Centern föreslår lägre ingångslöner för alla som åtgärd för att minska ungdomsarbetslösheten. Det är skrämmande att ett regeringsparti inte har bättre förankring i verkligheten. Åtgärden är inte bara ineffektiv utan även otänkbar att genomföra.

I Sverige har vi ett system där arbetsmarknadens parter, arbetsgivare och fackförbund, tillsammans sätter lönenivåerna i kollektivavtal. Det är ett system som båda parter tycker är mycket bra och ingen vill att staten ska lägga sig i deras förhandlingar. Den svenska modellen ska vi vara stolta över, inte lagstifta bort.

Lägstalönen för många yrken är redan så låg att det är svårt att betala alla räkningar och få pengar över. Centerns ledare Annie Lööf är bäst betald i regeringen, hon skulle klara sig väl även efter en lönesänkning med en fjärdedel, men så ser inte verkligheten ut för många anställda runt om i landet.

Sju av tio företag berättar att de har problem att hitta folk med rätt kompetens. Dessa företag hade anställt om de bara hade hittat någon som hade rätt erfarenhet eller utbildning. Det är alltså inte ingångslönerna som är problemet. Vi föreslår i stället att använda pengarna till utbildning.

Regeringens sänkning av arbetsgivaravgiften för ungdomar har hittills kostat över 50 miljarder. Den siffran kommer att öka med 15 miljarder varje år, plus ytterligare fem miljarder årligen för den sänkta krogmomsen. Det är mycket skattepengar som enligt forskningen inte leder till speciellt många nya jobb. Vi hade valt att satsa på riktade insatser för arbetslösa ungdomar och kompetenshöjning.

Vi är övertygade om att Sveriges framtid finns hos dagens smarta och kreativa ungdomar. Ungdomar som i dag drömmer om att få ett jobb, skaffa en bostad och bilda familj. Vi har presenterat ett batteri av förslag som investerar i våra ungdomar så att de får en möjlighet att uppdatera sin kompetens och få arbetslivserfarenhet så att de blir attraktiva på dagens och morgondagens arbetsmarknad.

Vi vill också driva en aktiv näringspolitik som skapar nya jobb. Sverige behöver få fler att vilja starta småföretag. Sveriges småföretag behöver hjälp och uppbackning så att de får möjlighet att växa och anställa fler. Därför föreslår vi sänkt arbetsgivaravgift för småföretagarna så de ges möjlighet att anställa fler.

Lägre löner och sämre kompetens fixar inte jobben. Det är dags före regeringen att sluta blunda för ungdomsarbetslösheten - se verkligheten och våga tänk nytt.