Logga in
Rosa Oktober - Cancer och kosthållning Hälsocoachen Hälsocoachen
Vädersponsor:

Marie Bager

Maries NEURO-blogg

Debatt med riksdagsledamöter

Söderköping I kväll var vi inbjudna av SVT till ett möte med våra nya rikdagsledamöter i Byggdegården i Västra Husby.

De östgötska riksdagsledamöter som fanns på plats i Byggdegården var de som tagit egen plats i riksdagen för sin första mandatperiod.

Magnus Ek (C) Valdemarsvik

Rebecca Le Moine (mp) Linköping

Eva Lindh (S) Linköping

Jonas Andersson (SD) Linköping

Jonm Weinerhall (M) Linköping

Ämnet var landsbyggd!

Min fråga: när får vi nationella standarder så att busshållplatser anpassas även på landsbyggden, i Regionen och lokalt säger våra beslutsfattare att de inte anpassar håll platser så länge det inte finns nationella riktlinjer på hur de ska vara utformade. Frågan ligger enligt Regionen hos Trafikverket?

Ca 11,5% av hållplatserna i Östergötland är anpasade, det gör det väldigt svårt för dem med funktionsnedsättnig att använda sig av kollektivtrafiken, även om det skulle fungera med själva transporten. Tex in till de mindre orterna skulle kanske en bussresa fungera lika bra som en rundtur med färdtjänst?

Efter debatten fick jag bekräftat att det var en fråga som våra riksdagsledamöter insåg att den behöver lyftas fram, men som de inte kände till.

Det finns många som skulle kunna ta bussen till tätorten om deras busshållplats var anpassad, sen skulle ännu fler ta bussen om de dessutom fick ett förflyttningshjälpmedel som innebar att de kunde förflytta sig ute  självständigt med hjälp av sin rullstol tex.  - Men det är en fråga som vi envist måste driva med våra regionala och kommunala politiker.

De var roligt  att vi fick inbjudan och det är bra att SVT kommer ut till oss på landsbyggden, men det hade varit ännu bättre om de styrt så att alla frågor som lyftes upp  och kom i focus -  fordrar nationella beslut - våra nya ledamöter  har var och en plats i riksdagen och de ska fatta nationella beslut!!

 

 

LSS boende - inte här!

Söderköping Äntligen så har vi kommit igång igen  med ett Tillgänglighetsråd i Söderköping, nu tillsammans med fd pensionärsrådet. Från båda

håll var vi kritiska till kommunens förslag, men vi kom också överens om från båda hållen att vi testar!

Igår diskuterade vi bla FÖP:en , äldre boenden och LSS boende som ska byggas.

Nytt LSS boende planeras, de kringboende kallades till ett möte före jul där komunen visade hur de planerar och hur det ska se ut.

Diskussionen blev högljudd och det framkom tydligt att , "vi vill inte ha ett LSS boende här" - inte intil del egna villorna?

kan det verkligen vara sant?

Hur kan någon enda människa vara så trångsynt? Precis vem som helst kan plötsligt en dag behöva ett LSS - boende , med tillsyn och stöd, ingen är skyddad från d förändringen i sin livssituationen.

Jag deltog inte själv i informationsmötet före jul, men har nu fått samma referat från flera håll och jag kan bara bli upprörd och jag förstår inte?? 

Får vi vara hur intoleranta som helst?

Vårt samhälle består av människor med olika föutsättninger och möjligheter och det måste vi lära oss att fungera med runt omkring!

 

Riks kampanj!

Norrköping/Söderköping Tillsammans med övriga lander bedriver vi i Neuro förbundet Östergötland och lokalföreningarna en riksomfattande kampanj för att varje län ska utrustas med åtminstone ett fullständigt Neuro team.

Ett Neuroteam består av neurolog, specialistsjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterpeut, logoped, kurator, sexolog, dietist, psykolog och urolog.

Alal med neurologiska diagnoser behöver inte alla professionerna, men alla ska veta att de finns. 

Ett av målen är att samla kompetens och på det sättet få en effektivare vård för dem med neurologiska diagnoser. Det borde även ge professionen bredare kunskap och borde vara intressant att ingå och jobba i dessa team?

Förhoppningsvis kan även forskningen knytas närmare?

Stockholm har i dagarna öppnat ett  fullständigt  team i nya lokaler i Kristineberg för dem med bla MS och parkinson, Stockholm är så stort så de kan dela team diagnosvis - men det kan vi inte här!

Vi hoppas att alla berörda och deras anhöriga stödjer kampanjen så att vi får in så många namn så att vi kan uppvakta Regionen under våren!

Se vår hemsida och stödj oss  de flesta har ngn i sin närhet som har drabbats av en neurologisk sjukdom elelr skada!

 

www.neuroforbundet.se/norrkoping

 

 

En anpassad badplats till!

Söderköping Hoppas nu att inga andra hinder kommer ivägen - utan att det blir en anpassad badplats i Mon!

Den blir ju om planerna går i lås, vilket de borde göra, ett strå vassare än de flesta badplatser som benämns anpassade!

Eftersom man ska kunna sjösätta tex kajaker, sen har miljön rutn omflera plustecken, så jag kan bara tro att det blir väldigt fint!

Tycker också att det är roligt att man kan tipsa dem som hör av sig från andra delar av landet om att här hos oss finns det  minsann bade möjlighet till bad och att ta sig med sin kajak osv!

Så fort det är klart gör vi reklam för Mon!

Thapperska = kontor!

Norrköping Vi frågade varför det tog så många dagar innan snön skottades runt Tahpperska, när det kom snö i mitten av december, svaret blev att Thappeska har prioritet som kontor! I praktiken innebar det tre dagar!

Ja, det är i viss mån kontor, men de flesta som visstas på Thapperska har en funktionsnedsättning även många av dem som jobbar tex i föreningslivet på Thapperska. Andra åker dit för träning, olika aktiviteter och kurser.

Många av oss som åker till Thapperska av olika anledningar, flera dagar varje vecka har en funktionsnedsättning, en del åker färdtjänst, men när det var snö för ett par veckor sedan, vilken efter några dagar blev is (eftersom den inte tagits bort) blev det så halt så att även de få stegen mellan färdtjänstbuss och i säkerhet inne i entren var  mycket svårt för en del.

Vi såg inte till ngn sand heller!

De som normalt åker själva kunde inte åka själva och ta sig från parkeringen in i huset, varken med rullstol, kryckor eller rolator.

Några rullstolsbrukre som är starka nog att rulla från busshållplatsen på Gamla Övägen när vägen är snö och isfri) - fick snabbt tvärstopp och kunde inte heller på flera dagar ta sig fram till Thapperska från bussen

Jag funderar fortfarande på om det bästa alternativet är att alla åker färdtjänst i alla sammanhang när det är vinterväglag -- även alla de som normalt aldrig använder sig av färdtjänst - eller som bara använder färdtjänsten vid några enstaka tillfällen.

Hur många färdtjänstreor kostar skottningen?

Behöver inte servas??

Söderköping Det kommer ett brev från Hemsjukvården - jag har inget att göra med dem i några andra sammanhang än att det en gång per år kommer ett brev med nio frågor som jag ska besvara.

Jag har fått en permobil förskriven, den är väldigt viktig för mig och har mycket stor betydelse för mina möjligheter att vara ute!

Fråga 1 är hur länge jag har haft min nuvarande elrullstol står det i texten, men jag har en permo med mycket kraftiga och stora hjul  (4 svarsalternativ)

Fråga 2 är hur mycket jag använder den (5 svarsaltrenativ)

Fråga 3 var jag använder den (3 alternativ)

Fråga 4 vad jag gör när jav använder den (2 olika alternativ) elelr så kan man skriva annat.....

Fråga 5 är om jag använder den året runt (2 alternativ) om jag svarat nej ska jag ange vaför jag inte använder den året runt

Fråga 6 jag ska ange varför jag inte använder den dagligen (5 olika alternativ) + annat.......

Fråga 7  är mo jag blivit sämre i funktoner (2 alternativ) elelr en kommentar...............

Fråga 8 är om mitt behov kvarstår (2 alternativ) elelr kommentar...............

Fråga 9 är om jag har behov av hjälp  för att kunna använda den  (3 alternativ) eller kommentar.............

Mitt fordon är avsett för utomhusbruk, det är ingen som blir glad om jag kör in med de kraftiga däcken, fulal med smuts inomhus. Jag använder den utomhus dagligen eftersom jag annars inte kan vara utomhus. Jag är ute även om det är snö och kallt. 

Det jag blir lika förvånad varje år när brevet kommer, frågorna ställs, jag svarar. Sen går det ett år och ett likadant brev kommer. Inget behov finns  av att den servas? -  ses över helt enkelt för att, den ska fungera längre?

Jag tycker att en så dyr grej som min permo, borde ses över en gång per år, det borde förlänga livstiden för fordonet? Eftersom man inte själv får mecka med de förskrivna hjälpmedlen, så kan man inte  ta saken i egna händer och så länge den fungerar så är man inte intresserad av att se mitt hjälpmedel på Hjälpmedelscentralen!

Alla andra typer av fordon cyklar, moppar, bilar osv har vi ju fått lära oss att de får en längre och säkrare livstid om vi servar dem -men  våra hjälpmedel behöver inte ses över??

 

Välkommen till Marie Bagers NEURO-blogg. Marie Bager är aktiv i NEURO förbundet i Norrköping/Söderköping. (NEURO förbundet är fd NHR). Namnbytet har beslutats eftersom ordet handikapp i ett organisationsnamn inte längre är politiskt korrekt. NEURO förbundet är en partipolitiskt obunden ideell intresse , service och kamratorganisation för alla med neurologisk diagnos och deras anhöriga. Jag har flera förtroendeuppdrag, lokalt, regionalt och på riksnivå. Min uppgift är att företräda människor med neurologiska diagnoser och att sprida kunskap om livet med en neurologisk diagnos. Målet är att alla ska få så mycket kunskap så vi tillsammans formar ett samhälle med plats även för dem som inte kan prestera 100%.

Bloggar

Sportbloggar