Logga in
Logga ut
Misstroendelöfte, en bra kompromiss Rodi Ailert (V) Rodi Ailert (V)
Vädersponsor:

Vart ska fattigpensionären bo?

Igår tog Norrköpings kommunfullmäktige beslut om ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Det är ett ambitiöst program som arbetats fram i samverkan mellan stadsbyggnadskontoret och Hyresbostäder. Dialog har skett med länsstyrelsen och andra aktörer på bostadsmarknaden.

Men tyvärr så finns det en grupp medborgare som inte fått tillräckligt mycket utrymme och det gäller våra äldre medborgare. Särskilt de med låga pensioner, de flesta av dem kvinnor.

Det fanns dessutom 37 personer över 65 år som var hemlösa i Norrköping under år 2017. Siffran kommer från socialförvaltningens kontor. Det var samma siffra som året innan.

 I programmet finns det en skrivning om äldre som handlar om särskilt boende och LSS-boende och det finns några rader som handlar om utsatta hushåll. En insikt som dock görs i en mening är ”Problemet är att hyrorna ofta är för höga för de resurssvaga grupperna”. Så sant!

Men de äldres situation lyfts inte tillräckligt tydligt!

PRO skriver i sitt boendepolitiska program ”Intresset för äldres boende är skrämmande svagt hos stat, kommun, de flesta byggherrar och förvaltare, både när det gäller att tillgänglighetsanpassa befintliga bostäder och bygga nytt.  Och vidare ”Stat och kommun måste ta ansvar för äldres boende. Det är inte en äldreomsorgsfråga utan det handlar om boende- och bostadspolitik. Byggs ett bra boende för äldre har samhället stora vinster att göra”. Slut citat.

SPF-seniorerna har också skrivit en rapport i ämnet och Hyresgästföreningens medlemstidning Hem och Hyra har gjort en kartläggning som säger att det råder stor brist på bostäder för äldre i Östergötland. Pensionsmyndigheten har nyligen släppt en rapport som heter ”Äldre med låga inkomster”. Ja, det är många som har lyft frågan, men i Norrköpings kommuns bostadsförsörjningsprogram, så finns det inte något som beskriver eller gynnar målgruppen.

Jag yrkade på ett tillägg till programmet där jag bland annat bad att få in följande text:

”Många äldre vill bo kvar i sin bostad och det område de känner sig hemma i. Andra vill vid förändringar i livet kunna byta boende för att få en modern tillgänglig bostad nära service och kommunikationer eller kanske någon form av gemenskapsboende. När vi nu lever allt längre har frågan om boende på äldre da´r blivit allt viktigare. Alla vill ju klara sig själva så länge det bara går. Detta är i dag svårt, framför allt pga. bristen på hyresrätter. Den marknadsvänliga bostadspolitiken slår hårt mot äldre som inte har råd att köpa dyra bostadsrätter men behöver en modern lägenhet. Inte minst gäller det de pensionärer som har det sämst ställt, varav de flesta är kvinnor.”

 

Tyvärr så avslogs mitt yrkande.

Det är sorgligt att Socialdemokraterna inte delar vår uppfattning om att detta är viktigt. Jag och Vänsterpartiet kommer att fortsätta kämpa för att våra äldre medborgare med låg inkomst ska få tillgång till anständiga bostäder till rimliga hyror.

I regnbågens alla färger!

Precis i början av den här mandatperioden, ställde jag en interpellation till ansvarigt kommunalråd som gällde när vi ska börja arbeta med HBT-certifiering av personal inom vård- och omsorgssektorn. Svaret var något undvikande.

Nåväl, under förra hösten certifierades två enheter inom funktionsnedsättningsområdet. Det är säkert ”litet men välment” som man brukar säga, men det räcker inte. Arbetet går alldeles för långsamt.

Jag har hört många äldre personer berätta sitt livs historia. Flera av dem har berättat om hur de fick leva parallella liv för att de inte skulle avslöjas som homosexuella. Samhällets dom var hård och ni som har sett Jonas Gardells ”Torka aldrig tårar utan handskar”, kan förstå hur det kunde vara. Den tv-serien utspelar sig på 80-talet. För de homo- och transsexuella personer som var unga på 40- och 50-talen var domen ännu hårdare.

 

Därför blev jag så glad när jag såg att Träffpunkten på S:t Persgatan idag håller ett Regnbågscafé med föreläsning av Andreas Nilsson från Arbetets museum som berättar om projektet HBTQ-seniorer.

Även Ann Mari Lindqvist från Regnbågens seniorboende på Gärdet i Stockholm kommer att medverka. Jag har följt deras arbete lite då och då sedan de öppnade 2013.

Vore det inte dags att öppna Norrköpings första äldreboende eller seniorboende i regnbågens alla färger?

Bara genom mångfald utrotar vi enfalden.

Länge leve de grå pantrarna!

”Låt ingen förakta dig för din ungdoms skull” skriver Paulus till Timoteus.

”Låt heller ingen förakta dig för din höga ålders skull!!” skriker Mona Olsson!!

 

Hur ser en pensionär ut? Den frågan blev aktuell häromveckan när det skulle fotas och filmas. ”En som är vithårig och skrynklig” föreslog en av ungdomarna.

Hmmmm….

 

Jag känner många pensionärer, nästan ingen av dem passar in på kriterierna ovan, men de har sitt stora engagemang gemensamt; ett engagemang för att bekämpa orättvisor i världen (där ålderism bara är en av dem).

Det är fördomar mot och diskriminering av äldre just på grund av deras ålder som man kallar ålderism.

 

I början av den här mandatperioden skrev Norrköpings pensionärsorganisationer ett brev till Kommunstyrelsen där de beskrev hur de blivit ignorerade av majoritetspolitikerna. De blev inte tillfrågade inför förändringar som berörde våra äldre medborgare utan fick informationen i efterhand. Förhoppningsvis är det bättre nu.

 

I flera av våra politiska partier i Norrköping finns seniorgrupper som håller sig uppdaterade kring vad som händer i kommunen. Vänsterpartiet är inget undantag.

De läser handlingar, söker information på nätet och kommer med skarpa förslag till förbättringar. De behövs, inte bara i sin egen grupp, utan också i våra olika nämnder och bolag. När krutröken lagt sig efter höstens val, hoppas jag att de olika valberedningarna har förstånd nog att välja in dem på dessa poster.

Slukhålet Utbildningsnämnden

 

Wikipedias definition av slukhål är:

”ett naturligt bildat dräneringshål där vatten leds ner från is- eller markytan till djupare liggande tunnelsystem. Slukhål förekommer främst i karstområden men även på glaciärer. Om ett slukhål bildas plötsligt, genom att taket på en underjordisk grotta kollapsar, är den korrekta termen för detta en instörtningsdolin.”

 

Denna text illustreras med ett foto på ”The Devils sinkhole” (Djävulens slukhål”) i Florida.

 

Jag tänker förstås på Utbildningsnämndens ekonomi. Vid morgondagens kommunfullmäktigesammanträde, då vi ska debattera årsbokslutet, kommer ett särskilt fokus att ligga på utbildningsnämnden. Revisorerna har framfört skarp kritik och Kommunfullmäktiges presidium stämmer in i ack- och vekören. 

 

Det har tagit mig 7 år att förstå att jag ingenting förstår av vad som driver nämndens kostnader. 

 

Kan det vara kulturellt betingat där starka hierarkier byggts in i systemet? Ofta hör jag att ”så kan vi inte göra därför att rektorerna själva bestämmer över sin enhet”. Är det verkligen så även år 2018? Jag känner igen det från min skoltid, men nu? Är det inte egentligen så att rektorerna ofta får agera ställföreträdande buse? Att det är ett strukturellt problem som bör angripas från grunden?

 

Jag kan inte låta bli att jämföra med vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Aldrig skulle någon komma på att säga att ”de förändringarna går inte att göra eftersom enhetscheferna själva härskar över sitt rike”. Vi har en mycket flexibel organisation.

 

Och att kliva in i förra ekonomichefens tjänsterum var som att få tillträde till självaste kung Salomos skattkammare. Men istället för guldmynt så var hela vägen täckt av ett interaktivt system som skulle få MSB:s sambandscentral att rodna av skam. Inte en krona slank ur det nätet utan att ha ett förutbestämt kostnadsställe.

 

Nu tror jag emellertid att slukhålet är på väg att täppas till. Nya krafter har hittat nyckeln till kung Salomos skattkammare och vi kan förvänta oss en ljusare ekonomisk framtid för utbildningsnämnden.

Modiga kvinnor

Idag har den internationella kvinnodagen firats runt om i världen. Pionjärer har lyfts fram i ljuset och kvinnorättsorganisationer har fått komma till tals.
Själv vill jag lyfta fram tre typer av kvinnor denna dag (och alla andra dagar också):
• Den lågavlönade undersköterskan som kämpar för sitt uppehälle och som sliter både dag och natt för att få ihop till familjens uppehälle. Så här års kommer ångesten krypande när semestern ska planeras. Kommer det att finnas pengar till någon semesterresa? Kommer åtminstone ungarna att få en bra sommar?
• Den unga kvinnan som kämpar för att försöka dölja sina panikångestattacker medan hon väntar på en tid hos psykiatrin. Kommer hon att orka? Var finns stödet för henne?
• Pensionären som trots att hon arbetat i hela sitt liv, inte har råd med en kopp kaffe på fiket i stan. Varför blev det så här? Värst är det för de kvinnor som valde att stanna hemma med barnen när de var små. Här är pengarna i portmonnän lätt räknade. Det orättfärdiga pensionssystemet ger ingen lyxtillvaro!

Ikväll har jag förmånen att få vara deltagare i en politikerpanel i Linköping som ska diskutera regeringens stöd till kvinnorättsorganisationer i andra länder, dvs biståndsarbete. Den som driver människorättsfrågor i vissa länder, får räkna med hårt motstånd. När regeringarnas stöd till kvinno- och HBTQ-organisationer minskar eller upphör, tvingas många lägga ner sin verksamhet. Därför är det viktigt att Sverige driver på för bistånds- och utvecklingsarbete på den globala arenan. Vi har som bekant en ”feministisk utrikespolitik” – låt oss bli en ännu tydligare röst i världen för kvinnors rättigheter.
…………………………..
Åter till den lokala vardagen. Idag har jag varit på begravning och följt en stark och modig kvinna till den sista vilan. En kvinna som aldrig fick stå på en scen i rampljuset. Men en kvinna ur arbetarklassen som stod upp för sin familj och som alltid hade en öppen dörr för den som behövde hennes värme och klokskap.

Jag är Vänsterpartiets oppositionsråd i Norrköping och sitter i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Vård- och omsorgsnämnden. Jag tror på alla människors lika värde och på att samhällen ska byggas underifrån grundat på medborgarnas delaktighet och inflytande.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se