Logga in
Logga ut
Grått, grått och lite grönt Tuula Ravander (S) Tuula Ravander (S)
Vädersponsor:

Demokrati eller partipiska?

Söderköping I går på kommunfullmäktige i Söderköping togs beslut om en ny detaljplan för Eriksvik, östra delen av Brunnsparken. Många engagerade medborgare fanns på plats. Jag hörde några av dem diskutera bristen på demokrati. Det kändes märkligt i den folkvalda församlingen. Innan en detaljplan antas har den varit i kontakt med demokrati minst 20 gånger. Förslaget har passerat nämnden några gånger, varit på samråd, diskuterats i olika grupper, medlemsmöten mm. för att till slut hamna i kommunfullmäktige.

Det har skrivits en del om partipiskan inom socialdemokraterna just i denna fråga. Min undran är om det är demokrati om en person av 50 i en grupp har rätt att hindra ett beslut som de andra 49 vill ska genomföras? I en demokrati kan förtroendevalda ha olika åsikter inom partiet men det är en skyldighet att låta sina beslut vägledas av partiets idéer och fattade principbeslut. Det kan vara svårt ibland men det finns inget parti där mina åsikter aldrig kolliderar med resten, men då får jag tänka på att jag är ombud för väljarna och partiet.

Det som också kändes märkligt igår var att de partier som ingick i majoriteten förra mandatperioden och nu är i opposition deltog i demonstrationen mot att bygga i parken. Jag kommer ihåg 2014 när den nu gällande detaljplanen antogs, då tog man inte hänsyn till protesterna och demonstrationerna, och då skulle man bygga mitt i parken! Då var socialdemokraterna och miljöpartiet emot det förslaget och idag tycker vi att vi kan bygga på en annan plats och att den nya detaljplanen är bättre. Ja, jag vet, alla har rätt att ändra sig! Det blir ombytta roller och i NT 2014 ställde dåvarande kommunalrådet från centerpartiet en fråga "Kan det ha med att göra att det är valår?" Den frågan kan vi bolla tillbaka till den borgerliga oppositionen idag.

Grått, grått och lite grönt

Söderköping

Den ena gråa novemberdagen efter den andra passerar. Sverige har ingen ny regering och det är oroande för oss i kommunerna. Nästa vecka skall den strategiska planen och budget fastställas av kommunfullmäktige och eftersom statsbidragen är en viktig del av inkomsterna så skapar det en osäkerhet. Läste att Norrköping får 100 miljoner mindre och undrar hur det ser ut för Söderköping. Jag hoppas att vi får reda på siffrorna innan beslut skall tas.

Ett av mina kära barnbarn är fascinerad av Annie Lööf i TV-rutan. Sonens kommentar att "Sämre förebild kan hon ha" får mig att le lite. Jag ler för att jag tänkte samma sak. Jag ler för att tanken på att Annie Lööf skulle bli statsminister tilltalar mig på något sätt. Främst för att hon är kvinna men också för att hon skulle klara av det uppdraget mycket bra, tror jag. Annie Lööf förtjänar vår respekt för hon har lyckats förena ett stort uppdrag med familj och barn. Hon har också utvecklats till en mycket skicklig och kompetent politiker.

Men så är det politiken förstås. Min statsministerkandidat är Stefan Löfven, men Annie Lööf som vice kanske...

Hur som helst behöver våra barn och unga ha förebilder. Starka kvinnor och män som de kan identifiera sig med. Våra barn och unga behöver framtidstro. De behöver veta att möjligheterna finns för alla. Att de kan bli det som de drömmer om; sjuksköterska, busschaufför, lärare, dataingenjör, skogsarbetare eller varför inte statsminister!

Nya strategier i opposition

Söderköping Nu är det färdigförhandlat och alliansen kommer att styra i Söderköping. Det är inte så överraskande efter valresultatet och vi måste acceptera väljarnas val. Vi har fått igenom mycket av vår politik under mandatperioden men det känns som vi hade behövt åtminstone en mandatperiod till för att genomföra det vi påbörjat.

Men nu är eftervalsdepressionen över och vi ska omgruppera oss för att vara en tuff opposition.  Vi kommer att kämpa för våra hjärtefrågor. Vi har en handlingsplan och vallöften att förhålla oss till. Vi kommer inte utan kamp att ge oss när det gäller att förbättra arbetsmiljön, få till tryggare anställningar och öka delaktigheten för medarbetare. Vi kommer också att kämpa för att våra barn- och ungdomar får en bra start i förskolan och skolan. Vi ger oss  inte förrän vi har en bra kvalitet i våra omsorger.

Socialdemokratin är pragmatisk och vi ser verkligheten och problemen i vardagen och vi kommer att tillsammans med våra invånare forma framtiden. Alla människor har rätt till utbildning, hälsa, arbete och social trygghet. Det är våra grundpelare.

Nu är det nya strategier och en tydlig socialdemokratisk linje som gäller. Nu kör vi!

 

”Vanligt folk”

Söderköping Igår kväll var jag på statsministerduellen i Linköping. Stefan Löfven utstrålar värme och sympati och jag tänker på vilken resa han gjort, från svetsare till statsminister. Ulf Kristersson däremot utstrålar, ja, arrogans. Mitt förtroende för Stefan blev starkare.

Tänker på alla förtroendevalda politiker som har jobbat hårt under den mandatperioden som nu är nästan slut. Vi behöver bli fler, vi behöver få med fler unga och vi behöver få med fler med olika bakgrund. Det som är viktigt är att det är ”vanligt folk” som har ett samhällsengagemang. 

Ibland tror jag vi skrämmer bort engagerade människor eftersom de tror att de behöver kunna mycket. Så är det inte. Det räcker med engagemanget, resten kan man lära sig. Vi behöver inte ha specialistkunskaper i kommunallagen, socialtjänstlagen elle vara specialister på hållbarhet. Det vi behöver är människor som jobbar i vården, skolan, handeln mm, vanligt folk som vil förändra och förbättra vardagen för alla.

Vi behöver inte heller få höra från oppositionen att det är dålig styrning och ledning. Våra förtroendevalda ska inte styra verksamheterna annat än med beslut om mål och medel. Vi har en ny styrmodell som behöver utvärderas och kanske förbättras. Det viktiga är att vi har tydliga mål och uppdrag till förvaltningarna. Det är tjänstemännen som är specialisterna.

Socialdemokraterna har 40 namn på sin lista till kommunfullmäktige med vanligt folk. Gå och rösta och rösta S.

God arbetsmiljö ska vara en självklarhet

Söderköping                                               

Vi går till val på bättre arbetsvillkor i välfärden!

Det blir fler barn och äldre i vårt land och vi behöver se till att alla får en trygg omsorg. Det behövs mer personal som både kan och orkar jobba. Vi behöver fler utbildningsplatser men för att fler ska vilja utbilda sig inom välfärdsyrken måste arbetsvillkoren förbättras rejält.

Socialdemokraterna i Sverige och Söderköping vill ha tryggare anställningar. Vi vill att minst 90% av anställda ska vara tillsvidareanställda och därför vill vi i Söderköping att alla undersköterskor som jobbar mer än 80% i tre månader ska erbjudas en tillsvidareanställning. Vi vill inte ha otrygga anställningar och SMS-vikariat.

För att locka unga till välfärdssektorn, behöver vi öka lönerna, erbjuda heltidstjänster men framförallt behöver vi jobba med delaktighet. I en modern arbetsplats är möjligheten att påverka sin arbetssituation för mig en självklarhet. Vi vill avskaffa minutscheman i hemtjänsten och på alla arbetsplatser skall finnas planer hur arbetsmiljön ska förbättras och delaktigheten ökas. Att delta i planeringen, att lägga sitt eget schema och att vara med och föreslå och genomföra förbättringar måste vara målet och det är delaktighet på riktigt.

Att anställa fler och få bättre arbetsmiljö kostar inte mer, inte långsiktigt. Bättre arbetsmiljö leder till färre sjukskrivningar, bättre effektivitet och nöjda medarbetare och därmed också nöjda vårdtagare. 

 

Ge hemtjänsten arbetsro!

Söderköping Det är kö till debatt- och insändarsidan i lokaltidningarna. Det är svårt att föra debatt när svar på inlägg tar flera veckor innan det publiceras om det publiceras alls. Läsarna har redan glömt förra inlägget och även om möjligheten finns att gå tillbaka är det inte så många som gör det. Nya inlägg nu kommer troligen inte publiceras före valet, så jag väljer att skriva här också.

På NT:s ledarsida den 23 augusti. under rubriken "Köpingarna sluter sig" låter ledarskribenten sig tolka min uppmaning att det är viktigt att vi som politiker också ser allt det positiva som hemtjänsten i Söderköping gör och inte bara fokuserar på det negativa, som om jag skulle tycka att vi inte ska prata om de problem som finns. Det är en överdriven tolkning som inte syftar till något annat än för ledarskribenten att plocka politiska poäng på vad som är en viktig fråga för äldreomsorgen i Söderköping.

Under de senaste mandatperioderna har ingen annan kommunal verksamhet varit så i fokus som hemtjänsten i Söderköping. Bara en sökning på nt.se ger 111 träffar (!). Offentlig granskning av kommunens verksamheter är otroligt viktigt, det ger kommunens innevånare (och i vissa fall även oss förtroendevalda) möjlighet att få insyn i hur verksamheten fungerar. Att det skulle innebära att vi inte pratar om problemen är en märklig tolkning.

Jag upplever dock att de som nu debatterar hemtjänsten offentligt, gör det med samma refräng. Samma visa sjungs om och om igen. Kända problem lyfts fram som nya. Mycket i syfte att tjäna politiska poäng inför valet. Som offentlig debattör, oavsett man är politiker eller ej, måste man veta att detta inte bara belyser hur verksamheten fungerar - den påverkar också verksamheten. Både stämningen hos personalen och vårdtagare påverkas och en del av den energi som skulle gå till positivt förändringsarbete riktas åt andra håll. Yttrandefrihet är en demokratisk rättighet, men att den också för med sig konsekvenser är viktigt att ha i åtanke - yttrandefriheten är inte en yttrandeskyldighet.

Vi känner till bristerna. Vi har gjort mycket. Det räcker dock inte. Mer behöver göras. Nu ska den nya ledningen tillsammans med personal hitta fler lösningar för att få till en bättre hemtjänst och en bättre arbetsmiljö. Jag vill för min del att vi anställer fler undersköterskor, hittar sätt att bli av med den ständiga minutjakten, och visst kan det vara värt att titta över både arbetstidsförkortningar och scheman för att fler ska orka på ett bättre sätt.

Förr eller senare måste man som politiker och tjänsteman sluta älta problemen och göra något åt dem. Vi har gjort insatser genom mandatperioden, men har sedan i våras på allvar höjt tempot. Låt nu hemtjänstens personal ägna sig åt det och allt det positiva arbetet de redan gör, utan att varje dag få läsa från andra politiker och debattörer hur dåligt de borde ha det på jobbet. Det vinner ingen på - särskilt inte personal, de äldre eller kommunens skattebetalare.

 

Jag är ordförande i socialnämnden i Söderköping sedan valet 2014.
Jag är uppvuxen i en liten bruksort i Norra Finland.
Mitt engagemang för samhällsfrågor började redan när jag var barn.
Jag vill kämpa mot orättvisor, kämpa för jämställdhet och solidaritet.
Kämpa för kvinnors och tjejers rätt till utbildning och jobb på lika villkor.
Jag tror på politikens möjlighet att förändra, att skapa ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se