Logga in
Koppling till kriminellt nätverk för ordni... Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Marie Bager

Maries NEURO-blogg

Att ta sig till Thapperska?

Norrköping Nu har det kommit snö, det är halt under snön och våra medlemmar som ska ta sig till Thapperska för sin aktivitet, minskar snabbt i antal. Det är inte alla som har färdtjänst, det är inte heller alla som har egen bil!

Många ska åka kollektivt med bussen som går Gamla Övägen ut, det blir lite kortare promenadväg om man åker ut till sjukhuset, sitter kvar i bussen och vänder tillbaka mot stan, då är man på rätt sida av vägen när man stiger av. Men där är det brant neråt, svårt att inte rasa ner för kanten! Risken är stor att man får en färd på baken nerför slänten!

Det är nu andra vintern som vi har verksamhet på Thapperska och det minsta lilla vintervädret ställer till en hel del oreda och stora obehag för många.

De som måste ta sig för egen maskin utan egen bil eller färdtjänst, kommer inte, de vågar inte! Det är både tragiskt och ynkligt!

Det är de som behöver både de sociala aktivteterna men kanske i ännu högre grad träningstillfällena som nu blir hemma och inte tar sig någonstans!

Hur ska vi få förståelse för behovet av hållplatser för på och avstigning närmare huset, så att det kan bli en kortare och säker gångväg fram till entren?

Vi behöver en buss som kör ner i rondellen , mot de nya personalentrerna på sjukhuset. Då får våra medlemmar en kortare och rakare gångsträcka fram till entren! Det kan inte tänkas att det på sikt även blir BRA för personal som ska till sjukhuset?

Thapperska = kontor!

Norrköping Vi frågade varför det tog så många dagar innan snön skottades runt Tahpperska, när det kom snö i mitten av december, svaret blev att Thappeska har prioritet som kontor! I praktiken innebar det tre dagar!

Ja, det är i viss mån kontor, men de flesta som visstas på Thapperska har en funktionsnedsättning även många av dem som jobbar tex i föreningslivet på Thapperska. Andra åker dit för träning, olika aktiviteter och kurser.

Många av oss som åker till Thapperska av olika anledningar, flera dagar varje vecka har en funktionsnedsättning, en del åker färdtjänst, men när det var snö för ett par veckor sedan, vilken efter några dagar blev is (eftersom den inte tagits bort) blev det så halt så att även de få stegen mellan färdtjänstbuss och i säkerhet inne i entren var  mycket svårt för en del.

Vi såg inte till ngn sand heller!

De som normalt åker själva kunde inte åka själva och ta sig från parkeringen in i huset, varken med rullstol, kryckor eller rolator.

Några rullstolsbrukre som är starka nog att rulla från busshållplatsen på Gamla Övägen när vägen är snö och isfri) - fick snabbt tvärstopp och kunde inte heller på flera dagar ta sig fram till Thapperska från bussen

Jag funderar fortfarande på om det bästa alternativet är att alla åker färdtjänst i alla sammanhang när det är vinterväglag -- även alla de som normalt aldrig använder sig av färdtjänst - eller som bara använder färdtjänsten vid några enstaka tillfällen.

Hur många färdtjänstreor kostar skottningen?

Behöver inte servas??

Söderköping Det kommer ett brev från Hemsjukvården - jag har inget att göra med dem i några andra sammanhang än att det en gång per år kommer ett brev med nio frågor som jag ska besvara.

Jag har fått en permobil förskriven, den är väldigt viktig för mig och har mycket stor betydelse för mina möjligheter att vara ute!

Fråga 1 är hur länge jag har haft min nuvarande elrullstol står det i texten, men jag har en permo med mycket kraftiga och stora hjul  (4 svarsalternativ)

Fråga 2 är hur mycket jag använder den (5 svarsaltrenativ)

Fråga 3 var jag använder den (3 alternativ)

Fråga 4 vad jag gör när jav använder den (2 olika alternativ) elelr så kan man skriva annat.....

Fråga 5 är om jag använder den året runt (2 alternativ) om jag svarat nej ska jag ange vaför jag inte använder den året runt

Fråga 6 jag ska ange varför jag inte använder den dagligen (5 olika alternativ) + annat.......

Fråga 7  är mo jag blivit sämre i funktoner (2 alternativ) elelr en kommentar...............

Fråga 8 är om mitt behov kvarstår (2 alternativ) elelr kommentar...............

Fråga 9 är om jag har behov av hjälp  för att kunna använda den  (3 alternativ) eller kommentar.............

Mitt fordon är avsett för utomhusbruk, det är ingen som blir glad om jag kör in med de kraftiga däcken, fulal med smuts inomhus. Jag använder den utomhus dagligen eftersom jag annars inte kan vara utomhus. Jag är ute även om det är snö och kallt. 

Det jag blir lika förvånad varje år när brevet kommer, frågorna ställs, jag svarar. Sen går det ett år och ett likadant brev kommer. Inget behov finns  av att den servas? -  ses över helt enkelt för att, den ska fungera längre?

Jag tycker att en så dyr grej som min permo, borde ses över en gång per år, det borde förlänga livstiden för fordonet? Eftersom man inte själv får mecka med de förskrivna hjälpmedlen, så kan man inte  ta saken i egna händer och så länge den fungerar så är man inte intresserad av att se mitt hjälpmedel på Hjälpmedelscentralen!

Alla andra typer av fordon cyklar, moppar, bilar osv har vi ju fått lära oss att de får en längre och säkrare livstid om vi servar dem -men  våra hjälpmedel behöver inte ses över??

 

Det kom snö!

Norrköping Så kom det snö - den gångna veckan har inte varit lätt för dem som tar sig fram med hjälp av rullstol. Det kan ju vem som helst räkna ut?

Som tur var slutade alla våra gruppaktiviteter veckan innan - för annars kan vi konstatera att det hade varit fullständigt kaos!!

Jag har själv varit i Linköping i tisdags och förstod snabbt att det besöket och mötet som jag var kallad till innebar att jag var tvungen att ha ngn anhörig med mig - det löste sig.

Men man kan ju ändå bli förvånad att det mitt inne i Linköping, där habiliteringen har sina lokaler inte är skottat överhuvudtaget? Hade jag åkt dit och parkerat, så hade jag inte kommit längre, jag hade inte kommit upp på trottoaren och inte kunnat rulla över gården till entren, det behövdes ett par starka armar för att fixa det!

Onsdag och torsdag har jag varit inne på Thapperska - ingen skottning?? om jag har fått rätt information så har det skottats i fredags??

I onsdags ställde jag mig på den anpassade rutan på parkeringen längs Övägen, jag hade ett par extra starka armar med mig i bilen, även där,(de starka armarna fick sedan ta en buss till arbetet) annars hade jag inte kommit en cm - trots att det var vid lunchtid. Likaså på kvällen när jag skulle hem var det nödvändigt att de extra starka armarna kom åter till hjälp.

I torsdags skulle vi ha styrelsemöte efter lunch - tre ledamöter som normalt tar sin rullstol i bilen och kommer , hade istället bokat färdtjänst, eftersom de tagit reda på att det inte var skottat runt Thapperska. Jag hade bokat de extra starka armarna!

Vi har några som arbetar på Thapperska och åker med kollektivtrafiken. Även rullstolsanvändare, men det har inte varit skottat den biten heller?? och framför allt har därför rullstolsbrukare inte kunnat ta sig från busshållplatsen på Övägen bort till byggnaden på hela veckan.

Vad är mest ekonomiskt att inte skotta med prioritet på och runt Thapperska och att vi uppmanar alla att åka färdtjänst när det har kommit eller finns snö??

Vad ska prioriteras, vilka områden och platser?

 

Drygt 1000 har fått sin assistans indragen i år?

Norrköping Drygt 100 personer, tillsammans med sina assistenter eller anhöriga, hade mött upp till manifestationen i Norrköping idag. Det var barn, unga och äldre - ja det var alla åldrar.

För precis ett år sedan stod vi på samma plats och oroades för indragningarna av assistans och sen dess har 1.000 personer fått sin assistans indragen..

Jag trodde då att vi skulle nå fram, till politiker och beslutsfattare med vårt budskap, men det har vi inte gjort?? Då likso nu fanns både riksdags- och kommunpolitiker med oss på vår manifestation.

LSS lagen om stöd och service kom till för att göra skillnad, LSS skulle ge möjlighet att leva ett liv på samma sätt som andra.

Jag tror inte vi andra kan sätta oss in i vad det innebär att aldrig själv kunna bestämma, nu ska jag duscha, nu ska jag äta, nu ska jag går ut. Eller som en yngre tjej sa på TV - jag måste alltid vara med mamma.

Jag undrar varför har vi ratificerat Konventionen om rättigheter för personer medfunktionsnedsättning? Varför har vi gjort det när vi inte alls funderar på att försöka skapa de förutsättningar som Konventionen noga redogör för?

Tex rätten till jämlikhet och icke diskriminering.

      rätten till tillgänglighet, att ta sig in och ut, kunna vistas i olika byggnader, ta del av information osv

      rätten till liv och frihet

      rätten till fri rörlighet, att leva självständigt och delta i samhället.

Bla detta skulle LSS trygga, förverkliga och värna om

Advent i Söderköping

Söderköping Julgranstävling

Det blr säkert barnen som lyckas bäst med smyckning av julgranar i Söderköping i helgen??

Men vi hakar på och gör vårt bästa!

FUNKISAM har tagit på sig uppgfiten att klä en gran - kanske vi kan några tycka om även vår gran??

FUNKISAM = Funktionsnedsatta i samverkan = de organisationer som knyter personer med olika funktionsnedsättningar till

sig och arbetar tillsammans i en hel del frågor gemensamma för de olika organisationerna i Söderköping. Det finns inte så många föreningar som jobbar med dessa frågor i och kring Söderköping, då blir FUNKISAM desto viktigare.

FUNKISAM försöker vara en sammanhållande länk och arbetar för att informera och driva frågor med målet om ett tillgängligare samhälle där det finns plats för alla  på vars och ens villkor! 

Välkommen till Marie Bagers NEURO-blogg. Marie Bager är aktiv i NEURO förbundet i Norrköping/Söderköping. (NEURO förbundet är fd NHR). Namnbytet har beslutats eftersom ordet handikapp i ett organisationsnamn inte längre är politiskt korrekt. NEURO förbundet är en partipolitiskt obunden ideell intresse , service och kamratorganisation för alla med neurologisk diagnos och deras anhöriga. Jag har flera förtroendeuppdrag, lokalt, regionalt och på riksnivå. Min uppgift är att företräda människor med neurologiska diagnoser och att sprida kunskap om livet med en neurologisk diagnos. Målet är att alla ska få så mycket kunskap så vi tillsammans formar ett samhälle med plats även för dem som inte kan prestera 100%.

Bloggar

Sportbloggar