Logga in
Logga ut

Marie Bager

Maries NEURO-blogg

genväg för den som klarar omväg !

Norrköping I början av veckan skrev jag ett inlägg om en nybyggd bro i ett gångstråk mellan Katsch och Bergsbron i Industrilandskapet.

Med anledning av inlägget intervjuade NT en av våra medlemmar och kontaktade en exploateringsingenjör på Norrköpings kommun.

Efter att ha läst artikeln i NT, blir jag bara förvånad och förstår inte hur vi ska nå målet om en tillgänglig stad för alla?

Om kommunen fortsätter att bygga och planera nytt som inte blir tillgängligt, så blir inte staden tillgänglig? Med erfarenheten som gjordes med förra bron som inte blev tillgänglig och som sen utredes för att göras tillgänglig, efter några år och konstaterdes bli alldeles för dyr att bygga om.

Borde kommunen då inte ha konstaterat att det är bättre att göra rätt från början?

Det är också märkligt att det ständiga svaret blir att den med funktionsnedsättning kan ta en annan väg = den längre vägen som blir omvägen istället för genvägen.

Så blev det även i hörsalsparken, genvägen = trappan, fungerar självklart inte, omvägen är väldigt brant och fungerar därför inte.

Min uppfattning är att pengarna används bäst om tillgänglighet planeras och skapas vid tillfället för nybyggnation! 

Skapa inte nya otillgängliga platser i Industrilandskapet,eller någon annanstans i stadsmiljön! Tillgängliga vägar behövs även för den som framför en barnvagn!

4 år går fort!

Norrköping 4 år går fort, i september 2013, hade vi kongress och nu har det åter varit kongressdagar. Då 2013 beslutade vi om nytt namn, vi byte till Neuro förbundet! Det känns som om vi har nått ut med namnet och det gamla har sjunkit undan.

Vi beslutade också att vi är en intresseorganisation inom neurologi och för dem med neurologiska diagnoser.

Nu går vi ett steg längre vi ska utvecklas till en paraplyorganisation inom området neurologi.

Vår gemensamma värdegrund är framtidstro, vi vill uppfattas som trovärdiga och vi vill åstadkomma enkelhet!

Vår organisation fyller 60 år i år och började som ett MS förbund och har nu vuxit till en oberoende organisation specialiserad på neurologi.

Medlemmarna ska engageras, vi ska tillgodose och företräda deras intressen i allt vi gör.

Genom insamling till Neuro fonden bidrar vi till forskning, verksamhet och opinionsbildning

Vi kämpar för ett samhälle där alla med neurologiska diagnoser ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som andra.

Nu är det bara att sätta igång efter några intensiva dagar tillsammans med förtroendevalda från hela landet!

 

Varmbassäng - högsta prioritet!

Norrköping I kväll mötte några av föreningarna som flyttat in på Thapperska, regionpolitiker från Östra Östergötland.

Frågorna som diskuterades handlade om hur våra medlemmar kan vara aktiva, ta eget ansvar för sin hälsa, om de har tillgång till rätt miljöer för att träna osv.

Många redovisade hur mycket aktiviteert för att stärka hälsan som drivs genom våra föreningar.

MEN hela tiden kom varje förening tillbaka till samma problem, vi kan inte tillgodose  medlemmarnas behov av tillgång tillvarmbassäng och dessutom har nu alla nåtts av beskedet att till jul stängs bassängen på Sandbyhov - då blir Norrköping en varmbassäng fattigare. Bassängen är i mycket dåligt skick så den är inget att sakna - vi kan bara hålla tummarna att den håller ihop till jul!

Men sen???

fr om 2018 finns bara bassängen på VIN som inte alls räcker till och där det också behöver rustas upp, det är svårt tex för våra grupper, eftersom det inte finns omklädningsrum, för dem som har ledsagare eller assistenter av annat kön.

Vissa föreningar kan använda bassängen på Lindövägen, men där kan inte rullstolsburna badgäster delta - det finns inte plats för rullstolar i omklädnigsrum m m.

Detta är inte Regionens problem i första hand men det måste till en bättre dialog mellan kommunpolitiker och regionpolitiker man måste ge varandra kunskap om  varför är det så viktigt med ex varmbassäng? Vad är det för kriterier som erfordras för att olika grupper med funktionsnedsattta ska kunna ta eget ansvar för sin hälsa och träning mellan de perioder som regionen tar ansvar för intensiv träning tex.

Varje dag som våra medlemmar skjuter försämringar framför sig - är en besparing för samhället - men det finns tyvärr ingen tydlig prislapp på varje dag!!

Ridterapi inte nytt men framgångsrikt!

Norrköping I morse kunde vi se ett inslag i TV  från Sahlgrenska, där man berättade att Ridterapi,

är en bra rehabilitering för dem som haft en stroke. De nya var att man inriktat sig

på en stor grupp som haft stroke och man kunde även för denna grupp se att ridning är en 

väldigt framgångsrik rehabilitering för dem som haft en stroke.

Efter 1:a världskriget användes denna rehabilitering för krigsskadade, i Tyskland för bla träning av balans.

I Sverige var det en del bla polio drabbade som med framgång kunde använda ridning i slutet

på 40-talet och i början av 50-talet.

Det är minst 15 års sedan jag för första gången var på¨en temdag för sjukgymnaster, där flera

projekt handlade om just ridning som rehabilitering och stora framgångar redovisades då handlade det om dem med MS. 

 

Neuro förbundet i Dalarna fick för ca 6 år sen pengar från vår egn fond och arvsfonden för att utveckla ridpterapi och

ta fram en metodbok  med i första hand inriktning på dem med MS.

I vår förening har vi några som varje vecka rider med stöd av kunniga ledare och de anser att de har mycket stor

nytta av denna balansträning.

För den som är vän med hästen önskar jag att det blir möjligt att få ridning som rehabträning och att få

ridning på recept, likaväl som man kan få stavgång eller ngn annan uteaktivitet på recept. Det är en fantastisk möjlighet för dem som tex inte kan gå, att komma ut i skogen med hjälp av hästen.

Vi har börjat ett samarbete med en ridskola och det arbetet ska utvecklas!

Friluftsliv för alla!

Norrköping I morse åkte jag i ösregn till Tinnerö rundloge i Linköping - det kändes som om det skulle bli en blöt dag, men regnet upphörde och vi var ju inne på logen.

Drygt 100 personer deltog i konferensen anordnad av länsstyrelsen "Friluftsliv för alla"

I regleringsbrevet har länsstyrelsen fått ett uppdrag att samordna friluftspolitiken i regionen = ett friluftsliv för alla = inget undantag!!

Då blir nästa fråga hur gör man naturen tillgänglig?

och hur lockar man de grupper som idag inte utnyttjar vår natur = naturalfabeterna?

Jag tror att det viktigaste är att satsa på, är de små barnen, det är de som tidigt kan lära sig  och få ett behov av att varje dag vistas ute och röra på sig utan att de funderar på det.

Jag ser och hör bland våra medlemmar att de som varit aktiva innan de fick en diagnos, med funktionsnedsättningar, har mycket lättare för att förstå och ta sig i kragen och försöka var aktivt rörliga efter förmåga  när det blivit svårare.

Under dagen kom det även tydligt fram hur läkande vistelsen i naturen är, den reducerar stress och förbättrar psykisk hälsa.

Då drar jag återigen slutsatsen att många av våra medlemmar behöver  stöd av praktiska hjälpmedel för att vistas ute - varje dag!

och att det med stor sannolikhet är billigare i förlängningen, än att våra medlemmar är stressade deprimerade och mår dåligt för att de tvingas sitta inne, för att de inte har tillgång till bra förflyttningshjälpmedel för ute vistelse!

De kommer inte ut vare sig det ösregnar eller är solsken!

 

De blev avundsjuka!

Norrköping Neuro förbundet har kongress senare i september, vi bjöd in ombuden från de andra föreningarna i Östergötland till oss när vi skulle gå igenom kongressmaterialet.

Vi passade på att visa våra nya lokaler!

Det kändes väldigt BRA - de blev faktiskt avundsjuka! För ingen kan säga något annat än att det ser mycket trevligt ut och att grupprum mm är fina, fräscha och fungerar bra.

Det stora problemet för oss just nu är att det är så svårt att boka lokaler - det tar flera veckor innan vi får besked om bokningen, det är ett jobbigt moment! 

Vi ser nu att några bokade rum är för små - för många har anmält sig till datakursen eller släktforskningen - och nu får vi inte veta om det går att få en större lokal från den en veckan till den andra.

Här måste vi få fram rutiner och ett samarbete som fungerar. Vi ska arbeta tillsammans, det får inte bli ett vi i kommunen och dom i föreningarna!

Välkommen till Marie Bagers NEURO-blogg. Marie Bager är aktiv i NEURO förbundet i Norrköping/Söderköping. (NEURO förbundet är fd NHR). Namnbytet har beslutats eftersom ordet handikapp i ett organisationsnamn inte längre är politiskt korrekt. NEURO förbundet är en partipolitiskt obunden ideell intresse , service och kamratorganisation för alla med neurologisk diagnos och deras anhöriga. Jag har flera förtroendeuppdrag, lokalt, regionalt och på riksnivå. Min uppgift är att företräda människor med neurologiska diagnoser och att sprida kunskap om livet med en neurologisk diagnos. Målet är att alla ska få så mycket kunskap så vi tillsammans formar ett samhälle med plats även för dem som inte kan prestera 100%.

Bloggar

Sportbloggar