SAS redovisar en förlust före skatt på 146 miljoner kronor för perioden november-januari, det första kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Det kan jämföras med förlusten på 767 miljoner kronor motsvarande period ett år tidigare.

Omsättningen uppgick till 7 871 miljoner kronor, jämfört med 9 597 miljoner kronor ett år tidigare.

Enligt vd Rickard Gustafson är kvartalet det säsongmässigt svagaste men har också präglats av överkapacitet och lägre tillväxt, vilket har pressat marginalerna över hela marknaden. Men prognosen för helåret kvarstår.

"Under förutsättning att marknadsutvecklingen avseende kapacitet, flygbränsle och valuta inte försämras ytterligare samt att inget oförutsett inträffar i övrigt, finns det förutsättningar för att uppnå ett positivt resultat före skatt, exklusive positiv effekt avseende ändrade pensionsvillkor, även under 2013/2014", skriver han i rapporten.

Gustafson pekar på de aktiviteter som pågår inom SAS: kostnaderna ska minskas ytterligare, bolaget ska ha bra erbjudanden till frekventa kunder och samtidigt investera i framtiden i form av nya flygplan.

Men läget på marknaden är tufft. SAS har tvingats sänka priserna under kvartalet, för att möta kraftiga prissänkningar från bolagets största konkurrent Norwegian.

I februari tog SAS in 3,5 miljarder kronor genom att ge ut preferensaktier. Till det kan läggas en konvertibel, skuldebrev, på 1,6 miljarder.

Norwegians kraftiga expansion påverkar till stor del hur det går för SAS, men är inte hela förklaringen. Läget är tufft för hela branschen, konstaterar Dan Togo Jensen. SAS utmärker sig inte.

Prispressen på flygbiljetter kommer att fortsätta, bedömer han.