Logga in
Logga ut

Marie Bager

Maries NEURO-blogg

Stryp inte kontanthanteringen!

Norrköping Idag såg jag en sammandragning i andra kammarsalen i Riksdagshuset som handlade om kontakthantering. Det var mycket bra synpunkter som kom fram - jag upplevde att det finns eller åtminstone börjar gro en förståelse för att om så många som möjligt ska klara sin vardag själv så är kontakter en viktig del.

Det framkom många viktiga synpunkter, men jag tycker att gruppen funktionsnedsatta lyfts fram för sparsamt. Det är en grupp som egentligen består av två läger.

Den ena hälften har lärt sig att använda digitala tjänster och har kort för inköp osv

Den andra hälften kan inte alls hantera digitala tjänster eller kort. De kan inte komma ihåg en kod eller ordningen på momenten.

Vi har medlemmar som inte kan lära sig att åka buss eller spårvagn, deras problem är att de inte kan komma ihåg hur de ska hantera sitt kort eller att de ska hantera ett kort som finns i väskan.

Jag umgås med dem så jag ser deras problem, det syns inte utanpå, de har för det mesta inga rörelsefunktionsnedsättningar, men de kan inte hantera den vrdag som de ska leva i.

En sak är viktigt, det handlar inte om en äldre grupp, här finns alla åldrar, många har genomgått stora svåra operationer och biverkningar blir en snäv vardag, där man inte kan komma ihåg saker och inte kan lära sig tex ny teknik, koder m m

Vårt samhälle måste ge så många som möjligt en vardag som var och en kan hantera!

 

Norrköping

Nu deltar vi i rehab utredningen! I april skrev jag att Regionen genomför en Rehab utredning och har inte tid att lyssna av  och ta del av våra synpunkter i organisationerna. Vi  som envist jobbar för en bättre och mer långsiktigt planerad rehabilitering för kroniskt sjuka och skadade.

Under sommaren har någon tänkt till och nu är vi inbjudna till flera samtal och genomgångar av olika delar i utredningen.

Mycket BRA tycker jag vi hade det första sammanträffandet i veckan och jag tror att det kom fram en hel del tänkvärda tankar och ideer. Nu får vi se en del sammansällt material och vi får möjlighet att noggrant ta del av det och komma med synpunkter.

Rehabilitering för grupper med kroniska och tex neurologiska diagnoser kan inte vara stöpt i en och samma form. Alla är olika och fungerar olika och det gäller att hitta effektiva alternativ.

Ju mer vi diskuterar ju mer inser jag att regionen och kommunerna måste ha ett bätter samarbete, det måste finnas BRA anpassade alternativ för de delar av rehabiliteringen som ligger på det egna ansvaret.

Ju fler BRA alternativ för ett aktivt liv det finns ju längre klarar vi oss själva och ju bättre kan vi träna själva utan tex ledsagning.

BRA hjälpmedel som medger egen förflyttning även utomhus det ger vissa grupper  större möjligheter att ta egna initiativ.En varmbassäng skulle ge våra medlemmar och flera andra organisationerns medlemmar samt mycket friskvård helt nya möjligheter.

4 år går fort!

Norrköping 4 år går fort, i september 2013, hade vi kongress och nu har det åter varit kongressdagar. Då 2013 beslutade vi om nytt namn, vi byte till Neuro förbundet! Det känns som om vi har nått ut med namnet och det gamla har sjunkit undan.

Vi beslutade också att vi är en intresseorganisation inom neurologi och för dem med neurologiska diagnoser.

Nu går vi ett steg längre vi ska utvecklas till en paraplyorganisation inom området neurologi.

Vår gemensamma värdegrund är framtidstro, vi vill uppfattas som trovärdiga och vi vill åstadkomma enkelhet!

Vår organisation fyller 60 år i år och började som ett MS förbund och har nu vuxit till en oberoende organisation specialiserad på neurologi.

Medlemmarna ska engageras, vi ska tillgodose och företräda deras intressen i allt vi gör.

Genom insamling till Neuro fonden bidrar vi till forskning, verksamhet och opinionsbildning

Vi kämpar för ett samhälle där alla med neurologiska diagnoser ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som andra.

Nu är det bara att sätta igång efter några intensiva dagar tillsammans med förtroendevalda från hela landet!

 

Varmbassäng - högsta prioritet!

Norrköping I kväll mötte några av föreningarna som flyttat in på Thapperska, regionpolitiker från Östra Östergötland.

Frågorna som diskuterades handlade om hur våra medlemmar kan vara aktiva, ta eget ansvar för sin hälsa, om de har tillgång till rätt miljöer för att träna osv.

Många redovisade hur mycket aktiviteert för att stärka hälsan som drivs genom våra föreningar.

MEN hela tiden kom varje förening tillbaka till samma problem, vi kan inte tillgodose  medlemmarnas behov av tillgång tillvarmbassäng och dessutom har nu alla nåtts av beskedet att till jul stängs bassängen på Sandbyhov - då blir Norrköping en varmbassäng fattigare. Bassängen är i mycket dåligt skick så den är inget att sakna - vi kan bara hålla tummarna att den håller ihop till jul!

Men sen???

fr om 2018 finns bara bassängen på VIN som inte alls räcker till och där det också behöver rustas upp, det är svårt tex för våra grupper, eftersom det inte finns omklädningsrum, för dem som har ledsagare eller assistenter av annat kön.

Vissa föreningar kan använda bassängen på Lindövägen, men där kan inte rullstolsburna badgäster delta - det finns inte plats för rullstolar i omklädnigsrum m m.

Detta är inte Regionens problem i första hand men det måste till en bättre dialog mellan kommunpolitiker och regionpolitiker man måste ge varandra kunskap om  varför är det så viktigt med ex varmbassäng? Vad är det för kriterier som erfordras för att olika grupper med funktionsnedsattta ska kunna ta eget ansvar för sin hälsa och träning mellan de perioder som regionen tar ansvar för intensiv träning tex.

Varje dag som våra medlemmar skjuter försämringar framför sig - är en besparing för samhället - men det finns tyvärr ingen tydlig prislapp på varje dag!!

Ridterapi inte nytt men framgångsrikt!

Norrköping I morse kunde vi se ett inslag i TV  från Sahlgrenska, där man berättade att Ridterapi,

är en bra rehabilitering för dem som haft en stroke. De nya var att man inriktat sig

på en stor grupp som haft stroke och man kunde även för denna grupp se att ridning är en 

väldigt framgångsrik rehabilitering för dem som haft en stroke.

Efter 1:a världskriget användes denna rehabilitering för krigsskadade, i Tyskland för bla träning av balans.

I Sverige var det en del bla polio drabbade som med framgång kunde använda ridning i slutet

på 40-talet och i början av 50-talet.

Det är minst 15 års sedan jag för första gången var på¨en temdag för sjukgymnaster, där flera

projekt handlade om just ridning som rehabilitering och stora framgångar redovisades då handlade det om dem med MS. 

 

Neuro förbundet i Dalarna fick för ca 6 år sen pengar från vår egn fond och arvsfonden för att utveckla ridpterapi och

ta fram en metodbok  med i första hand inriktning på dem med MS.

I vår förening har vi några som varje vecka rider med stöd av kunniga ledare och de anser att de har mycket stor

nytta av denna balansträning.

För den som är vän med hästen önskar jag att det blir möjligt att få ridning som rehabträning och att få

ridning på recept, likaväl som man kan få stavgång eller ngn annan uteaktivitet på recept. Det är en fantastisk möjlighet för dem som tex inte kan gå, att komma ut i skogen med hjälp av hästen.

Vi har börjat ett samarbete med en ridskola och det arbetet ska utvecklas!

Friluftsliv för alla!

Norrköping I morse åkte jag i ösregn till Tinnerö rundloge i Linköping - det kändes som om det skulle bli en blöt dag, men regnet upphörde och vi var ju inne på logen.

Drygt 100 personer deltog i konferensen anordnad av länsstyrelsen "Friluftsliv för alla"

I regleringsbrevet har länsstyrelsen fått ett uppdrag att samordna friluftspolitiken i regionen = ett friluftsliv för alla = inget undantag!!

Då blir nästa fråga hur gör man naturen tillgänglig?

och hur lockar man de grupper som idag inte utnyttjar vår natur = naturalfabeterna?

Jag tror att det viktigaste är att satsa på, är de små barnen, det är de som tidigt kan lära sig  och få ett behov av att varje dag vistas ute och röra på sig utan att de funderar på det.

Jag ser och hör bland våra medlemmar att de som varit aktiva innan de fick en diagnos, med funktionsnedsättningar, har mycket lättare för att förstå och ta sig i kragen och försöka var aktivt rörliga efter förmåga  när det blivit svårare.

Under dagen kom det även tydligt fram hur läkande vistelsen i naturen är, den reducerar stress och förbättrar psykisk hälsa.

Då drar jag återigen slutsatsen att många av våra medlemmar behöver  stöd av praktiska hjälpmedel för att vistas ute - varje dag!

och att det med stor sannolikhet är billigare i förlängningen, än att våra medlemmar är stressade deprimerade och mår dåligt för att de tvingas sitta inne, för att de inte har tillgång till bra förflyttningshjälpmedel för ute vistelse!

De kommer inte ut vare sig det ösregnar eller är solsken!

 

Välkommen till Marie Bagers NEURO-blogg. Marie Bager är aktiv i NEURO förbundet i Norrköping/Söderköping. (NEURO förbundet är fd NHR). Namnbytet har beslutats eftersom ordet handikapp i ett organisationsnamn inte längre är politiskt korrekt. NEURO förbundet är en partipolitiskt obunden ideell intresse , service och kamratorganisation för alla med neurologisk diagnos och deras anhöriga. Jag har flera förtroendeuppdrag, lokalt, regionalt och på riksnivå. Min uppgift är att företräda människor med neurologiska diagnoser och att sprida kunskap om livet med en neurologisk diagnos. Målet är att alla ska få så mycket kunskap så vi tillsammans formar ett samhälle med plats även för dem som inte kan prestera 100%.

Bloggar

Sportbloggar