Logga in
Logga ut

Marie Bager

Maries NEURO-blogg

Stryp inte kontanthanteringen!

Norrköping Idag såg jag en sammandragning i andra kammarsalen i Riksdagshuset som handlade om kontakthantering. Det var mycket bra synpunkter som kom fram - jag upplevde att det finns eller åtminstone börjar gro en förståelse för att om så många som möjligt ska klara sin vardag själv så är kontakter en viktig del.

Det framkom många viktiga synpunkter, men jag tycker att gruppen funktionsnedsatta lyfts fram för sparsamt. Det är en grupp som egentligen består av två läger.

Den ena hälften har lärt sig att använda digitala tjänster och har kort för inköp osv

Den andra hälften kan inte alls hantera digitala tjänster eller kort. De kan inte komma ihåg en kod eller ordningen på momenten.

Vi har medlemmar som inte kan lära sig att åka buss eller spårvagn, deras problem är att de inte kan komma ihåg hur de ska hantera sitt kort eller att de ska hantera ett kort som finns i väskan.

Jag umgås med dem så jag ser deras problem, det syns inte utanpå, de har för det mesta inga rörelsefunktionsnedsättningar, men de kan inte hantera den vrdag som de ska leva i.

En sak är viktigt, det handlar inte om en äldre grupp, här finns alla åldrar, många har genomgått stora svåra operationer och biverkningar blir en snäv vardag, där man inte kan komma ihåg saker och inte kan lära sig tex ny teknik, koder m m

Vårt samhälle måste ge så många som möjligt en vardag som var och en kan hantera!

 

Kan inte välja ute eller inne??

Norrköping Nu har det varit riktigt varmt - för varmt för en del av oss -  ett antal dagar - aldrig är det perfekt!!

Men en hel del av mina kamrater kan inte välja om de ska ta sig ut eller stanna inne, oavsett om det är varmt eller inte!!

Det har gått så många år sedan Östergötlands dåvarande landsrting beslutade att

el-scotrar inte ska förskrivas till dem med rörelsefunktionsnedsättning, så de allra flesta som 

hade fått en el-scoter förskriven har fått lämna tillbaka den p g av att de har slitit ut den. De kan nu inte

vara ute, en del har köpt sig en el-scoter själva, en del har sökt fondpengar och kunnat fixa scotern på

det sättet, andra har inte fått det intyg som erfordras för att söka från en fond, det är inte vår

uppgift att skriva intyg om allting, är beskedet. Det är ingen som fått besked, vi skriver inget intyg för du är inte lämplig

att framföra en scoter. Vilket är ett mycket viktigt besked för en del har köpt en scoter som inte

varit lämplig för den som köpt den, tex kan den vara för bräcklig/smal och då kan man välta.

Det är super viktigt med väl utprovade hjälpmedel!

I en rapport från Socialstyrelsen från 2016 kan man läsa att det är bara i Östergötland som inte el-scoter kan erhållas som hjälpmedel, alltså är det bara i Östergötland som det är oviktigt att även de med funktionsnedsättning kommer ut och får frisk luft.

Vi drar slutsatsen att det är så  och att vi lika gärna kan ta färdtjänst även om vi bara ska några 100 meter!!

Flexjobb en ska utredas!

Norrköping Häromdagen kom beskedet som vi väntat på sen valrörelsen

Nu har de beslutats at "Flexjobben" ska utredas!

Jag här nämnt det förut - det är en BRA möjlighet för dem som har olika kapacitet i olika perioder, tex när man har en kronisk diagnos att vara kvar på sin arbetsplats och kunna jobba så mycket som man orkar. Det kan variera lite dag från dag eller period till period.

Idag fungerar det inte i Sverige, Försäkringskassan har sitt regelvverk, 25%, 50%, 75% eller 100% - inga andra alternativ är möjliga.

I Danmark har det varit möjligt i ett antal år, det har t o m hunnit utredas efter några provår - man kom fram till att det var ett så BRA alternativ - att det fortsätter där.

I förra valrörelsen hade de flesta partier Flexjobbsförslaget med i sina valprogram - så jag hoppas verkligen att det inte finns några stora tvivel nu?

Det borde var en självklar linje - där det är möjligt för arbetets art -  att man i första hand ska bli kvar i det yrke som är ens profession och där man har sin kunskap.

Jag hoppas att även våra myndigheter i större utsträckning ser till att föregå som goda exempel, det får inte fortsätta att vara endast de privata aktörerna som i de flesta fall står för att vara det goda exemplet.

Stat, landsting/region och kommuner måste inse att personal är en resurs som kostat pengar och som måste användas så långt det bara är möjligt!

I grevens tid!

Norrköping Ministerna budskap idag kom i grevens tid - vi känner mer och mer av att attityderna börjar svänga, det är svårt för en del av våra medlemmar att känna att de är en del av vårt samhälle.

Vår minister talade om att nu ska riksdagen sätta upp nya mål - till hösten ska de ta beslut om en ny riktning för funktionshinderpolitiken. - Jag undrar för vilken gång i ordningen?

Alla ska få möjlighet att leva sina liv så att man kan vara delaktiga, ha tillgång till hjälpmedel, det ska bli kvalitet i färdtjänsten.

Individuella stöd och lösningar för att ge varje individ självständighet.

Arbetsmarknaden ska ge plats även för dem som inte har samma kapacitet varje dag.

Utbildning ska bli möjligt även för dem som inte kan hålla den givna takten.

En IT - politik som stödjer fler

Transporter för alla

Diskrimineringen måste bekämpas

Den bebyggda miljön ska formas/skapas för alla.

Alla ska rymmas i ett jämställt och jämlikt samhälle.

Detta är en del av det som framfördes idag på förmiddagen, jag hoppas att vi kan ta stora steg framåt och att det inte blir ännu ett tomt löfte.

Det är många av våra medlemmar som skulle må väldigt myckt bättre om bara några av dessa mål  blev verklighet för dem!

De kommer inte ut!!

Norrköping/Söderköping Det är visserligen kallt inte alls skönt ute - men vi ska väl ändå tro att det kommer värme??

Det ser ju så skönt ut innna man stuckit ut näsan!

Just nu får jag nästan varje dag telefonsamtal, mail eller i möten höra om ngn som inte har det förflyttningshjälpmedel som behövs just för att komma ut.

En har bett om att få en elstol eller dylikt för att kunna komma ut och få luft och känna solen - NEJ

En fick besked om att rullstolen inte är något att reparera p grund av åldern, det var för ett par månader sedan. En detalj hade  slutat att fungera, ännu har ingen ny stol kommit.

En annan medlem kan inte komma längre än till dörrhålet, några 100 meter åt ena eller andra hållet är de målen som varje dag  i ur och skur dagens utflykt gått, i många år. Nu är det slut med det, sedan el scotern skrotats av Hjälpmedelscentrum. Samtidigt beslutas att något annat hjälpmedel som kan ersätta scotern behövs inte. Det är pinsamt att beställa färdtjänst för en resa om några 100 meter?

Det var någon som skrev i sin Blogg för ett tag sedan att "Naturen är en läkande kraft" - jag håller med om det, men är mycket bekymrad för att denna läkande kraften är det alldeles för många som stängs inne ifrån?

När ska Regionen och våra kommuner tillsammans inse att det är lika viktigt att även de som inte har ben att gå med, ben som kan ta en promenad, ännu mindre springa har precis lika stort behov av att få komma ut ?

Komma ut och känna den just nu kalla vinden, kisa mot solen som är varm och få andas frisk luft!!

 

Besök i riksdagen

Norrköping Igår var vi ett gäng i vår förening som åkte till Stockholm och besökte riksdagen.

Väl framme vid riksdagen parkerade vi intill entren för riksdagens besökande på anpassade parkeringsplatser.

Vårt riksdagshus  var färdigt 1905 om jag minns rätt, det hade då ritats och planerats trettio år tidigare, så det finns de som menar att det var omodernt redan när det var färdigt. 

Idag finns det många hissar på flera ställen och de tar oss med rullstolar till husens alla olika delar även om man får ta sig runt för att med hissarnas hjälp nå alla ställen.

En dag i riksdagen för en rullstolsanvändare innebär även en dag med ett stort antal hisstransporter.

Vi besökte Plenisalen och lyssnade på debatt, vi tittade på utskottens arbetsrum, vi tittade på konst och vi var i första och andra kammarsalarna - dem som vi ofta ser på TV med olika utfrågningar m m.

Jag tycker, även om riksdagskomplexet inte är alldeles effektivt att arbeta i, så är det vackra byggnader och inredning, allt måste nog inte vara bara effektivt och praktiskt - det måste även få vara vackert!

Vår grupp möte bla riksdagsledamoten Anna-Lena Sörenson, från Östgötabänken som fick med sig en del tankar och funderingar från gruppen. Frågeställningar som kommer fram när medlemmarna i vår förening möts, pratar och diskuterar.

Vi lämnade även Neuroförbundets Rapport för 2017 med temat hjälpmedel till våra östgötska riksdagsledamöter.

Flera i gruppen uttryckte med förvåning hur trevliga alla vakter varit, de som släppte in oss genom att sänka pollarna, så man kommer in på Riksgatan, de som hjälpte oss in i entren och där inne i säkerhetskontrollerna. De som sen hjälpte oss ut, hjälpte oss att dirigera våra bilar och återigen stod beredda att sänka pollarna så vi kom ut!

Hela gruppen var mycket nöjd med sin dag i huvudstaden! - Stort TACK till Mattias, som fixade program och visningen, kaffe och lunch, guidade och följde med oss hela dagen 

Välkommen till Marie Bagers NEURO-blogg. Marie Bager är aktiv i NEURO förbundet i Norrköping/Söderköping. (NEURO förbundet är fd NHR). Namnbytet har beslutats eftersom ordet handikapp i ett organisationsnamn inte längre är politiskt korrekt. NEURO förbundet är en partipolitiskt obunden ideell intresse , service och kamratorganisation för alla med neurologisk diagnos och deras anhöriga. Jag har flera förtroendeuppdrag, lokalt, regionalt och på riksnivå. Min uppgift är att företräda människor med neurologiska diagnoser och att sprida kunskap om livet med en neurologisk diagnos. Målet är att alla ska få så mycket kunskap så vi tillsammans formar ett samhälle med plats även för dem som inte kan prestera 100%.

Bloggar

Sportbloggar

Politiker

Politikerbloggarna stängs

Politikerbloggar Från och med den 1 februari avslutar vi våra politikerbloggar på nt.se.

Anledningen till att vi stänger bloggarna är främst att vi ser att bloggandets roll har flyttats över till sociala medier. Det har fått till följd att läsningen av våra bloggar har blivit lidande.
Jag vill passa på att tacka alla bloggare för er tid och era blogginlägg, och samtidigt också passa på att tacka alla läsare.

Maria Kustvik, ansvarig utgivare Öst Media