Logga in
Logga ut
Globaliseringens baksida Rodi Ailert (V) Rodi Ailert (V)
Vädersponsor:

Marie Bager

Maries NEURO-blogg

Debatt och Dialog!

Norrköping I kväll hade NEURO förbundet, HRF (hörselskadades förening) och SRF (synskadades förening) bjudit in representanter för partierna i Norrköping som finns i fullmäktige.

Vi diskuterade behovet av varmbassäng för bla rehabträninoch fick ett poritivt svar, det är med en bassäng med höj och sänkbarbotten i alla de tre olika förslagen som nu finns på kommunens bord.

Vi diskuterade Thapperska, 25 föreningar har flyttat dit och hur kan Thapperska utvecklas och ge plats för mer verksamhet?

Vi berättade om att det är svårt med viss verksamhet eftersom vi inte kan få tillgång till tex gymsal förrän kl 15.00

Vi diskuterade om mer aktivtet för de medlemsgrupper som vi representerar, det behövsbättre ledsagning med mer möjlighet att välja tider och bättre hjälpmedel som innebär självständighet.

Färdtjänst alltid lika aktuellt, här pratade vi bla om effektivare resor för att kunna genomföra tex rehabträning, långa väntetider före och efter ett träningspass, kan medföra att man blir frusen, inte äter på rätt tiderosv.

En diskussion handlade om Rådet, där kommunens repreentanter möte våra föreningsmedlemmar, det rådet behöver bli mer levande och en remissinstans inför ombyggnad och nybyggnation m m.

Till sist lyfte vi FN -konventionen för personer med funktionsnedsättning, vi i förenignarna upplever inte att poplitiken och kommunens tjänstemän försöker leva upp till intentionerna i konventionen, även här blev en BRA diskussionmed gemensat konstaterande att vi vill att alla ska bli delaktiga.

Det sista får vi inte glömma, även om vägen till ett tillgängligt samhälle med möjlighet till delaktighet för alla, fortfarande känns ganska krokig och gropig

 

3 timmar inte mer!

Norrköping Idag Dagen mot Diskriminering skulle äga rum på Kårhuset Trappan i Norrköping. Där har jag inte varit förut men visste ungefär var det låg.

Jag skulle i morse inledningstala på Dagen mot Diskriminering, som tur var hade jag gott om tid, jag körde fram till de två plaster som finns  framför Arbetets museum - hoppsan nu får man parkera även där max tre timmar.

Just då hade jag inget annat val, om jag inte skulle komma sent! Eftersom jag inte alls visste var jag skulle ta vägen??

Förmiddagen bestod av ganska precis tre timamr, så jag kunde göra min inledning lyssna på föreläsaren och sen tacka för mig och gå!

Jag hade räknat ut att skulle jag vara kvar och delta i arrangemanget hela dagen, blev jag tvungen att ta mig ut och flytta bilen två gånger. En helt hopplös manöver då lutningen mellan parkeringen och entren till Trappan är ganska brant för mig i en manuell rullstol och ger alltför hög fart utför.

Årets Dagen mot diskriminering hade temat VADÅ AKTIVA ÅTGÄRDER - handlade om att främja jämlikhet och arbeta förebyggande mot diskriminering på arbetsplatsen. 

Jag kunde lyssna på den inledande föreläsningen, men inte vara kvar och delta i grupparbeten och diskussioner på em.

Det är nästintill hopplöst att vara med och delta aktivt i olika sammanhang, i alla fall när man vill klara sig själv är rullstolsanvändare och kör egen bil!

 

Äldre dagen - få känner sig kallade!

Söderköping I veckan har många orter haft olika arrangemang med rubriken "Äldre dagen", tanken och syftet är god och gruppen äldre är stor,men dagen borde kunna ge mer, fler borde känna sig inbjudna.

I lilla Söderköping är det inte lätt att arrangera olika dagar för varje målgrupp ,men jag har tyvärr ingen BRA rubrik som skulle ge  insikten om att här finns information och tips att hämta för en vidare grupp.

Tex borde anhöriga och vuxna funktionsnedsatta  i större omfattning känna ett behov av kunskap om föreningar, kommunens uppgifter och möjlighet till stöd.

I år var det fler deltagare från föreningar tex.

Men det var inte så mycket hjälpmedels tips, om man bortser från mindre hjälpmedel/små hjälpmedel.

I år har temat riktat sig i hela landet mot att bekämpa fallolyckor och det riktas mot äldre men behöver i lika stor omfattning rikta sig mot alla åldrar med gång svårigheter och förflyttningsproblem.

Det behövs mer kunskap om vilka hjälpmedel som är BRA och hur man ska tänka inann man köper tex elscoter eller rolator och det gäller alla åldrar!

Det är många som köper förflyttningshjälpmedel för egna pengar och köper fel! - för smal och ostadig elscoter eller rolator.

Ska vi få mer information, tips och råd måste vi nog våga vidga, gruppen som bjuds in?

 

Grattis Skogslotten!

Norrköping Jag blev verkligen glad när jag i bilradion i morse fick höra att Skogslotten har tilldelats Norrköpings kommuns tillgänglighetspris 2018!

Motiveringen var för hur de möjligör för barn och unga  med funktionsnedsättningar att komma upp på hästryggen! De ska ha  mycket stor kredit för att de arbetar även med vuxna och äldre.

Här är stalldörren öppen för alla som vill testa och de som sen ser att det fungerar och vill fortsätta så fixas det!

Jag har tidigare skrivit om Skogslotten där vår organisation blivit så positivt bemött och våra medlemmar är inte ofta barn eller ungdomar. Förra veckan hade en medlem  ett av sina barn med, då blev spannet på dem som satte sig på hästryggen mellan tre och 75 år. Kan det blir bättre?

Den här gången blev Tillgänglighetspriset verkligen ett extra plus, jag vill inte sänka dem som fått pris tidigare, alla är värda uppmärksamhet för bättre tillgänglighet, men denna gång vassare än tidigare!

Skogslotten har byggt inte bara ramper och anpassad toalett, de ha även byggt om i ridhallen för att man ska ta sig in sittande i sin rullstol, rulla fram till en lift som kan hjälpa till att lyfta över till häst ryggen. Eller så kan man bli stående i jämnhöjd med hästen  och "stega direkt över till ryggen"

STORT GRATTIS SKOGSLOTTEN!

 

möte med socionomstudenter

Norrköping Sen ett antal år tillbaka har jag haft förmånen att på hösten möta en grupp, ungefär 15 stycken, av de socionom studenter som för några veckor sedan började sina studier i Norrköping.

Ett par dagar denna veckan möter de ett antal av oss som arbetar ideellt i civilsamhället, vi representerar olika föreningar och organisationer som studenterna har stor nytta av att känna till. Jag tror också att vi ger en bild av samhällets meborgare med olika behov, motgångar och önskemål. 

Varvat med ideella föreningar träffar de också representanter från socialkontor, anhörigcenter, kuratorer från vården m m 

Sammanlagt ca 40 personer kommer och berättar om just sin verksamhet, ingen student  möter oss alla , utan de ska sen delge sina samlade intryck av föreningarnas representanter, myndigheter m m till sina kamrater och på det sättet får alla information om de flesta möten som ägt rum.

Mötet ska formas som ett samtal och får inte bli en föreläsning där vi bara matar på.

I år kändes det som min grupp var mer förberedd än någon gång tidigare de hade så mycket frågor att jag bara presenterade mig och vilken organisation jag representerade och förklarade vem som blir medlem hos oss. Frågorna kom i rask takt och samtalet fortsatte, sluttiden glömdes.

En sak återkommer varje år, jag förvånas över att det är så många som inte förstår att vi arbetar ideellt och att arbetet inte är vårt yrke i tex NEURO förbundet på lokal nivå!

Men jag tror att vi ger studenterna en tanke, vi är många som arbetar ideellt för att stötta andra människor, för att driva frågor med syftet att ge en del människor och grupper en bättre vardag och sociala kontakter.

Rehab behöver bättre status!

Norrköping Reumatiker föreningen i Norrköping och NEURO förbundet Norrköping genomförde tema eftermiddagen  om Rehabilitering - för vem och varför? i fredags på NEURO dagen.

Efter redovisningen av Regionens Rehab utredning och respektive förbunds enkäter om medlemmarnas syn på rehabilitering så följde en diskussion med politiker från Regionen och Norrköpings kommun.

Där kom bla fram att rehabilitering behöver få en bättre status. Det är något som våra organisationer verkligen välkomnar. Men riktigt hur det ska gå till har jag inget riktigt BRA svar på?? Men en viktig faktor är naturligtvis att det blir lika självklart att få tillgång till en rehabiliteringsperiod som det är att få en medicin.

Det finns sammanhang när rehabperioden gör lika stor nytta som medicin, särsklit om en sådan period kan stärka självförtroendet och ge förslag och övertyga om att man kan mer än vad man tror. Dessutom träffar många, andra i samma situation och de stärker och peppar varandra. Vi ska inte heller bortse från att miljöombytet under en sådan period också har stor betydelse.

Vi talar om att alla ska röra på sig, men för den som behöver hjälp för att kunna genomföra ett träningsprogram även av enklare slag, eller behöver en anpassad lokal för att komma in, så är det inte alldeles enkelt och självklart.

De flesta av våra medlemmar har ingen nytta av en avancerad operation, det finns inga operationer att tillgå, det är rehabilitering regelbundet återkommande som är den behandling som kan göra nytta, den kan som regel  åtminstone skjuta försämringar på framtiden.

I diskussionen med politiker kom vi också fram till att kommunerna måste se betydelsen av anpassade lokaler, där träning av olika slag kan äga rum.

I Östergötland är det våra sjukhus/Regionen som förser oss med rehabbassänger. VIN, US och lasarettet i Motala har varmbassänger för träning, men i övrigt finns inte mycket att tillgå. Finspång har ett ganska nytt badhus med tillgång till varmbassäng med höj och sänkbarbotten.

Thapperska lyftes också, ett rum där har  nu försetts med de redskap som fanns att tillgå för träning på Sandbyhov, men rummet är så litet så där blir bara plats till två som tränar om de är rullstolsburna.

Fortfarande finns inget rum att disponer för små grupper tex för dem med afasi som behöver sitta nära och mittemot varandra och se på varandra när de tränar sitt tal.

Egentligen är det många små och enkla grepp som behöver tas och som vi hela tiden måste kämpa för att få tillgång till, som kan göra livet lättare för den med en funktionsnedsättning.

Vi kom tillsammans överens om att allt som kan underlätta ett självständigt liv och helst möjligheten att arbeta måste tas på större allvar och vår strävan måste vara att underlätta möjligheterna att nå de målen.

 

 

Välkommen till Marie Bagers NEURO-blogg. Marie Bager är aktiv i NEURO förbundet i Norrköping/Söderköping. (NEURO förbundet är fd NHR). Namnbytet har beslutats eftersom ordet handikapp i ett organisationsnamn inte längre är politiskt korrekt. NEURO förbundet är en partipolitiskt obunden ideell intresse , service och kamratorganisation för alla med neurologisk diagnos och deras anhöriga. Jag har flera förtroendeuppdrag, lokalt, regionalt och på riksnivå. Min uppgift är att företräda människor med neurologiska diagnoser och att sprida kunskap om livet med en neurologisk diagnos. Målet är att alla ska få så mycket kunskap så vi tillsammans formar ett samhälle med plats även för dem som inte kan prestera 100%.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se