Logga in
Logga ut
mer rehabilitering! Maries NEURO-blogg Maries NEURO-blogg
Vädersponsor:

Marie Bager

Maries NEURO-blogg

LSS boende - inte här!

Söderköping Äntligen så har vi kommit igång igen  med ett Tillgänglighetsråd i Söderköping, nu tillsammans med fd pensionärsrådet. Från båda

håll var vi kritiska till kommunens förslag, men vi kom också överens om från båda hållen att vi testar!

Igår diskuterade vi bla FÖP:en , äldre boenden och LSS boende som ska byggas.

Nytt LSS boende planeras, de kringboende kallades till ett möte före jul där komunen visade hur de planerar och hur det ska se ut.

Diskussionen blev högljudd och det framkom tydligt att , "vi vill inte ha ett LSS boende här" - inte intil del egna villorna?

kan det verkligen vara sant?

Hur kan någon enda människa vara så trångsynt? Precis vem som helst kan plötsligt en dag behöva ett LSS - boende , med tillsyn och stöd, ingen är skyddad från d förändringen i sin livssituationen.

Jag deltog inte själv i informationsmötet före jul, men har nu fått samma referat från flera håll och jag kan bara bli upprörd och jag förstår inte?? 

Får vi vara hur intoleranta som helst?

Vårt samhälle består av människor med olika föutsättninger och möjligheter och det måste vi lära oss att fungera med runt omkring!

 

mer rehabilitering!

Norrköping Enkäten som vårt riksförbund genomfört bland medlemmarna visar att i Östergötland är många missnöjda med rehabiliteringen, eller snarare tillgången till rehabilitering.

Östergötland ligger inte längre i stryklass när det gäller rehabilitering och tillgång till rehabilitering, om man jämför med övriga landet, men fler är missnöjda.

Vi tror att det bla beror på att kunskapen är större om vad rehabilitering kan betyda, tex att man kan fortsätta jobba, kan klara sig utan hemtjänst osv.

Det är också viktigt att rehabiliteringen kommer in tidigt, det får inte gå flera år, funktionsnedsättningarna får inte börja visa sig, helst! Ju tidigare vi hittar en träning i anpassad mängd som fungerar och för många gäller även en ny livsstil  som ger vardagen balans, desto bättre.

På fredag är det NEURO dagen, då genomför vi en tema eftermiddag på Thappeska i Norrköping , med utgångpunkt från Regionens rehabutredning som genomfördes förra hösten och presenterades i våras.

Samtidigt får vi  en presentation av medlemsenkäter som genomförts om hur NERURO förbundets och Reumatikerföreningens medlemmar ser på behovet av rehabilitering.

Vi hoppas få en diskussion med några politiekr från bla regionen.

REHABILITERING står alltid högt på vår agenda och kan aldrig läggas åt sidan, rehabilitering intensiv varvad med perioder av egen träningär i focus alltid, för alla med kroniska diagnoser

Vård och sjukvårds löften i valet!

Norrköping Valrörelsen börjar närma sig slutet! Vård frågor lyfts, det talas om att minska köer, snabbare operationer osv Det finns ingen anledning att ha en annan uppfattning, givetvis är större tillgänglighet och minskade köer enbart positivt.

MEN det talas inte mycket om det som kommer sen, eller det som måste komma sen. När Du fått Din operation då ska Du få en rehabilitering och den måste ha kvalitet och den måste leda till att operationen får det långsiktiga resultat som är meningen.

Det finns grupper där ingen operation löser problemen. Tex de med neurologiska och dem reumatiska diagnoser. Här är det livslång rehabiliteirng som gäller.

Vi talar om stora grupper som fro m dag ett måste lära sig att leva med sin kroniska diagnos och lära sig att hantera den på bästa sätt och  att väva in rehabilitering i sin vardag!

Den ena mår bästa av vattengymnastik och yoga, den andra vill ha gymnastik, några måt völdigt BRA av ridning har vi konstaterat osv - alla måste hitta sin väg - alla måste ha ett relevant stöd för att hitta vägen!

Det är inte alleles enkelt att få det breda stödet för livslång rehabilitering, vilken prislapp har den? Vi kan motivera med att alla försämringar som skjuts framåt och som kanske inte blir så drastiska är en besparing, men ett tydligt krontal finns inte! 

 

Rehabilitering måste vara roligt!

NEURO förbundets medlemmar måste inse att det måste rymmas en livslång rehabilitering i deras tillvaro. Den ska ha olika intensitet under olika perioder, men det går inte att välja bort rehabilitering någon längre tid.

Vi har haft en tema eftermiddag om ridning som rehabilitering!

Tre olika föreläsare med olika utgångspunkt som motiverade och pratade varmt för hästen som ett verkrtyg i en rehabilitering som även blir rolig och ger gemenskap.

Våra politiker talar alltid om evidens, det måste finnas studier som visar att det ena eller andra träningssättet ger tillräcklig för-bättring över tid för att det ska ingå i ett rehabprogram.

Det finns studier som visar bla hur betydelsefull hästen är för balans och bålträning tex.

Jag vet att rehabläkare sagt att även mijön är en viktig faktor, milljön har stor positiv betydelse!.

Om jag gillar hästar och kan rida, då kan jag rida ute - de som har valt ridning som en av sina rehabiliterings aktiviteter, talar om att det är det bästa sättet för dem att även komma ut, komma ut i skog och mark - annars helt omöjligt!

Ridningen har även en mycket positiv psykisk effekt, "jag är ryttaren jag är någon" vilket skapar självkänsla och självförtroende!

Efter att ha lyssnat på våra föreläsare och dem som satt i salongen, några av våra medlemmar som rider och andra som vill försöka igen, en del har ridit som yngre, så är jag övertygad om att - vi måste jobba vidare för att ge dem som vill ha denna träning , den möjligheten!

Leder och muskler rör sig, ger information till hjärnan

Kroppshållning, bra och viktigt för magen m m

Balansträning

Koordination

Självkänsla

Självförtroende

Sociala kontakter

Kommunikation

Identitet

Lärande

Vakenheten ökar , uppmärksamhet

Minnesförmågan ökar , skapar känslor

Koncentration och focus, motivation förbättras

Initiativförmåga förbättras

Planering, görande och utvärdering

miljön och kontexten

Aktivitet

Glädje och lust, kan det bli bättre för den som vill och vågar?

 

Snart vinter!

Norrköping Nu öppnar vi upp portarna och startar en ny termin på Thapperska. 

Mycket är väldigt BRA  med lokalerna och miljön,  det är frächt och ljust överallt och foajen är öppen och inbjudande.

Men jag hade verkligen hoppats att vi skulle få fler anpassade parkeringsplatser till den nya terminsstarten. I vår förening har vi  ofta återkommande diskussion om vilka som behöver anpassade platser och vilka som måse få hjälp att komma in om de inte hittar en anpassad plats.

De flesta klarar inte att ta sig från parkeringen i en manuell stol till entren ensamma, vilket är ett stort problem för oss.

Det är inte heller alla rullstolsanvändare som har färdtjänst, så många är hänsvisade till sin bil och sen förflyttningar från bil och till målet genom att rulla.

Snart blir det vinter, då blir det rent eländigt, det var ingen lång vinter förra året, men det var tillräckligt många dagar som det inte gick att ta sig fram med rullstol och då är det inte lättare för den med rolator eller kryckor!

Idag finns tre anpassade platser på Thapperska i vår styrelse är vi sju som behöver en anpassad plats och av dem är fem rullstolsanvändare! - Då har jag inte alls räknat  medlemmarna som vi tar emot och träffar!

 

Ridterapi - får rehabilitering vara roligt?

Norrköping Ridterapi eller hästunderstödd rehabilitering, ska det första seminariet som NEURO förbundet ordnar i Norrköping denna terminen handla om.

Vad är nu det? Precis det som det säger, rehabilitering med hjälp av en häst! Ridning är en ypperlig balansträning, för den som är vän med hästen, det är heller inget nytt påhitt, det är en gammal väl beprövad träning av balansen.

Den 31 augusti kl 13.00 äger seminariet rum på Thapperska:

Pia Tillberg från Stiftelsen Hippocamus kommer att berätta om hur hästunderstödd rehabilitering fungerar.

Petra Pohl, fysioterapeut på US, hon redogör för resultaten i en studie om multimodal rehab efter stroke.

Till sist kommer Karin Pauser, från Rörelse och hälsa i Linköping att berätta om ridning som friskvård

Föreläsningen är öppen för alla intresserade, vi hoppas att beslutsfattare kommer och lyssnar, för vi vill sprida budskapet om en form av rehabilitering som kan hjälpa en hel del främst med neurologiska diagnoser.

Vi tror också på fler former av rehabilitering, tänk om rehabilitering blir så intressant och roligt att man längtar efter sitt rehabpass?

Det blev kanske för BRA?

 

Välkommen till Marie Bagers NEURO-blogg. Marie Bager är aktiv i NEURO förbundet i Norrköping/Söderköping. (NEURO förbundet är fd NHR). Namnbytet har beslutats eftersom ordet handikapp i ett organisationsnamn inte längre är politiskt korrekt. NEURO förbundet är en partipolitiskt obunden ideell intresse , service och kamratorganisation för alla med neurologisk diagnos och deras anhöriga. Jag har flera förtroendeuppdrag, lokalt, regionalt och på riksnivå. Min uppgift är att företräda människor med neurologiska diagnoser och att sprida kunskap om livet med en neurologisk diagnos. Målet är att alla ska få så mycket kunskap så vi tillsammans formar ett samhälle med plats även för dem som inte kan prestera 100%.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se