Logga in
Logga ut
Hej igen! Åsa Sjöbergs blogg Åsa Sjöbergs blogg
Vädersponsor:

Inlägg i Metoo kampanjen

Söderköpimg Vi som är över 50 kan säga "Me too" många gånger. En händelse har fastnat i minnet. Jag skulle på en anställningsintervju i slutet av 70-talet. Tror det var mitt andra jobb. Nervös satt jag utanför ett rum och väntade på min tur. När tjejen före mig kom ut så stängde hon inte dörren ordentligt så jag hörde vad som sades inne i rummet. Jag hörde två män poängsätta tjejen som precis hade gått. Inte utifrån hennes kunskap utan utifrån utseendet. Stora bröst och snygga ben gav mycket poäng. Jag borde ha gått därifrån men satt bara och tänkte att oj, behövs det stora bröst för att få detta jobb, så har jag ingen chans. Då hörde jag en tredje man som sa åt dem att skärpa sig och att det inte är vad man har innanför tröjan utan vad man har innanför pannbenet som räknas. Han, den tredje mannen, blev min chef, jag fick jobbet trots mina ganska medelmåttiga poäng, antar jag.

Till grund för oss socialdemokrater ligger insikten om att alla människor föds fria och lika i värde. Om människovärdet är grunden, kan jämställdheten aldrig bara vara en fråga för kvinnor. Vi måste lära våra pojkar jämställdhet och respekt så det blir ett sätt att leva. Vi måste lära våra flickor samma sak så de blir starka och självständiga.

Metoo kampanjen har fått alla att inse hur ojämställda vi fortfarande är. Just nu kan vi förändra. Förändra kräver att vi gör det tillsammans. Engagera dig i vår demokrati och gör det för att visa vilka värderingar vi vill ska styra.

 

Kvinnodagen, en påminnelse

Söderköping Först vill jag tacka Björn Grip för stödet i hans blogginlägg. Det gör att jag orkar lite till. Det och mitt engagemang för bland annat jämställdhet.

Idag är det internationella kvinnodagen. Jag ska inte fira den utan använda den till att hedra de kvinnor som har kämpat före mig och påminna mig om att kampen måste fortsätta. Många frågor i jämställdhetsarbetet går åt rätt håll men det går för långsamt.

Läste statistik över föräldraförsäkringen och i Östergötland tar kvinnor ut 70% av all föräldrapenning och vård av barn dagar. Jag förstår att kvinnor vill vara hemma med sina barn, åtminstone det första halvåret. Jag förstår också kvinnor som vill vara hemma så länge som möjligt för deras arbete är slitigt och dåligt betalt.

När man ställer frågan till föräldrar varför inte mannen tar ut mer dagar är det ofta av ekonomiska skäl eller att hans jobb är "viktigare".

Hur värderar vi olika yrken? Allt arbete är viktigt för att ett samhälle skall fungera men om jag måste gradera så är arbete med människor viktigast. Alla som arbetar med våra barn och alla som arbetar inom vård och omsorg, det är deras arbetsvillkor som är viktigast. Alla ska känna sig stolta över sitt arbete, känna att man orkar och känna att lönen är bra.

Därför måste vi jobba för att höja lönenivån i de kvinnodominerade yrken, jobba för att ta bort orättvisa löneskillnader och jobba för att alla ska orka att jobba längre. Vi ska ha heltid som norm, bra arbetsmiljöarbete, mer delaktighet.

Vi kommer att ha svårt att hitta ungdomar som vill utbilda sig till lärare, sjuksköterska, undersköterska, förskolläre om vi inte ser till att de som jobbar idag kan vara goda ambassadörer för sitt yrke.

Så mamma, mormor och alla andra kvinnor som inte längre finns bland oss men som andligen stöttar oss, till er vill jag säga som många andra säger. Vi ger oss inte förrän vi kvinnor har halva makten. Och hela lönen.

Är politiker politiker?

Söderköping Blir inte glad när jag ser och hör kommentarer om att politiker borde prova att jobba i "verkligheten" för att förstå.

Jag kan tänka mig att det på riksnivå kan finnas politiker som inte har varit annat än politiker/förtroendevalda hela sitt yrkesliv.

I Söderköping har vi en heltidsarvoderad politiker och en handfull deltidsarvoderade. De flesta är fritidspolitiker och har jobb någon annanstans. Vi jobbar i skolan, vården, handeln, industrin eller något annat. Vi har ofta även andra förtroendeuppdrag inom partipolitiken eller andra föreningar. Det mesta arbetet med politiken sker på fritiden. 

Vi gör det för att vårt engagemang driver oss. Vi vill förändra och förbättra. Ofta är det just för att vi ser verkligheten och lever i den varje dag. Det är få av oss som är experter på kommunal verksamhet. Vi litar på att tjänstemännen i kommunen sköter sina jobb och ger oss den kunskap och information vi behöver för att kunna ta kloka beslut, sätta mål för verksamheten och ha kontroll över kvaliteten och ekonomin. Såklart påverkar även våra egna övertygelser och ideologin våra beslut. Vi gör vårt bästa och har kommunens bästa i tankarna.

Just nu känner jag att det inte räcker att göra sitt bästa, är det då man ska sluta som politiker? 

 

Demokrati eller partipiska?

Söderköping I går på kommunfullmäktige i Söderköping togs beslut om en ny detaljplan för Eriksvik, östra delen av Brunnsparken. Många engagerade medborgare fanns på plats. Jag hörde några av dem diskutera bristen på demokrati. Det kändes märkligt i den folkvalda församlingen. Innan en detaljplan antas har den varit i kontakt med demokrati minst 20 gånger. Förslaget har passerat nämnden några gånger, varit på samråd, diskuterats i olika grupper, medlemsmöten mm. för att till slut hamna i kommunfullmäktige.

Det har skrivits en del om partipiskan inom socialdemokraterna just i denna fråga. Min undran är om det är demokrati om en person av 50 i en grupp har rätt att hindra ett beslut som de andra 49 vill ska genomföras? I en demokrati kan förtroendevalda ha olika åsikter inom partiet men det är en skyldighet att låta sina beslut vägledas av partiets idéer och fattade principbeslut. Det kan vara svårt ibland men det finns inget parti där mina åsikter aldrig kolliderar med resten, men då får jag tänka på att jag är ombud för väljarna och partiet.

Det som också kändes märkligt igår var att de partier som ingick i majoriteten förra mandatperioden och nu är i opposition deltog i demonstrationen mot att bygga i parken. Jag kommer ihåg 2014 när den nu gällande detaljplanen antogs, då tog man inte hänsyn till protesterna och demonstrationerna, och då skulle man bygga mitt i parken! Då var socialdemokraterna och miljöpartiet emot det förslaget och idag tycker vi att vi kan bygga på en annan plats och att den nya detaljplanen är bättre. Ja, jag vet, alla har rätt att ändra sig! Det blir ombytta roller och i NT 2014 ställde dåvarande kommunalrådet från centerpartiet en fråga "Kan det ha med att göra att det är valår?" Den frågan kan vi bolla tillbaka till den borgerliga oppositionen idag.

Nattpersonal på äldreboenden

Söderköping IVO, inspektionen för vård och omsorg, har gjort tillsyn på Birkagården, vårt demensboende i Söderköping. I deras beslut kan vi läsa att bemanning nattetid är inte anpassad efter de boendes behov och lokalernas utformning. En annan punkt är en låst dörr som inte alla boende kan öppna.

Dessa brister ska vi naturligtvis skyndsamt åtgärda.

Det är nu snart två år sedan regeringen beslutade att förtydliga vad som gäller kring personal dygnet runt på särskilda boendeformer. Det finns skäl att påminna oss om varför det här är viktigt och varför vi måste agera. Vi ska påminna oss om att de lagar och regelverk vi har för äldreomsorgen handlar om hur samhället ska vara för dig och mig.

Var och en av oss ska kunna vara trygga med att när vi själva behöver äldreomsorg ska den finnas där och den ska vara av hög kvalitet. Om våra anhöriga behöver bo på ett demensboende ska vi kunna sova tryggt i vetskap om att de får den omsorgen de behöver och har rätt till.

Det är drygt 160 000 personer som har demens idag och de kommande åren förväntas det bli ytterligare 100 000. Frågor som rör demens kommer inte bli mindre viktiga framöver.

Vi har förra året ökat nattbemanningen på Blå Porten och vi har gjort en stor satsning för att öka bemanningen i demensvården dagtid. Nu får vi ta ytterligare steg.

Kommunen ska bli en bättre arbetsgivare. Rätten till heltid är nu genomförd på våra enheter inom socialförvaltningen. Arbetet mot stress och sjukskrivningar måste bli bättre. Detta är en stor jämställdhetsfråga. Alltför ofta är det kvinnodominerade yrken som har sämre villkor. Det sambandet måste vi bryta.

Julmonster i kylskåpet

Söderköping Varje gång jag öppnar kylskåpet så här dagrna efter jul så ser jag ett monster. Ibland ser det ut som en lax, ibland som en skinka och ibland som en prinskorv eller minigurka. Varje gång så pratar det med min mormors röst. Det säger " Nu ska vi äta upp resterna som finns innan vi köper annan mat. Vi ska inte slänga någon mat. Vi kommer ihåg hur det är att svälta och många människor gör det även idag." Min mormor var och är en förebild för mig. Hon blev ensamstående mamma 1939 när min mamma bara var ett år. Min morfar dog i tuberkulos och även en morbror till mig några år efter morfar. Mormor försörjde ensam sin familj, fyra barn, hon gifte aldrig om sig. Hon jobbade på järnvägen med att städa tågvagnar och baracker. Under och efter andra världskriget var tillgången till mat minimal i norra Finland. Hon skickade iväg de två yngsta barnen till Sverige så de inte skulle svälta ihjäl. När det blev bättre efter ett år, hämtade hon hem barnen från Sverige.

Jag umgicks väldigt mycket med min mormor innan hon dog 1976 och hade förmånen att höra alla historier hon berättade om hur det var förr. Jag har lite ångest när jag ser hur mycket mat och annat vi köper till jul och tanken på hur mycket av det slängs. Som tur är så tror jag att svinnet har minskat något, åtminstone i min familj.

Om några dagar skriver vi 2018. Jag hoppas det blir ett år för barn och äldre. För mig personligen tid att umgås med barnbarnen och för alla världens barn önskar jag fred och frihet samt ett liv utan svält och sjukdomar. För de äldre i Söderköping ett år då vi får se resultat av de satsningar vi har gjort i omsorgen.

Gott Nytt År!

Jag är ordförande i socialnämnden i Söderköping sedan valet 2014.
Jag är uppvuxen i en liten bruksort i Norra Finland.
Mitt engagemang för samhällsfrågor började redan när jag var barn.
Jag vill kämpa mot orättvisor, kämpa för jämställdhet och solidaritet.
Kämpa för kvinnors och tjejers rätt till utbildning och jobb på lika villkor.
Jag tror på politikens möjlighet att förändra, att skapa ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se