Logga in
Logga ut
Krav på resenärerna i kollektivtrafiken Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Nicklas Lundström (V)

Replik till Widar – Maktlös opposition är inget för V

För ett ganska bra tag sedan nu skrev Widar Andersson en mycket märklig ledare i Folkbladet där han gick till angrepp på Vänsterpartiet, vi skulle visst tycka ”att vara i opposition är emellertid (är) något fint och eftersträvansvärt.” Det var bland det tokigaste jag har läst från den pennan och tyder på att Widar faktiskt saknar insyn, i och kontakt med, den moderna vänstern. I vanlig ordning förväntade jag mig att få in en replik i Folkbladet. Det fick jag inte trots att den justerades i enlighet med Widars önskemål. Det är lite konstigt men inget att gnälla för, jag publicerar den här istället:

Maktlös opposition är inget för V

Det är inte utan att man stilla undrar om Widar Andersson ens samtalet med en aktiv vänsterpartist de senaste årtiondena? Det låter nämligen inte så på hans ledare från den 29 oktober där han anklagar oss för att gilla att vara i ”renlärig opposition”. En sådan inställning har jag nog faktiskt aldrig hört från en vänsterpartist – varken i partistyrelsen eller i riksdagen.

Vi ser nämligen alla de stora samhällsproblem vi står inför: ökade ekonomiska klyftor som sliter isär samhället, bostadsbrist, angrepp på feminismens segrar, en underfinansierad välfärd och det allt överskuggande klimathotet. Detta är problem som vi som parti bara kan vara med och lösa om vi har faktisk makt och verkligt inflytande på politiken. Det är därför något vi alltid eftersträvar. Och trots att vi växer kraftigt nu så är det också självklart att vi måste kompromissa med andra partier för att kunna vara med och styra.

Att som Widar påstå att vi inte har, eller vill ha, någon makt – efter en mandatperiod då vi haft ett mycket framgångsrikt budgetsamarbete med regeringen blir också en smula märkligt. Högern anser i alla fall att vårt inflytande har varit oerhört stort. De reformer för jämlikhet och välfärd som vi genomfört tillsammans med regeringen är vi väldigt stolta över. Att rada upp dem blir långrandigt då de är över 80 stycken. Men nämnas kan ju saker som CSN-lån till körkort, över 10 miljarder till välfärden, gratis medicin för barn och mammografi för kvinnor, billigare tandvård, förstärkt A-kassa och höjt studiebidrag.  Det kan också vara värt att påminna om att vi gärna hade förhandlat om att sitta med i regeringen förra mandatperioden – men att det var Löfven som stängde dörren och inte ville kompromissa.

Att Vänsterpartiet varit i opposition i 100 år är ju också en sanning med modifikation. Under hela det svenska välfärdssamhällets uppbyggnad hade vi ett nära samarbete med arbetarrörelsens andra parti – Socialdemokratin. Faktum var att vi i många frågor drev dem framför oss och lade de progressiva förslag som omvandlade Sverige. Bland annat gällande förskola, semester, utvidgad rösträtt, gratis skolmat, barnbidrag, pensioner och 40-timmars arbetsvecka.

På alla nivåer, både i riksdag, region och kommun har vi varit glasklara med att vi gärna sätter oss och förhandlar om att ingå i en politisk majoritet – även om det skulle kosta. Vårt mål är att förändra, och det kan man bara göra om man har makt.

Men visst finns det någon poäng i resonemanget. Röstar man på Vänsterpartiet så röstar man på ett parti som inte kommer att kompromissa bort tanken om jämlikhet. Vi ser ett Sverige som är rikare än någonsin i historien men där pengarna koncentreras hos en allt mindre och mäktigare ekonomisk elit.  Vi vill att de resurser vi tillsammans som samhälle skapar ska användas för hela befolkningens bästa istället. Med andra ord – så fort det finns möjlighet att få genomslag för en politik för jämlikhet – då är vi mer än gärna med och förhandlar eller regerar.

Nicklas Lundström
Partistyrelselen (V) 

Kort tal till minne av Kristallnatten

I fredags arrangerade Ung Vänster Norrköping en ljusmanifestation till minne av Kristallnatten och dess offer för 80 år sedan. Ett 70-tal personer slöt upp, lyssnade på tal och musik, tände ljus och höll en tyst minut. Här är mitt korta anförande:

Vi lever idag i en tid som vi hoppades och trodde aldrig skulle återkomma.

En tid när rasism och hat mot den andre återigen sprider sig både här i Sverige och över världen.

Minnet av Nazisterna och andra världskriget, minnet av vad rasismen i praktiken kan leda till har börjat blekna i vår del av världen – i takt med att både förövarna och de sista hjältarna som besegrade nazismen dör bort.

Men vi som samlats här ikväll lovar att aldrig glömma!

I många länder på vår kontinent växer rasistiska rörelser och partier igen. De hetsar mot alla som de anser vara lägre stående. I Ungern, en av Nazitysklands ivrigaste allierade, har hatet mot judar återigen blivit statsideologi. Liksom i Ukraina där förintelsen av det judiska folket gick fasansfullt långt under kriget.

Också här hemma växer rasistiska partier och rörelser, hatet riktas mot muslimer, romer och ofta alla sorters invandrare. Och på nätet gror återigen de antisemitiska konspirationsteorierna i de rasistiska forumen.

Men vi lovar att aldrig glömma Kristallnatten. Startskottet för historiens värsta folkmord. Och vi lovar att alltid säga emot rasisternas hat och bemöta deras konspirationsteorier med förnuftets ljus.

Och vi lovar att alltid ta kampen mot rasismen i det stora och i det lilla. Även när det inte är lätt – Ja särskilt när det inte känns lätt. När rasisterna blir fler, mer högljudda och aggressivare och när deras idéer får allt större spridning.

För det är då, det är nu, det blir farligt.

Med solidaritet, medmänsklighet och med drömmen om jämlikhet kan vi bekämpa rasism och antisemitism. Särskilt tanken om jämlikhet är viktig för den kan aldrig samexistera med rasism och antisemitism. Om vi står upp för att människor i grunden har samma värde och bör ha samma möjligheter och friheter – då blir det uppenbart att kultur, religion eller etnicitet aldrig kan tillåtas definiera eller värdesätta en människa. Så kan vi ta kampen mot rasism och antisemitism - idag – och alla andra dagar.

/Fritt efter mitt tal på minnesmanifestationen för Kristallnattens offer

Kommunstyrelsemöte i en ny politisk verklighet

I måndags hade vi mandatperiodens första beslutsmöte med kommunstyrelsen i Norrköping. Deniz Butros är numer ordinarie och jag ersättare för vänstern i kommunens ”regering”. Det märktes tydligt att vi har en ny politisk situation. Kvartetten har inte längre majoritet men det är också tydligt att det finns fyra olika oppositionspartier. Bland några av de mer intressanta besluten märktes:

 

- Kvartettens förslag om att det övergripande miljöansvaret skulle flyttas från kommunstyrelsen till tekniska nämnden föll. Det är bra, frågan är för övergripande och viktig för att ligga på en nämnd. Med det sagt så bör både tekniska nämnden och kommunstyrelsen prata betydligt mer om miljön och särskilt om vår tids ödesfråga – klimatet.

 

- Skattesatsen för nästa år beslutades vara oförändrad, det är bra eftersom kommunalskatten är ”platt” och slår lika mot låg- och höginkomsttagare. Med det sagt så kommer välfärden inom kort att behöva mer resurser både för att bibehålla kvalitén och för att utveckla välfärden. Hoppet står främst till en vänsterlutande regering som kan se till att omfördela mer av samhällsekonomins stora rikedomar till det gemensamma.


- V, M och MP föreslog att en rejäl utredning av utbildningsnämndens organisation ska göras. Det behövs verkligen. Var det klokt att slå ihop gymnasienämnd och barn- och ungdomsnämnd förra mandatperioden? Är den politiska och tjänstepersonaorganisationen så bra den kan vara? Används pengarna så bra som möjligt? Och framförallt – får alla barn samma möjligheter och har personalen en rimlig arbetssituation?  Här hade Kvartetten tänkt om och röstade klokt nog för förslaget.

 

- Vi röstade också för Moderaternas förslag om att kommunstyrelsen snabbare ska få siffror om hur det går med nämndernas ekonomi – men att det är i nämnderna som besluten om den egna ekonomin ska fattas. Ytterligare ett förslag som gick igenom mot Kvartettens vilja.

 

- Tyvärr föll Vänsterpartiets förslag på ett rimligare remissvar (kommunens åsikter) till regeringen angående "Ett ordnat flyktingmottagande". Vi tycker inte att det är rimligt att förbjuda just flyktingar att bo i vissa områden i kommunen, staten ska inte bestämma var människor ska bo. Och de avresecentrum som föreslås riskerar att bli högst rättsosäkra långtidsförvaringar under fängelseliknande former.


- Tyvärr fick moderaterna bägge oppositionens platser i personalutskottet trots att vi ställde upp mig som motkandidat. Kvartetten valde i vanlig ordning att lägga ner sina röster Det var synd för just rimliga villkor för kommunens anställda är en av mina och Vänsterpartiets allra viktigaste frågor.

 

(De första tre frågorna avgörs dock slutgiltigt på kommunfullmäktige 26 november)

 

 Jag och Deniz på KS (det är ofta men inte alltid så kul som bilden visar)

 

För övrigt så visar den försenade och farsartade ”utbyggnaden” av bredband på Vikbolandet att samhällsviktig infrastruktur som vägar, elnät och bredband bör byggas och ägas gemensamt.

Om poster och förhandlingar i kommunen

Jo – det har ju varit en hel del diskussioner om valteknisk samverkan, rådsposter och majoriteter i kommunen senaste veckorna. För de flesta norrköpingsbor säkerligen smått obegripligt och ganska ointressant. Jag håller med om det, det viktiga är ju politiken och besluten. Men hur dessa blir har förstås mycket att göra med just med majoriteter och hur poster fördelas.

Jag tycker att Vänsterpartiet Norrköping gjort en bra förhandling med M och MP. Med den förhandlingen så får vi fler platser i nämnder för våra fritidspolitiker och den styrande kvartetten (S, C, L, KD) förlorar sin majoritet i stora nämnder som den viktiga kommunstyrelsen. Det är bra för oss för det betyder att de måste prata med oppositionen för att få igenom sina förslag. Då Kvartetten knappast lär prata ihop sig med SD gör det att vi, MP och Moderaterna var för sig i praktiken blir vågmästare. SD:s inflytande blir alltså 0 samtidigt som kvartetten måste bekänna färg – vill de prata med oss och driva vänsterpolitik eller med högern och föra högerpolitik.

Det ska också betonas att detta enbart och endast är en valteknisk samverkan med M och MP – det finns ingen politik alls däri, och det är få frågor vi lär vara överens om med moderaterna under mandatperioden. Om vi inte skulle göra det utan enbart Kvartetten skulle ha valteknisk samverkan skulle inte heller väljarnas röster få det genomslag de borde då kvartetten skulle fortsätta ha majoritet i nämnderna. Vilket ju inte motsvarar valresultatet.

Frågan om kommunalråd är lite annorlunda. Dessa väljs med majoritetsval i fullmäktige. Vi är överens med M och MP att det inte är rimligt att Kvartetten, som nu är i minoritet ska ha 6 råd och oppositionen som är fler i fullmäktige ska dela på 3. Därför har vi föreslagit att fördelningen ska vara 5-4 till kvartettens fördel istället (vilket också är generöst). I tidningarna ser det ut som att också SD kommer att rösta för det förslaget men det vet vi faktiskt inte förrän på kommunfullmäktige på måndag.

Vi har också gjort upp med M och MP om att vi och MP får dela på en av oppositionsrådsposterna och moderaterna får två i kraft av sin storlek. Vad som händer med den sista oppositionsrådsposten är oklart. Det sitter 8 partier i kommunfullmäktige och alla kan föreslå och rösta som de vill. Något som dock är klart är att Vänsterpartiet aldrig kommer att rösta på SD. Och att utan våra samtal med M och MP hade Vänsterpartiet som är den tydligaste antirasistiska kraften i norrköpingspolitiken varken haft oppositionsråd eller den politiska vågmästarroll vi nu kan få.

Att Socialdemokrater är upprörda över detta är inte konstigt, de tappar både makt, avlönade heltidsuppdrag och andra poster. Men deras tonläge är stundtals väl överspänt. Det är ett nytt läge i Norrköpingspolitiken nu. Kvartetten saknar majoritet, det finns fyra olika och fristående ”oppositionsblock” och Vänsterpartiet har tack vare ökat väljarstöd stärkt sin position rejält.

Våra viktigaste frågor är dem vi gick till val på, och de kommer vi att fortsätta driva i en ny situation:
Vi vill satsa på välfärden – inte privatisterna.
Vi vill bygga bostäder åt alla – inte bara dom rika.
Vi vill bekämpa arbetslösheten – inte dom arbetslösa.
Vi vill investera i hela Norrköping – inte bara innerstan.

Ett starkt vänsterval i Norrköping!

Visst satt jag på valvakan och hoppades på tvåsiffrigt. Men när man vertkligen tittar på resultatet måste man säga att Vänsterpartiet gjorde ett riktigt starkt val, särskilt i Norrköping. Några korta punkter:

  • Vi gick fram 2,6% till 8,2 och överträffar riksgenomsnittet.
  • Vi fick över 2500 nya röster (totalt över 7200).
  • Vi ökade i kommunfullmäktige från 5 till 7 mandat och från 3 till 4 ersättare.
  • Vi hade över 100 aktiva valarbetare i valrörelsen.
  • Vi har under året fått nästan 100 nya medlemmar.
  • Vi gör detta trots att FI i princip behåller sina röstandel, många av deras väljare är nära oss.
  • Vi går ännu bättre i Regionvalet och vårt nej till nedskärningarna ger 9,6% i Norrköping.
  • Vi får mellan 10-18% i 25 valkretsar i centrala och södra stadsdelarna.


Det är det tredje bästa valresultat vänstern någonsin gjort i Norrköping!

Trots det fortsätter kvartetten styra kommunen i minoritet. Det är synd för det kommer sannolikt innebära nedskärningar i välfärden, utförsäljningar, privatiseringar och att det enbart kommer byggas för höginkomsttagare. Valresultatet och alla nya aktivister och medlemmar gör dock att vi har ett fantastiskt läge för att fortsätta bygga en stark vänsterrörelse - För ett Norrköping för alla, inte bara de rika!


För övrigt är det tragiskt att se hur alliansen via talmansvalet och avsättandet av Löfven nu visat att verkar beredda att försöka ta makten även fast det skulle innebära att ge makt över Sverige åt SD. Jag hoppas nu att L och C står upp för sin liberala antirasism och säger nej till en högerregering med stöd av de bruna. Tyvärr tror jag risken är stor för många talmansrundor innan en regering finns på plats. Och i värsta kan resultaet bli iskall högerpolitik med rasistiska inslag. I samband med en lågkonjunktur kan det sluta riktigt illa. Jag hoppas verkligen jag får fel.

Nicklas Lundström bedriver skarp oppositionspolitik från vänster i bland annat kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Norrköping. Jag drivs av att jag tycker att det är helt jäkla orimligt att vi ska ha desperat fattiga barn i Norrköping samtidigt som Sverige är rikare än någonsin. Lite mer rättvisa är det enda rätta.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se