Logga in

Lasse Stjernkvist (S)

Borgsmo visar vägen

När statsminister Stefan Löfven och utbildningsminister Gustav Fridolin kom till Borgsmoskolan möttes de av en handfull elever i årskurs tio. Det är alltså elever som går ett extra år i grundskolan för att få godkända betyg. 

 

De var lite nervösa men efter en stiund kom samtalet igång. Eleverna berättade om sina framtidsplaner. Någon skulle läsa teknik, en annan natur. Någon ville fortsätta med en yrkesutbildning. 

 

Samtliga hade alltså lämnet nian utan behörighet att läsa vidare. Men ingen kan rimligen se det som ett misslyckande. Det här var elever som kommit till Sverige under de senaste två-tre åren. På några få år hade de alltså nästan hunnit ifatt sina kompisar. 

 

Det bubblar verkligen av engagemang på Borgsmo.  Det märks att skolledningen har både personal och elever med sig. Resultatten förbättras och inför årets vårbetyg är målet högt satt. Nästan alla ska klara gymnasiebehörighet. Några behöver som sagt lite extra tid på sig, men det är inte så märkligt med tanke på att de nyligen kommit till Sverige.

 

Några timmar senare samma dag promenerade jag med ststministern genom Norrköping. Då återvände han till Borgsmobesöket och mötet med eleverna. Han var uppenbarligen mycket imponerad av deras utveckling och skolans arbete.

 

På kvällen talade han i Hörsalen och temat för talet var; vi har svåra problem i vårt samhälle men det går att med politik förändra och förbättra. Jag tror att han bland annat tänkte på Borgsmo.

Oklara läget orskar ett rejält hål i kommunkassan

Mina grundtips i regeringsfrågan har länge varit en vänster-mittenregering eller möjligen en mittenregering (C och L) men än så länge verkar det inte finnas några öppningar. Möjligen har det blivit lite troligare att det blir en ren S- eller en ren M-regering.

 

I Norrköping är läget  klarare. Kvartetten har bildat en regering utan att det fanns någon utmanare. Men helt okomplicerat är inte läget. Först därför att vi trots allt inte kan få igenom våra förslag om V, M, Mp  och SD pratar ihop sig om ett alternativ. Och det är precis vad som redan skett i flera frågor. I längden går det naturligtvis inte att styra kommunen om det finns en majoritet som säger nej till kommunledningens förslag, om än nej av fyra olika skäl. Därför hoppas och tror jag att det går att nå breda lösningar.

 

Sedan finns det ytterligare ett bekymmer. Norrköping påverkas av oklarheten på riksplanet. Om det inte finns en ny regering snart blir följden att det läggs fram en ny statsbudget helt utan reformer. Det betyder i sin tur att statsbidragen inte räknas upp och att utlovade reformer fryser inne. Det i sin tur betyder att Norrköpings kommun förlorar närmare 100 miljoner kronor i uteblivna statsbidrag. 

 

Det sker dessutom i en redan besvärlig situation. Vår kommun har en i grunden stabil ekonomi, men om vi får ett underskott som växer kan det gå snabbt förbruka reserverna. Därför måste vi agera redan nu. Självklart hoppas jag på att vi någon gång i vår får en förstärkning av statsbidragen, men det går inte att räkna in pengar som vi inte vet om de kommer. Alltså måste vi redan nu gardera oss så att vi inte riskerar hamna i en riktigt allvarlig situation någon gång nästa år.

Förlorade poster och förlorad heder

Först några ord om det viktigaste som hände i dag; Trafikverket meddelade att ostlänken ska byggas för 250 km i timmen. Det är ett bra besked för Norrköping. Riktigt bra. Därmed kan planerna på förbättrade förbindelser i vår region förbättras. satsningen betyder att staten investerar i storleksordningen 20-25 miljarder i vår kommun och det ger självfallet många jobb.  En del är besvika på att järnvägen inte byggs för höghastighetståg (320 km i timmen), men för Norrköping är det här en helt acceptabel lösning. Vi får restider till och från Stockholm en bra bit under timmen.

 

Sedan till det mindre roliga; V, Mp och M har i dag bildat en valteknisk samverkan i Norrköping som har SD-s stöd. Partierna är egentligen bara ense om en sak, nämligen att oppositionen ska få fler poster och mer pengar. Dessutom betyder det här att V och Mp hjälper SD att få ett kommunalråd ( antalet oppositionsråd utökas från tre till fyra) och en nyckelroll i flera av kommunens nämnder. 

 

Jag undrar vad Vänsterpartiets och Miljöpartiets medlemmar och väljare säger om detta.  Jag tycker naturligtvis att det är trist att vi socialdemokrater förlorar en del politiska poster, men om jag måste välja så är det trots allt bättre än att förlora den politiska hedern.

 

Men.

 

En kommun kan inte styras med valteknik, utan det krävs en politik. På fredag presenterar vi i Kvartetten vårt program för de kommande fyra åren. Vi är väl medvetna om att vi inte har en egen majoritet i fullmäktige och vi är beredda att samtala och förhandla med andra partier. Men vi har som sagt en gemensam politik, och så länge vi får igenom beslut och uppgöreslser som vi kan stå för så är vi beredda att ta ansvar för kommunens framtid.

M vilseleder om ensamkommande

I Norrköping finns det en grupp ensamkommande som omfattas av den s k gymnasielagen. De har rätt att gå i skolan men är ändå inte fullt ut en del av vårt samhälle. Kommunen och andra myndigheter har inte samma skyldighet hjälpa dem som alla andra ungdomar. De lever i ett slags mellanland, utan medborgerliga rättigheter men de kan inte heller avvisas från landet. I alla fall inte nu. 

 

Problemet är statens och en i grunden konstig lag, men vi lokalt kan inte blunda för ungdomarnas situation. De lever här och riskerar driva runt om ingen hjälper dem med tak över huvudet. Det finns norrköpingsbor som är beredda hjälpa ungdomarna och som därför har bett kommunen om ett ekonomiskt stöd. En del kommuner har ställt upp med kommunala bostäder, andra gör ingenting och följden har blivit att ungdomarna driver runt mellan kompisar och parkbänkar. Vi har valt en pragmatisk lösning och alltså tagit hjälp av föreningslivet.

 

Det här kallar Moderaterna för en gräddfil. De menar att de här ungdomarna får en förmånlig behandling jämfört med andra. Det är fel. När det gäller andra hemlösa är vi skydliga att ordna tak över huvudet. När Folkbladet pressar Sophia jarl och frågar hur hon vill lösa situationen så föreslår hon att kommunen ska upphandla platser på härbärgen. Alltså en betydligt generösare och med all sannolikhet dyrare lösning. 

 

Jag vet inte varför Moderaterna försöker vilseleda människor, men jag vet däremot att vi ska vara oändligt tacksamma för att enskilda norrköpingsbor ställer upp och hjälper en utsatt grupp som kommit i kläm på grund av en mycket märklig lagstiftning. 

 

 

Rösta, för bövelen rösta

Självklart ska jag rösta. Det är en skyldighet.

Expediten i min lokala butik kände sitt ansvar. Han skulle minsann rösta, väl medveten om att rösträtten inte är självklart över allt. 

 

Under den här valrörelsen har jag mått ovanligt många som säger att de ska rösta i protest. I protest mot etablissemanget. Mot regeringen. Mot Sverigedemokraterna. Protesten har alltid varit en stark drivkraft i politiken. Alla partier är från början proteströrelser mot det bestående. Samtidigt blir det problematiskt om antipatierna blir starkare än sympatiserna. Trots allt, ett land kan inte regeras enbart med hjälp av protester. En regering måste vara för något. Det måste finnas politiker som är för något, och som även är beredda att försvara sina idéer när det blåser motvind. Och därför behövs det väljare som är för något. 

 

Vi alla har ett ansvar. Ett ansvar försöka forma det samhälle vi vill ha, och därför hoppas jag att de flesta väljer ett parti på söndag som de tycker har de bästa idéerna. 

Tänker prata om vår politik

Jag är nog en ganska usel valarbetare. Det gäller att försöka hinna knacka så många dörrar som möjligt och så många samtal som möjligt. Men det är inte  helt enkelt. Igår gick jag runt i Skarphagen och det blev en del samtal - långa samtal. För mig gav de mycket. Jag hade bland  annat ett långt samtal om den märkliga situationen i Sverige och i Norrköping, att vi både har en hög arbetslöshet och arbetskraftsbrist. Därmed fick jag en chans berätta vad vi vill göra för att kraftigt förstärka yrkesutbildningen i Norrköping. 

 

Hur som helst, för mig var samtalen värdefulla. 

 

För övrigt var även förra veckans möte med Rådhus AB värdefullt. Vi diskuterade Upplev Norrköpings ekonomiska problem, och blev ense om ett antal åtgärder. Den viktigaste är att Upplev styrelse skyndsamt ska ta fram en plan för hur resultatet kan förbättras. 

 

Vi var som sagt ense, men självfallet hade vi en diskussion, som Sophia Jarl  tar upp i sin NT- blogg. Apropå det hon skriver vill jag bara nämna kort: för det första går moderbolaget Rådhus AB bra ekonomiskt. Vi har reserver som kan täcka Upplevs förlust.allt talar för att koncernen gör ett bra resultat. 

För det andra vill jag uppmana alla som undrar vad som sagts att läsa NT. Det behövs inga spekulationer om vem som sagt vad eftersom alla uttalar sig med namn.

 

Och till slut, jag kommer fortsätta prata om vad jag och mitt parti vill, inte prata om andras politik.

Lasse Stjernkvist är kommunalråd för Socialdemokraterna i Norrköping.

Bloggar

Sportbloggar