Logga in
Tack!! Åsa Sjöbergs blogg Åsa Sjöbergs blogg
Vädersponsor:

Marie Bager

Maries NEURO-blogg

Stroke dagen

Norrköping Tisdag den 14 maj är den internationella stroke dagen!

I NEURO förbundet Norrköping finns vi i foajen på VIN - där försöker vi ge information om stroke och vad vår förening för att stötta den som drabbts av en stroke.

Denna dag uppmärksammar NEURO förbundet bla den tuffa men viktiga vägen tillbaka, efter en stroke, för att komma tillbaka till arbetsliv och sociala sammanhang efter en stroke, krävs god vilja och individanpassad rehabträning över lång tid. Detta borde vara ett prioriterat område i takt med att allt fler överlever den akuta fasen.

Varje år drabbas drygt 25.000 personer i Svergie av stroke. Sedan 2002 har både insjuknande och dödlighet i stroke minskat med ungefär 40 % enligt Socialstyrelsen.Överlevnaden ökar, mycket tack vare bättre behandling och omhändertagande. När fler överlever, blir det också fler som tvingas leva med de funktionsnedsättningar och symtom som en stroke kan föra med sig, både fysiskt och kognitivt.

Om inte var och en som drabbats får rehabilitering tidigt och kontinuerligt efter stroke är risken stor att hon eller han mister färdigheter och kompetens som är möjliga att nå, för att utföra aktiviteter i vardagen. Rehabilitering måste integreras naturligt i vardagen för att den enskilde ska se sambandet mellan att utföra vardagliga sysslor och rehabiliteringsinsatserna.

Insikten om att kopplingarna mellan hjärnans nervceller kan byggas om under hela livet. Att lära om och lära nytt är en etablerad sanning inom neurologisk forskning. Denna kunskap är grunden för dagens rehabiliteringsprogram och ger ett tydligt stöd för att rehabilitering gör nytta livet ut.

Tack för mig!

Norrköping Var sak har sin tid - nu är Bloggarnas tid i NT slut!

Det har varit trevligt med all positiv respons! - jag säger positiv och menar att när någon läst och reagerat, uppmärksammat det som skrivits, så är det BRA. Jag har ofta fått kommentarer som visat att vederbörande läst och får en annan bild  och för det mesta en insikt om det som jag  försökt beskriva.

De flesta frågorna som jag ventilerat här:

färdtjänst,

rehabilitering,

hjälpmedel,

dåligt bemötande

otillgänglig miljö 

listan kan göras mycket längre och frågorna finns kvar!

I NEURO förbundet Norrköping har vi haft styrelsemöte idag och jag talade om att NT Bloggarna läggs ner! Jag fick uppmaningen att fortsätta skriva i något annat forum.

Jag avslutar med att säga, att jag hoppas vi ses och hörs i ett annat sammanhang, vi som jobbar i NEURO förbundet behöver fortsätta att driva frågor som ger våra medlemmar en enklare och mera självständig  vardag.

PS: hur vi går vidare kommer snart att synas på vår hemsida: neuro.se/norrkoping

Vi hörs/Marie

Löften, önskningar eller mål

Norrköping Vi som har förtroendet att driva verksamheten i NEURO förbundet Norrköping,  önskar att vi kunde ge ett par nyårslöften till våra medlemmar och lova att de blir infriade 2020:

1. Rehabilitering, kontinuerlig träning efter behov, med en intensiv period under året.

 

2. Färdtjänstresor från punkt A till B, utan byte för, den som har behovet. Behovet av att resan inte tar på krafterna, man ska kunna göra det som man har tänkt (tex träning) och vara deltagande vid resans mål.

 

3. Att alla får förskrivna hjälpmedel efter behov. Behovet är att kunna vara så självständig som möjligt tex kunna ta sig och handla eller fixa mat själv.

 

4. De flesta av våra medlemmar vill ha ett jobb, de vill vara en del i samhällsmaskinen. De behöver ett arbete efter sin förmåga, förmågan att utföra uppgifterna och känna tillfredställelse. Men en del förmår inte utföra ett arbete, det måste vi respektera.

Vi som har förtroendet, har inte förmågan, vi kan inte lova någonting! Vi kan inte ens övertyga de som har möjliga beslut i sin hand om att våra medlemmar skulle må bättre, klara sig själva bättre och fler skulle kunna arbeta - om våra önskningar kunde infrias!

 

 

 

 

Sjukersättning är inte självvalt

Norrköping I dagarna har det påpekats i media att de som har sjukersättning har högre skatt än de som arbetar. De har dessutom mindre bostadsbidrag.

Vad det inte talas om är att de allra flesta som har sjukersättning vill inte alls ha denna form av "måndaslön". De som alla andra vill ha ett arbete som de kan gå till och känna tillfreställelsen över att ha en uppgift att göra - en uppgift som man kan och som behöver göras av någon.

Många har erhållit sjukersättning mot sin vilja - det kan låta konstigt men Försäkringskassan har möjlighet att bestämma om sjukersättning även om Du inte vill eller har ansökt om det.

Dessutom har den som erhållit sjukersättning en sjukdom, eller skada som är kronisk och där det inte finns någon möjlighet till en bestående förbättring. 

Även det senaste är en bedömning som försäkringskassan beslutar om.

1. en icke självvald sjukersättning därför att man har fått en sjukdom eller skada som inte kan repareras

2. högre skatt, vilket ger mindre i plånboken

3. lägre bostadsbidrag

är det konstigt att många av våra medlemamr har mycket svårt att klara de vanliga vardagsutgifterna?

Vad vi inte får glömma är att vem som helst av oss kan hamna i den sitsen och ju yngre vi desto svårare är det att klara sig ens skapligt.

Besparingar i kommunen, slår hårt!!

Norrköping Varenda dag läser vi om nya förslag på besparingar i kommunerna runt oss.

Besparingar på gruppen med funktionsnedsättningar, kan kvickt slå fel, när tex våra medlemmar upplever att det blir för dyrt att åka till en aktivitet med färdtjänsten och att de då istället väljer att stanna hemma. Då tar det inte lång tid förrän de istället behöver fler andra insatser från kommunen.

Några aviserar att om färdtjänsen blir dyrare kan de inte fortsätta med vattengympa träningen, många av dem har inga marginaler och måste dra in på tex resor och aktiviteter. Det kan vara förödande att sluta med träningen som de kanske i flera år deltagit i regelbundet.

Träningen i sig är viktig  för många det är enda sätt att röra sig lite utöver det minimala varje dag. Men det är lika viktigt med den sociala kontakten samtalen och mötena med andra i gruppen.  Regelbundenheten i dessa träningar och kontakter är också en viktig del i att ha en viss regelbundenhet i sin vardag.

Det talas också om minskade bidrag till föreningslivet, vilket skulle bli fullständigt förödande för bla funktionshinderorganisationerna.  Men även för andra föreningar. Föreningslivet är en viktig möjlighet till kontaktnät och social samvaro för många. Även om mycket sker via facebook m m så är fortfarande de riktiga mötena av mycket stor vikt för mångas välbefinnande.

 

Färdtjänstförseningar

Norrköping Radio Östergötland har tagit upp problemet med en ständigt sen färdtjänst idag på morgonen. Lyssnarna har fått tycka till.

I vår förening, NEURO förbundet är det många som är beroende av färdtjänst för sina förflyttningar i alla sammanhang.

Vid varje tillfälle som vi har en aktivitet i föreningen så är det någon som anländer när vi redan börjat. På Thapperska låses  dörrarna kl 17.00, då måste vi se till att finnas kvar i foajen så vi kan passa de som anländer   "försent". 

Men lika ofta ringer färdtjänsten tidigare än beställd tid. De vill att vederbörande ska komma ut till bilen så de kan köra direkt och det är egentligen ett betydligt mer irriterande problem. De flesta blir väldigt nervösa, en del blir arga och sura, de hinner inte dricka upp kaffet eller lyssna färdigt på programpunkten eller gå på toaletten innan de åker.

När färdtjänsten inte kan planera och lägga upp resorna på ett förnuftigt sätt faller den största kostanden på dem själva = Regionen. Det är de missade vårdtiderna som förmodligen blir en stor onödig kostnad.

För var och en blir även missad tandläkartid, frissan, fotvård osv problem som till sist medför att en del inte bryr sig om att åka iväg - lika ofta som de säkert behöver för att få sociala kontakter och ett mer innehållsrikt liv. 

Ett isolerat liv utan sociala kontakter , blir tomt och innehållslöst, det mår ingen BRA av, men det är svårare att mäta!

Vi vet även bland våra medlemmar att resor med flera byten, blir för påfrestande för många och medför att man inte gör den resan till en träff som man skulle vilja!

 

Välkommen till Marie Bagers NEURO-blogg. Marie Bager är aktiv i NEURO förbundet i Norrköping/Söderköping. (NEURO förbundet är fd NHR). Namnbytet har beslutats eftersom ordet handikapp i ett organisationsnamn inte längre är politiskt korrekt. NEURO förbundet är en partipolitiskt obunden ideell intresse , service och kamratorganisation för alla med neurologisk diagnos och deras anhöriga. Jag har flera förtroendeuppdrag, lokalt, regionalt och på riksnivå. Min uppgift är att företräda människor med neurologiska diagnoser och att sprida kunskap om livet med en neurologisk diagnos. Målet är att alla ska få så mycket kunskap så vi tillsammans formar ett samhälle med plats även för dem som inte kan prestera 100%.

  • Mest lästa bloggar
Fotbollsbloggen
Fotbollsbloggen
  • Senaste blogginläggen

Bloggar

Sportbloggar