Logga in
Logga ut

Marie Bager

Maries NEURO-blogg

Debatt med riksdagsledamöter

Söderköping I kväll var vi inbjudna av SVT till ett möte med våra nya rikdagsledamöter i Byggdegården i Västra Husby.

De östgötska riksdagsledamöter som fanns på plats i Byggdegården var de som tagit egen plats i riksdagen för sin första mandatperiod.

Magnus Ek (C) Valdemarsvik

Rebecca Le Moine (mp) Linköping

Eva Lindh (S) Linköping

Jonas Andersson (SD) Linköping

Jonm Weinerhall (M) Linköping

Ämnet var landsbyggd!

Min fråga: när får vi nationella standarder så att busshållplatser anpassas även på landsbyggden, i Regionen och lokalt säger våra beslutsfattare att de inte anpassar håll platser så länge det inte finns nationella riktlinjer på hur de ska vara utformade. Frågan ligger enligt Regionen hos Trafikverket?

Ca 11,5% av hållplatserna i Östergötland är anpasade, det gör det väldigt svårt för dem med funktionsnedsättnig att använda sig av kollektivtrafiken, även om det skulle fungera med själva transporten. Tex in till de mindre orterna skulle kanske en bussresa fungera lika bra som en rundtur med färdtjänst?

Efter debatten fick jag bekräftat att det var en fråga som våra riksdagsledamöter insåg att den behöver lyftas fram, men som de inte kände till.

Det finns många som skulle kunna ta bussen till tätorten om deras busshållplats var anpassad, sen skulle ännu fler ta bussen om de dessutom fick ett förflyttningshjälpmedel som innebar att de kunde förflytta sig ute  självständigt med hjälp av sin rullstol tex.  - Men det är en fråga som vi envist måste driva med våra regionala och kommunala politiker.

De var roligt  att vi fick inbjudan och det är bra att SVT kommer ut till oss på landsbyggden, men det hade varit ännu bättre om de styrt så att alla frågor som lyftes upp  och kom i focus -  fordrar nationella beslut - våra nya ledamöter  har var och en plats i riksdagen och de ska fatta nationella beslut!!

 

 

genväg för den som klarar omväg !

Norrköping I början av veckan skrev jag ett inlägg om en nybyggd bro i ett gångstråk mellan Katsch och Bergsbron i Industrilandskapet.

Med anledning av inlägget intervjuade NT en av våra medlemmar och kontaktade en exploateringsingenjör på Norrköpings kommun.

Efter att ha läst artikeln i NT, blir jag bara förvånad och förstår inte hur vi ska nå målet om en tillgänglig stad för alla?

Om kommunen fortsätter att bygga och planera nytt som inte blir tillgängligt, så blir inte staden tillgänglig? Med erfarenheten som gjordes med förra bron som inte blev tillgänglig och som sen utredes för att göras tillgänglig, efter några år och konstaterdes bli alldeles för dyr att bygga om.

Borde kommunen då inte ha konstaterat att det är bättre att göra rätt från början?

Det är också märkligt att det ständiga svaret blir att den med funktionsnedsättning kan ta en annan väg = den längre vägen som blir omvägen istället för genvägen.

Så blev det även i hörsalsparken, genvägen = trappan, fungerar självklart inte, omvägen är väldigt brant och fungerar därför inte.

Min uppfattning är att pengarna används bäst om tillgänglighet planeras och skapas vid tillfället för nybyggnation! 

Skapa inte nya otillgängliga platser i Industrilandskapet,eller någon annanstans i stadsmiljön! Tillgängliga vägar behövs även för den som framför en barnvagn!

Ännu en övergång med trappa??

Norrköping Idag har jag träffat en grupp av våra medlemmar, då fick jag veta att det byggs en bro med trappa för att man ska kunna ta sig från Holmentorget till Kungsgatan, bron med trappa ska fungera som en genväg?? Man ska inte behöva gå via Kvarngatan?

Hoppsan, hur kunde  eller hur kan nu detta beslut ha fattats?? Jag trodde att det var slut med otillgängliga genvägar, dyra broar som är otillgängliga??

Har inte Norrköpings kommun tagit ett beslut med inriktningen om att skapa tillgänglighet för alla?

Misstaget att bygga en bro med trappsteg inne i stan, för att skapa genvägar = otillgängligt,  gjordes för några år sedan. För inte så länge sen diskuterades att bygga om och göra tillgängligt det som blev och varit otillgängligt i några år!  Men om jag har förstått rätt så blev det för dyrt att bygga om?

Jag kan inte svara undrande och irriterade medlemmar på hur det kan "bli så" hur ytterligare en övergångsbro  = otillgänglig kan byggas inne i stan??

Häromdagen fick jag ett mail från kommunen där de efterlyser förslag från oss på BRA TILLGÄNGLIGHET i Norrköping, vi kan nominera och sedan utser kommunen den bästa tillgängligheten i Norrköping 2017 !

Vi kan inte nominera kommunen - frågan är om de ens har kompetens att utse?

kortare än 100 meter!

Norrköping Bl a vår förening har sina lokaler på Thapperska intill Gamla Övägen sen i början av sommaren, det har jag berättat om tidigare.

Fräscha och fina lokaler som vi tror blir bra, när vi bott in oss tillsammans med alla andra föreningar och hyresgäster och finner bra samarbetsformer. 

Nu har det på den stora parkeringen intill byggnaden, två parkeringsplatser, de närmaste mot entrén, markerats för den som har parkeringstillstånd.

Jag tyckte det kändes långt när jag häromdagen kom i egen bil, parkerade och skulle rulla bort till ingången, på ditvägen lutar det lite ner - och då blir det tvärtom när man ska åter - inte så mycket men lite. Nu är det sommar, men det kommer en höst, när det är vått och sen kyla och då kan det vara halt!

När vi mätt upp sträckan så är den 108 meter till ytterdörren, sen är det 66 meter till vårt kansli!

För att få ett sökt parkeringstillstånd beviljat ska man inte kunna gå 100 meter - gångsträckan ska vara kortare!!

I verkligheten innebär det att våra medlemmar som tar sig fram med "sin begränsade gångsträcka" = mindre än 100 meter

måste vi uppmana alla att åka färdtjänst - de kan inte använda egen bil och parkera - då kan de alrig orka förflytta sig inom byggnaden!!

På Sandbyhov fanns det 7 platser (på två ställen) med en gångsträcka på mellan 20 - 40 meter utanför entren och

10 - 25 meter till vårt kansli inomhus.

Hur tänker de som placerar de 2 anpassade platser, längre bort än den" tillåtna möjliga" gångsträckan från en entre? 

 

Punktering

Norrköping Punktering det är väl inte så konstigt att det händer då och då, tex på rullstolen. Jag är istället förvånad över att det inte händer oftare, eftersom det ligger glassplitter på väldigt många ställen, på trottoarer m m.

Hittills har jag inte haft punktering i när området = på hemmaplan, men ett antal gånger ute i Europa när jag varit på resa och i Stockholm.

Regelverket säger att man inte får laga själv, man ska anmäla till Hjälpmedelscentrum, när man hjälpmedlet gått sönder.

När det är gjort har Hjälpmedelscentrum tre arbetsdagar på sig att komma till bostaden och avgöra om hjälpmedlet kan lagas på plats eller ska transporteras till Linköping för reparation.

Många av våra medlemmar är ensamhushåll, många har inte annan servicehjälp av kommunen, det är inte så att man har tex hemtjänst för att man är rullstolsanvändare. Men när stolen går sönder och man tex inte kan åka ut och handla eller åka iväg och äta lunch där man brukar, så är det kommunen som ska ställa upp direkt!!

Det är inte Hjälpmedels centrum som har pressen att reparera snabbare, vår uppfattning är att det i semetertider tar längre tid än de tre dagarna vilka ibland blir 5 när det ligger en helg emellan innan ngn kommer och konstaterar vad som måste åtgärdas.

Vi försöker hjälpa medlemmar som ringer när situaitonen inträffar, ibland finns det en kommunkontakt som kan förstärkas, ibland finns den inte alls, då är det inte lätt att få hjälp att handla och fixa mat - eftersom den som har en trasig stol inte kan förflyttas!

Kommunen, för våra medlemmar i flesta fall Norrköping, gör så gott de kan och de är hjälpsamma på alla sätt:

Men jag måste igen ställa mig frågan är detta det mest kostnadseffektiva, borde inte  lite bättre jour från Hjälpmedelsc vara det mest effektiva?

Jag tycker att det blir en större apparat, jag söker den ena efter den andra tills jag hittar rätt, de ska ta kontakt och ta fram ngn som kan åka hem och praktiskt hjälpa våra medlemmar. Jag vill ha återkoppling att det fungerar och kommunen ska jaga Hjälpmedelsc  för att de ska anstränga sig att komma snabbt till den som har ett trasigt hjälpmedel??

Ställ bilen ta cykeln!

Norrköping/Söderköping STÄLL BILEN TA CYKELN!!

Det är en uppmaning så bra som någon - men för alla är det inte möjligt! Jag har förmånen att ha en permobil som utan problem tar mig med ut, häromdagen forslade den mig in till stan, drygt en mil.

Det var en skön tur i solskenet på eftermiddagen, vad mycket man ser, växter i vägkanten och ut över ängarna på ett helt annat sätt än genom bilrutan.

Längre tillbaka cyklade jag samma väg in till stan till jobbet, men sen blev det inte möjligt. Det blev inte möjligt att cykla överhuvudtaget! En av de saker som jag saknar!

Jag önksar att alla som inte kan ta en vanlig cykeltur får möjlighet att med en elscoter eller permobil ta sig ut i solen, percis som alla andra! Känna vinden i håret och solen som värmer!

Borde det inte vara en självklarhet att alla ska kunna vara ute??

Eller måste man vara intagen på en anstalt för att ha rätt till promenad varje dag?

 

 

Välkommen till Marie Bagers NEURO-blogg. Marie Bager är aktiv i NEURO förbundet i Norrköping/Söderköping. (NEURO förbundet är fd NHR). Namnbytet har beslutats eftersom ordet handikapp i ett organisationsnamn inte längre är politiskt korrekt. NEURO förbundet är en partipolitiskt obunden ideell intresse , service och kamratorganisation för alla med neurologisk diagnos och deras anhöriga. Jag har flera förtroendeuppdrag, lokalt, regionalt och på riksnivå. Min uppgift är att företräda människor med neurologiska diagnoser och att sprida kunskap om livet med en neurologisk diagnos. Målet är att alla ska få så mycket kunskap så vi tillsammans formar ett samhälle med plats även för dem som inte kan prestera 100%.

Bloggar

Sportbloggar