Logga in

Ulrika Jeansson (S)

Folkhälsa och Folkhälsoråd

Jag har precis avslutat ett möte med ett riktigt engagerat gäng finspångare. Fokuset låg på folkhälsa och rummet var fullt med kloka tankar och idéer. Finspångs Folkhälsoråd har varit vilande allt för länge, och i mitt uppdrag när jag blev kommunstyrelsen ordförande låg ett uppdrag att dels revidera reglementet och efter det såklart dra i gång arbetet. Spelreglerna i form av reglementet är uppdaterat, rådet är uppföljande, rådgivande och initiativtagande inom området folkhälsa. Med i rådet är både tjänstepersoner, politiken och representanter för föreningslivet. Samtliga väldigt intresserade och med vilja att driva förändring.

Jag hade valt att starta upp träffen med en dragning av ”Sätt Östergötland i rörelse.nu” , med mycket fokus på ett fysiskt aktiv liv. Forskning visar att det finns så många andra positiva effekter av rörelse än att säga att konditionen blir bättre. Man sover bättre, får mindre stress, bättre prestationer på jobb och i skola, mindre ohälsa med andra ord. Kommunstyrelsen i Finspång har ställts sig bakom strategin, och vi valde i gruppen att peka ut just fysisk aktivitet som ett av de områden vi vill fokusera på framåt för att lite mer konkret kunna peka på vad som skulle kunna göras i Finspång.

Det andra fokusområden som gruppen valde att packa ut blev jämlik hälsa, ett brett område som vi så klart behöver jobba vidare med att definiera. Men, det handlar bland annat om vi ska driva inkluderingsfrågor, tillgänglighet, trygghet, integration, psykisk hälsa osv. Idéerna inom det här området var väldigt många, det handlar om möjligheten till spontanidrott, utegym i bostadsområden, klippta gräsmattor för bättre möjlighet att spela fotboll, sandning och snöröjning, belysning, använda skolan som arena där alla barn och ungdomar finns, inkludering i föreningsfriheten av barn men också de vuxna i barnens närhet, trygghetspromender och bevarande av gröna områden i närhet till boenden.

Ni förstår att det här mötet var bra av min energi att berätta om det, och vi kommer träffas igen i augusti. Då fortsätter vi arbetet med de områden vi pekat ut som första fokusområden – vi kommer också få vara med och tycka till om natur- och friluftsplan som Finspångs kommun håller på att ta fram.

Vet ni, det fanns också tid för att formulera några punkter som vi vill se i ett remissvar på kommunens bostadsförsörjningsprogram som just nu är på remissrunda. Här lyftes just närheten till gröna områden fram, som skapar möjligheten och enkelheten att få fysisk aktivitet. Även vikten av att detaljplanelägga för blandad bebyggelse när nya bostäder tas fram – det skapar ett mer inkluderande samhälle.

 

Semesterinlägg

Semesterblogg, sedan förra tisdagen har jag tillbringat dagarna på the smilling cost in The Gambia. Den här resan har varit en lazy trip, sol, bad och strandpromenader. Gambia är ett otroligt litet land, som utifrån sin storlek borde klara sig bättre eftersom de har tillgång till vatten i och med The Gambia river som löper längs med den långsmala landet. Men, trots det fattiga landet så finns det så mycket vänlighet, om man bara tar sig tid, pratar, berättar och frågar. Runt hela Gambia ligger Senegal, utan det vatten som Gambia har tillgång till.

Den här resan har fyllt på d-vitamindepåerna, och i morgon bitti är det vardag igen.bloggen skrivs på flygplatsen, suger det sista av den laddade kortet för surf.

Vardagen ör vackert. Som en tjänsteman skrev till mig tidigare i veckan, lämna Dr Alban kläderna hemma och packa ner industrikommun passande kläder. Det låter grått? Avfärd direkt till Gislaved när jag landar hemma i Finsång. Industrikommunträff. Fast vet ni, jag tror jag kommer trycka ner lite färg i resväskan, vi behöver mer färg i vardagen!

Så, nu när batterierna är laddade så är det fullfart igen. Och vet ni, även om Gambia – Afrika- är fantastiskt så är Finspång det lika så (även om det är lite kallt i hela Sverige …)

Tack för förtroendet

Årsmötestider, så även för Socialdemokraterna i Finspång. Ett välbesökt möte med de sedvanliga punkterna om verksamhetsberättelse, bokslut, budget, val av styrelse. Men också med de punkter som återkommer vart fjärde år. Fastställande av kommunfullmäktigelistan och antagande av en valplattform.

Jag är stolt över den lista som idag fastställts, den har 46 namn, 15 helt nya. 7 är under 35 och hela 4 är under 25. Jag är över både 25 och 35, men får vara med i alla fall.

Jag är stolt och hedrad över att då vara Socialdemokraternas kandidat till kommunstyrelsens ordförande nästkommande 4 år. Men, det är inget jag klarar ut utan att ha bra stöd och bra kamrater runt mig. Jag är riktigt nöjd med den listan som dig antogs på årsmötet, den kommer kunna leverera.

Lite spännande är det såklart att sonen ska kliva in på den politiska arenan, han gör det samtidigt som min mamma kliver ut (eller, hon står så långt ner så att jag faktiskt inte tror hon kommer få plats i kommunfullmäktige även om vi gör ett riktigt riktigt bra val). Han är S yngsta kandidat, 18 i maj.

Men, det är långt kvar till valet, så vardagens frågor måste hel tiden lösas, livet är så mycket mer än valrörelse. Men, valrörelsen är en stor bit av livet under vissa perioder.

Att få välja vad...

För mig handlar valfrihet om vad-inte vem. Det är nog den stora ideologiska skillnaden i onsdagens debatt. 

I onsdags, för andra gången, yrkade Socialdemokraterna i finspång – tillsammans med V och MP på att avveckla LOV (lagen om valfrihet- valfrihet av vem , inte vad!).
Orsakerna för beslutet är flera. Jag tycker det är viktigare att våra äldre får bestämma om vad man får hjälp med en av vem. Jag vill också stärka det lokala näringslivet, men vi kan konstatera att vi inte lyckats med det. Vi ser att vår egen verksamhet har varit populär, och valts stort framför annan utförare. Vi valde att ta beslutet med två tilläggsuppdrag – som är mycket viktiga för framtiden och de är dessa som vi tror kan driva på valfriheten och stötta näringslivet.
Uppdragen var:
- att se över hur man inom hemtjänst ska kunna ge äldre möjlighet att själva påverka några av sina timmars innehåll.(Det här är otroligt viktigt, det handlar om valfrihet på riktigt att kunna påverka sin vardag!!! )

- att undersöka förutsättningarna för att lägga ut någon verksamhet på entreprenad, tex del av hemtjänst städ.
Det första tillägget handlar om valfrihet - på riktigt! Det andra handlar om att vi vill stärka näringslivet ,gärna det lokala, och då vill vi ge ordentliga förutsättningar för det. 38 timmar i mån som nu, det gör inte att fler vågar sig in i verksamheten. Det ger inga heltider, men möjligtvis många delade turer.
Som det har varit fram tills nu har det varit 2 företag som ansökt och blivit godkända för servicetjänster, ingen för omvårdnad som är det som utförts allra mest. Ett företag har avslutar sitt uppdrag. Av ca 10 000 timmar/ mån är det 38 timmar som utförs av annan utförare (februaris siffror). Av de 300 kunder som har städ/inköp är det 12 som valt annan utförare (där finns alla de 38 timmarna). Alla andra har valt kommunen. Det säger mig något. Vår sk ickevalssnurra har inte behöva användas (de kunder som inte vill välja skulle fördelas mellan aktörerna) då alla har valt.
Ingår var det en aktiv debatt, lite mer partipolitik än i många andra debatter.
Men- föga imponerad av att man från alliansens sida lagt LOV som en näringspolitiskt mål. Jag väljer att se på det annorlunda. För mig är kunderna viktiga och kommer först- så, enligt mig borde man (om man skulle haft det kvar), lagt det som ett mål för kunders service. Jag vill också satsa på näringslivet, och därför väljer jag vägen med att se över möjligheten för entreprenad.
Fick också svara på frågan varför inte alla får välja (eller får information om att man kan välja), och- den kan vara så enkel att där man bor och med den insatsen (omvårdnad) man fått bedömd finns det ingen aktör att välja. Repliken på den från alliansen var inte helt klockren, ngt om att man i alla fall borde få välja... på vad?

Nu förlåter vi med spänning de nya uppdrag vi lagt – de som kan driva på valfriheten innehållet i vad man får stöd med. Fortsättning på det följer!

I övrigt kan jag konstatera att vi har oerhört bra hemtjänst, våra kunder är mycket nöjas- vi har yrkats komma under rikssnittet när det gäller antal personer man har besök av under en 14-dagars period (i snitt) och ligger där på 14 personer (2016 var siffran 16). Rikssnittet är 15. Även vårt städ (som inte utförs av samma grupp, vi tycker det är dumt att använda vårdpersonal med undersköterskeutbildning till städ, varje yrkesgrupp är professionella inom sina arbetsuppgifter. Och, vi har råd att använda resterna fel, det finns inte tillräckligt många undersköterskor.
Ett stort tack till alla i hemtjänsten som möjliggör den goda omsorgen!

 

Förskolan Sandens framtid

Nu förskola i Lotorp, det är sant – även om orsaken att det kommer tidigare än politiken tänk är tråkig. Brand i byggnad är aldrig roligt. Den här gången inte anlagd, vilket faktiskt känns som en liten tröst, att ingen med egen vilja förstört våra barns verksamheter.

Jag vill att Finspångs förskolor ska hålla hög kvalité och jag vet att föräldrarna i Finspång är väldigt nöjda med verksamheten. Men, inget är så bra att det inte kan bli bättre. Och, nya moderna lokaler är en bra förutsättningen för en god pedagogisk verksamhet.

Majoriteten SVMP har gett i uppdrag att ta fram förslag på mark, för att sedan kunna ta fram detaljplan, projektera, bygglov och allt annat som behövs. Formellt kommer beslutet komma fram till kommunfullmäktige senare, för att fastslå ekonomi, storlek och placering. Uppdraget är dock att redan nu projektera för en större förskola. Framtill idag har Sandens förskola i Lotorp haft 3 avdelningar, men vi säger att man ska projektera för 6 avdelningar. Vi har redan nu en kö till förskolan och de barnen vill vi gärna kunna placera i Lotorp.

Jag tror också att Lotorp framåt kommer vara ett utvecklingsområde. Finspång växer och vi har politiskt har tagit en hög ambition om Vision 30/35. Vi siktar på att växa till 30 000 till 2035. Vi vet redan nu att stråket Norrköping /Finspång är attraktivt, och att Butbro ligger bra till – liksom Lotorp i att vara attraktivt och snabbt kunna ta sig ut på stråket. Sex förskoleavdelningar behövs verkligen i Lotorp. En stor förskola får också fördelar som inte kanske får i de riktigt små, samordningseffekter som såklart är viktigt när man ska försöka hålla ihop en budget.

Jag skrev ovan att man har fått i uppdrag att titta lämplig placering. Nuvarande anses inte bra av de sakkunniga, sank mark. Så, i dagsläget kan jag inte svara på frågan var?.

Frågan när? är inte heller så lätt att svara på, det är otroligt långa – mycket långa processer. Detaljplaneprocesser kommer behövas.Så fort det ordet sägs, så pratar vi låååång tid. Vi är så lyckligt lottade att vi kommer använda Dalens förskola (som snart flyttar till Lillängen) under hela den här tiden och kommer kunna hålla ihop alla barn på samma enhet. Det känns riktigt skönt. Tråkigt såklart att den tillfälliga inte ligger i Lotorp, men jag hoppas alla föräldrar ändå tycker att det är ett fullgott alternativ under tiden.

 

Ulrika Jeansson är socialdemokratiskt utbildningsråd på min hemort Finspång. Mitt hjärta brinner för skola och utbilning. En mycket viktig fråga för mig är likvärdig skola. I min blogg försöker jag knyta ihop min vardag med mina politiska tankar, jag hoppas att du kan hitta något i mina texter som intresserar dig. Utanför mitt uppdrag som utbildningsråd lägger jag mycket tid på mitt partiuppdrag som ordförande för Socialdemokraterna i Finspång. Ett uppdrag som jag innehar med stor stolthet och som jag försöker förvalta på bästa sätt. Jag bor i Viggestorp i ett litet gult hus med min familj som består av mig, min man och mina två barn. För att må bra måste i livet behöver jag på min fritid få rensa lite ogräs, läsa en bok och gärna resa och uppleva saker.

Bloggar

Sportbloggar