Logga in
Logga ut
Med blicken framåt Annelie Sjöberg (SD) Annelie Sjöberg (SD)
Vädersponsor:

Stefan Carlsson (V)

(Inte längre) missvisande om Viggestorpsskolan

På en nyhetsplats kan man läsa att Finspångs kommun tvingas betala en halv miljon i vite för brister på Viggestorpsskolan. Det är sant. Det är också sant att kommunen inte överklagat begäran om vite. Detta eftersom skolinspektionen då, på våren 2017, hade rätt i att det fanns brister på skolan. Det står i artikeln att Finspångs kommun inte åtgärdat bristena, det var sant då men inte nu. Det som inte framgår utan gör artikeln helt missvisande är att skolan/kommunen har avhjälpt alla påtalade brister. Skolinspektionen har avslutat inspektionen, före jul 2017, och gett grönt ljus på alla punkter. Det blir ingen bra journalistik om inte sammanhanget framgår tydligt utan man kan förledas att tro att brister som är avhjälpta kvatstår. Det borde framgått att detta handlar om tidigarebrister som inte är nuläget.

uppdaterad bloggtext;

efter mitt inlägg ovan har jag blivit kontaktad av aktuell nyhetsredaktion. De har uppdaterat sin artikel och finns nu i ett förklarande sammanhang. Seriöst och bra jobbat Svt.se!

Resultaten i skolorna i Finspång pekar uppåt

Vid det senaste kommunstyrelsemötet presenterades resultaten från vårterminen 2018 i grundskolan.

Behörigheten till gymnasiets yrkes- och högskoleförberedande program har ökat från 2017 med ca 10 procentenheter till 82%

Meritvärdet i år 9 har ökat i snitt från 210 till 217.

Betyg i alla ämnen har ökat från 61% till 74%.

 

Jämförelsen är mellan olika årskullar men resultatet är klart bättre år 2018 än föregående år.

Majoritetsprincipen

"Kan man bilda majoritet för sin politik i riksdagen då måste man inte ra hänsyn till partiet som har 20 procent" orden är Jimmie Åkessons i dagens DN. Han hänvisar till majoritetspricipen. Nej, om några vill rasera Sverige och göra landet osäkert för många men de flesta inte vill det. Då tycker jag att vi inte gör det. En röst på vänsterpartiet är det säkraste sättet att låta Jimmie och hans grabbar få så lite inflytande som möjligt.

Tänderna - en del av kroppen.

Vänsterpartiet föreslår en reform där kostnader för tandvård över 2 000 kronor fullt ut subventioneras. Detta gäller de kostnader den enskilde har under en tolvmånadersperiod. Förslaget innebär ett att nuvarande system där staten subventionerar 50 procent på kostnader mellan 3 000 och 15000 kronor och 85 procent från 15 000 kronor och uppåt avskaffas. Tandvårdsbidraget påverkas inte av förslaget.

De ekonomiska klyftorna präglar Sverige. Hundratusentals svenskar går inte till tandläkaren fast de behöver det. För den som ändå inte har råd med behandlingen blir det mindre meningsfullt att över huvud taget undersöka tänderna. Enligt PRO har 13 procent av pensionärerna avstått från tandläkarbesök under det senaste året trots att de haft problem med tänderna. Bland pensionärerna med de lägsta inkomsterna var det nästan en fjärdedel som inte gick till tandläkaren. Men problemet finns bland personer i alla åldrar. Sedan tandvårdsmarknaden avreglerades har priserna stigit kraftigt. De höga kostnaderna för undersökning och behandling gör att de som tjänar minst besöker tandläkaren mer sällan eller helt avstår från tandläkarbesök.

Vänsterpartiets utgångspunkt är att alla ska ha råd med friska tänder. Precis som att man kan gå till sjukvården oavsett om man är rik eller fattig så ska man kunna gå till tandläkaren. Det ska inte synas i munnen om man har hög eller låg inkomst. Det är dags för nästa stora sociala reform – ett högkostnadsskydd i tandvården.

 

Med detta förslag tas stora steg mot Vänsterpartiets mål om att tänderna på riktigt ska anses som en del av kroppen och därför omfattas av högkostnadsskydd. Vårt svar på ett Sverige där toppen drar ifrån, och där många lämnas efter, är en politik för ekonomisk jämlikhet. Stora klyftor är dåligt för ett lands utveckling. Och tvärt om. Jämlika samhällen presterar bättre. Folk mår bättre. Vi vill att Sverige åter igen ska bli världens mest jämlika samhälle, ett samhälle där tänder och god munhälsa inte längre en klassfråga.

En eloge till S och M i Finspång

Hur tänker S och M på riksplanet? Vill de på allvar riskera att stöta bort en stor majoritet av sina väljare för att försöka ta röster från SD? En stor majoritet av svenska folket tycker inte att det är något stort problem med att Sverige tar emot flyktingar, tvärtom. Det är andra frågor som engagerar dessa väljare som exempelvis vård, skola, omsorg, ökad främlingsfientlighet, miljöförstöring, terrorism osv. För att locka till sig Sd-väljare så är retoriken idag från M och S snarlik den sverigedemokratiska. Förslag kommer i samma anda. Nu när vi har ett mycket begränsat mottagande av flyktingar. Vill de på allvar locka väljare bör de komma med förslag på hur vård, skola och omsorg ska bli bättre. Hur bygger vi ett gott samhälle? Här ger S och M inte många svar idag. Jag är dock mycket glad åt att socialdemokraterna och moderaterna lokalt i Finspång inte har hängett sig åt denna populism att försöka härma Sd. En eloge till S och M i Finspång.

Hjärtat till vänster

Risken att dö i hjärt- kärlsjukdommar är nästan sju gånger högre för svenskar med låg utbildningsnivå. Detta påstående finns att läsa på DN debatt idag. Flera organisationer som arbetar för bättre hjärthälsa visar på hur vården skulle kunna bli mycket mer jämlik. Detta är lovvärt men inte tillräckligt. Det är klart vi måste arbeta för en jämlik vård men när vi vet att det är socioekonomiska faktorer som styr risken att drabbas måste vi tänka ett steg längre. Istället för att kompensera via en bättre tillämpning i vården ska vi naturligtvis ge oss på själva orsaken. Då handlar det om att minska (de ökande) socioekonomiska klyftorna. En mer rättvis fördelning av ekonomiska resurser och en skola som kompenserar för elevers socioekonomiska bakgrund. Här passar friskolereformer och jobbskatteavdrag, slopad förmögenhetsskatt inte in. De förstärker ojämlikheten ända in på akutsjukhuset och i eftervården. Ett jämlikare och rättvisare samhälle kommer däremot att föbättra allas möjlighet att slippa dö i förtid. Bättre utbildning till de som behöver det mest, utan vinstintressen, och en utvecklad fördelningspolitik gör samhället och människorna friskare. Och glöm inte att hjärtat sitter till vänster.

Stefan Carlsson företräder Vänsterpartiet i Finspång. Besök gärna vänsterpartiets hemsida; http://finspang.vansterpartiet.se/

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se