Logga in
Logga ut
Hej igen! Åsa Sjöbergs blogg Åsa Sjöbergs blogg
Vädersponsor:

Mirza Tule

Mirzas fotbollsblogg

Etnicitet och etnisk identitet

Norrköping Enligt Thomas Hylland Eriksen består begreppet etnicitet både av kontrasten oss/de/dem (dikotomisering) och ett sorts gemensamt fält för samspel mellan olika etniska grupper (komplementarisering). Det betyder att förbindelsen mellan olika etniska grupper inte behöver bestå av motsättningar. Eriksen förklarar vidare att etnicitet är resultatet av kontakt och att ett uttryck som ”isolerad etnisk grupp” är intetsägande. Etniciteten definieras alltså i relation till andra grupper. Etnisk identitet är å andra sidan i allra högsta grad besläktat med etnicitetsbegreppet. Eriksen menar att den typen identitet bibehålls när den upplevs som hotad. Den kan uttrycka ”metaforiskt släktskap” och är en slags lugnande faktor för människor som lever under en tuff epok eller tid. Den etniska identiteten kan också vara ett symboliskt verktyg i en politisk kamp. Den går även att koppla till kampen som en fotbollsmatch utgör.

Stuart Hall var en av de första som definierade begreppet ”nya etniciteter”. När det kommer till att skapa nya sätt att se på etnicitet, fokuserar han främst på den svarta kulturproduktionens diskurser. I dessa hittar han en ny kulturell politik som tydliggör och låter skillnader synas, snarare än dämpas (Hall, 1996b:446). Etniciteten kan med andra ord ses som en positiv aspekt och länk mellan olika kulturer, snarare än en faktor för segregation.

När det kommer till identitetsbegreppet anser Hall att den reproduceras hela tiden. Den pågår med andra ord konstant och kan heller aldrig bli färdig. Den har lika mycket att göra med framtiden som med det förflutna. Även om det som har hänt förr har betydelse, menar Hall att det inte garanterar man återvinner den typen av identitet på ett enkelt sätt. Kultur och historia ger oss enligt honom instabila detaljer kring identitet. Det handlar inte om en essens utan snarare om att lokalisera sig.

För Hall har globaliseringen en central roll i identitetsskapande processer. Den producerar en variation, möjligheter och nya positioner gällande identitetsfrågan.

”It does have a pluralizing impact on identities, producing a variety of possibilities and new positions of identification, and making identities more positional, more political, more plural and diverse; less fixed, unified or transhistorical”.

Fatima Awan har skrivit en text som diskuterar detta tema där hon hänvisar till ett antal forskare. Bland annat lutar hon sig mot Isaac Julien och Kobena Mercer, som hävdar att inom mediastrukturer blir begränsningen av olika etniska röster även ett politiskt problem. För det första blir en svart skribent eller producent stämplad som en representant för en specifik kultur. Sedan är
faktum att minoriteters röst är bundna till en majoritetsdiskurs, vilket ändå positionerar dem ideologiskt genom stereotyper. Hon återspeglar även till Hall som menar att svarta har två primära mål när de enas under ett politiskt paraply, för att strida om frågor som rör representation. Dels är det kampen om att ge svarta konstnärer mer tillgång till rättigheter rörande sin påverkan på
representation, men också att utmana rådande situation och marginalisering via de som har skapat de ”positiva” bilderna om dem. Han menar att det inte bara handlar om relationerna mellan framställningarna, utan också att de svarta i längden skapar en positiv bild av sig själva politiskt.

Att vara svart är både en politiskt och kulturellt konstruerad kategori, som inte kan grunda sig eller delas upp i olika abstrakta raskategorier exempelvis. Skälet är den enorma mångfalden och variationen av historiska och kulturella erfarenheter inom de svartas historia. Detta innebär oundvikligen en försvagning av rasbegreppet, eller ett sammansatt sådant av termen ”svart”.
Antingen kommer detta garantera effektiviteten av någon kulturell praxis eller till slut dess estetiska värde. Slutligen betonar han denna diskussion till slut kommer ge upphov till ett erkännande, av de subjektspositioner som finns inom de etniska minoriteterna. 

Hall menar att detta radikala sätt att jobba med identitet och representation, kommer vara en stark motpol till de dominerande diskurserna av nationalism och nationell identitet. Han menar att etnicitet varken är fast eller permanent, vilket på det sättet undergräver förtryckande samtal som grundar sig i raskategorisering. Forskare Paul Gilroy ser sedermera en risk i att avfärda ras som konstruktion. Maktstrukturerna som påverkar den sociala verkligheten fortsätter nämligen att organisera sig inom en rasstruktur. Awan validerar den sistnämndes tes, men är samtidigt inne på Halls spår inte minst tack vare exemplen med de svarta producenterna. Hon menar att detta är ett av flera sätt att destabilisera idéerna om ras och etnicitet på makronivå.

Tack

Norrköping

Kasper

Norrköping

Vamos Suecia!

Norrköping

Kalinka

Norrköping Hej!

Kommer under större delen av sommaren fokusera på min VM-vodd Kalinka. Se gärna till att följa den via Youtube och via min blogg här! Prenumerera gärna, stort tack!

24-åring med fotbollsfostran i IF Sylvia. Manager för Calcio Amore. Meriter från SFL.


Tidigare skribent på Fotbollskanalen/TV4 och är M.Sc inom kultur och mediegestaltning.


Hjärtat klappar för Arsenal och Lukas Podolski. Griezmann också en favorit. Extraknäcker med tennis.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se