Det är en demokratisk rättighet att kunna röra sig fritt i samhället, men tyvärr nekas ofta de kommuninvånare som är funktionshindrade denna rätt. Då borde de få skadestånd. Men eftersom regeringen förhalar den frågan, borde Norrköping i stället införa hittelön till de kommuninvånare som anmäler bristande tillgänglighet till kommunen.

Funktionshindrade borde ha samma möjligheter till deltagande som normalrörliga. Det kan gälla gatumiljöer, tillgänglighet till affärer, restauranger och banktjänster, kollektivtrafik, biografer med mera. Den samlade rörelsen för personer med funktionsnedsättningar har länge arbetat för att göra bristande tillgänglighet till en diskrimineringsgrund.

Det skulle göra det möjligt för funktionshindrade som exempelvis inte kan följa med kollektivtrafiken eller ta sig in i byggnader dit allmänheten har tillträde, att stämma den ansvarige i en civilrättslig process och få skadestånd. Erfarenheten från länder som infört en sådan möjlighet, exempelvis USA, Australien, Sydafrika och Storbritannien visar att det leder till insatser för ökad tillgänglighet.

På riksplanet är alla partier utom Moderaterna överens om en sådan reform. Regeringen blev i juni 2012 överkörd i riksdagen i frågan, men trots detta har vi ännu inte sett något förslag till lagstiftning. Det är så nära en skandal man kan komma. Regeringen förvägrar en möjlighet till grundläggande rättigheter för 1,8 miljoner svenskar, trots att riksdagen beordrat regeringen att säkerställa detta.

Nu måste Norrköping gå före. Låt oss införa en ”hittelön”, exempelvis 5 000 kronor, för de kommuninvånare som anmäler bristande tillgänglighet till kommunen. Piratpartiet sitter inte i kommunfullmäktige ännu. Därför kan vi inte lämna en motion om saken, så i stället lämnar jag in det som ett medborgarförslag.

Jag hoppas att kommunfullmäktige ställer sig positiv till förslaget. Det skulle eventuellt kunna bidra till att sätta press på regeringen att agera. Men framförallt kan det hjälpa kommunen att identifiera och undanröja situationer där funktionshindrade diskrimineras genom bristande tillgänglighet. Att så många som möjligt av kommunens invånare har en chans att delta i samhället tjänar vi alla på.