Logga in
Logga ut
Underbar vegogryta som booster ditt immunf... Hälsocoachen Hälsocoachen
Vädersponsor:

Jonas Andersson (V)

Tuff ekonomi väntar...

Gusum Nu när vår kommun behöver en trygg och tydlig ledning, så saknar den detta som mest nu idag!

Med sjunkande statsbidrag och ökande behov inom framförallt äldreomsorgen, ser kommunens kommande år tuffa ut. Inför 2019 verkar det som en ren tjänstemanna budget kommer att rösats genom i fullmäktige innan årets slut. En budget som skulle ge äldreomsorgen mer pengar - men dessa måste ju hämtas från något annat håll, eftersom skatteintäkterna inte orkar täcka upp för de sjunkande statsbidragen. Pengarna, kommer att hämtas från skolan och förskolorna.

Skolorna & förskolorna förutsätts att nästa år klara av sina verksamheter med 9 miljoner mindre! Hua!

Går det göra något åt detta akuta läge!? Absolut! Med några omskakningar av pengapåsarna samt med sikte på starkare år 2020 & 2021, ska avsaknaden av statsbidragen kunna mildras avsevärt. Dvs om V kommer in på spelplanen igen... 

Men att kommunens skattebinge kommer att sakna statsbidragen 2019 och kommande år, kommer man inte undan. Valdemarsviks kommun växer och skall så fortsätta, med tydliga steg mot den 8000:e invånaren kommer skatteunderlaget växa något, men räcker tyvärr inte fullt ut.

Det finns två lösningar på de nära framtida problemen, en rödgrön regering som ger små fattiga kommuner bättre förutsättningar (kan herr talman trolla!?), eller att med egen kraft genom en höjd skatt klara kommunens uppdrag.

Södeköpings tidigare styre flaggade upp för 1 kronas skattehöjning, nuvarande alliansmajoritet avvisade detta och ska tydligen gå fram med yxa bland kommunens verksamheter. Att landets kommuner (förutom där de förmögna bor) tvingas till skattehöjningar för att klara av de grundläggande uppdragen har SKL mfl flaggat för många år, nu är verkligheten ikapp.

Valdemarsviks kommun har efter sju år (märkligt!?) fått bättre koll på sina kostnader än tidigare. Därmed blir det enklare att se effekter av minskade eller ökade intäkter, en förutsättning för en bra planering av ekonomin. Dvs kommunen ska inte behöva hamna i ett läge där en skattehöjning kastas fram som en panikåtgärd, vilket den gjordes senast av borgarna inkl köpstopp. Med goda planeringsförutsättningar och med lite is i magen kan kommunens skatteintag förändras i en godtagbar takt.

Men innan dess så ska då en ny majoritet finna sina medspelare... 

 

Tvärnit med högern eller utveckling?

Gusum Valresultatet i vår kommun har gett en helt ny spelplan i fullmäktige, borta är Mp (kommer att saknas) och även Liberalerna. De extremt blåsande högervindarna har stärkts och de lokala protektionisterna har fått bekräftelse. Rådande majoritet har fått icke godkänt av väljarna, undantaget är vi inom vänstern som fick dubblat stöd för en progressiv och jämlik politik - tack!

Det som troligtvis väntar kommunen är en högerpolitik ledd av moderater och med ett tyst medgivande av SD. En högerpolitik som innebär tvärstopp för den kommunala utvecklingen. Under de 7 år som moderaterna nu suttit i opposition tillsammans med övriga allianskompisar, har de visat på mycket låg ambitionsnivå till att utveckla kommunen. Ett dock återkommande mantra från moderaterna är att kommunen ska koncentrera sig på "kärnverksamheten och näringslivet". Hur ska man tolka detta? Barkbröd till skola och omsorg samtidigt som man lägger palmblad framför näringsidkarnas fötter!?

För kommunens innevånare och deras skola & omsorg mm, vore det nog bra om spelplanen i fullmäktige justerades något. Kommunen behöver en fortsatt progressiv och expansiv politik för att kunna fortsätta växa. Då funkar inte en "att titta i backspegel" politik - utan man måste blicka framåt.

 

En ny plan för vammarskolan!

Gusum Vammarskolan är i behov av en ny plan, en plan som kan förbättra elevernas möjlighet till att visa upp sina färdigheter, den rådande planen är dags att skrota - den är trots allt från 60:talet!

Ja - det är då den förfallna idrottsplanen som ligger i fokus. Vammarskolans utemiljö (skolgård) mordeniserades till viss del vid nybyggnationen för några år sedan, men huvuddelen av utemiljön lämnades kvar. Idrottsplanen är inte bara ett område för eleverna att spela boll på eller rent allmänt ha kul på, utan den är en stor del av ämnet Idrotts pedogiska utomhussal. Här ska eleverna uppnå mål inom ämnet i olika grad och kunna utvecklas under sin tid på skolan. De möjligheter som "planen" nu erbjuder är mycket begränsade och så kan vi inte ha det.

Så Vänstern i Valdemarsvik vill under de kommande åren bygga om denna del av utemiljön. En utemiljö som ska kunna erbjuda en så mångfaciterad idrottsmiljö som möjligt - och även lek, en utemiljö som även inspirerar eleverna till att kanske börja med någon idrott.

Och som vanligt när vi inom vänstern vill utveckla nya områden i kommunen, ska givetvis eleverna själva kunna ge ideér om innehåll och utformning, och så skolan givetvis. Vid ett samtal med en lärare i somras ska det tydligen redan finnas elevförslag för denna "plan", något som absolut ska vaskas fram ur lådorna i kommunen.

Nu finns ett annat parti som har förslag på t ex ridhus i Gusum - vilket vi hade som förslag förra valet, eller att vi hade förslag om ny idrottshall i Ringarum under valet 2010 - ett behov som fortfarande finns. Men med tiden förändras prioriterings ordningen, och nu anser vi att Vammarskolans utemiljö är högre prioriterad för alla kommunens barns möjlighet till rörelse, lek och utveckling än de tidigare förslagen. Men om pengar finns kan kanske något mer uppfyllas!? Vi rödgröna har ju kunnat visa på mycket god hushållning och kunnat gjort mer än vi planerat!

Steg för steg återrustar vi kommunen efter en mycket lång tid av stagnation och förfall. men det tar tid. Sju år av rödgrönt styre ändrar inte allt över en dag. Det krävs flera år till innan kommunen är fullt rustad för dagens behov och framtidens utmaningar.

Alliansen har kört fast i äldreboende-frågan, inser inte behovet av att bygga en långsiktig trygg och kvalitetssäker omsorg och skola. Utan vill hellre sprida ut skattemedel kortsiktigt för att vinna röster.  

Detta visar att alliansen inte har lärt sig läxan av resultatet från sitt gamla styre. 

Fejkfakta - ett vacum i lagrummet?

Gusum I social medier frodas fejkfakta, skapade och delade, medvetet planerat av personer och organsiationer för att gynna extremhögerns framfart. Tyvärr också vidare spridna av mindre pålästa och källkritiska människor.

Nu inför valet ökar trycket än mer, samtidigt som nya medievägar testas. Ett nytt och horibelt exempel är SD:s "fejkdokumentär" om socialdemokraternas historia. Om filmen är skapad för deras egna redan övertygade anhängare eller för eventuella nya, spelar ingen roll. Oavsett vilket är en person med ett lågt historiskt kunnande, samt med en social struktur som inte ger stöd i källkritik, ett lätt offer för falskheten.  

Den frågan som väckts i min tanke är hur dessa fejkfaktan kan bestridas? Finns det ett lagrum för detta? 

För faktum är att vår demokrati bygger i stor del på kritiskt granskad forskning. Är det då med "yttrandefriheten" som sköld verkligen meningen att en person, organisation eller som i detta fall ett riksdagsparti ska kunna få sprida vilken skit som helst?

Mycket av de fejkfaktan som frodas nu, var helt otänkbart för 8 år sedan - dvs innan SD:s intåg i riksdagen - då rådde en allmän vedertagen ordning att forskningsresultat var grunden till kunskap och källor till faktan. Men nu ifrågasätts vetenskapen öppet t. o m i SVT och ställs mot högerextremas fejkfaktan. Detta är pinsamt för ett kunskapssamhälle som Sverige! (eller är Sverige inte längre ett samhälle byggt på kunskap? Har vi tappat var femte vuxen svensk under deras skolgång?)

Ett annat perspektiv är dock rasismen. Tyvärr är det nog så att alldeles för många av SD:s anhängare accepterar vilka tok idéer som helst, bara om de gagnar deras egen främlingsfientlighet - så att det blir än mer bekvämt och accepeterat att se ner på sina icke-medmänniskor. Här finns det om möjligt en poäng med SD:s nya fejkdomuntär om S - att berättiga en arbetares främlingsfientlighet.

Det jag hoppas på nu är att Socialdemokraterna just nu letar efter något i lagrummet som de kan rikta mot SD. För om inte S gör något nu, vilket kommer då vara SD:s nästa steg?

Fejkfakta är ett stort hot mot vår demokrati, rasism men även klimatförnekelse har de senaste tio åren fått ett mycket stort medialt utrymme, ett utrymme som bekräftar och accepterar t ex SD:s existens. Inför valet 2010 var mediatrycket, demonstrationer samt även den politiska arenan mycket avståndstagande till SD. Nu under årets Almedalsvecka var reaktionerna mot NRM ljummare än då - 2010. Skrämmande. Nu som då står SD för samma politik, i mån o mycket baserad på fejkfaktan. Varför är detta ok idag?

Fejkfakta bör fångas upp i lagrummet. Man kan aldrig förbjuda någon att ha en åsikt, men man bör kunna ställa till svars om man medvetet sprider falska faktan för vinnings skull.   

Semester för att orka!

Gusum Semestertiderna har rullat igång på allvar och om en vecka infaller den tradionella industrisemestern, otroligt skönt och välförtjänt för alla arbetande. Men hur många kommer att använda de första veckorma till att försöka återhämta sig igen, till en normal levnadstakt?

Allt för många i dagens arbetsliv ramlar ner i utmattningens svarta hål eller snubblar in i semestern över prestationströskeln höga höjd. Att arbetslivet i detta land har höjt tempo och graden av tillgänglighet ökat, har inte passerat obevakat av samhället och media. De flesta undersökningar om nuläget i landets olika arbetsmiljöer visar tydliga tecken på stress skador. Inte bra för någon verksamhet, privat eller offentlig och absolut helt förkastligt för den enskilde arbetaren samt för vårt samhälle, ohållbart i det långa loppet.

Vad gör då arbetsmarknadens parter? Just inget, det finns ensklilda lokala avtal t ex inom kommunals avtalsområde, där man sänkt årsarbetstiden och samtidigt tillfört mer friskvård på arbetstid. Alltid något...men inte tillräckligt.

Vänsterkrafter i några kommuner i landet har lyckats driva genom 6 timmars dag för anställda inom vård & omsorg, med mycket goda resultat, både personalmässigt och resultatmässigt! Varför nappar inte fler på detta?

Än så länge verkar de fackliga centrala parterna fokusera på att jaga kronpåslag, än att se till medlemmarnas långsikta hälsa...därav behovet av ett politiskt initiativ.

Nationellt, regionalt och lokalt driver vänstern frågan om 6 timmars arbetsdag, en sjävklarhet för att klara av dagens och morgondagens arbetsliv. I Valdemarsviks kommun är behovet av förkortad arbetstid som störst inom äldreomsorgen och förskolan, något som jag personligen lyft ett antal gånger i berört kommunalt utskott. Finns det ekonomiska utrymmet? Absolut, och jag kastar gärna om frågan till; har vi som kommun råd med att förverka personal och kompetenser?

Semestern som arbetarrörelsen kämpat till sig, med lagstiftning därav, ska vara till för en normal återhämtning, där man som medarbetare kan komma tillbaka till jobbet med nya krafter och måhända idéer. Det är detta som ger Sveriges styrka. Utarbetade och slitna medarbetare skapar inte någon varaktig framtid för privata företag eller offentliga verksamheter.

Det finns ett folk i denna värld som är mycket lojala till sina arbetsgivare, har en av de högsta övertidsuttagen i västvärlden och kämpar o stretar tills man går sönder istället för att säga ifrån - det är vi svenskar. Det är faktiskt tid för att växla över en del av den konstanta tillväxten från pengar till tid. Tid för den enskilde och hälsan i ett långt arbetsliv.

PS! Vi (dvs 60:io & 70:io talister) ska arbeta till minst 71 års ålder för att få ut full pension! Hur många arbetstimmar blir detta om man som jag började knega vid 20 års åldern!? Orkar inte räkna på detta just nu...

6 timmarsdag...ja tack!

Jonas Andersson är ordförande i Valdemarsviks partiförening och dess nuvarande Kommunfullmäktigeledamot & kommunstyrelsen.  

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se