Nedgången var oväntat stor. Analytiker hade i snitt räknat med en oförändrad arbetslöshet på 7,5 procent, enligt en Reuters-enkät.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 18,9 procent eller 121 000 arbetslösa, varav nästan hälften var heltidsstuderande.

Arbetslöshetsgraden bland ungdomar har därmed fallit med 3,1 procentenheter från 22 procent i oktober i fjol.

Han varnar dock för att dra långtgående slutsatser och vill invänta tung statistik om Sveriges ekonomi som kommer i december och januari.

Även andra delar av arbetsmarknadsstatistiken från SCB innehöll styrketecken. Bland annat lyfte sysselsättningen med 1,9 procent under året, vilket lyfter sysselsättningsgraden i åldern 15-74 år till 66,2 procent, den högsta nivån sedan 2001.

"Trots en stagnerande ekonomi har arbetsmarknaden utvecklas väldigt väl under det gångna året", skriver Nordea-ekonomen Andreas Wallström i en kommentar.

Han tillägger att siffrorna minskar på trycket på Riksbanken att sänka reporäntan i december, en fråga som blivit aktuell efter statistik som visar att svenska konsumentpriser faller och att inflationen nu ligger under noll.

Den danska banken Ny Kredits svenska chefekonom Henrik Eriksson skriver i en kommentar att det verkar som om arbetsmarknaden har vänt och kommer fortsätta förbättras, om än långsamt.

Någon sänkning av reporäntan behövs därför inte, anser han: "Vi tycker att Riksbanken bör ha is i magen och lämna räntan oförändrad i december".

Kronan stärktes ett par ören mot både euron och dollarn och marknadsräntorna steg ett par punkter efter siffrorna.