De statliga AP-fonderna har innehav med kopplingar till kärnvapenindustrin. Tredje AP-fonden toppar listan med investeringar i 15 sådana bolag, bland annat Boeing, uppger Dagens Nyheter.

AP-fondernas etikråd tillbakavisar kritiken. Rådet hävdar att bolagens verksamhet ligger inom ramen för icke-spridningsavtalet, som Sverige undertecknat.