Uträkningen bygger på att ungefär var tionde gratisanvändare blir betalande kund.

Spotify har valt att inte kommentera uppgifterna.