande. Här ligger mycket av ansvaret på den enskilde att ta chansen, men ett ännu tyngre ansvar på valda representanter för intresseorganisationer.

Man blir högst beklämd då en representant för en pensionärsorganisation beklagar sig med en artikel i NT över den politiska majoritetens ovilja i att lyssna på folket!? Samtidigt som rent sakliga felaktigheter nämns, som t ex att lokalisering av vårdboenden vore beslutat. Vederbörande debattör har inte varit med på banan!

Som en god förebild; måste jag ge en mer folkligt förankrad pensionärsorganisation en eloge i deras engegemang kring boendeutredningen, de har varit och är mycket aktiva! Tack ska ni ha!!!

Vi inom Vänsterpartiet kommer följa framtidprojekten - fortsätta lyssna på folkets inspel och därifrån ge vår syn på fortsättningen! 

Tvärnit med högern eller utveckling?

Gusum Valresultatet i vår kommun har gett en helt ny spelplan i fullmäktige, borta är Mp (kommer att saknas) och även Liberalerna. De extremt blåsande högervindarna har stärkts och de lokala protektionisterna har fått bekräftelse. Rådande majoritet har fått icke godkänt av väljarna, undantaget är vi inom vänstern som fick dubblat stöd för en progressiv och jämlik politik - tack!

Det som troligtvis väntar kommunen är en högerpolitik ledd av moderater och med ett tyst medgivande av SD. En högerpolitik som innebär tvärstopp för den kommunala utvecklingen. Under de 7 år som moderaterna nu suttit i opposition tillsammans med övriga allianskompisar, har de visat på mycket låg ambitionsnivå till att utveckla kommunen. Ett dock återkommande mantra från moderaterna är att kommunen ska koncentrera sig på "kärnverksamheten och näringslivet". Hur ska man tolka detta? Barkbröd till skola och omsorg samtidigt som man lägger palmblad framför näringsidkarnas fötter!?

För kommunens innevånare och deras skola & omsorg mm, vore det nog bra om spelplanen i fullmäktige justerades något. Kommunen behöver en fortsatt progressiv och expansiv politik för att kunna fortsätta växa. Då funkar inte en "att titta i backspegel" politik - utan man måste blicka framåt.

 

En ny plan för vammarskolan!

Gusum Vammarskolan är i behov av en ny plan, en plan som kan förbättra elevernas möjlighet till att visa upp sina färdigheter, den rådande planen är dags att skrota - den är trots allt från 60:talet!

Ja - det är då den förfallna idrottsplanen som ligger i fokus. Vammarskolans utemiljö (skolgård) mordeniserades till viss del vid nybyggnationen för några år sedan, men huvuddelen av utemiljön lämnades kvar. Idrottsplanen är inte bara ett område för eleverna att spela boll på eller rent allmänt ha kul på, utan den är en stor del av ämnet Idrotts pedogiska utomhussal. Här ska eleverna uppnå mål inom ämnet i olika grad och kunna utvecklas under sin tid på skolan. De möjligheter som "planen" nu erbjuder är mycket begränsade och så kan vi inte ha det.

Så Vänstern i Valdemarsvik vill under de kommande åren bygga om denna del av utemiljön. En utemiljö som ska kunna erbjuda en så mångfaciterad idrottsmiljö som möjligt - och även lek, en utemiljö som även inspirerar eleverna till att kanske börja med någon idrott.

Och som vanligt när vi inom vänstern vill utveckla nya områden i kommunen, ska givetvis eleverna själva kunna ge ideér om innehåll och utformning, och så skolan givetvis. Vid ett samtal med en lärare i somras ska det tydligen redan finnas elevförslag för denna "plan", något som absolut ska vaskas fram ur lådorna i kommunen.

Nu finns ett annat parti som har förslag på t ex ridhus i Gusum - vilket vi hade som förslag förra valet, eller att vi hade förslag om ny idrottshall i Ringarum under valet 2010 - ett behov som fortfarande finns. Men med tiden förändras prioriterings ordningen, och nu anser vi att Vammarskolans utemiljö är högre prioriterad för alla kommunens barns möjlighet till rörelse, lek och utveckling än de tidigare förslagen. Men om pengar finns kan kanske något mer uppfyllas!? Vi rödgröna har ju kunnat visa på mycket god hushållning och kunnat gjort mer än vi planerat!

Steg för steg återrustar vi kommunen efter en mycket lång tid av stagnation och förfall. men det tar tid. Sju år av rödgrönt styre ändrar inte allt över en dag. Det krävs flera år till innan kommunen är fullt rustad för dagens behov och framtidens utmaningar.

Alliansen har kört fast i äldreboende-frågan, inser inte behovet av att bygga en långsiktig trygg och kvalitetssäker omsorg och skola. Utan vill hellre sprida ut skattemedel kortsiktigt för att vinna röster.  

Detta visar att alliansen inte har lärt sig läxan av resultatet från sitt gamla styre. 

Fejkfakta - ett vacum i lagrummet?

Gusum I social medier frodas fejkfakta, skapade och delade, medvetet planerat av personer och organsiationer för att gynna extremhögerns framfart. Tyvärr också vidare spridna av mindre pålästa och källkritiska människor.

Nu inför valet ökar trycket än mer, samtidigt som nya medievägar testas. Ett nytt och horibelt exempel är SD:s "fejkdokumentär" om socialdemokraternas historia. Om filmen är skapad för deras egna redan övertygade anhängare eller för eventuella nya, spelar ingen roll. Oavsett vilket är en person med ett lågt historiskt kunnande, samt med en social struktur som inte ger stöd i källkritik, ett lätt offer för falskheten.  

Den frågan som väckts i min tanke är hur dessa fejkfaktan kan bestridas? Finns det ett lagrum för detta? 

För faktum är att vår demokrati bygger i stor del på kritiskt granskad forskning. Är det då med "yttrandefriheten" som sköld verkligen meningen att en person, organisation eller som i detta fall ett riksdagsparti ska kunna få sprida vilken skit som helst?

Mycket av de fejkfaktan som frodas nu, var helt otänkbart för 8 år sedan - dvs innan SD:s intåg i riksdagen - då rådde en allmän vedertagen ordning att forskningsresultat var grunden till kunskap och källor till faktan. Men nu ifrågasätts vetenskapen öppet t. o m i SVT och ställs mot högerextremas fejkfaktan. Detta är pinsamt för ett kunskapssamhälle som Sverige! (eller är Sverige inte längre ett samhälle byggt på kunskap? Har vi tappat var femte vuxen svensk under deras skolgång?)

Ett annat perspektiv är dock rasismen. Tyvärr är det nog så att alldeles för många av SD:s anhängare accepterar vilka tok idéer som helst, bara om de gagnar deras egen främlingsfientlighet - så att det blir än mer bekvämt och accepeterat att se ner på sina icke-medmänniskor. Här finns det om möjligt en poäng med SD:s nya fejkdomuntär om S - att berättiga en arbetares främlingsfientlighet.

Det jag hoppas på nu är att Socialdemokraterna just nu letar efter något i lagrummet som de kan rikta mot SD. För om inte S gör något nu, vilket kommer då vara SD:s nästa steg?

Fejkfakta är ett stort hot mot vår demokrati, rasism men även klimatförnekelse har de senaste tio åren fått ett mycket stort medialt utrymme, ett utrymme som bekräftar och accepterar t ex SD:s existens. Inför valet 2010 var mediatrycket, demonstrationer samt även den politiska arenan mycket avståndstagande till SD. Nu under årets Almedalsvecka var reaktionerna mot NRM ljummare än då - 2010. Skrämmande. Nu som då står SD för samma politik, i mån o mycket baserad på fejkfaktan. Varför är detta ok idag?

Fejkfakta bör fångas upp i lagrummet. Man kan aldrig förbjuda någon att ha en åsikt, men man bör kunna ställa till svars om man medvetet sprider falska faktan för vinnings skull.   

Semester för att orka!

Gusum Semestertiderna har rullat igång på allvar och om en vecka infaller den tradionella industrisemestern, otroligt skönt och välförtjänt för alla arbetande. Men hur många kommer att använda de första veckorma till att försöka återhämta sig igen, till en normal levnadstakt?

Allt för många i dagens arbetsliv ramlar ner i utmattningens svarta hål eller snubblar in i semestern över prestationströskeln höga höjd. Att arbetslivet i detta land har höjt tempo och graden av tillgänglighet ökat, har inte passerat obevakat av samhället och media. De flesta undersökningar om nuläget i landets olika arbetsmiljöer visar tydliga tecken på stress skador. Inte bra för någon verksamhet, privat eller offentlig och absolut helt förkastligt för den enskilde arbetaren samt för vårt samhälle, ohållbart i det långa loppet.

Vad gör då arbetsmarknadens parter? Just inget, det finns ensklilda lokala avtal t ex inom kommunals avtalsområde, där man sänkt årsarbetstiden och samtidigt tillfört mer friskvård på arbetstid. Alltid något...men inte tillräckligt.

Vänsterkrafter i några kommuner i landet har lyckats driva genom 6 timmars dag för anställda inom vård & omsorg, med mycket goda resultat, både personalmässigt och resultatmässigt! Varför nappar inte fler på detta?

Än så länge verkar de fackliga centrala parterna fokusera på att jaga kronpåslag, än att se till medlemmarnas långsikta hälsa...därav behovet av ett politiskt initiativ.

Nationellt, regionalt och lokalt driver vänstern frågan om 6 timmars arbetsdag, en sjävklarhet för att klara av dagens och morgondagens arbetsliv. I Valdemarsviks kommun är behovet av förkortad arbetstid som störst inom äldreomsorgen och förskolan, något som jag personligen lyft ett antal gånger i berört kommunalt utskott. Finns det ekonomiska utrymmet? Absolut, och jag kastar gärna om frågan till; har vi som kommun råd med att förverka personal och kompetenser?

Semestern som arbetarrörelsen kämpat till sig, med lagstiftning därav, ska vara till för en normal återhämtning, där man som medarbetare kan komma tillbaka till jobbet med nya krafter och måhända idéer. Det är detta som ger Sveriges styrka. Utarbetade och slitna medarbetare skapar inte någon varaktig framtid för privata företag eller offentliga verksamheter.

Det finns ett folk i denna värld som är mycket lojala till sina arbetsgivare, har en av de högsta övertidsuttagen i västvärlden och kämpar o stretar tills man går sönder istället för att säga ifrån - det är vi svenskar. Det är faktiskt tid för att växla över en del av den konstanta tillväxten från pengar till tid. Tid för den enskilde och hälsan i ett långt arbetsliv.

PS! Vi (dvs 60:io & 70:io talister) ska arbeta till minst 71 års ålder för att få ut full pension! Hur många arbetstimmar blir detta om man som jag började knega vid 20 års åldern!? Orkar inte räkna på detta just nu...

6 timmarsdag...ja tack!

Alla dessa små barn!

Gusum Om någon för två år sedan hade siat om att kommunens förskolor skulle vara fullproppade av barn till sommaren 2018, hade nog de flesta skakat på huvudet av skepsis, men nu är det så, förskolorna är fullproppade av barn!

En helt osannolik utveckling! Till och med Gryts förskola är nu för liten, för att kunna ta emot Gryt-bygdens barn.

Vi (V,S,Mp & NB) har stött och blött förskolefrågan i Valdemarsvik med beslut kring två helt nya förskolor, samtidigt som hyrda tillfälliga lokaler har fixats till på Loviseberg. Vi flyttar hyrpaviljong från Gusum till Ringarum nu till nästa läsår för att där klara av förskoleuppdraget, samtidigt som vi för Ringarums del ska ta ett helhetsgrepp om skolområdet och området med älderboendet, för att finna lämplig yta för en helt ny förskola. Givetvis med en lokalt förankrad process som i Valdemarsvik.

Gryt, ja det blir att sondera alla möjligheter. Tyvärr äger vi inte fastigheten som förskolans inryms i, men nuvarande fastighetsägare har tidigare genom åren varit en kreativ förmåga, så ideér från dennes sida kommer nog.

Ett annat behov är förskola på obekväm arbetstid, dvs oftast kvällar, för de föräldrar som arbetar kväll inom t ex kommunens äldreomsorg. En svårplanerad verksamhet och svårplacerad, Valdemarsvik? Gusum? Ringarum? eller ambulerande?

Ja, det senare ska nog lyftas igen, med ambulerande förskola innebär det helt enkelt en förskola på hjul. Detta finns att tillgå just nu i Linköpings kommun där de används som avlastande funktion för överfulla förskolor. Det här kan vara något för vår kommun också, dels avlasta våra förskolor på dagtid och sedan ta rollen som förskola under kvällstid inom hela kommunen.

Alla dessa små barn! Trevliga utmaningar för oss inom politiken att fixa förskoleplatser...men kära föräldrar o blivande...ni spräcker alla tänkbara prognoser, vi  hänger inte med i eran takt...;) 

Tillsist måste jag ge en stor eloge och min fulla vördnad inför den faktiska förskolepersonal vi har inom kommuen, som trots trånga och tillfälliga lokaler, lyckas genomföra ett så bra arbete med barnen, TACK ska ni ha!

Jonas Andersson är ordförande i Valdemarsviks partiförening och dess nuvarande Kommunfullmäktigeledamot & kommunstyrelsen.  

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se