Att köpa bostadsrätt innebär både möjligheter och skyldigheter. När man köper en bostadsrätt köper man egentligen inte själva lägenheten, utan en andel i den ekonomiska föreningen som äger fastigheten. Andelen ger sedan en nyttjanderätt till en viss yta i föreningens fastighet, som kvarstår så länge som man är medlem i föreningen.

– Att äga en bostadsrätt ger stora möjligheter att påverka sitt eget boende och det gemensamma ansvaret för de tyngre posterna ger trygghet, säger Ulrika Blomqvist.

Till skillnad från en hyreslägenhet har du friheten att renovera och piffa upp efter eget huvud, förutsatt att det blir fackmässigt utfört och inte skadar fastigheten. Vissa renoveringar kräver föreningens tillstånd.

Artikelbild

| Mervärden. Vallastaden i Linköping är ett exempel på område som vill skapa tydliga mervärden för de boende.

En bostadsrättsförening är också en demokratisk organisation där du själv kan vara med och påverka. Du kan engagera dig i styrelsen och driva frågor kring ditt boende som ligger dig varmt om hjärtat. Du kan också rösta bort en styrelse som du är missnöjd med.

– Är du missnöjd med din hyresvärd finns inga såna möjligheter.

Till skillnad från att äga en egen villa har du heller inte ensamt ansvar för större investeringar och projekt, som fasadrenovering eller takomläggning.

Å andra sidan behöver du visa större hänsyn när du bor i bostadsrätt för att inte störa grannarna.

Artikelbild

– Du kanske är van att sätta dig vid vävstolen tidigt på morgonen eller öva trummor på kvällarna. Det funkar ju inte riktigt i flerfamiljshus, säger Ulrika Blomqvist.

Dessutom får man vänja sig vid att själv bli störd av normala vardagsljud, som exempelvis spolande vatten, grannens radio eller dörrar som låter.

För att kunna köpa en bostadsrätt måste man bli antagen som medlem av styrelsen i bostadsrättsföreningen, vilket oftast bara är en ren formalitet. Föreningen styrs enligt bostadsrättslagen och enligt föreningens stadgar, som bland annat rör skötsel, medlemmarnas inflytande och styrelsens befogenheter. Som medlem i bostadsrättsföreningen accepterar man föreningens stadgar och åtar sig att följa dem.

Eftersom det handlar om att äga gemensamt med andra människor krävs vissa regler. I vissa fall kan en bostadsrättsförening säga upp en medlem. Skäl för uppsägning är exempelvis att lägenheten hyrs ut i andra hand utan tillstånd eller att lägenheten vanvårdas.

För den som står i begrepp att köpa en bostadsrätt finns några saker att fundera kring, menar Ulrika Blomqvist och betonar vikten av att inte låta magkänslan styra helt och hållet. Det gäller att ställa frågor och ta reda på fakta. Att inte låta sig luras av vackra ytskikt, utan undersöka lutningen i badrummet och bostadsföreningens ekonomi. Och det har blivit enklare nu när bostadsmarknaden lugnat ner sig något, menar Ulrika Blomqvist.

– En period bjöd köparna över varandra på tröskeln. Nu finns det mer andrum att tänka efter. Utnyttja det!