Logga in
Logga ut
mer rehabilitering! Maries NEURO-blogg Maries NEURO-blogg
Vädersponsor:

Stefan Carlsson (V)

Nu är det valår!

Vill du hjälpa till för att skapa ett rättvisare mer jämställt och solidariskt samhälle? Vill du påskynda omställningen till ett hållbart samhälle? Bli medlem i vänsterpartiet!

Blir det fyra skitår till???

Nu är det en vecka kvar till valdagen. Det är du, jag och alla andra med rösträtt i Sverige som avgör vilket samhälle vi ska bygga de närmsta fyra åren – blir det fyra skitår till eller ska vi försöka bygga ett samhälle på solidaritet och medmänsklighet? Blir det några hundralappar mer i plånboken för de som redan har eller blir det en bättre välfärd? Jag tror att hela samhället kommer att må bättre om vi gemensamt ställer upp och bryr oss om varandra. Och vad gäller skatter och välfärd är det fortfarande den gamla devisen som gäller – AV VAR OCH EN EFTER FÖRMÅGA - ÅT VAR OCH EN EFTER BEHOV. Det är du och jag som bestämmer hur vi vill ha det!

Fokus Finspång axlar Pravdas mantel?

Annons- och informationstidningen Fokus Finspång agerar i bästa Pravda-anda. En tidning som består av lokala annonser, köpt informationsplats från Finspångs kommun och reportage om aktuella företeelser av lokalt intresse kan inte slarva hur som helst med begreppen. Att i tidningen under rubriken reportage på två sidor helt ägna sig åt Folkpartiet och dess framträdande namn är ingenting annat än illa dold politisk propaganda. Med vetskapen om vilka som står bakom tidningen och att Fokus Finspång agerar ovarsamt med hur man presenterar så kallad redaktionell text, kan jag inte dra någon annan slutsats än att man faktiskt försöker få det till att det som presenteras i texten är opartiskt och objektivt. Men det är istället gratisreklam för ett parti - en vecka innan valet - i en tidning som bland annat med andra reportage och kommuninformation försöker framstå som opolitisk. Nej, Fokus Finspång, om ni i framtiden vill ha en gnutta respekt kvar som läsvärd publikation med lokal information och reklam, bör dylika tilltag för alltid bannlysas.

Mångfald skapar möjligheter

För vänsterpartiet handlar mångfald och integration om såväl rättigheter som skyldigheter och möjligheter.  Rättigheter för alla oavsett kön, sexuell läggning, ålder, etnisk bakgrund, sociala, fysiska och psykiska funktionshinder att delta i samhället fullt ut. Forskning har visat att ju jämlikare ett samhälle är desto tryggare och lyckligare känner sig alla medborgare.

Oavsett om det handlar om fysisk miljö, fördomar eller annat som hindrar ett deltagande har kommunen ett ansvar att värna denna rättighet.  Men denna skyldighet anser vi också åvilar oss själva som Finspångsbor såväl av solidaritet som av egennytta.

Vi ser med andra ord stora möjligheter i mångfalden. Inte minst är tillflödet av människor från andra kulturer som kommer hit som flyktingar eller som arbetskraftsinvandring en resurs för en kommun som har en förhållandevis liten andel medborgare födda i utlandet.

Flyktingsamordningen har hög kvalitet i vår kommun men trots detta har människor med annan etnisk bakgrund svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi vill försöka utveckla valideringen av flyktingars och invandrares yrkeskunskaper och utbildning för en bättre integration och ett bättre tillvaratagande av resurser. Kommunen och näringslivet bör anstränga sig än mer för att underlätta för invandrare/flyktingar att komma in i arbetslivet.  SFI och arbete/praktik måste kunna kombineras och bli en del av en kvalitetssäkring av SFI.

Den mångkulturvecka som genomfördes i mars 2010 hoppas vi kan bli en årligen återkommande aktivitet där föreningslivet, församlingar och näringslivet engageras för att lyfta fram och ta tillvara mångfalden. Kommunen bör kunna stödja initiativ som stimulerar mångfald och tolerans.

Finspång var tidigt ute bland östgötakommuner som tar emot ensamkommande flyktingbarn. Relativt kommunens storlek tar vi emot många flyktingbarn. Av solidaritet med barnen och med övriga samhället har vi en öppen dialog med migrationsverket.

Vänsterpartiet är för kultur och skapar den s...

Politik och kultur hör ihop. Det har vi i vänsterpartiet tagit på allvar genom att spela in en skiva – ett slags soundtrack till vårt politiska arbete. Skivan har delvis spelats tidigare i måndags kväll då delar av den var med i radioprogrammet med Vänsterpartiet som sändes i närradions valprogram. På fredag kommer skivan att släppas för hugade spekulanter. Kom till Bergslagstorget i Finspång klockan 16.00 på fredag för en ovanlig och spektakulär politisk och kulturell händelse. I händelse av för dåligt väder kommer vi vara inomhus någonstans. För mer info – se vår hemsida. Vi ses!

Vänsterpartiet är ett miljöparti

Att rädda vår miljö genom minskad klimatpåverkan och minskade utsläpp är en ödesfråga som absolut måste lösas för att kunna skapa en framtid för kommande generationer.

Vänsterpartiet i Finspång vill att vi i vår kommun gör vad kan för att bidra till att skapa en hållbar miljö. Det finns ett antal olika sätt att minska belastningen på miljön: förnybar energi, snålare transporter med alternativa bränslen, ta hand om vårt avfall på ett smart sätt samt minska energianvändningen så långt det är möjligt.

Vänsterpartiet har en rad förslag på hur Finspång ska dra sitt strå till stacken. Vi vill prospektera och se om förutsättningarna för en vindkraftpark är gynnsamma. Vi vill att kommunens egna bilar ska vara elbilar eller drivas av alternativa bränslen, det skapar då också underlag för exempelvis en biogasmack som kommer privatbilisterna till godo. Även kollektivtrafiken ska drivas med alternativa bränslen.

Vi vill göra försök med nolltaxa inom den lokala kollektivtrafiken för att öka det kollektiva resandet. Vi vill återinföra en kommunekolog så att kommunen har kompetens i organisationen när beslut ska fattas. Vi vill på sikt verka för spårbunden persontrafik mellan Finspång och Norsholm. Arbeta för en fortsatt utbyggnad av fjärrvärme. Vi vill servera kravmärkt och närproducerad mat i skola, förskola och äldreboenden.

Vi vill som kommun ta initiativ till att skapa ett regionalt centrum där företag som utvecklar miljöteknik och smarta energilösningar kan utvecklas och bidra till lösningar av våra framtidsfrågor.

Vi vill också utveckla gång- och cykelvägnätet och uppmuntra till användande. Det belastar inte miljön och bidrar till en förbättrad folkhälsa. 

Vänsterpartiet i Finspång är ett miljöparti och är berett att genom kommunala beslut värna vår gemensamma miljö. Men vi får inte glömma individens ansvar för att klara miljön.

Om vi alla hjälps åt så kan vi rädda vår miljö, för oss själva och för kommande generationer.

Stefan Carlsson företräder Vänsterpartiet i Finspång. Besök gärna vänsterpartiets hemsida; http://finspang.vansterpartiet.se/

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se