Logga in
Logga ut
Styrning mer jämlik vård Maries NEURO-blogg Maries NEURO-blogg
Vädersponsor:

Marie Bager

Maries NEURO-blogg

grundläggande behov!

Norrköping Nu är i alla fall behovet av föda, ett grundläggande behov, det har varit ett otydligt rättsläge, meddelande en tjästekvinna på försäkringskassan.

Nu har äntligen högsta förvaltningsdomstolen fastslagit att mat är ett grundläggande  behov! 

För de flesta av oss är vi helt på det klara med att mat behöver intas både nu och då om man ska fungera något sånär??

Nu hoppas jag att det inte uppstår fler hinder på vägen och att de som inte själva kan äta får hjälp med det!

Kampen har varit lång och fruktansvärt jobbig för dem som är berörda och jag tror att det är mycket svårt för oss andra att sätta sig in i den vardagen som tex föräldrar lever i som har barn som inte kan äta lever i.

Assistansdebatten tar inte slut här, det är mågna fler pusselbitar som måste komma på plats och redas ut, men en liten bit, inte så liten förresten har äntligen kommit rätt!!

Styrning mer jämlik vård

Norrköping/Söderköping Idag kan vi läsa i DN, en debatt artikel  underskriven av 5 fd socialministrar, det handlar om att primärvården måste genomgå en nationell reform - "patienter bör lista sig hos en läkare - inte en vårdcentral". Det vore som det står i artikeln önskvärt att för var och en veta vem som har ansvar för mig!

För några dagar sedan deltog jag i en Hearing om Styrning för en mer jämlik vård (S 2017:08), inte någon lyfte frågan om att  ge möjlighet att lista sig hos en läkare? - inte jag heller tänkte på det under genomgången.

Vi deltog  från ett par patientorganisationer,vårdförbundet, distriktsläkarförenignen, privata vårdcentralsföreträdare, regionen mfl.

Mesta tiden handlade om personalens situation,  listningstak, behovsstyrning, vårdval - hur långt?, konkurensneutralitet, geografisk etablering, vårdkonsumtion, digitala vårdtjänster, krav på triage osv

Men inte särskilt mycket om hur patienten upplever sitt möte med vården, hade vi varit fler från organisationerna så hade kanske den frågan kunnat lyftas bättre.

Vi tog tex upp frågan om nischade vårdcentraler, fick svar från regionen, som håller på att se över möjligheterna för vissa specifika grupper  - men i övrigt fick viinget napp på detta.

Det är väl ganska klart att de tunga grupperna är det ingen vårdcentral som egentligen önskar? Vi var ändå tydligt överens om att det behövs mer utbildning, och även kompetensutbildning efter hand.

Även nationell tillståndsprövning diskuterades och det kan vara en väg att gå för att få jämlikare vård - om alla vårdcentaler har samma krav specifikation och alla ska ha viss kompetens, att leva upp till, idag kan det skilja sig i olika regioner/landsting. Framför allt är det kanske efterlevnaden som skiljer sig och kontrollen av efterlevnaden kan skilja sig från län till län.

3 timmar inte mer!

Norrköping Idag Dagen mot Diskriminering skulle äga rum på Kårhuset Trappan i Norrköping. Där har jag inte varit förut men visste ungefär var det låg.

Jag skulle i morse inledningstala på Dagen mot Diskriminering, som tur var hade jag gott om tid, jag körde fram till de två plaster som finns  framför Arbetets museum - hoppsan nu får man parkera även där max tre timmar.

Just då hade jag inget annat val, om jag inte skulle komma sent! Eftersom jag inte alls visste var jag skulle ta vägen??

Förmiddagen bestod av ganska precis tre timamr, så jag kunde göra min inledning lyssna på föreläsaren och sen tacka för mig och gå!

Jag hade räknat ut att skulle jag vara kvar och delta i arrangemanget hela dagen, blev jag tvungen att ta mig ut och flytta bilen två gånger. En helt hopplös manöver då lutningen mellan parkeringen och entren till Trappan är ganska brant för mig i en manuell rullstol och ger alltför hög fart utför.

Årets Dagen mot diskriminering hade temat VADÅ AKTIVA ÅTGÄRDER - handlade om att främja jämlikhet och arbeta förebyggande mot diskriminering på arbetsplatsen. 

Jag kunde lyssna på den inledande föreläsningen, men inte vara kvar och delta i grupparbeten och diskussioner på em.

Det är nästintill hopplöst att vara med och delta aktivt i olika sammanhang, i alla fall när man vill klara sig själv är rullstolsanvändare och kör egen bil!

 

Äldre dagen - få känner sig kallade!

Söderköping I veckan har många orter haft olika arrangemang med rubriken "Äldre dagen", tanken och syftet är god och gruppen äldre är stor,men dagen borde kunna ge mer, fler borde känna sig inbjudna.

I lilla Söderköping är det inte lätt att arrangera olika dagar för varje målgrupp ,men jag har tyvärr ingen BRA rubrik som skulle ge  insikten om att här finns information och tips att hämta för en vidare grupp.

Tex borde anhöriga och vuxna funktionsnedsatta  i större omfattning känna ett behov av kunskap om föreningar, kommunens uppgifter och möjlighet till stöd.

I år var det fler deltagare från föreningar tex.

Men det var inte så mycket hjälpmedels tips, om man bortser från mindre hjälpmedel/små hjälpmedel.

I år har temat riktat sig i hela landet mot att bekämpa fallolyckor och det riktas mot äldre men behöver i lika stor omfattning rikta sig mot alla åldrar med gång svårigheter och förflyttningsproblem.

Det behövs mer kunskap om vilka hjälpmedel som är BRA och hur man ska tänka inann man köper tex elscoter eller rolator och det gäller alla åldrar!

Det är många som köper förflyttningshjälpmedel för egna pengar och köper fel! - för smal och ostadig elscoter eller rolator.

Ska vi få mer information, tips och råd måste vi nog våga vidga, gruppen som bjuds in?

 

Grattis Skogslotten!

Norrköping Jag blev verkligen glad när jag i bilradion i morse fick höra att Skogslotten har tilldelats Norrköpings kommuns tillgänglighetspris 2018!

Motiveringen var för hur de möjligör för barn och unga  med funktionsnedsättningar att komma upp på hästryggen! De ska ha  mycket stor kredit för att de arbetar även med vuxna och äldre.

Här är stalldörren öppen för alla som vill testa och de som sen ser att det fungerar och vill fortsätta så fixas det!

Jag har tidigare skrivit om Skogslotten där vår organisation blivit så positivt bemött och våra medlemmar är inte ofta barn eller ungdomar. Förra veckan hade en medlem  ett av sina barn med, då blev spannet på dem som satte sig på hästryggen mellan tre och 75 år. Kan det blir bättre?

Den här gången blev Tillgänglighetspriset verkligen ett extra plus, jag vill inte sänka dem som fått pris tidigare, alla är värda uppmärksamhet för bättre tillgänglighet, men denna gång vassare än tidigare!

Skogslotten har byggt inte bara ramper och anpassad toalett, de ha även byggt om i ridhallen för att man ska ta sig in sittande i sin rullstol, rulla fram till en lift som kan hjälpa till att lyfta över till häst ryggen. Eller så kan man bli stående i jämnhöjd med hästen  och "stega direkt över till ryggen"

STORT GRATTIS SKOGSLOTTEN!

 

möte med socionomstudenter

Norrköping Sen ett antal år tillbaka har jag haft förmånen att på hösten möta en grupp, ungefär 15 stycken, av de socionom studenter som för några veckor sedan började sina studier i Norrköping.

Ett par dagar denna veckan möter de ett antal av oss som arbetar ideellt i civilsamhället, vi representerar olika föreningar och organisationer som studenterna har stor nytta av att känna till. Jag tror också att vi ger en bild av samhällets meborgare med olika behov, motgångar och önskemål. 

Varvat med ideella föreningar träffar de också representanter från socialkontor, anhörigcenter, kuratorer från vården m m 

Sammanlagt ca 40 personer kommer och berättar om just sin verksamhet, ingen student  möter oss alla , utan de ska sen delge sina samlade intryck av föreningarnas representanter, myndigheter m m till sina kamrater och på det sättet får alla information om de flesta möten som ägt rum.

Mötet ska formas som ett samtal och får inte bli en föreläsning där vi bara matar på.

I år kändes det som min grupp var mer förberedd än någon gång tidigare de hade så mycket frågor att jag bara presenterade mig och vilken organisation jag representerade och förklarade vem som blir medlem hos oss. Frågorna kom i rask takt och samtalet fortsatte, sluttiden glömdes.

En sak återkommer varje år, jag förvånas över att det är så många som inte förstår att vi arbetar ideellt och att arbetet inte är vårt yrke i tex NEURO förbundet på lokal nivå!

Men jag tror att vi ger studenterna en tanke, vi är många som arbetar ideellt för att stötta andra människor, för att driva frågor med syftet att ge en del människor och grupper en bättre vardag och sociala kontakter.

Välkommen till Marie Bagers NEURO-blogg. Marie Bager är aktiv i NEURO förbundet i Norrköping/Söderköping. (NEURO förbundet är fd NHR). Namnbytet har beslutats eftersom ordet handikapp i ett organisationsnamn inte längre är politiskt korrekt. NEURO förbundet är en partipolitiskt obunden ideell intresse , service och kamratorganisation för alla med neurologisk diagnos och deras anhöriga. Jag har flera förtroendeuppdrag, lokalt, regionalt och på riksnivå. Min uppgift är att företräda människor med neurologiska diagnoser och att sprida kunskap om livet med en neurologisk diagnos. Målet är att alla ska få så mycket kunskap så vi tillsammans formar ett samhälle med plats även för dem som inte kan prestera 100%.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se